FAQ

FAQ

All categories

Hoe combineer ik een deeltijd master met mijn werk en privéleven?

Een opleiding volgen is een behoorlijke investering, niet alleen qua financiën maar ook qua tijd. Voor het slagen van de combinatie studie, werk en privé, is heldere communicatie essentieel. Veel studenten reserveren vaste momenten/dagdelen in de week voor de studie, afhankelijk van persoonlijke voorkeur en thuissituatie. 

Tijdens informatieavonden zijn er altijd alumni aanwezig die je hier meer over kunnen vertellen. Op de pagina werken en studeren vind je het  verhaal van alumnus Milthon met betrekking tot dit onderwerp.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb vragen over mijn persoonlijke situatie, hoe kan ik jullie bereiken?

Je kunt ons telefonisch bereiken via 010 - 408 2548 of stuur een e-mail naar parttime-bedrijfskunde@rsm.nl.

Wil je bij ons langskomen om persoonlijk te praten over jouw situatie? Vraag dan een oriënterend gesprek aan.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wanneer je voldoet aan de toelatingseisen, kun je je aanmelden voor de opleiding. Dat kan simpelweg door het aanmeldingsformulier in te vullen en het ons te mailen of toe te sturen. Vraag het aanmeldingsformulier aan 

Heb je nog vragen over de toelatingeisen of de opleiding? Neem contact met ons op of maak een afspraak voor een gesprek.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Welke kosten vallen niet binnen het betaalde bedrag?

Bijkomende kosten zijn reiskosten (woon-werk), eventuele parkeerkosten, schrijfmateriaal en je persoonlijke computer of tablet.

Meer informatie? Zie kosten en financiering

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe lang duurt de opleiding?

De deeltijdopleiding Parttime Master Bedrijfskunde duurt 2 jaar en start elk jaar in september. Sommige studenten kiezen ervoor om in te stromen in januari, in dat geval doe je een half jaar langer over de opleiding. 

Zie het programma voor meer informatie.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe overtuig ik mijn werkgever?

Een belangrijke speler in je keuze voor een opleiding kan je werkgever zijn. Wij bieden tips en informatie die je kunt gebruiken tijdens het gesprek met je werkgever. Vraag de whitepaper 'hoe overtuig ik mijn werkgever' aan

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Zijn er colleges in de zomervakantie en/of kerstvakantie?

Tijdens de opleiding heb je twee periodes geen colleges:

  • Tussen semester 1 en 2 krijg je twee weken vrij rond Kerst. De colleges in semester 2 starten in de tweede week van januari.
  • De zomervakantie valt over het algemeen begin juli tot en met half augustus. Uiteraard zijn de exacte datum altijd bekend aan het begin van het collegejaar.

In de laatste week van augustus vinden herkansingen plaats en eind augustus/begin september start semester 3. Dit betekent dat eind augustus de colleges van een aantal specialisatievakken starten.

Je kunt contact opnemen met de programma managers om specifieke data op te vragen.

 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat als ik de opleiding niet binnen twee jaar kan afronden?

Wanneer je in september aan de Parttime Master Bedrijfskunde opleiding van RSM begint, studeer je uiterlijk 2 jaar na dato af. Mocht je echter door omstandigheden niet in staat zijn om je studie binnen de reguliere studieduur af te ronden, dan kun je voor een periode van een jaar extra begeleiding krijgen bij het afronden van je scriptie.

Bij een langere studieduur, ben je aanvullend collegegeld verschuldigd; de hoogte van dit collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld.

 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat is de studielast van de opleiding?

Het volgen van de opleiding vergt ongeveer 20 tot 24 uur per week, inclusief de colleges. 

Het is aan te raden dat je goede afspraken maakt met je werkgever en met je persoonlijke omgeving. Tijdens informatieavonden kunnen alumni je vertellen hoe zij werk, studie en privé gecombineerd hebben. 

 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat zijn de toelatingseisen voor de Parttime Master Bedrijfskunde?

Deelnemers worden toegelaten tot de Parttime Master Bedrijfskunde op basis van de volgende criteria:

  • In bezit van hbo- of wo-diploma
  • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring

Twijfel je of je voldoet aan deze toelatingseisen? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Bekijk onze toelatingseisen voor meer informatie.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik de opleiding ook in voltijd doen?

Wanneer je je mastertitel bedrijfskunde in voltijd wil behalen, is dat mogelijk bij de dagopleiding van Rotterdam School of Management, Erasmus University. RSM biedt bachelor- en master-programma's als voltijdopleidingen aan.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat als ik een vak niet haal?

