Kosten en financiering

Kosten en financiering

Collegegeld

Voor de reguliere voltijds Master programma’s van RSM betaal je wettelijke collegegeld of instellingscollegegeld. Dit zijn bedragen van € 2.078 per jaar (2019 / 2020) of meer, de hoogte hiervan hangt af van een aantal voorwaarden. 

De Parttime Master Bedrijfskunde is speciaal ontworpen voor deelnemers met werkervaring. Het programma heeft daardoor een hoger collegegeld dan het standaard wettelijk collegegeld voor het dagprogramma in deeltijd. De kosten voor de Parttime Master Bedrijfskunde voor de lichting 2018-2020 bedragen € 34.000.

Dit bedrag bestaat uit twee delen:

1) Wettelijk collegegeld / instellingscollegegeld

Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor de periode van september 2018 tot september 2019 € 2.060. Het bedrag voor het collegejaar 2019 - 2020 wordt begin 2019 bekend gemaakt.

2) Aanvullende onderwijsvergoeding

Deze bedraagt voor de gehele studie  € 29.880. De aanvullende onderwijsvergoeding is debet aan de kleinschalige colleges, extra kosten voor docenten vanwege avondonderwijs, extra keuzemogelijkheden, betere collegezalen, kosten voor registratie van colleges en productie van digitale kennisclips, boeken en gedrukte readers, kosten vanwege het internationale project en het service niveau van programma support.

Er zijn drie betalingsmogelijkheden voor de aanvullende onderwijsvergoeding:

1. € 29.880 in één keer.
2. In drie termijnen.
3. In vijf termijnen.