Kies een programma en ontdek de toelatingseisen en aanmeldingsprocedure. Om meer te weten te komen over onze andere masterprogramma’s, bezoek onze Engelse masterpagina.

Bachelor Programmes

Ontdek meer over de aanmelding van dit programma          

Diploma’s met de vwo-profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid geven rechtstreeks toelating tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Voor diploma’s met het profiel Cultuur en Maatschappij is aanvulling vereist op wiskunde C door wiskunde A of  wiskunde B.

Dit kun je aantonen door:

 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets succesvol afronden;  of
 • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht

Onze ervaring is dat een voldoende voor wiskunde A dan wel B en behoorlijke kennis van de Engelse taal essentieel zijn voor het succesvol voltooien van deze opleiding.

Studenten met een HBO-propedeuse zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je bent alleen toelaatbaar indien je in het bezit bent van een HBO-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) hoger of gelijk aan een 7,5 én je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent.

Dit laatste kun je doen door: 

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

Voldoe je aan de bovenstaande vereisten en wil je je aanmelden voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, volg dan de stappen hieronder.

 1. Schrijf je in voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde in studielink.
 2. Nadat je je in studielink hebt ingeschreven ontvang je een e-mail van de Erasmus Universiteit met je inlog gegevens (ERNA).
 3. Stuur vervolgens een email naar: bsciba@rsm.nl met daarin de mededeling dat je een aanmelding doet voor bedrijfskunde met als vooropleiding HBO Propedeuse. Dan krijg je van ons een link toegestuurd naar het Aanmeldportaal waarin je de aanmelding kunt vervolgen.
 4. Beantwoord de vragen en upload de gevraagde documenten in Osiris Aanmeld. Dien de aanvraag voor toelating in, uiterlijk 15 augustus.
 5. Aanvragen voor toelating met een HBO-propedeuse zullen in de maanden juli/augustus in behandeling worden genomen. 
 6. Zodra je aanvraag voor toelating is beoordeeld, zullen we je laten weten of je per 1 september aan de opleiding mag beginnen.

Studenten met een vierjarige, afgeronde, aan Bedrijfskunde verwante hbo-studie kunnen worden toegelaten tot de Premaster indien zij aan de toelatingseisen voldoen. Zie voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving: hbo premaster site

Indien je niet toelaatbaar bent tot de Premaster, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent tot de bachelor toelaatbaar indien

Dit laatste kun je doen door: 

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

 • je voldoet aan de eisen gesteld bij hbo-propedeusestudenten (zie hier boven)  óf
 • je een hbo-einddiploma bezit en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent.  
 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets (minimaal 5.5) van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets succesvol afronden (minimaal 60%); of
 • de CCVX toets Wiskunde A of B (minimaal 5.5); of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen (minimaal 5.5) van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen (minimaal 5.5) van het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde

Studenten met een wo-propedeusediploma zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bachelor opleiding Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien 

Aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent  kun je doen door: 

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

 • je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B óf
 • je in het bezit bent van een vwo-diploma zonder wiskunde A of B en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent óf
 • je in het bezit bent van een wo-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) hoger of gelijk aan een 7,5 en je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent.  
 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets  succesvol afronden; of
 • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Studenten met een afgeronde wo-bachelor, -master of drs. opleiding, kunnen worden toegelaten tot onze opleiding Master in Management (MiM) indien zij voldoen aan de toelatingseisen. Zie voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving: Master in Management site.

Indien je niet toelaatbaar bent tot de Master, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien

Dit laatste kun je doen door: 

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

 • je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B óf
 • je in het bezit bent van een wo-diploma en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent.
 • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
 • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets succesvol afronden; of
 • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

Toelaatbaarheid

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding - secondary education - volgt (of al hebt afgerond), neem dan voor toelatingsmogelijkheden tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon: +31 10 408 17 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 16.00 uur) of per e-mail admissions.office@eur.nl om deze vooropleiding te laten waarderen.

Ook een International of European Baccalaureate behaald in Nederland geldt als een niet-Nederlands diploma!

Als je eenentwintig jaar of ouder bent en niet beschikt over een van de vereiste vooropleidingen, kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je neemt dan deel aan een toelatingsonderzoek (Colloquium Doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Klik voor informatie omtrent het CD hier.

Kijk voor meer informatie op de website van het ESSC, telefoonnummer 010 – 4082323 of neem contact op met de studieadviseurs tijdens het telefonisch spreekuur. De contactgegevens en bereikbaarheid van de studieadviseurs vind je hier.

