Business Information Management

Business Information Management

Business Information Management

Mensen willen overal kunnen werken. Informatie moet daarom overal toegankelijk zijn en we moeten elkaar altijd en overal weten te vinden. 'Het kantoor' is niet langer meer een fysieke omgeving en we maken kennis met 'het nieuwe werken'. In dit college richten we ons op de uitdagingen en mogelijkheden van informatietechnologie (IT)voor organisaties. De nadruk ligt daarbij op de afstemming tussen IT en de bedrijfsstrategie vanuit een algemeen managementgezichtspunt.

We zullen onder andere ingaan op nieuwe ontwikkelingen rond Knowledge Management, Sociale Media, Cloud Computing en Crowd Sourcing.

Het basisvak bestaat uit interactieve colleges. U wordt via opdrachten uitgedaagd om u in de stof te verdiepen in de context van een concrete bedrijfssituatie.

In het verdiepingsvak kunt u zelf een onderwerp kiezen en onder begeleiding verder uitwerken.

De kerndocent van het vak Business Information Management is Peter van Baalen.

"In het tweede semester het ik gekozen voor het verdiepingsvak Business Information Management omdat ik mijn kennis met betrekking tot IT-toepassingen wilde verdiepen. Business Information Managemetn is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Elke organisatie heeft te maken met IT en dit zal in de toekomst verder toenemen. Ook in de financiële sector speelt Business Information Management een belangrijke rol. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan risicomanagement tools en tools voor het implementeren van de Basel akkoorden."

Sita Kalloe
Midoffice 
BNG Vermogensbeheer