Muel Kaptein

Muel Kaptein

Muel Kaptein

Professor of Business Ethics and Integrity Management, Department of Business-Society Management, RSM. Partner of KPMG Forensic & Integrity. Muel is section-editor van the Journal of Business Ethics.
 
‘Ik vind het fantastisch zowel midden in de academie te staan als in de praktijk te werken. Je moet aan de ene kant patronen herkennen, je inzicht verbreden en concepten ontwikkelen. Aan de andere kant adviesvaardigheden en commercieel inzicht bezitten. Idealiter zouden meer hoogleraren hun werk moeten combineren met de praktijk. Bedrijfskunde is een toegepaste wetenschap en biedt daartoe zeker de mogelijkheid. 

In het vak Leiderschap, Management en Bestuur gaan we natuurlijk in op de vaardigheden die je als leider nodig hebt. Maar we staan ook stil bij de meer fundamentele vragen, zoals: Wat motiveert je en wie ben je? Dat geldt ook voor bedrijven. Waar staan we voor? Organisaties zijn niet alleen op maximalisatie van de winst gericht en bedienen niet alleen de shareholders. Maar wat is dan een duurzaam evenwicht tussen alle stakeholders? Als docent en afstudeerbegeleider ben ik op zoek naar studenten die met die vragen bezig zijn. Bij de afstudeerscriptie ben ik niet op zoek naar een interessant onderwerp, maar naar een interessant persoon want dat resulteert meestal ook in een interessante scriptie.

Managers en commissarissen moeten van tijd tot tijd brainstormen en experimenteren. Als we bijvoorbeeld overal een camera op zetten omdat we alles willen weten en overal verantwoording moeten afleggen, dan slaat innovatie dood. Gedragscodes zijn noodzakelijk en accountants moeten onderzoeken of organisaties zich daar ook aan houden. Maar vertrouwen is net zo belangrijk. En managers moeten bewijzen dat ze dat vertrouwen verdienen. De samenleving en meer in het bijzonder medewerkers zijn op zoek naar leiders die dat vertrouwen waard zijn. 
 
Toen ik in de jaren ‘90 Bedrijfskunde studeerde en in 1998 promoveerde op het onderwerp Bedrijfsethiek, waren er maar weinig academici in Nederland die zich met dat onderwerp bezig hielden. De bal is eigenlijk aan het rollen gebracht door de toenmalige minister Ien Dales die in 1991 een lezing gaf over ‘Machtsbederf bij de Overheid’. Ineens kregen wij het Ministerie van Justitie, de Luchthaven Schiphol en de Politie aan ons bureau die meer wilden weten en aan de slag wilden.

Wetenschap om de wetenschap is nodig, maar ik vind het ook mijn taak om de wetenschap naar de praktijk te brengen. Schrijven is leuk en ik hoor met plezier dat mijn boekje ‘Waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen’ alweer een nieuwe druk beleeft. Adviezen uit de heup of op basis van ervaring zijn aardig, maar mensen zijn op zoek naar handvatten en concepten op basis van onderzoek en gerijpt advies. Publicaties en onderwijs zijn prima manieren om de kennis van RSM naar de praktijk te brengen.”