Persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden

Helaas kunnen persoonlijke omstandigheden de studievoortgang beletten. Bij de studieadviseur kun je terecht om deze omstandigheden te bespreken. Naast advies op maat, kunnen we, indien noodzakelijk, maatregelen treffen om jouw studievertraging te beperken.

Wat zijn persoonlijke omstandigheden?

Ongeveer 10% van alle studenten komt in aanraking met omstandigheden die zich buiten hun wil hebben voltrokken, zogenaamde ‘overmachtssituaties’ zoals bv. ziekte, familieomstandigheden, medische/ psychische aandoeningen, functiebeperkingen door een lichamelijke handicap, verslaving of een chronische ziekte.

Wat kan een studieadviseur voor je doen?

In geval van valide en bewezen persoonlijke omstandigheden, kunnen we de Examencommissie adviseren om:

  • de geldigheid van cijfers van vakken en projecten te verlengen
  • een tentamen op een laptop of op een rustige locatie toe te staan
  • een extra, individuele, herkansing toe te staan
  • een uitzondering te maken op de strenge eisen van het Bindend Studie Advies of Mastertoelating

Indien noodzakelijk verwijzen we je naar de studentendecanen van de Erasmus Universiteit voor vragen over bijvoorbeeld studiefinanciering of een studiekeuze of naar de universiteitspsychologen voor persoonlijke of groepssessies.

 

Wanneer ga ik naar de studieadviseur?

Met persoonlijke omstandigheden kan alleen rekening gehouden worden indien ze zo spoedig mogelijk bij de studieadviseur zijn gemeld. Studieondersteuning en praktische oplossingen zijn mogelijk op het moment dat de omstandigheden spelen. Indien omstandigheden te laat worden gemeld, bv. Op het moment dat je niet hebt voldaan aan de eisen van het Bindend Studieadvies na de herkansingen in juli/ augustus, zal de Examencommissie geen rekening met jouw situatie houden.