Rotterdam School of Management (RSM) biedt een Nederlandstalige premaster aan voor studenten met een geaccrediteerde HBO bachelor opleiding.

RSM verwelkomt ook studenten bij de premaster die hun bachelor aan een onderzoeksuniversiteit hebben afgerond, maar de vereiste inhoud missen in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

Het eenjarige premaster programma bereidt studenten voor op deelname aan één van RSM's master programma's en dient in maximaal twee opeenvolgende jaren afgerond te zijn. Als je na twee jaar niet aan deze eis voldoet, vervalt de geldigheid van de behaalde resultaten en studiepunten. 

 

Meer over het programma

Curriculum

Het curriculum van de premaster is gericht op het vergroten van jouw academische vaardigheden en dient door iedere premaster student gevolgd te worden, ongeacht de master die je van plan bent te kiezen. 

Waarom een premaster zo waardevol is, lees je in het interview met Carolien Rijnsburger en Menno van der Hoorn.

Vakkenovericht 2022-2023

Klik hier voor een digitale versie van het voormalige curriculum van 2021-2022.

Klik hier voor een digitale versie van het voormalige curriculum van 2020-2021.

 

Praktische informatie

Nederlandstalige Premaster

Duur van het programma 29 EC, gedurende 12 maanden
Behaalde diploma Bij het afronden van de premaster krijg je geen diploma. Het premaster programma is bedoeld ter voorbereiding op een van de master programma’s van RSM.
Programma CROHO code 50645
Numerus clausus 150 studenten
Kosten Studenten die instromen met een EU/EER nationaliteit betalen voor het collegejaar 2022-2023 een vergoeding van € 1.068. Als je afkomstig bent van een land buiten de EU/EER, dan betaal je het non EU/EER tarief: € 5.123. Voor meer informatie over deze vergoeding, bezoek de website van ons Erasmus Student Service Centre, het centrale servicepunt voor alle aankomende en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Toelatingseisen premaster

© De toelatingseisen op deze webpagina kunnen nog worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving tot 1 oktober 2021. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze publicatie. Het RSM Admissions Office bepaalt uiteindelijk of het niveau en de inhoud van jouw vooropleiding voldoet aan onze eisen en of je toelaatbaar bent.

Voor het Nederlandstalige premaster programma in Bedrijfskunde accepteert RSM studenten met een geaccrediteerde HBO bachelor opleiding.

RSM verwelkomt ook studenten bij de premaster die hun bachelor aan een onderzoeksuniversiteit hebben afgerond, maar de vereiste inhoud missen in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

Het is niet nodig om je bachelor opleiding te hebben voltooid op het moment van inschrijving. Alle vereisten van de bachelor, inclusief de eindscriptie, moeten echter uiterlijk op 31 augustus 2022 zijn voltooid en overlegd.

Op basis van de inhoud van je bacheloropleiding wordt vastgesteld voor welke master programma’s je in aanmerking komt na het succesvol afronden van de premaster. Tijdens het toelatingsproces, zal het RSM Admissions Office communiceren voor welke master programma’s je toelaatbaar bent.

 • Studenten met weinig tot geen bedrijfskunde in het vakkenpakket van hun bachelor opleiding, hebben na het volgen van de premaster enkel toegang tot de volgende RSM master programma’s:
  • Master in Management
  • Parttime Master in Management (voertaal Nederlands)
  • Business Analytics Management
  • Accounting & Financial Management 
 • Studenten die een bachelor diploma hebben met een ruim business gerelateerd curriculum komen na het volgen van de premaster in aanmerking voor meeste RSM master programma’s
 • Studenten die een bachelor hebben voltooid in een specifieke richting binnen de bedrijfskunde (zoals human resource management, logistiek of financieel management) hebben na het volgen van de premaster toegang tot veel van de master programma’s, maar niet allemaal

Premaster & Wiskunde: Hoewel er geen specifiek wiskunde vereiste is, raden we aan dat studenten met een Nederlands diploma minstens wiskunde A of B op havo niveau hebben behaald.

Studenten met een geaccrediteerde HBO-opleiding, kunnen hun ambitie en mate van kennis bewijzen met een niet-afgerond minimaal gewogen gemiddeld eindcijfer (GPA) van een 7.5.