Voor een tentamen krijg je twee keer per jaar de mogelijkheid om het vak te halen. Mocht je door omstandigheden een vak niet kunnen herkansen, kun je het jaar erop het tentamen of de opdracht opnieuw maken.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de programma managers.

Last update:
Monday, 18 December 2017

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik moet soms naar het buitenland voor mijn werk. Kan ik gemiste colleges inhalen?

Aanwezigheid tijdens colleges is verplicht, maar het kan een keer voorkomen dat je niet aanwezig kan zijn. Je dient dit vooraf aan te geven bij de programma manager. Samen kijken jullie naar een oplossing om het gemiste college te kunnen inhalen.

De meeste colleges worden op video vastgelegd, zodat je de gedoceerde stof kunt bekijken. De video's zijn beschikbaar via de digitale leeromgeving Canvas. 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, dat is mogelijk. De kosten van de opleiding kunnen in termijnen betaald worden. Je kunt in een, twee of vier termijnen betalen.

Zie kosten en financiering voor het kostenplaatje en meer uitgebreide informatie.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Ik heb twee jaar werkervaring. Is dat voldoende?

Nee, maar bij twijfel moedigen we je aan om contact op te nemen.

Om toegelaten te worden tot de opleiding vragen wij om minimaal 5.000 uur relevante werkervaring. Dat komt neer op (bijna) 3 jaar fulltime werkervaring. In de colleges maken we intensief gebruik van de werkervaring van de deelnemers. 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Is de opleiding in het Nederlands of in het Engels?

De colleges van de opleiding worden gegeven in het Nederlands. De literatuur die gebruikt wordt tijdens de colleges is Nederlands en/of Engels. 

WIl je meer weten over de inhoud van de opleiding? Neem dan contact op met de programma manager, voor de lichting 2019-2021 is dit Esther Blom (eblom@rsm.nl).

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Kan ik alle afstudeerrichtingen kiezen?

Ja, je kunt zelf kiezen in welke richting je wilt afstuderen. Je bent uiteraard wel gebonden aan de aangeboden vakken en een "logische opbouw" van je vakkenpakket.

Bij de Parttime Master Bedrijfskunde kies je (na de basisvakken) drie verdiepingsvakken. Aan de hand van deze drie gekozen vakken, kies je in het derde semester twee specialisatievakken. Eén van de twee vakken is ook je afstudeerrichting. 

Zie het programma voor meer informatie over je keuzemogelijkheden.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoe vindt tentaminering plaats?

Elke docent kiest een passende wijze van tentamineren, bijvoorbeeld een open- of geslotenboek-tentamen. De wijze van beoordelen is vastgelegd in de course manual van het desbetreffende vak die je ontvangt voor aanvang van de colleges.

Over het geheel genomen beoordeelt de docent je studieprestaties aan de hand van:

  • je participatie tijdens colleges
  • individuele opdrachten
  • opdrachten in groepsverband
  • individuele en groepspresentaties
  • een schriftelijk tentamen
Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat is het verschil tussen een MBA en een MSc-opleiding?

Als je besloten hebt om naast je werk bedrijfskunde te gaan studeren, vraag je misschien af of je voor een MSc of een MBA zou moeten kiezen. Daarom hier wat informatie over de verschillen en overeenkomsten.

Deeltijd MSc Bedrijfskunde

De Parttime Master Bedrijfskunde opleiding geeft je de MSc titel. De opleiding is gebaseerd op het Nederlandse onderwijssysteem en is gericht op kennisontwikkeling en toepassing voor de praktijk. Je leert om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar je werk en je organisatie, zodat je goede ideeën kunt ontwikkelen en toepassen om te werken aan een betere performance voor jezelf, je afdeling en je gehele organisatie.

Vraag de brochure aan over deze master

Met de MSc opleiding ontwikkel je een breed perspectief,  waardoor je meerdere invalshoeken kunt combineren om bijvoorbeeld een probleem op te lossen of een innovatie te realiseren. In de opleiding worden de colleges gegeven door docenten van RSM, die putten uit eigen onderzoek en die ervaring hebben met de praktijk. Een studie die opleidt tot een MSc titel zal, omdat het een universitaire studie is, ook ingaan op het handwerk van academisch onderzoek. Methodologie en wetenschapsleer helpen je om zelf goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten. Ben je nieuwsgierig en op zoek naar nieuwe kennis en inzichten, en wil je de dingen echt begrijpen? Dan is de Parttime Master Bedrijfskunde opleiding een passende studie.