Find out more about our admission criteria     

Grades

Your average grade will make up 75% of the selection points you can earn for the final ranking.

The lower your GPA, the fewer points you'll receive. If your grades are lower than what is required for your specific diploma, you will not receive selection points and chances of admission are very low.

Average grade calculation:

Are you in the final year of high school? RSM will use the grades of your 

Have you graduated? Grades of your final year and/or the exam results (if applicable) will be used for the calculation. Additionally, grades of your current or previous higher education studies (e.g. University (of Applied Sciences)) will be taken into consideration. 

 

Mathematics

Mathematics is an important part of a business bachelor. You will need a sufficient level of mathematic to pass courses such as finance, accounting, economics and statistics.

Check out the mathematics requirements your specific diploma before you apply. 

 • Applicants with an insufficient math level or an insufficient grade can take the IBA mathematics exam in order to qualify.
 • If you are required to take the IBA math exam, schedule the exam on time. The results must be handed in by 15 March.
 • An insufficient grade for mathematics will put you in the bottom tier of the ranking

 

English

This bachelor is completely taught in English. In order to pass your courses and communicate fluently with fellow students from around the world, a sufficient level of English is required.

Check out the English requirements for your specific diploma before you apply.

 • Applicants with an insufficient level or grade can take a English language proficiency test in order to qualify.
 • If you are required to take an English test, schedule the test on time. The results must be handed in by 15 March.
 • An insufficient grade for English will put you in the lower tiers of the ranking.

Fulfilling all the requirements does not guarantee a spot as this also depends on the quality of the applicant pool. A strong applicant pool may limit your chances of selection. 

Your motivation will make up 25% of the selection points you can earn for the final ranking.

During the application process in the Online Application Form (OLAF), you will illustrate your drive and suitability for the programme by answering 3 short motivation questions in English. 

Check out our tips for writing a good motivation.

IBA is classified as a Numerus Fixus programme. You can only apply for two Numerus Fixus programmes in the Netherlands.

Numerus fixus means:

 • fixed number of spots in the programme: a maximum of 750 students can start the study in September
 • early deadlines: The Dutch government has determined that all applicants must register in the Dutch national student registration system Studielink by 15 January.
 • ranking: Applicants who submit a complete application by the application deadline will be ranked, based on their grades and motivation. The top 750 candidates will be offered admission to the programme. All other eligible applicants will be placed on a waiting list.
 • a fixed date admission: The results will be published on the 15th of April.

Premaster HBO

Ontdek meer over de toelating van dit programma

Voor het Nederlandstalige premaster programma in Bedrijfskunde accepteert RSM studenten met een geaccrediteerde HBO bachelor opleiding.

RSM verwelkomt ook studenten bij de premaster die hun bachelor aan een onderzoeksuniversiteit hebben afgerond, maar de vereiste inhoud missen in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

Het is niet nodig om je bachelor opleiding te hebben voltooid op het moment van inschrijving. Alle vereisten van de bachelor, inclusief de eindscriptie, moeten echter uiterlijk op 31 augustus 2023 zijn voltooid en overlegd.

Op basis van de inhoud van je bacheloropleiding wordt vastgesteld voor welke master programma’s je in aanmerking komt na het succesvol afronden van de premaster. Tijdens het toelatingsproces, zal het RSM Admissions Office communiceren voor welke master programma’s je toelaatbaar bent.

 • Studenten met weinig tot geen bedrijfskunde in het vakkenpakket van hun bachelor opleiding, hebben na het volgen van de premaster enkel toegang tot de volgende RSM master programma’s:
 • Studenten die een bachelor diploma hebben met een ruim business gerelateerd curriculum komen na het volgen van de premaster in aanmerking voor meeste RSM master programma’s
 • Studenten die een bachelor hebben voltooid in een specifieke richting binnen de bedrijfskunde (zoals human resource management, logistiek of financieel management) hebben na het volgen van de premaster toegang tot veel van de master programma’s, maar niet allemaal

Premaster & wiskunde: Hoewel er geen specifiek wiskunde vereiste is, raden we aan dat studenten met een Nederlands diploma minstens wiskunde A of B op havo niveau hebben behaald.

Studenten met een geaccrediteerde HBO-opleiding, kunnen hun ambitie en mate van kennis bewijzen met een niet-afgerond minimaal gewogen gemiddeld eindcijfer (GPA) van een 7.5.

