Kies een programma en ontdek de toelatingseisen en aanmeldingsprocedures. 

Bachelor Programmes

Ontdek meer over de aanmelding van dit programma. 

Diploma’s met de vwo-profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid geven rechtstreeks toelating tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Voor diploma’s met het profiel Cultuur en Maatschappij is aanvulling vereist op wiskunde C door wiskunde A of wiskunde B.

Dit kun je aantonen door:

Onze ervaring is dat een voldoende voor wiskunde A dan wel B en behoorlijke kennis van de Engelse taal essentieel zijn voor het succesvol voltooien van deze opleiding.

Studenten met een HBO-propedeuse zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je bent alleen toelaatbaar indien je in het bezit bent van een HBO-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) hoger of gelijk aan een 7,5 én je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent.

Dit laatste kun je doen door: 

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

Voldoe je aan de bovenstaande vereisten en wil je je aanmelden voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, volg dan de stappen hieronder.

 1. Schrijf je in voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde in studielink.
 2. Nadat je je in studielink hebt ingeschreven ontvang je een e-mail van de Erasmus Universiteit met je inlog gegevens (ERNA).
 3. Stuur vervolgens een email naar: bsciba@rsm.nl met daarin de mededeling dat je een aanmelding doet voor bedrijfskunde met als vooropleiding HBO Propedeuse. Dan krijg je van ons een link toegestuurd naar het Aanmeldportaal waarin je de aanmelding kunt vervolgen.
 4. Beantwoord de vragen en upload de gevraagde documenten in Osiris Aanmeld. Dien de aanvraag voor toelating in, uiterlijk 15 augustus.
 5. Aanvragen voor toelating met een HBO-propedeuse zullen in de maanden juli/augustus in behandeling worden genomen. 
 6. Zodra je aanvraag voor toelating is beoordeeld, zullen we je laten weten of je per 1 september aan de opleiding mag beginnen.

Studenten met een vierjarige, afgeronde, aan Bedrijfskunde verwante hbo-studie kunnen worden toegelaten tot de Premaster indien zij aan de toelatingseisen voldoen. Zie voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving: hbo premaster site

Indien je niet toelaatbaar bent tot de Premaster, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. 

Dit kun je doen als: 

 • je voldoet aan de eisen gesteld bij hbo-propedeusestudenten (zie hier boven)  óf
 • je een hbo-einddiploma bezit en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende Engelstalig en wiskundig onderlegd bent.  

Studenten met een wo-propedeusediploma zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bachelor opleiding Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien je kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent. Dit kun je doen door:

 • je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B óf
 • je in het bezit bent van een vwo-diploma zonder wiskunde A of B maar daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent óf
 • je in het bezit bent van een wo-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) hoger of gelijk aan een 7,5 en je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent.  

  Dit laatste kun je doen door:

  • het behalen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
  • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
  • de OMPT toets  succesvol afronden; of
  • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
  • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

Toelaatbaarheid

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding - secondary education - volgt (of al hebt afgerond), neem dan voor toelatingsmogelijkheden tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon: +31 10 408 17 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 16.00 uur) of per e-mail admissions.office@eur.nl om deze vooropleiding te laten waarderen.

Ook een International of European Baccalaureate behaald in Nederland geldt als een niet-Nederlands diploma!

Als je eenentwintig jaar of ouder bent en niet beschikt over een van de vereiste vooropleidingen, kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je neemt dan deel aan een toelatingsonderzoek (Colloquium Doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Klik voor informatie omtrent het CD hier.

Kijk voor meer informatie op de website van het ESSC, telefoonnummer 010 – 4082323 of neem contact op met de studieadviseurs tijdens het telefonisch spreekuur. De contactgegevens en bereikbaarheid van de studieadviseurs vind je hier.

Premaster HBO

Ontdek meer over de toelating van dit programma

Voor het Nederlandstalige premaster programma in Bedrijfskunde accepteert RSM studenten met een geaccrediteerde HBO bachelor opleiding.

RSM verwelkomt ook studenten bij de premaster die hun bachelor aan een onderzoeksuniversiteit hebben afgerond, maar de vereiste inhoud missen in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

Het is niet nodig om je bachelor opleiding te hebben voltooid op het moment van inschrijving. Alle vereisten van de bachelor, inclusief de eindscriptie, moeten echter uiterlijk op 31 augustus 2024 zijn voltooid en overlegd.

Op basis van de inhoud van je bacheloropleiding wordt vastgesteld voor welke master programma’s je in aanmerking komt na het succesvol afronden van de premaster. Tijdens het toelatingsproces, zal het RSM Admissions Office communiceren voor welke master programma’s je toelaatbaar bent.

