Leiderschap, Management & Bestuur

Leiderschap, Management & Bestuur

Leiderschap, Management & Bestuur

In het vak Leiderschap, Management & Bestuur (LMB) houdt u zich bezig met de vraag hoe leiderschap kan worden gerechtvaardigd en hoe managers zichzelf en hun omgeving effectief kunnen organiseren. 

Het basisvak bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel met onderwerpen als: selectie en training van leiders, kennis, macht, maatschappelijke verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid, en individuele - en organisatiedoelen.

Het verdiepingsvak is opgebouwd uit de blokken: Filosofie en ethiek, Economie, Sociale psychologie, en Leiderschap in politiek en organisaties. 

U bereidt zich per keer aan de hand van een thematische agenda en een leeswijzer in de course manual op de bijeenkomsten voor. Toetsing vindt plaats middels vier tussentijdse opdrachten.

Kerndocent voor het vak Leiderschap, Management & Bestuur is prof. dr. Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management, Department of Business Society Management, RSM. Lees meer over Muel Kaptein.

"Ik ben net begonnen aan het verdiepingsvak LMB. Ontzettend interessant om de ideeën van de oude filosofen Plato en Aristoteles onder de loep te nemen en te ontdekken dat zij in 300-400 v Christus al met de zelfde problemen worstelden en eigenlijk al heel goed in kaart hadden gebracht wat leiderschap inhield, waar goed leiderschap aan zou moeten voldoen en tips en tricks hadden om een goed leider te kunnen worden. Dit vak heeft veel raakvlakken met marketing en strategie en is daardoor een erg breed en interessant afstudeervak." 

dr. Marietta Bertleff
Plastisch Chirurg/Hand- en Polschirurg
Xpertclinic