Afstudeerproject

Afstudeerproject

Deze Bedrijfskunde-opleiding in deeltijd sluit je af met een afstudeerproject (scriptie). Je studeert af in één van de specialisatievakken die je hebt gekozen. De coach komt uit dit vakgebied maar je meelezer mag uit een ander vakgebied naar keuze komen. Zo kun je met je scriptie (als je wilt) verschillende vakgebieden met elkaar combineren.

Dit is een eigen onderzoek naar een managementvraagstuk of een bedrijfskundig probleem. Het onderwerp, de opzet en de uitvoering van het afstudeerproject is je persoonlijke keuze, uiteraard in overleg met je begeleiders. 

Je zou er ook voor kunnen kiezen om af te studeren binnen de eigen organisatie

Met het afstudeerproject lever je een scriptie af waarmee je bewijst een academisch gevormde bedrijfskundige te zijn. Het tijdsbeslag van het afstudeerproject is ongeveer 560 uur.

Als je cijfers van de vakken en het afstudeerproject daartoe aanleiding geven, heb je de mogelijkheid cum laude af te studeren. Vermelding hiervan, staat op je diploma.