Digitale Innovatie (Digital Innovation)

Digitale Innovatie (Digital Innovation)

Ontdek welke aanpassingen je bedrijfsmodel nodig heeft, hoe je strategisch kunt reageren en hoe je een toekomstbestendige en innovatiegedreven cultuur in je organisatie kunt introduceren en leiden.

Innovatiegerichte bedrijfsmodellen ontwikkelen

Ervaar wat de implicaties van digitale impulsen voor je ondernemingsplan zijn in deze driedaagse cursus van RSM Executive Education. Je leert ook om te gaan met de hulpmiddelen en kaders waarmee je innovatiegerichte bedrijfskansen en modellen kunt ontwikkelen en een cultuur van innovatief leiderschap in je organisatie tot stand kunt brengen.

Tijdens de Engelstalige cursus schetsen de deskundige docenten van RSM wat de beste aanpak is om bestaande innovaties door te voeren en de noodzakelijke mentaliteitsverandering te bevorderen waarmee je organisatie haar eigen onderscheidende concurrentiefactoren kan identificeren en implementeren. Met behulp van het canvasmodel ga je je digitale ondernemingsplan ontwerpen, met bijzondere aandacht voor je waardeproposities.

Het programma maakt gebruik van online lesmodules en workshops voor het doorvoeren van innovatieve veranderingen uitgaande van de principes van designdenken.

Leerdoelen

Na de training kun je:

  • huidige en toekomstige disruptieve digitale technologieën identificeren en het effect daarvan op het bedrijfsmodel van je organisatie onderkennen
  • verstorende technologieën vertalen naar bedrijfsoplossingen door je essentiële methoden voor ondernemerschap eigen te maken
  • een designgedreven organisatiecultuur ontwikkelen waarbij succesvolle (digitale) innovatie hoog in het vaandel staat
  • een zelfverzekerde, ethische en flexibele digitale innovator voor je bedrijf worden.

Het programma Digital Innovation is ook een onderdeel van het Diploma Programme in Digital Transformation van RSM.