Op het moment van aanmelding zal RSM het gewogen gemiddelde cijfer berekenen op basis van de laatste 3 jaar van je bacheloropleiding, oftewel de hoofdfase (nieuw beleid per september 2021).

 • Indien de cijfers van het eerste jaar van de opleiding (propedeuse) de GPA verbeteren, zal RSM deze cijfers meenemen in de berekening.
 • Additionele cijfers behaald aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling tijdens een tweede bachelor, master, of extra minor kunnen worden meegenomen in de GPA-berekening in het voordeel van de student.
 • Het is niet mogelijk om een onvoldoende GPA te compenseren met werkervaring, certificaten of andere niet-academische ervaringen.
 • Cijfers behaald buiten het Nederlandse onderwijs systeem, bijvoorbeeld tijdens een exchange periode, zullen niet worden omgerekend omdat deze cijfers cultureel bepaald zijn en niet zijn over te zetten.

Om te garanderen dat je voldoet aan de minimumeisen van het Engels, dient een student bewijs te overhandigen van zijn Engelse taalkennis op minstens C1-niveau (volgens het Common European Framework of Reference for Language – CEFR).

Alleen als je van plan bent om na je premaster door te stromen naar de Part-time Master in Management, hoef je geen bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen tijdens je aanmelding.

Het Engelse taalniveau kan op de volgende manieren aangetoond worden:

Studenten die na de premaster Bedrijfskunde de Nederlandstalige deeltijdvariant van de MScBA Master in Management willen volgen, hoeven niet aan de Engelse taaleis te voldoen. Voor alle andere (Engelstalige) master programma's moet je wel bewijs van je Engelse taalvaardigheid indienen. Zie in dat geval hieronder de vormen van bewijs die worden geaccepteerd.

Je middelbare schoolopleiding werd volledig in het Engels gegeven in één van de volgende landen: de VS, het VK, Canada, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER. Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de school dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de desbetreffende school vereist.

OF

Je hebt een International Baccalaureate (IB) diploma (volledig in het Engels gegeven) of een English A Higher Level Certificate met grade 6 of hoger óf IB English A Standard Level Certificate met grade 7 of hoger

OF

Je hebt een European Baccalaureate (EB) Diploma met minimaal een 7.0 voor Engels (language 1 or 2)

Je kunt je bachelorgraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

 • de opleiding volledig in de Engelse taal is onderwezen (gelijk aan een minimumduur van 3 jaar of 180 EC) in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
 • het een tweetalig Engels-Nederlands programma is, waarbij je kunt aantonen dat de helft van de opleiding in het Engels plaatsvond. Als het programma bijvoorbeeld uit 240 EC of 4 jaar bestaat, moet in ieder geval 120 EC of 2 jaar in het Engels zijn onderwezen. 

Als niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.

Je kunt je mastergraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

 • je opleiding volledig in de Engelse taal werd onderwezen in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
 • én je de master hebt afgerond op het moment van aanmelden bij RSM (60 EC moeten zijn behaald om het te mogen gebruiken als bewijs).

Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.

RSM accepteert Engelse cursus- en testresultaten op C1-niveau (CEFR) die worden afgenomen bij elke geaccrediteerde HBO- en WO instelling binnen de EU/EER.

Je dient dit niveau bij jouw inschrijving aan te kunnen tonen. Het verkregen niveau moet duidelijk worden aangegeven op het document. Als de cursus of toets is afgenomen als onderdeel van je studie, kan dit ook worden opgenomen in je cijferlijst. Het verkregen niveau moet echter wel duidelijk worden aangegeven of er moet aanvullende documentatie worden ingediend.

Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt intaketesten die je huidige niveau van beheersing van de Engelse taal kunnen toetsen. Tevens zijn er Engelse cursussen beschikbaar vanaf september.

Gestandaardiseerde testen geaccepteerd door RSM:

 • IELTS: minimale totaalscore van de academische test van 7.0 en minimaal 6.5 voor elke subscore
 • TOEFL (iBT): minimum totaalscore 95 met minimale subscores van 22 voor reading, listening, 23 voor speaking en minimaal subscore van 24 voor writing. Let op: de ITP TOEFLtest die wordt aangeboden door het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit wordt niet geaccepteerd.
 • Cambridge: minimum totaalniveau C1 met minimale subscores van 180 voor reading, listening, speaking en writing. De testvarianten die we accepteren zijn:
  • Cambridge English: First
  • Cambridge English: Advanced
  • Cambridge English: Proficiency
  • Cambridge English: Business Vantage
  • Cambridge English: Business Higher
Test type Reading Writing Listening Speaking Overall
Cambridge 180 180 180 180 180
IELTS 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0
TOEFL iBT 22 24 22 23 95

Algemene richtlijnen:

 • Zowel aan de algehele als subscore-eisen moet worden voldaan.
 • Houd er rekening mee dat testdata in de testcentra snel vol kunnen raken, vooral tijdens piektestperioden (april - mei). Daarom raden wij je aan om je tijdig te registreren voor de test om teleurstelling te voorkomen. Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat je de resultaten van de test ontvangt. Wij raden je daarom aan minimaal 4-6 weken van tevoren de test te plannen voor de deadline.
 • Andere testen waaronder de Michigan English worden niet geaccepteerd.

Verificatie en geldigheid:

Zorg er altijd voor dat je een kopie van jouw scorerapport uploadt bij je aanmelding.

 • TOEFL-scores kunnen online worden geverifieerd. Daarom dien je het testcentrum te vragen om het scorerapport naar RSM te sturen. De institutionele code van RSM is 0798 en voor de Erasmus Universiteit 7199 (beide mogelijk). Scores zijn verifieerbaar voor 2 jaar.
 • IELTS-scores kunnen online worden geverifieerd met behulp van de TRF-code die in het scorerapport is gemarkeerd. Scores zijn voor 5 jaar te verifiëren.
 • Cambridge resultaten kunnen alleen door RSM worden geverifieerd vanaf 2005.

Reguliere toetsen en cursussen bij LTC:

Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt intake toetsen en cursussen aan door het jaar heen. Je kunt altijd op eigen kosten deelnemen aan een taaltoets aan de EUR LTC op hun reguliere testdata. Voor de eerstvolgend beschikbare test datum kun je kijken op hun website. Let op dat de ITP TOEFL test die wordt aangeboden door EUR LTC niet wordt geaccepteerd omdat de spreekvaardigheid van de student hiermee niet wordt getoetst.

RSM English test:

RSM biedt samen met het LTC ook een gratis Engels toets aan op twee specifieke data per jaar. De precieze data worden uiterlijk in oktober 2021 op deze pagina bekendgemaakt.

Voor wie is deze test bedoeld: Deze test is gericht op studenten die een bachelor- of mastergraad behalen aan een universiteit (WO) of hogeschool (HBO) in Nederland en die door financiële omstandigheden niet mee kunnen doen bij een reguliere of gestandaardiseerde test.

Test data en tijden: De testen worden alleen aangeboden op twee specifieke momenten in het jaar:

 • De eerste test zal worden gegeven in week 48 (29 November – 3 December 2021) - aanmelden niet meer mogelijk
 • De tweede test zal worden gegeven in week 15 (11 – 15 April 2022) - meld je aan voor 28 maart 

Registreren voor de test: Je kunt je registreren voor de test tijdens het aanmelden bij RSM in de Online Application Form (OLAF). Houd er rekening mee dat je aanmelding minimaal drie weken vóór de datum van de test waar je aan wilt deelnemen moet worden ingediend. De RSM Admissions Office evalueert je aanmelding en indien je aan de andere minimumvereisten voldoet, registreren wij je voor de test bij de EUR LTC.

Bereid je voor de test: Wij raden je aan om je voldoende te voorbereiden voor deze test. In de afgelopen jaren behaalde slechts 30% van de deelnemers een voldoende resultaat (C1.1 niveau).

De testdag: Voor beide testmogelijkheden zal het schrijfonderdeel in de ochtend plaatsvinden en het verbaalonderdeel in de middag. Houd er dus rekening mee dat je de hele dag beschikbaar bent voor de test.

De resultaten: Na de test ontvang je een overzicht van je resultaten, maar je zult geen officiële taal certificaat ontvangen. RSM accepteert alleen jouw resultaten als het algemene niveau en de individuele onderdelen voldoen aan de C1.1 vereiste. De test resultaten zijn alleen geldig voor een aanmelding bij RSM. De resultaten voor de eerste testmogelijkheid zullen half januari beschikbaar zijn en voor de tweede testmogelijkheid begin mei. Wees je hiervan bewust indien je je wilt aanmelden voor een programma met een maximale capaciteit. Als je geen resultaat op C1.1-niveau behaalt, kun je de toets opnieuw doen op eigen kosten.

Persoonlijke omstandigheden: Studenten met dyslexie of met andere persoonlijke omstandigheden kunnen een aanvraag indienen voor extra tijd voor de test. Het is noodzakelijk om in dit geval de LTC van tevoren per e-mail te informeren. Stuur hierbij je dyslexie verklaring en/of andere relevante verklaringen mee.

Kosten & annulering: Je kunt de toets maar één keer gratis afleggen. Het is niet mogelijk de test te verzetten vanwege ziekte of een andere reden. Als je de test afzegt nadat de definitieve lijst van deelnemers is doorgegeven aan de Language & Training Centre, zullen administratieve kosten (25€) bij jou in rekening worden gebracht!

De aanmeldprocedure voor de Nederlanstalige Premaster start op 1 oktober.

De Nederlandstalige Premaster heeft een maximale capaciteit van 150 studenten en hanteert ‘rolling admissions’.

RSM heeft berekend dat het programma de maximale capaciteit zal bereiken met 300 aanmeldingen. Dit is gebaseerd op het aantal en de kwaliteit van de aanmeldingen van voorgaande jaren. Hieronder kun je het huidige aantal van ingediende aanmeldingen zien:

 • Huidige aantal aanmeldingen: 112
 • Aantal aanmeldingen voordat het programma dichtgaat: 300
 • Op deze datum gingen de aanmeldingen vorig jaar dicht: 15 mei

Wanneer moet ik mij aanmelden?

Wij adviseren je je aan te melden zodra je aan onze minimale toelatingseisen voldoet, inclusief GPA, Engels en GMAT (indien van toepassing). Het is hierbij aan te raden dat je de eventuele toetsen op tijd plant.

Het aanmeldformulier blijft open tot en met 15 mei, of totdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt (welke zich als eerste voordoet). Hierboven kun je zien wanneer het aanmeldformulier vorig jaar is gesloten. Dit kan je helpen om je aanmelding te plannen en op tijd in te dienen. Let op dat de gegevens slechts ter indicatie worden vermeld en aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

Alle complete aanmeldingen die zijn ingediend voordat het aanmeldformulier sluit worden geëvalueerd. Studenten die aan de toelatingseisen voldoen, krijgen een toelating, oftewel een ‘offer’ op basis ‘rolling admissions’.

Toelatingseisen tot de master

Bij alle masterprogramma's van RSM vind je op de masterpagina zelf de bijbehorende toelatingseisen en deadlines. Op basis van de inhoud van je bacheloropleiding wordt tijdens het toelatingsproces voor de premaster al vastgesteld voor welke masterprogramma’s je daarna in aanmerking komt. 

Voor alle masterprogramma's behalve de Parttime Master in Management heb je sowieso een Engelse taalvaardigheid op niveau C1 nodig. 

Aanmeldprocedure

MSc application process explained

MSc application process explained!

When can I apply?

Application for all RSM MSc and Premaster programmes opens on the 1st of October. Before applying, familiarize yourself with the admissions requirements and deadlines for the programme you are planning to apply for. 

You can only apply for one programme! If your application is not successful, the RSM Admissions Office will evaluate your application for our other programmes and offer you any alterantives, if possible. 

Deadlines:

31 January:

 • International Management / CEMS (max. 65)

This programme has a set deadline and a selective admissions process. The programme has a maximum capacity of 65 students.

15 May or earlier if programme reaches maximum capacity:

 • Accounting & Financial Management (max. 165)
 • Business Analytics & Management (max. 120) - APPLICATION CLOSED
 • Business Information Management (max. 250)
 • Finance & Investments (max. 340) - APPLICATION CLOSED
 • Global Business & Sustainability (max. 250)
 • Marketing Management (max. 260)
 • Strategic Entrepreneurship (max. 125)
 • Strategic Management (max. 350)
 • Master in Management (full-time in English) (max. 80)
 • Master in Management (part-time in Dutch) (max. 215)
 • Nederlandstalige premasterprogramma (max. 150)
 • English language premaster (max. 190)

These programmes have a rolling admissions process and a maximum capacity. The application will stay open until the 15th of May, but if the programme reaches maximum capacity before that, the application will close. We advise you to apply as soon as possible after the application has opened. 

15 May:

 • Human Resource Management
 • Medical Business & Innovation
 • Management of Innovation
 • Supply Chain Management

These programmes have a rolling admissions process. The application will stay open until the 15th of May.

Each applicant must first register for their preferred programme in the Dutch national student registration system - StudielinkThis is not your actual application! After registering for a study programme in Studielink, you must fill in the RSM Online Application Form (OLAF)

Why is a registration in Studielink required?

 • A registration in Studielink connects you to the Erasmus University and activates your student account (ERNA) at the Erasmus University
 • After you have been admitted to RSM, you can monitor the status of your enrolment in Studielink and also arrange things such as your tuition fee payment in this system.

Tips:

 • While it's possible to register for several programmes and universities in Studielink, you can only apply for one programme at RSM
 • When adding a new enrolment application in Studielink, filter for programmes offered by Erasmus University and use the search term 'RSM" to see a full list of our programmes. 
 • Always choose the option 'Starts As - First Year student'. Only students applying for the Premaster International Business Administration (RSM) (in English) are automatically marked to start as an advanced-year student.
 • If after registering in Studielink you receive a mail asking you to send the educational institution a copy of your passport/ID or your diploma and transcript, please ignore this request. When filling in the Online Application Form (OLAF), you will upload these directly to our system. 

Within 24 hours of a successful registration via Studielink you will receive your log in details (also known as ERNA credentials) and a link to the RSM Online Application Form (OLAF). You can also access OLAF via https://apply.rsm.nl/

Tips when using OLAF:

 • If you have started the application process in Studielink, but did not received your ERNA details, please inform the Erasmus University ICT Servicedesk: servicedesk@eur.nl
 • You can only apply for one programme in OLAF. If your application is not successful, we’ll automatically evaluate you for our other programmes and offer you any alternatives if possible.
 • You will receive updates about your application in the OLAF message center. Please log in to check it regularly.
 • Want to change the master you're applying for? If you started an application in OLAF, but changed your mind about the programme you want to apply for, as long as you didn't submit the application yet, you can change the programme preference in OLAF under the second step "Programme Selection". If you already submitted your application in OLAF but want to apply for a different programme contact the RSM Admissions Office.

Supporting documents:

After you have filled in details such as your personal information, prior education and language skills in OLAF, you will be asked to upload supporting documents. These documents will be used to evaluate your eligibility and act as proof, for example for your language skills (English).

Do I need to translate my academic documents? If the original transcripts are written in a language other than English, Dutch or German you must provide an official English translation by a registered sworn translator. Make sure to always include your diploma and/or transcript(s) in the original language along with the translation!

Copy of a valid passport or European identity card (EEA nationals only);  Your passport (or ID) must be valid up to and including the 1st of May 2022. If the document expires before this date, you must provide a new valid document by the 31st of August, 2022.
Curriculum Vitae (Resume) In your CV you should list all relevant experiences. The CV will not be assessed during the evaluation, but can provide additional information for the admission staff. The CV only plays an important role for the admissions staff in the preparation for the additional selection MSc International Management/CEMS
Secondary school diploma This document is required in order to check on which basis you were allowed to start higher education. An official translation or the grade lists are not required.
Bachelor diploma (if already available at the time of application) It is not required that you have completed your bachelor studies at the time of application but if available, we advise you to include your diploma in the application. If you are accepted to RSM, you are expected to provide certified hardcopies of your diploma and final transcript, by the 31st of August.
Academic transcripts (i.e. list of grades)

In order to evaluate your eligibility, an (official) transcript of records including all subjects and grades you have obtained so far during higher education is required. We also advise you to include a list of subjects you are still planning to take before graduation.

Many universities use online systems from which an overview of courses and grades can be extracted. A temporary transcript from an online system is sufficient at the time of application as long as it contains the name of the applicant, the name of the university and the name of the study.

