New Business: Innovation & Entrepreneurship

New Business: Innovation & Entrepreneurship

New Business

New Business: Innovation & Entrepreneurship richt zich op het realiseren van nieuwe bedrijvigheid in de breedste zin van het woord. In de basis- en verdiepingsvakken koppelen we innovatie en ondernemerschap aan elkaar. Kenmerkend is de inzet van creativiteit en kennis & vaardigheden voor het oplossen van problemen, dan wel het najagen van kansen. 

Het vak kent een interactieve en afwisselende opzet. Theorie en praktijk gaan hand-in-hand met werkcolleges, gastcolleges van ondernemers, real-life case studies, simulatiespelen en online tests. 

Kerndocenten voor het vak New Business: Innovation & Entrepreneurship zijn ass. prof. dr. Jeroen de Jong en Dr. Serge Rijsdijk, Assistant Professor of Innovation Management,  Department of Strategic Management and Entrepreneurship, RSM. Lees meer over Jeroen de Jong.

"Na de eerste periode van kennismaking van verschillende basisvakken van bedrijfskunde ga je in het verdiepingsvak verder in op de theorie. Eigenlijk kost het weinig moeite om je deze theorie eigen te maken aangezien de onderwerpen een verdieping zijn van het vak dat je het meeste aansprak in de basisfase. Door deze verdieping word je goed voorbereid op het schrijven van je scriptie (afstudeerproject) en kun je alvast ervaring opdoen met je potentiële begeleiders."  

Lukas Anker
Senior New Business Manager
ABN AMRO Commercial Finance N.V.