CESAM start met nieuwe onderzoeksopdracht Politie & Wetenschap: “Een klacht is een gratis advies”.

In het kader van de Call 2016 van heeft de Commissie Kennis en Onderzoek van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap het onderzoeksvoorstel van CESAM “Een klacht is een gratis advies” gehonoreerd.

De call is gebaseerd op vier thema's van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. De Strategische Onderzoeksagenda is op 1 mei 2015 door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld en is richtinggevend voor onderzoek dat door Politie en Wetenschap en de Politieacademie wordt gestart. Het Onderzoeksprogramma wil een impuls geven aan de zoektocht naar praktijkgerichte kennis ter ondersteuning van het politievak en -onderwijs. Zij heeft daarvoor deze call uitgezet waarbij gevraagd werd een onderzoeksvoorstel uit te brengen zodat nieuw ontwikkelde kennis “haar weg vindt in de politiepraktijk, het politiebeleid en de politieopleiding”.

Het onderzoek verdiept zich in klachten als een waardevolle bron van informatie van de burger. Politie wil dat burgers tevreden zijn en dat burgers hen vertrouwen. Direct contact tussen politiemedewerkers en burgers is volgens de politie belangrijk voor een goede klachtafhandeling, waarbij voor de politie twee doelen centraal staan: het herstellen van het vertrouwen van de burger in de politie en het versterken van het lerend vermogen van de politie. Klachtbehandeling wordt door de politie gezien als de mogelijkheid om samen met de burger de kwaliteit van het politieoptreden te verbeteren. En er valt nog veel te verbeteren in de dialoog met het publiek en de mate waarin de politieorganisatie leert van deze communicatie. In het onderzoek analyseren we de oorzaak van het verschil tussen officiële- en informele klachten en hoe de politie met klachten kan omgaan en hiervan kan leren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium, bestaande uit de Rotterdam School of Management, Erasmus University (eindverantwoordelijk) en de Erasmus School of Law.

 

More information

Voor meer informatie over het onderzoeksprogramma van Politie en Wetenschap: www.politieenwetenschap.nl/over-ons/onderzoeksprogramma/

Type
CESAM