 • Studenten met weinig tot geen bedrijfskunde in het vakkenpakket van hun bachelor opleiding, hebben na het volgen van de premaster enkel toegang tot de volgende RSM master programma’s:
 • Studenten die een bachelor diploma hebben met een ruim business gerelateerd curriculum komen na het volgen van de premaster in aanmerking voor meeste RSM master programma’s
 • Studenten die een bachelor hebben voltooid in een specifieke richting binnen de bedrijfskunde (zoals human resource management, logistiek of financieel management) hebben na het volgen van de premaster toegang tot veel van de master programma’s, maar niet allemaal

Premaster & wiskunde: Hoewel er geen specifiek wiskunde vereiste is, raden we aan dat studenten met een Nederlands diploma minstens wiskunde A of B op havo niveau hebben behaald.

Studenten met een geaccrediteerde HBO-opleiding, kunnen hun ambitie en mate van kennis bewijzen met een niet-afgerond minimaal gewogen gemiddeld eindcijfer (GPA) van een 7.3.

Op het moment van aanmelding zal RSM het gewogen gemiddelde cijfer berekenen op basis van de laatste 3 jaar van je bacheloropleiding, oftewel de hoofdfase.

 • Indien de cijfers van het eerste jaar van de opleiding (propedeuse) de GPA verbeteren, zal RSM deze cijfers meenemen in de berekening.
 • Additionele cijfers behaald aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling tijdens een tweede bachelor, master, of extra minor kunnen worden meegenomen in de GPA-berekening in het voordeel van de student.
 • Het is niet mogelijk om een onvoldoende GPA te compenseren met werkervaring, certificaten of andere niet-academische ervaringen.
 • Cijfers behaald buiten het Nederlandse onderwijs systeem, bijvoorbeeld tijdens een exchange periode, zullen niet worden omgerekend omdat deze cijfers cultureel bepaald zijn en niet zijn over te zetten.

Om te garanderen dat je voldoet aan de minimumeisen van het Engels, dient een student bewijs te overhandigen van zijn Engelse taalkennis op minstens C1-niveau (volgens het Common European Framework of Reference for Language – CEFR).

Alleen als je van plan bent om na je premaster door te stromen naar de Part-time Master in Management, hoef je geen bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen tijdens je aanmelding.

Het Engelse taalniveau kan op de volgende manieren aangetoond worden:

1. Middelbare schoolopleiding volledig in het Engels: 

Je middelbare schoolopleiding werd volledig in het Engels gegeven in één van de volgende landen: de VS, het VK, Canada, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER. Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de school dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de desbetreffende school vereist.

OF

Je hebt een International Baccalaureate (IB) diploma (volledig in het Engels gegeven) of een English A Higher Level Certificate met grade 6 of hoger óf IB English A Standard Level Certificate met grade 7 of hoger

OF

Je hebt een European Baccalaureate (EB) Diploma met minimaal een 7.0 voor Engels (language 1 or 2)

2. Bachelorgraad volledig in het Engels: 

Je kunt je bachelorgraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

 • de opleiding volledig in de Engelse taal is onderwezen (gelijk aan een minimumduur van 3 jaar of 180 EC) in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
 • het een tweetalig Engels-Nederlands (HBO bachelor) programma is, waarbij je kunt aantonen dat de helft van de opleiding in het Engels plaatsvond. Als het programma bijvoorbeeld uit 240 EC of 4 jaar bestaat, moet in ieder geval 120 EC of 2 jaar in het Engels zijn onderwezen. 

​​​​​​​Als niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.

3. Mastergraad volledig in het Engels: 

Je kunt je mastergraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

 • je opleiding volledig in de Engelse taal werd onderwezen in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
 • én je de master hebt afgerond op het moment van aanmelden bij RSM (60 EC moeten zijn behaald om het te mogen gebruiken als bewijs).

Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.

4. Engelse cursus/toets op C1-niveau behaald tijdens een opleiding aan een geaaccrediteerd instituut binnen de EU/EER: 

RSM accepteert Engelse cursus- en testresultaten op C1-niveau (CEFR) die worden afgenomen bij elke geaccrediteerde HBO- en WO instelling binnen de EU/EER.

Je dient dit niveau bij jouw inschrijving aan te kunnen tonen. Het verkregen niveau moet duidelijk worden aangegeven op het document. Als de cursus of toets is afgenomen als onderdeel van je studie, kan dit ook worden opgenomen in je cijferlijst. Het verkregen niveau moet echter wel duidelijk worden aangegeven of er moet aanvullende documentatie worden ingediend.

Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt intaketesten die je huidige niveau van beheersing van de Engelse taal kunnen toetsen. Tevens zijn er Engelse cursussen beschikbaar vanaf september.

