Samenwerken met bedrijven

Samenwerken met bedrijven

     De hoofdstukken van de bundel kunt u hieronder per onderwerp los vinden:

     Deel 1: MBO & HR voor zowel bedrijf als voor NPO

 1. Inleiding
 2. MBO als matching-mechanisme tussen werkgever en werknemer
 3. Consequnties van een (mis)match tussen werkgever en werknemer
 4. Ondersteuning HR-doelen door MBO-programma's
 5. De HR-consequenties van werknemers-vrijwilligerswerk bij NPO's

     Deel 2: Management van MBO-programma's

     Deel 3: MBO en de samenleving

 1. De rol van bedrijven in het stimuleren van vrijwilligerswerk
 2. De percepties van cliënten over MBO-activiteiten

      De hoofdstukken van de bundel kunt u hieronder per onderwerp los vinden: 

     Deel 1:  Maatschappelijke betrokkenheid

 1. Wat is maatschappelijk betrokken ondernemen?
 2. Publieke perceptie van maatschappelijke betrokkenheid

     Deel 2:  Partnerschappen

 1. Definities van partnerschappen
 2. Kritische succesfactoren bij partnerschappen: wat zijn de overwegingen om tot een effectief partnerschap te komen

     Deel 3: Bedrijfsperspectief

 1. De business case van MBO: de effecten voor mijn bedrijf
 2. Management van MBO: van effect naar design

     Deel 4:  Non-profit perspectief

 1. De ‘business case’ voor non-profitorganisaties
 2. Het organiseren van werknemersvrijwilligerswerk in non-profit-organisaties: een praktische benadering