FAQ

FAQ

All categories

Hoe combineer ik een deeltijd master met mijn werk en privéleven?

Een opleiding volgen is een behoorlijke investering van tijd. Voor het slagen van de combinatie studie, werk en privé, is heldere communicatie essentieel. Veel studenten reserveren vaste momenten/dagdelen in de week voor de studie, afhankelijk van persoonlijke voorkeur en thuissituatie. 

Tijdens informatieavonden zijn er altijd alumni aanwezig die je hier meer over kunnen vertellen. Op de pagina werken en studeren vind je het  verhaal van alumnus Milthon met betrekking tot dit onderwerp.

Last update:
Thursday, 28 March 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb vragen over mijn persoonlijke situatie, hoe kan ik jullie bereiken?

Je kunt ons telefonisch bereiken via 010 - 408 2548 of stuur een e-mail naar parttime-bedrijfskunde@rsm.nl.

Last update:
Thursday, 25 April 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe kan ik mij aanmelden?

De aanmelding voor deze opleiding is gesloten, aanmelden is helaas niet meer mogelijk. 

Last update:
Thursday, 25 April 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Welke kosten vallen niet binnen het betaalde bedrag?

Bijkomende kosten zijn kosten voor literatuur, reiskosten (woon-werk), eventuele parkeerkosten, schrijfmateriaal en je persoonlijke computer of tablet. Als je kiest voor de internationale reis, dien je voor deze reis additionele kosten te betalen.

Meer informatie? Zie kosten en financiering

Last update:
Thursday, 28 March 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe lang duurt de opleiding?

De deeltijdopleiding Parttime Master Bedrijfskunde duurt 2 jaar en start elk jaar in september. Sommige studenten kiezen ervoor om in te stromen in januari, in dat geval doe je een half jaar langer over de opleiding. 

Zie het programma voor meer informatie.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Zijn er colleges in de zomervakantie en/of kerstvakantie?

Tijdens de opleiding heb je twee periodes geen colleges:

  • Tussen semester 1 en 2 krijg je twee weken vrij rond Kerst. De colleges in semester 2 starten in de tweede week van januari.
  • De zomervakantie valt over het algemeen begin juli tot en met half augustus. Uiteraard zijn de exacte datum altijd bekend aan het begin van het collegejaar.

In de laatste week van augustus vinden herkansingen plaats en eind augustus/begin september start semester 3. Dit betekent dat eind augustus de colleges van een aantal specialisatievakken starten.

Je kunt contact opnemen met de programma managers om specifieke data op te vragen.

 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat als ik de opleiding niet binnen twee jaar kan afronden?

Wanneer je in september aan de Parttime Master Bedrijfskunde opleiding van RSM begint, studeer je uiterlijk 2 jaar na dato af. Mocht je echter door omstandigheden niet in staat zijn om je studie binnen de reguliere studieduur af te ronden, dan kun je je scriptie tot september 2022 nog inleveren.

Bij een langere studieduur, ben je wel het bijbehorende collegegeld verschuldigd; de hoogte van dit collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld.

 

Last update:
Thursday, 25 April 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat is de studielast van de opleiding?

Het volgen van de opleiding vergt ongeveer 20 tot 24 uur per week, inclusief de colleges. 

Het is aan te raden dat je goede afspraken maakt met je werkgever en met je persoonlijke omgeving. Tijdens informatieavonden kunnen alumni je vertellen hoe zij werk, studie en privé gecombineerd hebben. 

 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat zijn de toelatingseisen voor de Parttime Master Bedrijfskunde?

Deelnemers worden toegelaten tot de Parttime Master Bedrijfskunde op basis van de volgende criteria:

  • In bezit van hbo- of wo-diploma
  • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring

Bekijk onze toelatingseisen voor meer informatie. 

NB De lichting 2019-2021 zit vol. 

Last update:
Thursday, 25 April 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik de opleiding ook in voltijd doen?

Wanneer je je mastertitel bedrijfskunde in voltijd wil behalen, is dat mogelijk bij de dagopleiding van Rotterdam School of Management, Erasmus University. RSM biedt bachelor- en master-programma's als voltijdopleidingen aan.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat als ik een vak niet haal?

Voor een tentamen krijg je twee keer per jaar de mogelijkheid om het vak te halen. Mocht je door omstandigheden een vak niet kunnen herkansen, kun je het jaar erop het tentamen of de opdracht opnieuw maken.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de programma managers.

Last update:
Monday, 18 December 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik moet soms naar het buitenland voor mijn werk. Kan ik gemiste colleges inhalen?

