Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds urgenter in een samenleving waar verwacht wordt dat mensen en organisaties een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit kan door vrijwilligerswerk, donaties of andere maatschappelijke betrokkenheid door individuen, en ook steeds meer bedrijven zijn zich steeds bewuster van hun maatschappelijk rol in de samenleving. Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) heeft een onderzoeksgroep met uitstekende expertise op dit gebied. U vindt hier dan ook een breed scala aan informatie over vrijwillige energie van mensen en organisaties om samen te werken aan een sterkere samenleving.  

Bedrijven

Steeds meer bedrijven zijn maatschappelijk betrokken en zetten formele afdelingen en stichtingen (corporate foundations) op om maatschappelijke belangen te ondersteunen. De potentie is groot, maar de ontwikkeling van een goed beleid is complex. 

Maatschappelijke organisaties

Nederland heeft een sterke traditie in zelf organiserend vermogen van burgers in de vorm van non-profit organisaties (zoals stichtingen en verengingen). Deze organisaties zoeken continu naar manieren om samen te werken met bedrijven en om burgers te activeren.

Onze bijdrage aan uw evenement of organisatie

Als verbinders tussen theorie en praktijk werken wij dagelijks om wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar te laten versterken. Wij gebruiken inzichten uit de theorie en zijn uitstekend in staat om deze te vertalen naar relevante informatie voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

  • Bent u op zoek naar een interessante spreker op het gebied van MBO, vrijwilligerswerk, sociaal ondernemerschap, civil society, filantropie of sociale initiatieven? 
  • Heeft u vragen binnen uw organisatie wat u graag zou willen laten onderzoeken of over geadviseerd wilt worden?

Neem dan contact op met Lonneke Roza via lroza@rsm.nl of via 06-45304190.