Curriculum

Curriculum

Het Nederlandstalige programma bestaat uit twee verplichte onderdelen en een optioneel onderdeel. Daarnaast dient (indien noodzakelijk) een Engelse test afgelegd te worden.

Hieronder vind je meer informatie over het basispakket.

 • In dit onderdeel komen de volgende vakken aan bod:

  Premaster Bedrijfskunde - Basispakket 2018-2019

  Aanvullend gelden er extra eisen voor toelating tot de Master waar, voor of tijdens de premaster, aan moet worden voldaan. Hier kun je meer informatie vinden over de verschillende toelatingseisen.

Master-specifiek

De master die je van plan bent te kiezen bepaalt welk vak uit het reguliere bachelorprogramma je gedurende de premaster naast het basispakket dient te doen. Wil je de keuze uit meerdere masters openhouden dan zul je voor elke master het daarbij behorende verplichte vak dienen te doen. Omvang: minimaal 4 - 6 EC.

Naast de verplichte onderdelen bevelen de meeste masters een vak aan. Dit vak is bedoeld om of extra verdieping te verkrijgen in het betreffende vakgebied of om extra verbreding en context te bieden met betrekking tot het vakgebied. Omvang: 4 – 6 EC.

Hieronder vind je per master het benodigde verplichte en/of optionele vak.

 • Verplicht vak
  Trimester 2: BKB0018 - Management accounting (6 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 3: BKB0031 - Financial accounting (5 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 2: BKB0017 - Informatie management (5 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 3: BKB0028 - Innovatiemanagement (4 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 1: BKB0023 - Corporate finance (5 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 3: BKB0031 - Financial accounting (5 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 1: BKB0023 - Corporate finance (5 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 3: BKB0031 - Financial accounting (5 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 3: BKB3029 - Leadership, sustainability & governance (5 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 2: BKB1025 - Strategisch management (6 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 2: BKB1022 - Human resource management (5 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 1: BKB1014 - Organisatietheorie en -dynamiek (6 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 1: BKB0023 - Corporate finance (5 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 2: BKB0031 - Strategisch management (6 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 3: BKB0028 - Innovatiemanagement (4 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 3: BKB1015 - Supply chain management (5 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 3: BKB1021 - Marketing management (5 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 1: BKB1014 - Organisatietheorie en -dynamiek (6 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 2: BKB1022 - Human resource management (5 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 2 en 3: BKB2020 - Entrepreneurship (5 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 3: BKB0031 - Financial accounting (5 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 2: BKB1025 - Strategisch management (6 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 1: BKB1014 - Organisatietheorie en -dynamiek (6 EC)

 • Verplicht vak
  Trimester 1: BKB0013 - Operations research en modelbouw (6 EC)

  Optioneel/aanbevolen vak
  Trimester 3: BKB1015 - Supply chain management (5 EC)