Curriculum

Curriculum

Tijdens de premaster volg je vakken die overeenkomen met kernvakken uit de bachelor Bedrijfskunde. Naast de reguliere vakken, is het verplicht een onderzoeksproject te volgen, waarin de focus ligt op het bestuderen van onderzoeksmethoden en technieken. Dit onderzoeksproject betreft het vak Research training en bachelorscriptie, waarmee je je premaster afsluit. 

De studiegids voor collegejaar 2020-2021 wordt medio augustus 2020 gepubliceerd. Informatie over verschillende vakken kun je op de website terugvinden.

Het curriculum van jouw studie ziet er als volgt uit: