in the media

in the media


Henk Volberda over flexibiliteit bij TNT

In het personeelsblad van TNT is een artikel verschenen van de hand van Henk Volberda rond het begrip ‘flexibiliteit op de werkvloer”. Hij behandelt de verschillende aspecten van flexibiliteit en bespreekt de evolutie van flexibiliteit bij TNT de afgelopen 10 jaar. Lees het volledige artikel.

WEF artikelen in de krant

PWC - November 2009

Factor ICT 11 - Oktober 4
ICT rendeert beter na sociale inovatie

Hoofdkantoor veel waard voor Nederlandse economie

Vanwege het strategisch belang voor onze internationale innovatiegedreven concurrentiepositie moet Nederland de gevestigde Top 100 concernhoofdkantoren behouden. Daartoe moet ons fiscale stelsel voor hoofdkantoren en het kunnen aantrekken en behouden van (internationaal) talent door deze ondernemingen op orde zijn. Daarmee wordt óók de kans op het aantrekken van nieuwe concernhoofdkantoren vergroot.
Dat blijkt uit onderzoek dat de Erasmus Universiteit heeft uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW. Het onderzoek is woensdag aangeboden aan premier Balkenende. Lees meer hier.

AD - September 2009
Concurrentie positie daalt door gebrek aan innovatie

De Pers - September 2009 
De concurrentie gaat ons voorbij

Financieel Dagblad - September 2009
Nederland duikelt als vestigingsland

NRC - September 2009
Nederland verliest concurrentiekracht

NRC Next - September 2009

Trouw - September 2009
Nederland boet in aan concurrentiekracht

Volkskrant - September 2009
Nederland zakt van plaats 8 naar 10

“Nederland verliest terrein met innovatie, en dat is een ramp” volgens Jo Ritzen

In Dagblad De Limburger is een artikel verschenen over het feit dat Nederland achterloopt met de ontwikkeling van sociale innovatie. De overheid investeert te weinig en bedrijven pakken het verkeerd aan. De Chemelot campus in Sittard-Geleen laat zien hoe het ook kan. Tijdens de officiële opening was er een debat waar ook Professor Henk Volberda aan deel nam. Lees meer.

Henk Volberda over sociale innovatie: “Slimmer werken slaat aan. Anders organiseren en managen is lastig”

Hoe staat het met sociale innovatie in Nederland nu het crisis is? Die vraag stelde socialeinnovatie.nu aan professor dr. Henk Volberda, wetenschappelijk directeur van INSCOPE, een interuniversitair expertise centrum van de Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, TNO en de Universiteit van Amsterdam op het gebied van innovatie, en hoogleraar Strategisch Management aan de Erasmus Universiteit. Volberda: “Ik zou zeggen: sociale innovatie, nu nog meer. Maar, ik moet helaas constateren dat het neerkomt op: sociale innovatie, nu nog minder.” Lees meer hier.

 

 

 

Het tekort aan hoogopgeleide ict'ers groeit de komende jaren.

De Gastarbeider 2.0 moet het structurele tekort op de arbeidsmarkt oplossen.

Nederland moet als kennisnatie bij de top van Europa blijven horen. Hiervoor worden alle registers opengetrokken. Naast investeringen in educatie wordt er ook nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om buitenlands talent naar Nederland te halen. Mede veroorzaakt door het structurele tekort aan hoogopgeleide ict-ers op de arbeidsmarkt, begint zich hierdoor een nieuwe groep arbeidsmigranten aan te dienen: de Gastarbeiders 2.0. Lees het hele artikel hier.

Ambidextrie bedrijven

Beste medicijn tegen economische recessie

Hoe overleef ik de huidige economische crisis? Volgens prof. dr. Henk Volberda, verbonden aan de Erasmus Universiteit als hoofd van de 'Rotterdam School of Management', in ieder geval niet door alleen maar te focussen op kostenbesparing en investeringen in machines en mensen op de lange baan te schuiven. Ziin ervaring: "Bedriiven die een crisis het best doorstaan zijn ambidexter: ze hebben zowel oog voor kostenbeheersing als innovatiekracht." Lees het volledig artikel hier.

