Semesters

Semesters

Eerste semester

Het programma van het eerste semester bestaat voor elke deelnemer uit colleges over Organisatiestudies, Strategisch Management, Bedrijfskundige Methodologie en Financieel Management. Daarnaast voer je ook het bedrijfsproject uit.

Tweede semester

In het tweede semester kies je uit negen opties drie favoriete profielvakken. Tijdens het tweede semester vindt ook het Internationaal Project plaats.

Derde semester

In het derde semester kies je twee specialisatievakken die voortbouwen op de profielvakken. Een overzicht van de specialisatievakken vind je hier.  

Vierde semester

In het vierde semester studeer je af met het Afstudeerproject (scriptie). Je coach komt uit het vakgebied van één van je specialisatievakken. Je meelezer mag uit een ander vakgebied naar keuze komen. Zo kun je met je scriptie (als je wilt) verschillende vakgebieden met elkaar combineren.

In elk van de semesters besteden we aandacht aan je academische vaardigheden. De colleges Methodologie en Wetenschapsleer helpen daarbij.