Curriculum

Curriculum

Semesters

De opleiding is opgedeeld in vier semesters. Het eerste en het derde semester vinden plaats van september tot en met december en het tweede en vierde semester van januari tot en met juni.

Colleges

In het eerste semester zijn er één tot twee avonden per week college. In het tweede semester kan het – afhankelijk van de keuze van de verdiepingsvakken – een enkele keer voorkomen dat er in een week drie colleges worden gegeven. De avondcolleges zijn van 19:00 tot 21:45 uur. Aan het einde van elk semester kunnen er op twee of drie zaterdagochtenden tentamens worden afgenomen. Je kunt de planning van de semesters bij ons aanvragen.

Online componenten

Om je te ondersteunen bij het studeren voorzien wij de deelnemers van korte weblectures, cases, instructievideo’s en andere online componenten. Ze kunnen dienen ter voorbereiding op een college of juist ter verdieping daarvan. Zo kun je in eigen tijd en tempo de stof bestuderen. Tevens worden de meeste colleges op de universiteit op video vastgelegd, zodat je ze later nog eens kunt terugkijken.

Het programma van het eerste semester bestaat voor elke deelnemer uit colleges over:

 • Organisatiestudies
 • Strategisch Management
 • Bedrijfskundige Methodologie
 • Financieel Management

 

Bedrijfsproject

Naast colleges over de vier bovenstaande vakken zal in semester 1 ook het bedrijfsproject plaatsvinden. Het bedrijfsproject is een leeronderzoek waarin in kleine groepen vier onderdelen van de bedrijfskunde toepast: organisatiekunde, strategie, bedrijfskundige methodologie en de financiële analyse van bedrijven. Het onderzoek wordt verricht in een sociale onderneming die maatschappelijke meerwaarde creëert. Op deze manier worden deelnemers uitgenodigd om kennis te nemen van de managementproblematiek in een andere sector. Daarnaast pas je op een zeer praktische manier de geleerde theorie toe in de praktijk.

In het tweede semester kies je uit negen opties drie profielvakken. Je definitieve keuze maak je pas tijdens de opleiding in oktober.

Tijdens het tweede semester vindt ook het Internationaal Project plaats.

 • In het tweede semester ga je aan de slag met 3 van de 9 verdiepingsvakken die worden aangeboden.

  Tijdens de vakkenmarkt in het eerste semester is er een presentatie gegeven door de coördinatoren van alle vakken, waarbij je informatie krijgt over het leerdoel, de lesstof en de colleges.

  Tijdens het tweede semester doe je tijdens het Internationaal Project onderzoek in Sao Paolo, Shanghai of Kaapstad.

 • Kennis van internationaal ondernemen is belangrijk in het bedrijfsleven. Je leert vanuit het perspectief van de Nederlandse manager oog te krijgen voor managementvraagstukken in een mondiale context. Tijdens deze 10-daagse internationale studiereis neem je deel aan colleges op de universiteit aldaar en doe je wetenschappelijk onderzoek in kleine groepen bij internationale of lokale bedrijven.

  De aanpak van het onderzoek wordt op RSM voorbereid met internationale en Nederlandse docenten. Zij begeleiden de deelnemers ook tijdens het project in het buitenland. RSM werkt wereldwijd samen met top universiteiten. In de loop der jaren zijn er talloze internationale universiteiten bezocht.

  Er is keuze uit een van deze interessante bestemmingen:

  • Shanghai Jiao Tong University
  • University of Cape Town Graduate School of Business
  • FGV’s São Paulo School of Business Administration

De specialisatievakken bouwen voort op de verdiepingsvakken. In het derde semester kies je twee van de volgende specialisatievakken.

  • Leiderschap, management & bestuur
  • Management van verandering
  • New business: innovatie & ondernemerschap
  • Operational excellence 
  • Strategie & vernieuweing
  • Strategie & internationalisatie
 • De methodologieseminars zijn een eerste stap naar het afstudeerproject, waarbij we je ondersteunen bij het ontwikkelen van je onderzoeksvoorstel. De seminars vinden plaats in kleine groepen met mededeelnemers uit de gekozen specialisatie.

 • Je behandelt de kwaliteitseisen van wetenschappelijke bedrijfskundige kennis en de concretisering daarvan in bedrijfskundig onderzoek. In verschillende bedrijfskundige paradigma’s wordt aan criteria als betrouwbaarheid, objectiviteit en reproduceerbaarheid vaak een andere invulling en belangrijkheidsgraad toegekend. Daarom onderzoek je de uiteenlopende wetenschapstheoretische uitgangspunten en filosofische achtergronden van verschillende theorieën.

 • Je sluit de Parttime Master Bedrijfskunde opleiding af met een scriptie. Je studeert af in één van de specialisatievakken die je hebt gekozen. De scriptie is een eigen onderzoek naar een managementvraagstuk of een bedrijfskundig probleem. Het onderwerp, de opzet en de uitvoering van het afstudeerproject bepaal je zelf, uiteraard in overleg met de coach en meelezer. De coach komt uit het specialisatievak, maar de meelezer mag uit een ander vakgebied komen. Gedurende het afstuderen zijn er begeleidingsbijeenkomsten, waarin we de algemene aspecten van het afstuderen met je bespreken.

  Je zou er ook voor kunnen kiezen om af te studeren binnen de eigen organisatie

  Je studeert af  in het specialisatievak dat je hebt gevolgd.