Op het moment van aanmelding zal RSM het gewogen gemiddelde cijfer berekenen op basis van de laatste 3 jaar van je bacheloropleiding, oftewel de hoofdfase.

 • Indien de cijfers van het eerste jaar van de opleiding (propedeuse) de GPA verbeteren, zal RSM deze cijfers meenemen in de berekening.
 • Additionele cijfers behaald aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling tijdens een tweede bachelor, master, of extra minor kunnen worden meegenomen in de GPA-berekening in het voordeel van de student.
 • Het is niet mogelijk om een onvoldoende GPA te compenseren met werkervaring, certificaten of andere niet-academische ervaringen.
 • Cijfers behaald buiten het Nederlandse onderwijs systeem, bijvoorbeeld tijdens een exchange periode, zullen niet worden omgerekend omdat deze cijfers cultureel bepaald zijn en niet zijn over te zetten.

Om te garanderen dat je voldoet aan de minimumeisen van het Engels, dient een student bewijs te overhandigen van zijn Engelse taalkennis op minstens C1-niveau (volgens het Common European Framework of Reference for Language – CEFR).

Alleen als je van plan bent om na je premaster door te stromen naar de Part-time Master in Management, hoef je geen bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen tijdens je aanmelding.

Het Engelse taalniveau kan op de volgende manieren aangetoond worden:

1. Middelbare schoolopleiding volledig in het Engels: 

Je middelbare schoolopleiding werd volledig in het Engels gegeven in één van de volgende landen: de VS, het VK, Canada, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER. Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de school dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de desbetreffende school vereist.

OF

Je hebt een International Baccalaureate (IB) diploma (volledig in het Engels gegeven) of een English A Higher Level Certificate met grade 6 of hoger óf IB English A Standard Level Certificate met grade 7 of hoger

OF

Je hebt een European Baccalaureate (EB) Diploma met minimaal een 7.0 voor Engels (language 1 or 2)

2. Bachelorgraad volledig in het Engels: 

Je kunt je bachelorgraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

 • de opleiding volledig in de Engelse taal is onderwezen (gelijk aan een minimumduur van 3 jaar of 180 EC) in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
 • het een tweetalig Engels-Nederlands (HBO bachelor) programma is, waarbij je kunt aantonen dat de helft van de opleiding in het Engels plaatsvond. Als het programma bijvoorbeeld uit 240 EC of 4 jaar bestaat, moet in ieder geval 120 EC of 2 jaar in het Engels zijn onderwezen. 

​​​​​​​Als niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.

3. Mastergraad volledig in het Engels: 

Je kunt je mastergraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

 • je opleiding volledig in de Engelse taal werd onderwezen in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
 • én je de master hebt afgerond op het moment van aanmelden bij RSM (60 EC moeten zijn behaald om het te mogen gebruiken als bewijs).

Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.

4. Engelse cursus/toets op C1-niveau behaald tijdens een opleiding aan een geaaccrediteerd instituut binnen de EU/EER: 

RSM accepteert Engelse cursus- en testresultaten op C1-niveau (CEFR) die worden afgenomen bij elke geaccrediteerde HBO- en WO instelling binnen de EU/EER.

Je dient dit niveau bij jouw inschrijving aan te kunnen tonen. Het verkregen niveau moet duidelijk worden aangegeven op het document. Als de cursus of toets is afgenomen als onderdeel van je studie, kan dit ook worden opgenomen in je cijferlijst. Het verkregen niveau moet echter wel duidelijk worden aangegeven of er moet aanvullende documentatie worden ingediend.

Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt intaketesten die je huidige niveau van beheersing van de Engelse taal kunnen toetsen. Tevens zijn er Engelse cursussen beschikbaar vanaf september.

5. TOEFL, IELTS, of Cambridge toets: 

Gestandaardiseerde testen geaccepteerd door RSM:

 • IELTS: minimale totaalscore van de academische test van 7.0 en minimaal 6.5 voor elke subscore
 • TOEFL (iBT)​​​​​​​: minimum totaalscore 95 met minimale subscores van 22 voor reading, listening, 23 voor speaking en minimaal subscore van 24 voor writing. Let op: de ITP TOEFLtest die wordt aangeboden door het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit wordt niet geaccepteerd.
 • Cambridge: minimum totaalniveau C1 met minimale subscores van 180 voor reading, listening, speaking en writing. De testvarianten die we accepteren zijn:
  • Cambridge English: First
  • Cambridge English: Advanced
  • Cambridge English: Proficiency
  • Cambridge English: Business Vantage
  • Cambridge English: Business Higher
Test type Reading Writing Listening Speaking Overall
Cambridge 180 180 180 180 180
IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0
TOEFL iBT 22 24 22 23 95