5. TOEFL, IELTS, of Cambridge toets: 

Gestandaardiseerde testen geaccepteerd door RSM:

 • IELTS: minimale totaalscore van de academische test van 7.0 en minimaal 6.5 voor elke subscore
 • TOEFL (iBT)​​​​​​​: minimum totaalscore 95 met minimale subscores van 22 voor reading, listening, 23 voor speaking en minimaal subscore van 24 voor writing. Let op: de ITP TOEFLtest die wordt aangeboden door het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit wordt niet geaccepteerd.
 • Cambridge: minimum totaalniveau C1 met minimale subscores van 180 voor reading, listening, speaking en writing. De testvarianten die we accepteren zijn:
  • Cambridge English: First
  • Cambridge English: Advanced
  • Cambridge English: Proficiency
  • Cambridge English: Business Vantage
  • Cambridge English: Business Higher
Test typeReadingWritingListeningSpeakingOverall
Cambridge180180180180180
IELTS6.56.56.56.57.0
TOEFL iBT2224222395

Algemene richtlijnen:

 • Zowel aan de algehele als subscore-eisen moet worden voldaan.
 • Houd er rekening mee dat testdata in de testcentra snel vol kunnen raken, vooral tijdens piektestperioden (april - mei). Daarom raden wij je aan om je tijdig te registreren voor de test om teleurstelling te voorkomen. Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat je de resultaten van de test ontvangt. Wij raden je daarom aan minimaal 4-6 weken van tevoren de test te plannen voor de deadline.
 • Andere testen waaronder de Michigan English worden niet geaccepteerd.

Verificatie en geldigheid:

Zorg er altijd voor dat je een kopie van jouw scorerapport uploadt bij je aanmelding.

 • TOEFL-scores kunnen online worden geverifieerd. Daarom dien je het testcentrum te vragen om het scorerapport naar RSM te sturen. De institutionele code van RSM is 0798 en voor de Erasmus Universiteit 7199 (beide mogelijk). Scores zijn verifieerbaar voor 2 jaar.
 • IELTS-scores kunnen online worden geverifieerd met behulp van de TRF-code die in het scorerapport is gemarkeerd. Scores zijn voor 5 jaar te verifiëren.
 • Cambridge resultaten kunnen alleen door RSM worden geverifieerd vanaf 2005.

6. Erasmus University Language & Training Centre (LTC) - assessment/cursus: 

Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt assements en cursussen aan door het jaar heen. Je kunt altijd op eigen kosten deelnemen aan een taaltoets aan de EUR LTC op hun reguliere testdata. Voor de eerstvolgend beschikbare test datum kun je kijken op hun website. Let op dat de ITP TOEFL test die wordt aangeboden door EUR LTC niet wordt geaccepteerd omdat de spreekvaardigheid van de student hiermee niet wordt getoetst.

RSM biedt samen met het LTC ook een gratis Engels toets aan op twee specifieke data per jaar. Meer informatie vind je op onze FAQ.

7. N.v.t. op studenten die na de Premaster de MScBA MiM in deeltijd willen volgen: 

Studenten die na de premaster Bedrijfskunde de Nederlandstalige deeltijdvariant van de MScBA Master in Management willen volgen, hoeven niet aan de Engelse taaleis te voldoen. Voor alle andere (Engelstalige) master programma's moet je wel bewijs van je Engelse taalvaardigheid indienen. Zie in dat geval hieronder de vormen van bewijs die worden geaccepteerd.

De aanmeldprocedure voor de Nederlandstalige Premaster start op 1 oktober.

 • Deadline: 15 mei of eerder als de maximale capaciteit wordt bereikt
 • Toetsingsmethode: rolling admissions
 • Maximale capaciteit: 150 ingeschreven studenten
 • Maximaal aantal toegestane aanmeldingen: 300
 • Huidige aantal aanmeldingen: 34

Waarom is het maximaal aantal toegestane aanmeldingen hoger dan de maximale capaciteit?
De Nederlandstalige Premaster heeft een maximale capaciteit van 150 ingeschreven studenten. RSM heeft berekend dat het programma de maximale capaciteit zal bereiken met 300 aanmeldingen. Dit aantal is gebaseerd op het aantal en de kwaliteit van de aanmeldingen van voorgaande jaren.

Wanneer moet ik mij aanmelden?
Het aanmeldformulier blijft open tot en met 15 mei, of totdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt (welke zich als eerste voordoet). Meld je aan zodra je voldoet aan onze minimale toelatingseisen, inclusief GPA, Engels en GMAT (indien van toepassing). Zorg er daarom voor dat je eventuele toetsen op tijd inplant.

Wat als het maximaal aantal toegestane aanmeldingen voor de 15 mei deadline wordt bereikt?
Als het maximaal aantal aanmeldingen wordt bereikt vóór 15 mei, sluit de aanmelding ontmiddelijk. Alle complete aanmeldingen die zijn ingediend voordat het aanmeldformulier sluit zullen worden geëvalueerd. Studenten die aan de toelatingseisen voldoen, krijgen een toelating, oftewel een ‘offer’ op basis van ‘rolling admissions’.

Wat als het aantal aanmeldingen op 15 mei lager is dan het maximaal toegestane aantal?
De aanmelding voor alle programma’s sluit op 15 mei. Na deze datum is het niet meer mogelijk om je aan te melden, ook al is het programma niet vol.

Ontdek meer over de aanmelding van onze Engelstalige premaster programma. 

Master Programmes

Wist je dat je bij RSM ook een Nederlandstalige Parttime Master in Management (PMiM) kunt volgen? Klik hieronder voor meer informatie en de toelatingseisen. Om meer te weten te komen over onze Engelstalige masterprogramma’s, bezoek onze masterpagina.