Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zijn genoodzaakt hun manier van organiseren te heroverwegen door de veranderende rol van de overheid en veranderende manieren van betrokkenheid van burgers en bedrijven.