Algemene richtlijnen:

 • Zowel aan de algehele als subscore-eisen moet worden voldaan.
 • Houd er rekening mee dat testdata in de testcentra snel vol kunnen raken, vooral tijdens piektestperioden (april - mei). Daarom raden wij je aan om je tijdig te registreren voor de test om teleurstelling te voorkomen. Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat je de resultaten van de test ontvangt. Wij raden je daarom aan minimaal 4-6 weken van tevoren de test te plannen voor de deadline.
 • Andere testen waaronder de Michigan English worden niet geaccepteerd.

Verificatie en geldigheid:

Zorg er altijd voor dat je een kopie van jouw scorerapport uploadt bij je aanmelding.

 • TOEFL-scores kunnen online worden geverifieerd. Daarom dien je het testcentrum te vragen om het scorerapport naar RSM te sturen. De institutionele code van RSM is 0798 en voor de Erasmus Universiteit 7199 (beide mogelijk). Scores zijn verifieerbaar voor 2 jaar.
 • IELTS-scores kunnen online worden geverifieerd met behulp van de TRF-code die in het scorerapport is gemarkeerd. Scores zijn voor 5 jaar te verifiëren.
 • Cambridge resultaten kunnen alleen door RSM worden geverifieerd vanaf 2005.

6. Erasmus University Language & Training Centre (LTC) - assessment/cursus: 

Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt assements en cursussen aan door het jaar heen. Je kunt altijd op eigen kosten deelnemen aan een taaltoets aan de EUR LTC op hun reguliere testdata. Voor de eerstvolgend beschikbare test datum kun je kijken op hun website. Let op dat de ITP TOEFL test die wordt aangeboden door EUR LTC niet wordt geaccepteerd omdat de spreekvaardigheid van de student hiermee niet wordt getoetst.

RSM biedt samen met het LTC ook een gratis Engels toets aan op twee specifieke data per jaar. Meer informatie vind je op onze FAQ.

7. N.v.t. op studenten die na de Premaster de MScBA MiM in deeltijd willen volgen: 

Studenten die na de premaster Bedrijfskunde de Nederlandstalige deeltijdvariant van de MScBA Master in Management willen volgen, hoeven niet aan de Engelse taaleis te voldoen. Voor alle andere (Engelstalige) master programma's moet je wel bewijs van je Engelse taalvaardigheid indienen. Zie in dat geval hieronder de vormen van bewijs die worden geaccepteerd.

De aanmeldprocedure voor de Nederlandstalige Premaster start op 1 oktober.

 • Deadline: 15 mei of eerder als de maximale capaciteit wordt bereikt
 • Toetsingsmethode: rolling admissions
 • Maximale capaciteit: 150 ingeschreven studenten
 • Maximaal aantal toegestane aanmeldingen: 300
 • Huidige aantal aanmeldingen: 34

Waarom is het maximaal aantal toegestane aanmeldingen hoger dan de maximale capaciteit?
De Nederlandstalige Premaster heeft een maximale capaciteit van 150 ingeschreven studenten. RSM heeft berekend dat het programma de maximale capaciteit zal bereiken met 300 aanmeldingen. Dit aantal is gebaseerd op het aantal en de kwaliteit van de aanmeldingen van voorgaande jaren.

Wanneer moet ik mij aanmelden?
Het aanmeldformulier blijft open tot en met 15 mei, of totdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt (welke zich als eerste voordoet). Meld je aan zodra je voldoet aan onze minimale toelatingseisen, inclusief GPA, Engels en GMAT (indien van toepassing). Zorg er daarom voor dat je eventuele toetsen op tijd inplant.

Wat als het maximaal aantal toegestane aanmeldingen voor de 15 mei deadline wordt bereikt?
Als het maximaal aantal aanmeldingen wordt bereikt vóór 15 mei, sluit de aanmelding ontmiddelijk. Alle complete aanmeldingen die zijn ingediend voordat het aanmeldformulier sluit zullen worden geëvalueerd. Studenten die aan de toelatingseisen voldoen, krijgen een toelating, oftewel een ‘offer’ op basis van ‘rolling admissions’.