Goede tijden, slechte tijden

De financieIe kredietcrisis is niet beperkt gebleven tot het bankwezen, maar heeft zich gemanifesteerd in vrijwel aile bedrijfstakken. Deze besmetting is niet verwonderlijk. Bedenk dat de ziektekiemen zoals de doorgeslagen bonuscultuur, eenzijdige focus op kortetermijnresultaten, het overwaarderen van de aandeelhouder en maximale financiele leverage wijd verspreid zijn onder bedrijven en zelfs overheidsorganen. De populaire managementgospel heeft zeker bijgedragen aan deze snelle diffusie van wat we nu typeren als 'slechte' managementpraktijken. Lees het volledig artikel hier.

 

Sociale Innovatie - Vooral een kwestie van vertrouwen

Slow Management, Nieuwe Wegen, Voorjaar 2009

 

Sociale innovatie moet het voertuig worden om de eeuwige strijd tussen werkgevers en werknemers te overstijgen en - oh ja - de Nederlandse arbeidsproductiviteit een opkikker te geven. De Sociale partners hebben er zin in, maar vooralsnog heeft de meerderheid van de bedrijven en andere organisaties nog niet begrepen hoe sociale innovatie vorm kan krijgen. Lees het volledig artikel hier.

Verplaatsing productie naar lagelonenlanden

In juni van vorig jaar heeft de Rotterdam School of Management, Erasmus University een onderzoek gepubliceerd waarbinnen 10.000 ondernemingen over hun ervaringen met offshoring werd gevraagd. Professor Volberda leidde dit onderzoek. Lees meer hier.

Special Report: Corporate Strategy

Managing a company in a fast-moving global marketplace is necessarily fraught with uncertainty. But it would be hard to imagine conditions more uncertain than the current ones. It’s normal for managers to face one or two tricky ‘macro’ issues, but look at the present slate of potential banana skins: financial crises, global economic slowdown, high and volatile commodity prices across the board, food shortages, climate change… The list goes on. It’s difficult to conceive of a recent period when the outlook – while hardly being resoudingly negative – has been harder for managers to predict and plan for. Click here to read the complete interview with Henk Volberda in RSM Outlook, Winter 2008.

Alumni helping freshmen: The strategic business plan

The strategic Business Plan is an indelible experience for anyone engaged in a bachelor programme at RSM: the opportunity for freshmen to team up and act as strategy consultants for a real-life company, with awards given to the best teams each year. Since 2007, the Strategic Business Plan has been enriched by the inclusion of alumni acting as ‘supervisory board members’. More about this, you can read in the article of RSM Outlook, Winter 2008.

Sociale innovatie: haal het maximale uit uw personeel

Lees hier een verslag over de bijeenkomst op 27 oktober jl. van Kennispoort over sociale innovatie. Henk Volberda trad op als gastspreker en maakte de deelnemers op een toegankelijke en interactieve manier deelgenoot van zijn kennis en ervaring op het gebied van sociale innovatie.

Drie dagen weekend; Vrijdag is voor veel mensen geen werkdag meer

De vrijdag als werkdag raakt uit de mode. Dit komt vooral door de vele deeltijdwerkers. Lees hier het volledige artikel uit NRC Next van 28 november 2008.

De innovatieparadox; Technische okay, maar te weinig nieuwe producten

Lees hier het artikel uit FEM van 8 november 2008 over de uitkomsten van het onderzoek van het World Economic Forum over de concurrentiepositie van landen. Het Erasmus Strategic Renewal Centre verzamelt jaarlijks de data uit Nederland voor dit onderzoek.

Liever een herenakkoord over quota topvrouwen

De ‘damesclausule’ voor bestuursfuncties komt er in Nederland zeker aan. Maar ‘harde’ quota voor topvrouwen lijken een brug te ver. Lees hier het volledige artikel uit Trouw van 16 oktober 2008.

Nederland kan crisis de baas dankzij concurrentiepositie

De concurrentiepositie van Nederland is verbeterd. Ons land steeg twee plaatsen op de ranglijst van het World Economic Forum. Lees meer hierover in het volledige artikel uit Trouw van 9 oktober 2008.

Farmabedrijven benutten kennis te weinig

Uit een studie van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, blijkt dat de Nederlandse farmaceutische industrie, biotechnologiebedrijven en bedrijven in de medische technologie last hebben van een kennisparadox. Er wordt volop geinvesteerd in kennis, maar het rendement ervan valt tegen. Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier voor het volledige artikel uit het Financieele Dagblad van 26 september 2008.

