De Essentie van Finance (Finance for Non-Financial Managers)

De Essentie van Finance (Finance for Non-Financial Managers)

Doe essentiële kennis op over de meest gebruikte financiële hulpmiddelen, waardoor je de financiële aspecten van jouw organisatie beter leert begrijpen.

Leer de financiële impact van beslissingen begrijpen

Ben je een niet-financiële manager en zie je ertegenop om discussies over finance te voeren met andere professionals? Krijg de basisbeginselen van financiën snel onder de knie in de tweedaagse, Engelstalige cursus ‘De beginselen van finance’.
Je doet een grondige basiskennis op van de meest gebruikte financiële hulpmiddelen. En je leert over financiële rapportage voor balansen, kasstromen en resultatenrekeningen en hoe dit wordt gebruikt bij het nemen van beslissingen, prestatiemanagement, bedrijfsverbetering en taxatie. Dit is geen cursus 'financiën voor dummies', maar financiën voor professionals die zich doorgaans niet bezighouden met financiële zaken en meer inzicht willen in de financiële impact van beslissingen en financiële prestaties willen leren controleren. Naderhand ben je in staat om vakspecifieke taal te gebruiken en effectiever samen te werken met finance deskundigen.

Leerdoelen

Tijdens deze cursus:

  • krijg je inzicht in de belangrijkste hulpmiddelen die worden gebruikt door financiële deskundigen
  • leer je hoe je de financiële prestaties van je organisatie kunt beoordelen
  • onderzoek je hoe je op de meest effectieve manier kunt bijdragen aan die prestaties
  • leer je praktische vaardigheden voor het interpreteren en evalueren van financiële rapporten en data, zoals kasstroomoverzichten en balansen
  • vergroot je je zelfvertrouwen doordat je leert effectief te communiceren met deskundigen op financieel gebied.

Het programma Finance for Non-Financial Managers is ook een onderdeel van het Diploma Programme in General Management van RSM.