Wat als het aantal aanmeldingen op 15 mei lager is dan het maximaal toegestane aantal?
De aanmelding voor alle programma’s sluit op 15 mei. Na deze datum is het niet meer mogelijk om je aan te melden, ook al is het programma niet vol.

Find out more about our admission criteria

For the premaster programmes RSM accepts applicants with a bachelor obtained at an accredited University of Applied Sciences in Austria, Germany & Switzerland (Fachhochschule - FH), Belgium & The Netherlands (Hoger Beroepsonderwijs - HBO), Finland (Ammattikorkeakoulu - AMK) and Sweden (Högskola).

RSM also welcomes students to the premaster who have completed their bachelor at a research university, but are missing the required content in qualitative & quantitative research methods and statistics.

It is not necessary for you to have completed your bachelor studies at the time of application, but all requirements of the bachelor, including the final thesis (if applicable) must be completed by the 31st of August, 2022. 

The content of your bachelor degree will determine which MSc programmes you may participate in following successful completion of the premaster. During the admissions process, the RSM admissions office will determine which MSc programmes you may participate in.

 • Applicants with little or no business administration in their bachelor degree will only have access to the following MSc programmes:
 • Applicants who have a degree with a broad business related curriculum will be eligible for admission to most of the MSc programmes following the premaster.
 • Applicants with a more specialized business degree (examples are human resource management, logistics or financial management) will be eligible for admission to many, but not all of the MSc programmes following the premaster.

Mathematics & the premaster: While there isn't a specific requirement for mathematics, we do recommend that applicants with a background in the Dutch education system, have obtained at least havo level mathematics A or B. 

RSM requires a minimum level of mastery and ambition from its applicants. RSM defines two categories of students that seek admission to its programmes:

1. Admission based on an applied sciences university diploma obtained in the Netherlands (HBO): 

Students who will obtain a bachelor degree at a Dutch applied sciences university can prove their mastery and ambition with an unrounded minimum grade point average (GPA) of 7.5.

At the time of application RSM calculates a Weighted Grade Point Average based on the final 3 years of the bachelor programme also known as the main phase (new policy as of September 2021).

 • If the grades of the first year of study (propaedeutic phase) improve the GPA, RSM will add those grades to the calculation.
 • Additional grades obtained at a Dutch higher education institution during a second bachelor degree, master programme, or extra minor can be added to the GPA calculation for the benefit of the applicant. 
 • It is not possible to compensate for an insufficient GPA with work experience, certificates or other non-academic experiences.
 • Grades earned outside of the Dutch education system, for example during an exchange semester, will not be converted, as grades are culturally determined and not transferable. They will only be considered for the GPA if they are already translated by your home institution and added to the grade list.

If your GPA does not meet the minimum requirement at the time of application, you can still apply, but you need to obtain a sufficient GPA before the application deadline of 15 May, or before the programme has filled up (which can happen before the regular application deadline). Students who meet the minimum GPA requirement at the time of application are given priority.

2. Admission based on a non-Dutch (applied sciences) university bachelor diploma: 

RSM requires a minimum level of mastery and ambition from its applicants. 

Applicants who will obtain their bachelor diploma from a research university outside of the Netherlands must prove their mastery and ambition with 

 • GMAT test result with the minimum score of 600
 • and an above average Grade Point Average (GPA) in their own country / university.

Frequently Asked Questions: 

What is a GMAT test?

Can I apply first and submit my GMAT results later?

I have a GRE score; do I have to take a GMAT?

Is my GPA Sufficient for admission?

In order to guarantee the required minimum level of  English proficiency, an applicant must be able to show proof of proficiency on at least C1 level (according to the Common European Framework of Reference for Language - CEFR). You can submit your application first without the English results but they must be submitted by the application deadline, or before the programme has reached maximum capacity (whichever occurs first). English proficiency can be proven in different ways:

1. Secondary- / High School education taught entirely in English: 

Secondary education (High School):

 • The official language of instruction was English and the diploma was obtained in one of the following countries: UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, South Africa or within the EU/EEA.
 • If it is not mentioned on the diploma, or on the website of the school that the programme was taught completely in the English language, an official statement provided by the school is required.