Aanwezigheid tijdens colleges is verplicht, maar het kan een keer voorkomen dat je niet aanwezig kan zijn. Je dient dit vooraf aan te geven bij de programma manager. Samen kijken jullie naar een oplossing om het gemiste college te kunnen inhalen.

De meeste colleges worden op video vastgelegd, zodat je de gedoceerde stof kunt bekijken. De video's zijn beschikbaar via de digitale leeromgeving Canvas. 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb twee jaar werkervaring. Is dat voldoende?

Nee, om toegelaten te worden tot de opleiding vragen wij om minimaal 5.000 uur relevante werkervaring. Dat komt neer op (bijna) 3 jaar fulltime werkervaring. In de colleges maken we intensief gebruik van de werkervaring van de deelnemers. 

Last update:
Thursday, 25 April 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Is de opleiding in het Nederlands of in het Engels?

De colleges van de opleiding worden gegeven in het Nederlands. De literatuur die gebruikt wordt tijdens de colleges is Nederlands en/of Engels. 

WIl je meer weten over de inhoud van de opleiding? Neem dan contact op met de programma manager, voor de lichting 2019-2021 is dit Esther Blom (eblom@rsm.nl).

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik alle afstudeerrichtingen kiezen?

Ja, je kunt zelf kiezen in welke richting je wilt afstuderen. Je bent uiteraard wel gebonden aan de aangeboden vakken en een "logische opbouw" van je vakkenpakket.

Bij de Parttime Master Bedrijfskunde kies je (na de basisvakken) drie verdiepingsvakken. Aan de hand van deze drie gekozen vakken, kies je in het derde semester twee specialisatievakken. Eén van de twee vakken is ook je afstudeerrichting. 

Zie het programma voor meer informatie over je keuzemogelijkheden.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe vindt tentaminering plaats?

Elke docent kiest een passende wijze van tentamineren, bijvoorbeeld een open- of geslotenboek-tentamen. De wijze van beoordelen is vastgelegd in de course manual van het desbetreffende vak die je ontvangt voor aanvang van de colleges.

Over het geheel genomen beoordeelt de docent je studieprestaties aan de hand van:

  • je participatie tijdens colleges
  • individuele opdrachten
  • opdrachten in groepsverband
  • individuele en groepspresentaties
  • een schriftelijk tentamen
Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat is het verschil tussen een MBA en een MSc-opleiding?

Als je besloten hebt om naast je werk bedrijfskunde te gaan studeren, vraag je misschien af of je voor een MSc of een MBA zou moeten kiezen. Daarom hier wat informatie over de verschillen en overeenkomsten.

Deeltijd MSc Bedrijfskunde

De Parttime Master Bedrijfskunde opleiding geeft je de MSc titel. De opleiding is gebaseerd op het Nederlandse onderwijssysteem en is gericht op kennisontwikkeling en toepassing voor de praktijk. Je leert om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar je werk en je organisatie, zodat je goede ideeën kunt ontwikkelen en toepassen om te werken aan een betere performance voor jezelf, je afdeling en je gehele organisatie.

Met de MSc opleiding ontwikkel je een breed perspectief,  waardoor je meerdere invalshoeken kunt combineren om bijvoorbeeld een probleem op te lossen of een innovatie te realiseren. In de opleiding worden de colleges gegeven door docenten van RSM, die putten uit eigen onderzoek en die ervaring hebben met de praktijk. Een studie die opleidt tot een MSc titel zal, omdat het een universitaire studie is, ook ingaan op het handwerk van academisch onderzoek. Methodologie en wetenschapsleer helpen je om zelf goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten. Ben je nieuwsgierig en op zoek naar nieuwe kennis en inzichten, en wil je de dingen echt begrijpen? Dan is de Parttime Master Bedrijfskunde opleiding een passende studie.

MBA

Een MBA is gebaseerd op het Amerikaanse opleidingssysteem. Het is een beroepsopleiding voor het ‘vak van manager’ en gericht op het oplossen van problemen. Een MBA wordt internationaal gezien als een basiskwalificatie voor iedereen die in een internationale omgeving een managementpositie vervult.

Dit zijn verschillen tussen een MBA titel en Msc titel in het algemeen. 

Last update:
Thursday, 28 March 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Welke titel behaal je na voltooiing van de opleiding?

Bij voltooiing van RSM's Parttime Master Bedrijfskunde behaal je de graad Master of Science in Business Administration. Je mag dan de afkorting 'MScBA' achter je naam vermelden.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat wordt bedoeld met relevante werkervaring?

