Interview met Stephanie Mathas

MVO Manager, RAI Amsterdam

"Ik ben op zoek gegaan naar verdieping"

De gedreven Stephanie Mathas (30), MVO Manager van RAI Amsterdam, heeft haar MSc behaald. "Leerzaam en inspirerend," zo typeert ze de twee intensieve jaren die ze cum laude afsluit. De opleiding heeft meer invloed gehad dan ze van tevoren had verwacht: "Ik vul mijn rol sinds de master volledig anders in."

Waarom heb je gekozen voor de master Bedrijfskunde?

Om diverse redenen: allereerst heeft het altijd aan mij geknaagd dat ik nooit verder ben gegaan met studeren en ik wel het gevoel had dat ik het kon. Daarnaast had ik ruim vijf jaar gewerkt op de afdeling Corporate Communicatie en was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Deze vond ik in de rol van MVO Manager. Ik ben toen op zoek gegaan naar verdieping en een opleiding die mij in deze functie kon versterken. Ik kwam al snel uit bij de master Bedrijfskunde.

Als MVO Manager kom je namelijk in aanraking met een diversiteit aan facetten van een bedrijf. Een professor van de opleiding stelde het zo: ‘In een bedrijf bestaan diverse disciplines, finance, marketing, juridische zaken, HR et cetera. Bedrijfskunde is ooit opgezet, omdat je dan iemand hebt die in staat is zaken vanuit diverse bedrijfskundige vakgebieden te bekijken.’ De betekenis hiervan is tijdens de studie echt voor mij gaan leven.

Tot slot kwam het voor mij ook goed uit qua timing: toen ik begon was de MVO-functie drie dagen, dus ik had de ruimte om te studeren. Tijdens de studie is de functie echter gegroeid naar een fulltime baan. MVO heeft steeds meer een plek en ruimte gekregen in de organisatie.

Wat houdt je werk als MVO manager in?

Ik stimuleer, begeleid, en geef advies over, de ontwikkeling van MVO in de organisatie van de RAI. Met als streven dat alle stakeholders, direct en indirect, intern en extern, ons ervaren als een maatschappelijk verantwoordelijke organisatie.

Het is een brede functie, waarbij ik onder andere verschillende afdelingen in het bedrijf, van medewerker tot directie, maar ook klanten en leveranciers ondersteun en begeleid, bij het implementeren van MVO. Hierbij speel ik in op de behoefte van de mensen. Aan de andere kant ben ik ook bijvoorbeeld zelf bezig met het initiëren van verschillende initiatieven. Het gaat bij dit soort projecten echt om het aanjagen van innovaties en het creëren van nieuwe verbindingen.

Heb je een voorbeeld van zo’n project?

Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met het ROC tegenover ons. Zij waren bezig met de nieuwe urban sport opleiding en zochten voor studenten een flexibele ruimte om sportles te geven. De RAI heeft zoveel hallen, er staat vaak wel iets leeg. Het ROC maakt nu elke donderdag gebruik van lege ruimtes: hetzij een trappengang, hetzij een hele hal. Daarbij heeft deze sportopleiding de missie om Amsterdam in beweging te krijgen en worden soms Amsterdammers uitgenodigd om mee te komen sporten in de RAI. Met deze mooie oplossing voor het ROC, hebben wij ook een mooie maatschappelijke bestemming gevonden voor ongebruikte vierkante meters.

Welke invloed heeft de opleiding gehad op je werkwijze?

Bij “invloed” zeg ik direct: Managament van Verandering. Voor mij was dit by far het meest inspirerende vak. Management van Verandering gaat niet om verklaren, iets wat ik graag deed, maar vooral om begrijpen! Begrijpen wat er leeft bij diverse betrokkenen en hoe je dit begrip kan inzetten om tot praktijkverbetering van deze betrokkenen te komen. Het heeft mij laten ervaren hoe je op een andere manier betekenis kunt geven aan de wereld om je heen.

Het vak bracht niet alleen nieuwe inzichten maar ook vaardigheden, waar ik nog dagelijks mee aan de slag ben. Sinds de master, sinds dat vak, vul ik mijn rol volledig anders in. Ik was voorheen heel rationeel gedreven en kon heel goed uitgebreide plannen en bedrijfsstukken schrijven. Ik ontwierp de gewenste oplossingen en was inhoudelijk vrij sturend. Met plannen en goede argumenten dacht ik ‘de RAI’ wel even meer MVO te maken. Ik ging uit van een bepaalde maakbaarheid en beheersbaarheid van de werkelijkheid. De realiteit die ik ervoer was echter wezenlijk anders… Op papier zag alles er goed uit, zo behaalden wij bijvoorbeeld ook diverse MVO-certificaten en awards, maar als ik dan gesprekken had met stakeholders, ervoeren zij de organisatie RAI soms helemaal niet als MVO. Wat dat voor hen betekende, was soms wezenlijk anders.