International diplomas accepted: 

 • International Baccalaureate (IB) Diploma if the official language of instruction was English
 • International Baccalaureate (IB) English certificate: English A Higher Level certificate with a minimum grade of 6 or English A Standard Level Certificate with minimum grade of 7
 • European Baccalaureate (EB) Diploma with a minimum grade of 7.0 for English (language 1 or 2)

2. Bachelor degree taught entirely in English: 

You can use your bachelor degree as proof of english proficiency if:

 • The degree programme was taught completely in English in one of the following countries: USA, Canada, Australia, New Zealand, South Africa or within the EU/EEA.
 • If the programme was taught in 2 languages (for example Dutch and English) you must show proof that  English was the official language of instruction for at least 120 EC. This equals 2 full study years if the bachelor is a 3 year programme. Courses taught “partially” ,“mostly” or "sometimes" in English will not be counted.

If it is not mentioned on the diploma, or on the website of the university that the programme is taught in English, an official statement provided by the university is required.

3. Master degree completed + taught entirely in English: 

You can use your master degree as proof of English proficiency if:

 • Your master degree programme was taught completely in the English language in one of the following countries: UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, South Africa or within the EU/EEA
 • and you have completed this degree at the time of applying to RSM (you need to have obtained 60 EC of your master in order to use it as proof).

If it is not mentioned on the diploma, or on the website of the university that the programme is taught completely in the English language, an official statement provided by the university is required.

4. C1 level English course or test as a part of university studies: 

RSM accepts English course/test results at C1 level (CEFR) taken at any accredited university of applied science or research university within the EU/EEA. All aspects of the language must have been included in the test (reading, writing, listening and speaking skills).

You must be able to provide proof of this in your application. Accepted forms of proof are:

 • a course certificate clearly indicating the the obtained level
 • an official statement, filled in and signed by your university (you can also have your university fill in the RSM provided English Proficiency form)

NOTE: Online tests, such as the OLS (Online Linguistics Support for Erasmus+) or Oxford Online Placement test are not accepted.

The Language & Training Centre (LTC) of Erasmus University, Rotterdam offers English assessments throughout the year, which will determine your current level of proficiency, as well as English courses from September onwards. 

5. Standardized tests: TOEFL, IELTS, or Cambridge: 

Standardized tests accepted by RSM:

IELTSAcademic test minimum overall score of 7.0 and minimum sub scores 6.5. 

TOEFL (iBT) & TOEFL iBT® Special Home Edition: minimum overall score 94 with minimum sub scores of 22 for reading, listening, 23 for speaking and for writing 24. 

Please note that the ITP TOEFL test offered by the Erasmus University Language and Training Center (or other providers) is not accepted as it does not test the speaking abilities of the candidate.

Cambridge English test with a minimum overall level of C1 and subscores of 180 for all parts of the test (reading, writing, listening & speaking). Accepted forms of test are:

 • Cambridge English: First
 • Cambridge English: Advanced
 • Cambridge English: Proficiency
 • Cambridge English: Business Vantage
 • Cambridge English: Business Higher
Test type Reading Writing Listening Speaking Overall
Cambridge 180 180 180 180 180
IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0
TOEFL iBT 22 24 22 23 95

General guidelines:

 • Both overall and sub score requirements listed above must be met.
 • Take into account that test dates at the test centres can fill up quickly, particularly during peak testing periods. Therefore we urge you to register to take the test as early as possible to avoid disappointment. Keep in mind that it can take several weeks to receive the results of your test. This means that you should plan to take the test 4-6 weeks before the application deadline. 
 • Other tests such as the Michigan English are not accepted. 

Verification & Validity:

Always upload a copy of your score report in your application.

 • TOEFL scores can be verified online. Therefore you should request the tests center to send your score report to RSM. The institutional code of RSM is 0798 and for Erasmus University 7199 (you can use either). Scores are verifiable for 2 years. If your scores are older than 2 years, please contact the RSM Admissions Office for further advise.
 • IELTS scores are verified online using the TRF code marked on the score report. Scores are verifiable for 5 years.
 • RSM can only verify Cambridge results taken after 2005.

6. Erasmus University Language & Training Centre (LTC) - assessment/course: 

Assessments and courses are offered by The Erasmus University Language & Training Centre (LTC) throughout the year. You can always participate in a Language assessment at the EUR LTC on their regularly scheduled dates at your own cost. You can check for the next possible date on their website. Please note that the ITP TOEFL test offered by the EUR LTC is not accepted as it does not test the speaking abilities of the candidate.

RSM together with the LTC also offers an English assessment free of charge. For detailed information on the free test, visit our FAQ.

Master Programmes

Wist je dat je bij RSM ook een Nederlandstalige Parttime Master in Management (PMiM) kunt volgen? Klik hieronder voor meer informatie en de toelatingseisen.