Onderzoek naar de Parttime Master Bedrijfskunde

De Onderwijsinspectie heeft het afgelopen jaar de toelatingseisen en collegegelden van diverse masterprogramma’s onderzocht, waaronder die van de Parttime Master Bedrijfskunde. De kwaliteit van het programma staat niet ter discussie. In het rapport dat de Inspectie onlangs publiceerde, wordt geconcludeerd dat de aanvullende financiële bijdrage die voorheen van studenten werd verwacht, niet op deze manier van hen gevraagd mag worden.

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is het niet eens met alle conclusies van de Inspectie. Ons statement hierover hebben we eerder al gepubliceerd. Desondanks hebben we, in het belang van de studenten die zich al hebben ingeschreven voor een start in september 2019, de nodige aanpassingen doorgevoerd in de opzet van de Parttime Master Bedrijfskunde.

Aanpassingen in de opleiding 

Het doel van deze aanpassingen is een einde te maken aan verdere discussie. De lichting die in 2019 start, start tegen het wettelijke collegegeld of instellingsgeld. De buitenlandse reis die voorheen een vast onderdeel van de opleiding was, is nu echter optioneel en de kosten daarvan zijn voor eigen rekening. Ook de aanschaf van literatuur komt voor rekening van de student. Het diploma is nog steeds geaccrediteerd MScBA.

Deze aanpassingen betekenen wel dat 2019 het laatste jaar is dat de master in de huidige vorm zal draaien. Vanaf september 2020 stopt PMB in zijn huidige vorm helemaal omdat het binnen de nieuw gestelde kaders financieel niet mogelijk is om dit programma op deze wijze aan te bieden. We streven ernaar om vanaf dat moment een nieuw programma aan te bieden dat past bij de wensen en behoeftes van onze doelgroep.

De onderwijskwaliteit van de onderzochte opleidingen is niet in het geding. Alle opleidingen die door RSM worden aangeboden zijn nationaal en internationaal geaccrediteerd, en worden door de studenten en alumni zeer gewaardeerd. Het MSc-diploma van Erasmus Universiteit Rotterdam en de Master of Science titel blijven derhalve hun waarde volledig behouden.