Operational Excellence in Services and Supply Chains

Operational Excellence in Services and Supply Chains
Operational Excellence in Services and Supply Chains  
Play video

Operational Excellence in Services and Supply Chains

Operational Excellence

Bij Operational Excellence in Services en Supply Chains draait alles om de optimalisering van operationele processen die diensten en/of goederen voortbrengen. Operational excellence is niet voor niets een van de belangrijkste factoren waarmee bedrijven concurrentievoordeel behalen. 

U kijkt bij dit vak eerst en vooral hoe managers de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen verbeteren. Bijna alle waardetoevoegende en ondersteunende activiteiten van organisaties komen aan bod, inclusief het ontwerpen van producten en diensten, het ontwerpen en analyseren van voortbrengingssystemen en -processen, de afweging tussen operationele efficiency en de zogenaamde customer service experience.

De interactieve colleges bestaan uit een combinatie van korte inleidingen, klasopdrachten, spellen, video’s en zogeheten teaching cases. 

Kerndocent voor het vak Operational Excellence in Service and Supply Chains is assistant prof. Merieke Stevens, Department of Management of Technology and Innovation, RSM. Lees meer over Merieke Stevens

"Behalve mijn interesse in Operational Excellence richt het verdiepingsvak zich vooral op de praktijk. Het is wetenschappelijk maar tegelijk praktisch toepasbaar. Daarnaast speelt op de zijlijn ook het enthousiasme van de docenten een rol."

Huib Maclean
Senior Projectleider
DHV-NPC