MBA

Een MBA is gebaseerd op het Amerikaanse opleidingssysteem. Het is een beroepsopleiding voor het ‘vak van manager’ en gericht op het oplossen van problemen. Een MBA wordt internationaal gezien als een basiskwalificatie voor iedereen die in een internationale omgeving een managementpositie vervult.

Dit zijn verschillen tussen een MBA titel en Msc titel in het algemeen. 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat zijn de fiscale mogelijkheden bij het financieren van deze opleiding?

Voor een algemeen beeld van kosten, betaalmogelijkheden en beurzen verwijzen wij je graag naar de kosten en financieringspagina op de website van de opleiding.

Wat betreft meer specifieke fiscale mogelijkheden voor jouw situatie, vragen we je contact met ons op te nemen (parttime-bedrijfskunde@rsm.nl). Als je werkgever (een deel van) de opleiding financiert zijn er verschillende mogelijkheden om dit fiscaal vorm te geven.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Welke titel behaal je na voltooiing van de opleiding?

Bij voltooiing van RSM's Parttime Master Bedrijfskunde behaal je de graad Master of Science in Business Administration. Je mag dan de afkorting 'MScBA' achter je naam vermelden.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat wordt bedoeld met relevante werkervaring?

Met relevante werkervaring bedoelen wij werkervaring waarbij je verantwoordelijkheid hebt gedragen, met deadlines of budgetten te maken hebt gehad, en met anderen hebt moeten samenwerken. Of het kan werkervaring zijn op een bedrijfskundig vakgebied, zoals human resource management, strategie, operations, marketing, sales, verandermanagement, finance, ICT of new business development. Het kan gaan om zowel betaalde of onbetaalde functies. In sommige gevallen is relevante stage-ervaring mogelijk in de beoordeling mee te nemen. Twijfel je over je werkervaring? Neem dan contact met ons op.

Iedereen die wil deelnemen aan de Parttime Master Bedrijfskunde opleiding, legt de entreetoets af. Dit is een toets die inzicht geeft in je bedrijfskundige basis

Om je goed voor te bereiden op deze toets is het boek  'Basisboek Bedrijfskunde, een inleiding in management en ondernemerschap'  (S. Douma, 2009) beschikbaar. Dit boek krijg je bij aanmelding toegestuurd.

Naast dit boek is er tevens een proeftoets beschikbaar. Op deze manier ben je goed voorbereid op de entreetoets van de Parttime Master Bedrijfskunde opleiding. Een proeftoets kun je aanvragen bij de programmamanagers na aanmelding voor de opleiding.

Na voldoende afronding van de toets wordt je uitgenodigd voor het intakegesprek om vervolgens je aanmelding af te ronden.

 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Hoeveel avonden per week heb ik college en hoe lang duren de colleges?

In het eerste semester heb je één tot twee avonden per week college. In het tweede semester kan het een enkele keer voorkomen, afhankelijk van je keuze van verdiepingsvakken, dat er in een week drie colleges gegeven worden. (Dat betekent vaak ook dat je die periode een week of twee weken geen college hebt.) Op het einde van een semester zijn er twee of drie zaterdagochtenden tentamens.

De avondcolleges zijn van 19.00 - 22.00 uur.

Houd er rekening mee dat je tijdens het internationaal project tien dagen in het buitenland verblijft. Zie het programma voor meer informatie.

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No

Wat is de startdatum van de opleiding?

De Parttime Master Bedrijfskunde opleiding start elk jaar in september. De startdatum van de volgende lichting is 5 september 2019. 

Instromen in januari 2019

Als je in september 2019 start met de opleiding, heb je de mogelijkheid om in januari 2019 al te beginnen met een van de vakken. Dit houdt in dat je in januari alvast een verdiepingsvak kunt volgen. Het eerder volgen van een verdiepingsvak heeft meerdere voordelen. Je spreidt de studiebelasting en je kunt goed voorbereid in het studieritme komen.


Early bird korting

Als je in januari 2019 instroomt met een verdiepingsvak bieden we je een korting van €1.000 op het collegegeld. Een voorwaarde voor het voortijdig starten aan de opleiding is dat je voldoet aan de toelatingseisen en aangemeld bent als student. De hoogte van het collegegeld is hetzelfde als het collegegeld bij een start in september 2018, er worden geen extra kosten gerekend. Meer over instromen in januari

Neem direct contact met ons op en laat je informeren over de mogelijkheden.

 

 

Last update:
Tuesday, 25 September 2018

Was this answer helpful to you?

Yes No