FNV voorziet zwarte onderklasse

Agnes Jongerius waarschuwde tijdens een bijeenkomst van de Hay Group Vision Society, onder leiding van Henk Volberda, voor het ontstaan van een zwarte onderklasse door discriminatie op de arbeidsmarkt. Lees hier het volledige artikel uit Trouw van 12 september 2008.

Fluwelen allochtone revolte

Klik hier voor het volledige artikel uit het Financieele Dagblad van 11 september 2008 van Agnes Jongerius en Henk Volberda over diversiteit in het bedrijfsleven.

Offshoring mag van vestigingen hier geen lege hulzen maken

Henk Volberda pleit voor investeren in mensen: ‘Innovatiesucces komt voor driekwart voort uit het investeren in mensen’. Klik hier voor het artikel uit Link van september 2008.

Kennisvlucht naar lage-lonenlanden nadelig

Vijf vragen aan Henk Volberda over offshoring. Lees hier het volledige artikel uit OR informatie van september 2008.

Innovatievermogen bedrijven neemt af

Uit een onderzoek wat door onze vakgroep is uitgevoerd, blijkt dat meer dan tachtig procent van de Nederlandse bedrijven zich eenzijdig richt op efficiency en kostenverlaging. Lees meer hierover in het artikel van Gidsonline van 12 juni 2008.

Innovatie: investeren in R&D is niet genoeg

Door de economische groei van de afgelopen jaren hebben veel bedrijven hun financiele resultaten sterk kunnen verbeteren. Mede daardoor kwam er meer ruimte voor investeringen in Research & Development. Ondanks dat nam in het afgelopen jaar de innovatie in Nederlandse bedrijven af. Wat is er aan de hand? Lees hier het volledige artikel uit Gids voor Personeelsmanagement van 12 juni 2008.

Grote stappen voorwaarts

Lees hier het artikel van Frans van den Bosch in FD Strategie van maart 2008 over het boek ‘Giant Steps in Management’ over management innovaties.

Nog even en China doet alles zelf

Westerse ondernemingen verplaatsen allang niet meer alleen hun productie naar China. Dat wordt steeds mee een innovatieland. Klik hier voor het volledige artikel in de Volkskrant van 28 januari 2008 (only in Dutch).

Jonge Doctor maakt kennis met Erasmus standbeeld

Klik hier voor artikel van RSM Erasmus Universiteit press release (only in Dutch)

Laat plaats hoofdzetel bedrijf niet enkel aan markt over

Klik hier voor het artikel van Marc Baaij en Frans van den Bosch in het Financial Dagblad, 31 Augustus 2007 (only in Dutch)

Versoepeling ontslagrecht draagt niet bij aan verbetering innovatie

Een drastische versoepeling van het ontslagrecht zal er niet toe leiden dat Nederland de teleurstellende prestaties op het vlak van innovatie weet te verbeteren. Dat zeggen de hoogleraren Henk Volberda en Frans van den Bosch van de Erasmus Universiteit. Klik hier voor het artikel in het Financial Dagblad, 1 November 2007 (only in Dutch)

Let beter op de langetermijnstrategie

De lange termijn strategie moet weer het perspectief worden van ondernemingen, dit in het belang van het land en de bedrijven zelf, bepleiten Henk Volberda en Frans van den Bosch. klik hier voor het artikel in het NRC (only in Dutch).

Nederland zakt terug op concurrentieranglijst

Het innovatievermogen van ons land is het afgelopen jaar niet verbeterd. Nederland is dan ook iets teruggevallen in de mondiale concurrentie-index. Dat blijkt uit het jongste onderzoek van het World Economic Forum (WEF), dat elk jaar wordt gehouden. Vorig jaar stond Nederland sinds lange tijd weer in de top 10. Dit jaar zakt Nederland wel van de negende naar de tiende plaats. Klik hier voor het artikel in de Financiele Telegraaf, 1 November 2007 (only in Dutch).

Klik hier voor een korte reportage bij het nieuws van RTL Z, waarin Henk Volberda zijn visie geeft over het innovatievermorgen van Nederland (only in Dutch).