Professor Ton Roodink [docent Management van Verandering, red.] gaf veel oefeningen, waaronder opdrachten die je in je organisatie moest uitvoeren; dit was soms best wel confronterend. Je bewust worden van je eigen manier van kijken en handelen, waarbij soms blijkt dat jouw manier niet per se functioneel is. Ik vond alle vakken boeiend, maar dit vak raakte me. Niet alleen als MVO Manager, maar als mens heeft het me verrijkt in hoe ik de wereld nu zie en ervaar.

Wat betekent dat in de praktijk?

Dit betekent dat ik niet meer focus op inhoudelijk sturen, op basis van een MVO beleid waarin gedefinieerd wordt wat MVO is, maar ik mij veel meer richt op het begeleiden van het proces. Met oog voor een meervoudige betekenis van MVO. Waar ik voorheen altijd sprak over ‘de RAI’ als of het een beheersbare en maakbare entiteit was, heb ik nu ook veel meer aandacht voor de mensen die gezamenlijk in interactie met elkaar organiseren in een bepaalde context. Ik definieer niet meer wat MVO is.

Ik richt me nu veel meer op de context: de stakeholders waar onze organisatie direct dan wel indirect mee in aanraking komt, de mensen die hier werken, hoe gaat het op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de RAI, wat kan beter en waar waardeer je ons om? Je kunt zelf op basis van het naleven van je MVO beleid, targets, KPI’s of wat dan ook, vinden dat je MVO bent… Maar als je stakeholders dat anders ervaren, gaat er toch iets mis. Ik heb geleerd om veel meer open te staan voor de betekenissen van anderen en daar ben ik echt onwijs dankbaar voor.

Ik heb mijn functieprofiel en jaarafspraken dan ook totaal veranderd. Wat betreft jaarafspraken had ik eerst resultaatafspraken, die in het begin van het jaar werden vastgesteld. Daarmee houd je weinig ruimte over om in te kunnen spelen op dat wat op het moment nodig is. Het is een invulling die past bij een MVO Manager die inhoudelijk meer sturend is. Ik heb er nu voor gekozen mijn functie en jaarafspraken vooral in te steken met hóé ik bezig ga. Deze manier geeft mij de ruimte om in te spelen op de context en van daaruit te organiseren.

Wat mij drijft, is de wereld een beetje mooier maken, iets betekenen. Dat kan in mijn rol door te verbinden en te faciliteren, en het proces van MVO ontwikkeling te begeleiden, om waar mogelijk te komen tot praktijkverbetering van betrokkenen. De ontwikkeling die ik heb doorgemaakt draagt daar aan bij en maakt mijn werk – in mijn beleving – waardevoller. Ik hoop echter vooral dat anderen dit ook zo ervaren, daarom ben ik aan het verkennen of we de beoordeling van mijn werk veel meer kunnen inrichten vanuit de betrokkenen intern en extern.

Zijn er nog andere vakken die je kunt aanbevelen?

De lessen van Ben Wempe, binnen Leiderschap Management en Bestuur, vond ik erg interessant. In die colleges doken we samen de wereld van Plato in. We bespraken met elkaar de inzichten van oude filosofen aan de hand van hedendaagse thema’s. Erg inspirerend!

Wetenschapsleer van Juup Essers vond ik ook heel boeiend. Omdat je hier ook een mooi meervoudig beeld wordt aangereikt van de wetenschap.

Hoe is het om te studeren naast je baan?

Het is pittig en je komt jezelf absoluut tegen. De eerste periode vond ik heel heftig, weer leren studeren, maar daar vind je gaandeweg een vorm in. Het programma is wat dat betreft heel goed opgebouwd, het focust zich steeds meer op datgene waarin jij je wilt ontwikkelen. Het past steeds beter. Daarbij bouwen de diverse onderdelen heel goed op elkaar voort.

Het mooie van het feit dat je werk en studie naast elkaar doet, is dat je met alles wat je leert direct aan de slag kunt en gaat. Wanneer ik na college naar huis reed, dacht ik over de stof in verhouding tot mijn werk. Als je de volgende dag iets kunt toepassen, dan doe je dat, bewust of onbewust.

Heb je nog advies voor wie de studie overweegt?

Dat ik heel enthousiast ben over de opleiding, mag duidelijk zijn. Het enige wat je mijns inziens goed in overweging moet nemen, is of je er genoeg tijd voor vrij kunt maken. Want het kost gewoon tijd. Ik ben wat dat betreft wel iemand die het onderste uit de kan wil halen. Je krijgt zoveel aangeboden door de studie, ik zou het gewoon zonde vinden als je hier niet de tijd voor neemt. Ook gezien de investering.

Daarbij is het ook een investering van je omgeving. Ik heb sociaal gezien twee jaar veel ingeleverd. Het is denk ik zeker goed dit van tevoren te bespreken. Je krijgt er overigens op sociaal vlak ook weer heel veel bij en voor terug: een collegezaal vol met mooie inspirerende mensen, waar mooie vriendschappen uit ontstaan. En als je het mij vraagt een netwerk waar ik mij betrokken bij voel voor het leven!