Peter Neuteboom

Peter Neuteboom

Associate Professor bij de vakgroep Finance en Investment, RSM, visiting faculty member Money and Banking at the Birmingham Business School, Verenigd Koninkrijk, lid van de Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde, Nederland

“Sommige deelnemers zijn soms wat huiverig voor het vak. Alsof we de hele dag met onze rekenmachine in de weer zijn. Financieel Management is echter veel meer dan alleen maar rekenen. Je moet een project of een proces begrijpen, toetsen en pas dan gaan rekenen. De interpretatie van gegevens is belangrijk en niet (alleen) het berekenen van allerlei ratio’s. Mocht Finance en Accounting je echt niet liggen, realiseer je dan dat je het ‘vak’ ook niet kunt ontlopen. Met een goed financieel bewustzijn is in je organisatie veel geld te verdienen. Bij stappen maken in je carrière hoort verbreding en daarbij is kennis van Finance en Accounting onontbeerlijk. Mijn colleges pas ik ook zelf in de praktijk toe. Als penningmeester van een basisschool zie ik hoe de Finance en Accounting-principes werken in een non-profit organisatie.

Na mijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik ruim 10 jaar gewerkt bij het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening op de Directie Financieel Economische Zaken. Daar was ik betrokken bij het opstellen van de begroting en de jaarlijkse miljoenennota. De daarop volgende acht jaren heb ik gewerkt bij de Technische Universiteit Delft in een onderzoeksinstituut op het gebied van Vastgoed waar ik gepromoveerd ben. Naast onderzoeker was ik ook consultant en had ik te maken met architecten, technisch specialisten en vastgoedeconomen. 

Sinds 2008 werk ik bij de vakgroep Finance van RSM. Ik wilde na al het onderzoek dat ik in Delft deed betrokken zijn bij het onderwijs. Daarom ben ik in Rotterdam gaan werken en geef ik les in het dagonderwijs en bij het Parttime Master Bedrijfskunde-programma. Vastgoed is een populair onderwerp bij onze dagstudenten. Zo’n 60 studenten volgen de Master elective Real Estate Finance & Investment. Voor de colleges Financieel Management van het programma Parttime Master Bedrijfskunde werk ik samen met mijn collega’s van vakgroep Accounting. In onze colleges brengen we de praktijk graag in de colleges. Gelukkig ken ik veel mensen bij ING Real Estate, Facton en DTZ Zadelhoff en die nodig ik regelmatig uit.”