Diplomas and transcripts of additional studies (bachelor or master) If you have completed additional studies such as a 2nd bachelor degree or a master degree, please include the transcripts (and diplomas) in your application, following the guidelines above.
Proof of English proficiency (at C1 level)

RSM accepts several kinds of proof of English proficiency. With every form of proof, you must include sufficient documentation to support this.

You can submit your application first without the proof of your English proficiency. Sufficient proof needs to be submitted by the application deadline, or before the programme has reached maximum capacity (whichever occurs first).

GMAT test results (for students who have obtained their diploma outside the Netherlands)

Add your (un)official score report. 

You can submit your application first without the GMAT results but they must be submitted by the application deadline, or before the programme has reached maximum capacity (whichever occurs first). 

Proof of additional languages (only for MSc International Management/CEMS) Check the detailed instructions regarding the accepted form of language proof for the MSc International Management/CEMS programme.

After you have submitted your application in the Online Application Form (OLAF), you will be updated on the status of the evaluation in the OLAF message center.

1 - Prescreening: Within approximately two weeks of submitting your application you will receive an update regarding the documents. If vital information is missing from the application, the evaluation will not continue until you have submitted additional documents.

2 - Evaluation: If the documents in your application are sufficient, the evaluation will start.

Evaluation times depend on when the application is submitted.

 • Applications submitted in October and December: are usually evaluated within 4-6 weeks from the date the application was submitted. 
 • Applications submitted between January and March: During this time MSc & Premaster applications will be given low priority, as the admissions office must focus on the bachelor selection which has a national deadline. You may submit your application during this time, but it may take up to 8 weeks or longer to receive the results. During this time applications for the MSc International Management/CEMS programme will be regularly evaluated.
 • Applications submitted between April and May are usually evaluated within 6 to 8 weeks.

For the MSc International Management/CEMS there is an additional selection process which includes an online interview.

After your application has been evaluated by the admssions team, you will be notified of the outcome in OLAF. The possible outcomes of the evaluation are:

Statement of eligibility: If your academic background meets our requirements but your application is still incomplete, you may receive a statement of eligiblity. Your official offer will only be made once you have submitted all required documents.

If your academic background does not meet the requirements of the programme you have applied for, the admissions team will automatically see if you are eligible for some of our other programmes and inform you about the alternative options.

Offer of admission: If your application is complete and you meet all the admissions requirements for the programme you have applied for, you will receive a (conditional) offer of admission. Applicants for the premaster programmes will also be informed which master programmes they are eligible for. You will have two weeks to respond to the offer in OLAF. You must also complete all the listed conditions by the 31st of August.

Denial + alternative offer: If your application is complete but you don't meet the course related requirements for the programme you applied for, the admissions team will automatically see if you are eligible for some of our other programmes and inform you about the alternative options.

Denial: If the evaluation results in a denial, you will be notified of the specific reasons. If you do not agree with the outcome of the application, please view the appeals procedure.

If you are offered admission to RSM, you are expected to respond to your offer of admission in OLAF within two weeks.

You can either accept or decline the offer. It is also possible to defer your offer of admission until the next academic year (with the exception of the International Management/CEMS).

If you need to change the response to your offer later on, this is possible until the 31st of August by notifying the RSM admissions office.

While your application can be evaluated based on unofficial digital documents you have uploaded in your application form, eventually the RSM Admissions office needs to check the authenticity of your diploma and your final transcript.

This step is vital in order to complete your enrolment for the study. You must be able to show us sufficient proof that you have completed the study your admission is based on by the 31st of August, 2021.

1. Check the conditions in your offer of admission

The conditions are listed in the conditional offer statement (PDF) as well as your offer message. These conditions must be met by the 31st of August as the academic year officially starts on the 1st of September.

The most common condition is the completion your bachelor programme. This means that all requirements of your bachelor must be met by the 31st of August, and all your grades have been processed (including your final thesis). 

2. Which documents are needed?

In order to verify that you have completed the study your admission is based on, RSM needs to see your final diploma. However if your official diploma is given after the 31st of August, you should request an official statement from your university which explicitly states that you have completed all the requirements of your study.

In order to check that your grades and the courses you have submitted during the application process are true, RSM also needs your final academic transcript (i.e. grade list). 

