[Translate to Dutch:] Student advisers

Wie zijn wij?

Maaike Troost

[Translate to Dutch:]  Maaike Troost

Menno van der Hoorn

[Translate to Dutch:]  Menno van der Hoorn

Thea den Hartog

[Translate to Dutch:] Thea den Hartog

Irèn Galama

[Translate to Dutch:] Irèn Galama

Eva Smeding

[Translate to Dutch:] Eva Smeding

Marleen Pasma

[Translate to Dutch:] Marleen Pasma

Shouhe Kuo

[Translate to Dutch:] Shouhe Kuo

De studieadviseurs zijn onafhankelijk in hun advies en gaan uit van de belangen van de individuele studenten. Wacht daarom niet onnodig lang met het stellen van je vraag of vragen: voor ieder gesprek nemen we voldoende tijd en vaak blijkt dat antwoorden of oplossingen vaak dichterbij zijn dan je denkt. En als wij je niet direct kunnen helpen, kunnen we je vast doorverwijzen naar de juiste persoon die dit wel kan.

De gesprekken met ons zijn strikt vertrouwelijk en je kunt ervan op aan dat hetgeen wat je vertrouwelijk met de studieadviseur bespreekt niet ter kennis komt van anderen. Zie ook: Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LVSA) www.lvsa.nl

  • Als je vragen hebt over hoe te studeren (studieplanning, studiemethoden, time-management, tentamens leren etc.)
  • Als persoonlijke omstandigheden de studievoortgang dreigen te belemmeren (ziekte, familieomstandigheden etc.) 
  • Voor hulp bij specifieke situaties zoals studeren en topsportstuderen met een handicap, problemen bij vakken met een verplichte aanwezigheidsplicht, speciale verzoeken omtrent het maken van examens etc.
  • Als je als aanstaande student Bedrijfskunde vragen hebt over de studie.
  • Bij examencommissie aangelegenheden (Bindend Studieadvies, toekennen van vrijstellingen, toegang tot de master, beroepszaken, extra examenkansen etc.)

Studieadvies gerelateerde onderwerpen

Bedrijfskunde & NL Premaster

Studievaardigheden

Persoonlijke omstandigheden

Studeren met een functiebeperking

Studenten & top sport

Master

Study skills

Personal circumstances

Studying with a functional impairment

Students & top sport

Hoe kan je ons bereiken?

Per e-mail – voor korte vragen

Voor Bedrijfskunde & Premaster NL:

studieadviseur@rsm.nl

Voor Master:

msc.studyadvice@rsm.nl

Per telefoon - voor korte vragen

Ga naar rooster voor onze telefonische bereikbaarheid

Maak een afspraak – als je meer tijd nodig hebt om jouw situatie te bespreken

Ga naar onze online afspraken systeem