Veiligheidsprofessionals gezocht voor onderzoekBent u werkzaam in de veiligheidsbranche en analyseert u onder andere data met betrekking tot cybercrime en/of radicalisering?

Dan nodigt CESAM u uit om mee te doen aan een onderzoek. Door uw deelname vergemakkelijkt u wellicht het opsporen en tegengaan van radicalisering in de toekomst.

Het doel van dit onderzoek (PROPHETS) is om tot nieuwe preventie-, onderzoeks- en interventiemethodes voor cybercrime te komen. Deze methodes zullen deel gaan uitmaken van een EU-breed gebruikersplatform voor veiligheids- en inlichtingendiensten. Om een beter beeld te krijgen van de behoeftes en opvattingen van veiligheidsprofessionals, met name zij die data-analyse verrichten en/of zich bezighouden met cybercrime, hebben wij een korte vragenlijst gemaakt. Voor het onderzoek is het van belang dat er zo veel mogelijk van deze professionals reageren. Uiteraard zal er vertrouwelijk worden omgesprongen met de verstrekte gegevens. De dataverwerking voldoet aan de Europese richtlijnen en regelgeving.

[klik hier om mee te doen aan het onderzoek]

Het invullen ervan duurt zo’n 8 minuten. Alvast bedankt!

Kent u iemand die aan het zojuist geschetste profiel voldoet? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u dit bericht met die persoon deelt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Giorgio Touburg.

Photo: Computer Data Hacker by Blogtrepreuner, Flickr

 

 

Type
CESAM