If the original documents are written in a language other than English, Dutch or German you must provide an official translation by a registered sworn translator in one of these languages. Make sure to always include your diploma and/or transcript(s) in the original language along with the translation!

Students with admission based on a study completed at Erasmus University Rotterdam are not required to provide this documentation, as the completion of your study can be checked in Osiris. However you must make sure that you have completed all the requirements of the study and have requested your diploma on time. RSM will notify you once the completion of your study has been verified.

3. Certify the documents

A certified copy of your final diploma (or diploma statement) and transcript can be acquired at the institution where you obtained them or at an official notary. Certified means that the document contains the original stamp and signature of your institution (director, course coordinator, registrar) or the official notary. When making your offer unconditional, make sure you send us the original document. Photocopies of a certified copy will not be accepted.

Online verification systems (EU/EEA only): If your university uses an online verification system (for example Bocconi University, or HEAR verification with an online provider such as Gradintelligence in the UK), please notify the admissions office. RSM is not able to verify documents online if it's required that software is downloaded before the verification.

I want to have the documents sent to RSM by e-mail: Your university must send the documents directly to RSM msc.info@rsm.nl ). The documents will not be accepted if they arrive from your e-mail address. Request your university to send both your diploma /graduation statement AND your final grade list.

4. Send the documents to RSM before 31 August

By post: 

RSM MSc Admissions Office
Burgemeester Oudlaan 50, Mandeville Building T05-01
3062 PA Rotterdam
The Netherlands

Some courier services also require a telephone number. In this case please use the general phone number of RSM: +31 10 408 2222

We advise you to send the documents as a tracked delivery. The documents will first be received by the central post room, and will be delivered to the admisisions office within 2-3 days. Once the documents have arrived and they have been processed, you will be notified.

By e-mail: If you want to send the documents digitally, your university must send the documents directly to RSM msc.info@rsm.nl ). The documents will not be accepted if they arrive from your e-mail address. Request your university to send both your diploma /graduation statement AND your final grade list.

I want to bring my documents to the RSM Admissions Office in person: During the Corona pandemic we advise you to send the documents by post or by e-mail. If for some reason this is not possible, you can bring the documents to the RSM Admissions Office in person. The office is located at the Woudestein Campus, on the 5th floor of the Mandeville buidling, room T5-01. We advise you to check out the opening hours listed on our contact pages beforehand.

RSM will save your documents for one year (until September 2022). It is your responsibility to pick up these documents from the admissions office, if you want them back. The admissions office makes scanned copies of all documents for our digital archive and shreds all paper copies that have not been picked up on time.

After you have made your offer unconditional, your admissions will be confirmed in Studielink by RSM Admissions Office. 

After this your enrolment is mainly handled by the Erasmus Student Service Centre (ESSC). 

1. Tuition fee payment:

In order to start your studies in September, you must arrange the tuition fee payment by 31 August. First you need to indicate your preferred payment method in Studielink.

For more information about the payment methods, please visit the website of ESSC.

A different payment procedure applies for NON-EU/EEA students applying for a VISA/ residence permit. You will be informed about the payment process as well as the immigration process by RSM from March onwards. 

2. Upload a passport photo for your Student card.

3. Proof of enrolment

After completing your enrolment, you will receive two copies of your proof of enrolment per year. You can use these for organisations (e.g. insurance company, bank) that ask for this information. You can also produce, download and print such proof out yourself via Osiris Student

 • Use common sense when reading and interpreting the admissions requirements and application info. Our goal is to be as clear and detailed as possible, but it's not feasible to add info on every specific situation.
 • Don't submit unnecessary documents such as recommendation letters. The necessary documents are clearly listed in OLAF.
 • Please make sure that all scanned documents are legible.
 • PDF is the preferred format for scanned documents.
 • Try to combine documents. For example your transcripts should be scanned as one document.
 • RSM Admissions Office is here to help you. However due to the large number of queries we receive daily, we recommend you to read through our FAQ before contacting us.
 • Apply on time. We can't emphasize this enough. Leaving your application to the day of the deadline leaves you no room for error.
Students on campus

Meer informatie

Master Open Day

students on campus

Kick off Nederlandstalige premaster

Students talking on campus