Claudia Colijn

Claudia Colijn

Teamleider IAM's
Rabobank

Hoe heb je de planning, studietijd en bijwonen van colleges gecombineerd met je privé leven? 

"De balans vinden tussen werk en privé is heel belangrijk. Ik heb dat gedaan door voor het beginnen aan de studie afspraken te maken met het thuisfront". 

Welke afspraken zijn er gemaakt met de werkgever over werkuren, taken of promotie?

"De Rabobank is met het nieuwer werken een flexibele organisatie, dit is ideaal om werk met een opleiding te combineren". 

Hoe heb je de financiën geregeld?

"Mijn werkgever betaalt de opleiding voor mij, dat is erg prettig, de schuld wordt in een paar jaar afgebouwd. Investeren in mensen is belangrijk". 

Is de opleiding haalbaar in twee jaar?

"Met de juiste instelling is de studie haalbaar in twee jaar. Sterker nog, de tijd vliegt voorbij". 

Heb je verder tips of advies voor mensen die geïnteresseerd zijn in de studie? 

"Een studie geeft je niet alleen inhoudelijke kennis, maar je leert ook veel over jezelf".