Peter van Baalen

Peter van Baalen

Associate professor Information Management en voorzitter van de vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen van de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit.

'Ik heb gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en ik ben opgeleid als historicus. Bedrijfshistoricus, om precies te zijn. Na mijn studie kon ik direct met m’n promotieonderzoek aan de Rotterdam School of Management aan de slag. Het onderzoek ging over het ontstaan en de ontwikkeling van het managementonderwijs in Nederland (1850-1995). Ik heb ook de ontwikkelingen van de business schools in Engeland, Frankrijk, Duitsland en de VS onderzocht. Het was buitengewoon fascinerend om te zien hoe onze eigen RSM in de uiterst  dynamische en competitieve wereld van de business schools zo’n vooraanstaande positie heeft weten te verwerven.'

Peter van Baalen ziet twee belangrijke uitdagingen voor business schools. De eerste is hoe business schools een goede balans weten te vinden tussen uitstekend wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en onderzoek en onderwijs dat relevant is voor de praktijk. De tweede is het vraagstuk van interdisciplinariteit. Daarnaast zien we dat praktische vraagstukken een interdisciplinaire benadering vragen, terwijl de academische wereld daar veelal niet op is ingericht.

Na zijn promotieonderzoek raakte Peter van Baalen steeds meer geïnteresseerd in de rol van informatie en informatietechnologie in bedrijven en is toen gaan werken in de Business Information Management (BIM) sectie van de vakgroep. Het vak Business Information Management beweegt zich op het grensvlak van Informatietechnologie en Bedrijfsprocessen. We kijken dan naar welke informatie mensen nodig hebben, welke informatie systemen de informatiebehoefte kunnen ondersteunen en hoe individuen en organisaties hiermee omgaan. En dat geheel bezien we vanuit bedrijfskundig perspectief.

'Informatiegebruik en informatiesystemen blijken vaak heel verschillende werelden te zijn. In organisaties maximeren we de hoeveelheid informatie die we beschikbaar maken en we creëren daarmee een overmaat aan systemen om die informatie te beheren. Het zijn parallelle bewegingen die vaak aan de werkelijke wensen van mensen en de organisatie voorbij gaan. In mijn vak Managing Knowledge and Information staan kennis en informatie centraal en niet de technologie (hoe belangrijk deze ook is).
Buitengewoon fascinerend is de onstuimige opmars van de sociale media. Deze zet onze traditionele manier denken over informatie systemen op z’n kop. De verspreiding van informatie via sociale media heeft veel weg van de verspreiding van een besmettelijk virus. Organisaties verliezen controle over de informatievoorziening. Ik noem dit een control shift. Voor kennismanagement heeft deze ontwikkeling grote gevolgen.

Deelnemers aan het Parttime Master Bedrijfskunde programma herkennen heel snel de problemen die ik aangeef. Dat maakt het geven van college heel dynamisch en interactief. Want deelnemers komen zelf ook met voorbeelden. Ik wil daarbij niet te snel naar een oplossing zoeken. We moeten eerst de complexiteit van het probleem snappen en de oorzaken op tafel hebben. Inzichten vanuit de psychologie, de  sociologie en de economie kunnen helpen een scherper beeld te schetsen van de problematiek. Dat maakt mijn colleges wellicht wat minder traditioneel maar hopelijk wel interessant.

Ik geef graag college aan de deelnemers van het Parttime Master Bedrijfskunde programma en ik roep ze op om in contact te blijven met de universiteit en met mij. We zijn opgericht door en voor bedrijven en alleen door samenwerking kunnen we de bedrijfskunde in de volle breedte uitoefenen.'