Met relevante werkervaring bedoelen wij werkervaring waarbij je verantwoordelijkheid hebt gedragen, met deadlines of budgetten te maken hebt gehad, en met anderen hebt moeten samenwerken. Of het kan werkervaring zijn op een bedrijfskundig vakgebied, zoals human resource management, strategie, operations, marketing, sales, verandermanagement, finance, ICT of new business development. Het kan gaan om zowel betaalde of onbetaalde functies.

Iedereen met een hbo-achtergrond die wil deelnemen aan de Parttime Master Bedrijfskunde opleiding, legt de entreetoets af. Dit is een toets die inzicht geeft in je bedrijfskundige basis

Om je goed voor te bereiden op deze toets is het boek  'Basisboek Bedrijfskunde, een inleiding in management en ondernemerschap'  (S. Douma, 2009) beschikbaar. Dit boek krijg je bij aanmelding toegestuurd.

Naast dit boek is er tevens een proeftoets beschikbaar. Op deze manier ben je goed voorbereid op de entreetoets van de Parttime Master Bedrijfskunde opleiding. Een proeftoets kun je aanvragen bij de programmamanagers na aanmelding voor de opleiding.

Na voldoende afronding van de toets wordt je uitgenodigd voor het intakegesprek om vervolgens je aanmelding af te ronden.

 

Last update:
Thursday, 25 April 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoeveel avonden per week heb ik college en hoe lang duren de colleges?

In het eerste semester heb je één tot twee avonden per week college. In het tweede semester kan het een enkele keer voorkomen, afhankelijk van je keuze van verdiepingsvakken, dat er in een week drie colleges gegeven worden. (Dat betekent vaak ook dat je die periode een week of twee weken geen college hebt.) Op het einde van een semester zijn er twee of drie zaterdagochtenden tentamens.

De avondcolleges zijn van 19.00 - 22.00 uur.

Houd er rekening mee dat je tijdens het internationaal project tien dagen in het buitenland verblijft. Zie het programma voor meer informatie.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat is de startdatum van de opleiding?

De Parttime Master Bedrijfskunde opleiding start in september. De startdatum van de volgende, tevens de laatste, lichting is 5 september 2019. 

We ontwikkelen een passend onderwijsaanbod als toekomstig alternatief op deze master. Mocht je daarover graag op de hoogte gehouden willen worden, stuur dan een e-mail naar parttime-bedrijfskunde@rsm.nl

Last update:
Thursday, 25 April 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat zijn de kosten van de opleiding?

Voor de Parttime Master Bedrijfskunde betaal je voor de start per september 2019 wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld. Je zult voor twee jaar collegegeld betalen, als je in deze tijd afstudeert. Of je in aanmerking komt voor het instellingscollegegeld hangt af van een aantal voorwaarden.

Wettelijk collegegeld / instellingscollegegeld

Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor de periode van september 2019 tot september 2020 € 2.083. Het bedrag voor het collegejaar 2020-2021 zal vergelijkbaar zijn, het exacte bedrag wordt in de loop van 2019 bekendgemaakt.

Aanvullende kosten

Boeken en gedrukte readers en kosten vanwege het internationale project zijn niet inbegrepen in het wettelijk collegegeld.

Meer informatie en het huidige wettelijke collegegeld? Zie kosten en financiering.

Last update:
Thursday, 25 April 2019

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat zijn de online componenten in de opleiding?

Een gedeelte van de leerstof kun je online volgen, verzorgd door topdocenten van RSM, Erasmus University. In de digitale leeromgeving maak je bijvoorbeeld gebruik van instructievideo’s, online assessments, simulatiespellen en je discussieert over onderwerpen met medestudenten en docenten. We helpen je op deze manier waar en wanneer het jou goed uitkomt de basiselementen van de stof eigen te maken en je voor te bereiden op de colleges op de universiteit. De online componenten zijn geen vervanging van colleges, maar een aanvulling daarop.


Tijdens de colleges op de universiteit discussieer je verder over de onderwerpen met vooraanstaande docenten en gemotiveerde medestudenten. Hierdoor verdiep je je nog meer in de stof en leer je nog beter hoe je het geleerde op verschillende manieren kunt toepassen. Bovendien worden deze colleges opgenomen zodat je ze kunt gebruiken als naslagwerk. 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik ook MSc BA of een andere master in deeltijd volgen?

Ja, dat is mogelijk. Naast de Parttime Master Bedrijfskunde is er ook de optie om aan te sluiten bij een voltijd master in deeltijd. Je volgt dan samen met internationale studenten zonder werkervaring deze Engelstalige master. De colleges zijn overdag.

Houd er rekening mee dat als je overdag studeren combineert met je baan, je waarschijnlijk langer over de master zult doen. Tevens dien je te voldoen aan de specifieke toelatingseisen die gelden voor de master. Meer informatie over voltijd masterprogramma's

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No