Voltooi je inschrijving

Voltooi je inschrijving

Aanleveren van gecertificeerde hardcopy's van je diploma, supplementen en cijferlijsten op RSM (vóór 31 augustus). Het admissions team is aanwezig op woensdag van 9.00 – 16.00 uur. Locatie Mandeville, T5-01.

Je aanvraag zal in eerste instantie worden beoordeeld op basis van onofficiële digitale documenten die je in het aanvraagformulier hebt geüpload. Het RSM- Admissions Office zal uiteindelijk de echtheid van je diploma, supplementen en cijferlijsten gaan controleren.

Deze stap is essentieel om je inschrijving voor de studie te voltooien. Je moet ons voldoende bewijs kunnen tonen dat je de studie waarop je toelating is gebaseerd op 31 augustus 2020 hebt afgerond.

 • In de officiële aanbiedingsverklaring, die je kan downloaden in het Online Application Form (OLAF), staan alle voorwaarden van het aanbod vermeld. Aan deze voorwaarden moet uiterlijk op 31 augustus 2020 worden voldaan, aangezien het academisch jaar officieel op 1 september 2020 begint.

  De meest voorkomende voorwaarde is de afronding van je bacheloropleiding. Dit betekent dat je op 31 augustus aan alle voorwaarden van je bachelor moet voldoen en dat al je cijfers zijn verwerkt (inclusief je afstudeerscriptie).

   

 • Om na te gaan of je de studie waarop je toelating is gebaseerd hebt afgerond, moet RSM je einddiploma inzien. Als je officiële diploma echter na 31 augustus wordt uitgereikt, moet je een officiële verklaring van je universiteit aanvragen waarin expliciet staat dat je alle vereisten van je studie hebt afgerond.

  Om te controleren of je cijfers en de opleidingen die je tijdens het aanmeldingsproces hebt ingediend kloppen, heeft RSM ook je definitieve cijferlijst nodig.

  Als de originele documenten in een andere taal dan Nederlands zijn geschreven, moet je een officiële vertaling door een beëdigd vertaler in het Nederlands laten maken. Zorg ervoor dat je altijd je diploma en/of supplementen in de originele taal bij de vertaling voegt!

  Studenten met een toelating op basis van een aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgeronde studie zijn niet verplicht deze documentatie te verstrekken, aangezien de afronding van je studie in Osiris kan worden gecontroleerd. Je moet er echter wel voor zorgen dat je alle eisen van de studie hebt ingevuld en je diploma op tijd hebt aangevraagd. RSM zal je hiervan op de hoogte stellen zodra de afronding van je studie is gecontroleerd.

 • Een gewaarmerkt afschrift van je einddiploma (of van je diploma) en van je afschrift kan worden verkregen bij de instelling waar je je diploma hebt behaald of bij een officiële notaris. Gewaarmerkt betekent dat het document de originele stempel en de originele handtekening van je instelling (directeur, cursuscoördinator, ambtenaar van de burgerlijke stand) of van de officiële notaris bevat. Wanneer je het aanbod van RSM accepteert, verzoeken wij je originele document toe te sturen/ of langs te brengen. Copieën van een gewaarmerkt afschrift worden niet geaccepteerd. 

  Als je in het bezit bent van je officiële diploma en het definitieve afschrift, kan je de originelen ook komen tonen op het RSM admission office. Stuur geen originele diploma's per post.

 • Stuur de documenten vóór 31 augustus 2020 naar RSM

  De documenten kunnen naar het volgende adres worden gestuurd:

  RSM MSc Admission office

  Burgemeester Oudlaan 50, Mandeville gebouw T05-01

  3062 PA Rotterdam

  Wij raden je  aan om de documenten te versturen als een getraceerde levering. De documenten worden eerst door de centrale postkamer ontvangen en binnen 2 à 3 dagen bij het admissions office afgeleverd. Zodra de documenten zijn aangekomen en verwerkt, wordt je hiervan op de hoogte gesteld.

  Je kan de documenten ook persoonlijk naar bovenstaand adres brengen. Het admissions team is aanwezig op woensdag van 9.00 – 16.00 uur, locatie Mandeville, T5-01.

  RSM bewaart je documenten voor een jaar (tot september 2021). Het is je verantwoordelijkheid om deze documenten op te halen bij het admission officer, als je ze terug wilt hebben. Het admission office maakt gescande kopieën van alle documenten voor ons digitale archief en versnippert alle papieren kopieën die niet op tijd zijn opgehaald.

 • RSM bewaart je documenten voor een jaar (tot september 2021). Het is je verantwoordelijkheid om deze documenten op te halen bij het admission officer, als je ze terug wilt hebben. Het admission office maakt gescande kopieën van alle documenten voor ons digitale archief en versnippert alle papieren kopieën die niet op tijd zijn opgehaald.