Rotterdam school of Management, Erasmus University compact logo

Heb je een geaccrediteerde hbo-opleiding afgerond en wil je een masteropleiding volgen bij RSM? Dan kun je eerst onze Nederlandstalige premaster volgen. 

RSM verwelkomt ook studenten bij de premaster die hun bachelor aan een onderzoeksuniversiteit hebben afgerond, maar de vereiste inhoud missen in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

Het éénjarige premaster programma bereid je voor op deelname aan één van RSM's masterprogramma's en dient in maximaal twee opeenvolgende jaren te worden voldaan, anders vervallen de behaalde resultaten en studiepunten. Als je de premaster binnen twee jaar succesvol hebt afgerond, dan kun je doorstromen naar een MSc-opleiding bij RSM.

 

Meer over het programma

Curriculum

Het curriculum van de premaster is gericht op het vergroten van jouw academische vaardigheden en dient door iedere premaster student gevolgd te worden, ongeacht de master die je van plan bent te kiezen. 

Waarom een premaster zo waardevol is, lees je in het interview met Carolien Rijnsburger en Menno van der Hoorn.

Vakkenoverzicht 2024-2025

Klik hier voor een digitale versie van het voormalige curriculum van 2022-2023.

Klik hier voor een digitale versie van het voormalige curriculum van 2021-2022.

Klik hier voor een digitale versie van het voormalige curriculum van 2020-2021.

 

Praktische informatie

Nederlandstalige Premaster

Duur van het programma29 EC, gedurende 12 maanden
Behaalde diplomaBij het afronden van de premaster krijg je geen diploma. Het premaster programma is bedoeld ter voorbereiding op een van de master programma’s van RSM.
Programma CROHO code50645
Numerus clausus150 studenten
Kosten

Studenten die instromen met een EU/EER nationaliteit betalen voor het collegejaar 2024-2025 een vergoeding van € 1.223. Als je afkomstig bent van een land buiten de EU/EER, dan betaal je het non EU/EER tarief: € 5.607. 

Let op: Voor aanvang van het academisch jaar kunnen de tarieven door de Nederlandse overheid worden aangepast. Erasmus Universiteit Rotterdam behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in beleidsregels, tarieven, curricula of andere zaken.

Voor meer informatie over deze vergoeding, bezoek de website van ons Erasmus Student Service Centre, het centrale servicepunt voor alle aankomende en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Toelatingseisen premaster

De aanmeldprocedure voor de Nederlandstalige Premaster start op 1 oktober.

 • Deadline: 15 mei of eerder als de maximale capaciteit wordt bereikt
 • Toetsingsmethode: rolling admissions
 • Maximale capaciteit: 150 ingeschreven studenten
 • Maximaal aantal toegestane aanmeldingen: -
 • Huidige aantal aanmeldingen: -

Waarom is het maximaal aantal toegestane aanmeldingen hoger dan de maximale capaciteit?
De Nederlandstalige Premaster heeft een maximale capaciteit van 150 ingeschreven studenten. RSM heeft berekend dat het programma de maximale capaciteit zal bereiken met 330 aanmeldingen. Dit aantal is gebaseerd op het aantal en de kwaliteit van de aanmeldingen van voorgaande jaren.

Wanneer moet ik mij aanmelden?
Het aanmeldformulier blijft open tot en met 15 mei, of totdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt (welke zich als eerste voordoet). Meld je aan zodra je voldoet aan onze minimale toelatingseisen, inclusief GPA, Engels en GMAT (indien van toepassing). Zorg er daarom voor dat je eventuele toetsen op tijd inplant.

Wat als het maximaal aantal toegestane aanmeldingen voor de 15 mei deadline wordt bereikt?
Als het maximaal aantal aanmeldingen wordt bereikt vóór 15 mei, sluit de aanmelding ontmiddelijk. Alle complete aanmeldingen die zijn ingediend voordat het aanmeldformulier sluit zullen worden geëvalueerd. Studenten die aan de toelatingseisen voldoen, krijgen een toelating, oftewel een ‘offer’ op basis van ‘rolling admissions’.

Wat als het aantal aanmeldingen op 15 mei lager is dan het maximaal toegestane aantal?
De aanmelding voor alle programma’s sluit op 15 mei. Na deze datum is het niet meer mogelijk om je aan te melden, ook al is het programma niet vol.

Voor het Nederlandstalige premaster programma in Bedrijfskunde accepteert RSM studenten met een geaccrediteerde HBO bachelor opleiding.

RSM verwelkomt ook studenten bij de premaster die hun bachelor aan een onderzoeksuniversiteit hebben afgerond, maar de vereiste inhoud missen in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

Het is niet nodig om je bachelor opleiding te hebben voltooid op het moment van inschrijving. Alle vereisten van de bachelor, inclusief de eindscriptie, moeten echter uiterlijk op 31 augustus 2024 zijn voltooid en overlegd.

Op basis van de inhoud van je bacheloropleiding wordt vastgesteld voor welke master programma’s je in aanmerking komt na het succesvol afronden van de premaster. Tijdens het toelatingsproces, zal het RSM Admissions Office communiceren voor welke master programma’s je toelaatbaar bent.

 • Studenten met weinig tot geen bedrijfskunde in het vakkenpakket van hun bachelor opleiding, hebben na het volgen van de premaster enkel toegang tot de volgende RSM master programma’s:
 • Studenten die een bachelor diploma hebben met een ruim business gerelateerd curriculum komen na het volgen van de premaster in aanmerking voor meeste RSM master programma’s
 • Studenten die een bachelor hebben voltooid in een specifieke richting binnen de bedrijfskunde (zoals human resource management, logistiek of financieel management) hebben na het volgen van de premaster toegang tot veel van de master programma’s, maar niet allemaal

Premaster & wiskunde: Hoewel er geen specifiek wiskunde vereiste is, raden we aan dat studenten met een Nederlands diploma minstens wiskunde A of B op havo niveau hebben behaald.

Studenten met een geaccrediteerde HBO-opleiding, kunnen worden toegelaten met een gewogen gemiddeld eindcijfer (GPA) van een 7.3.

 • Op het moment van aanmelding zal RSM het gewogen gemiddelde cijfer berekenen op basis van de laatste 3 jaar van je bacheloropleiding, oftewel de hoofdfase.
 • Indien met de toegevoegd cijfers van het eerste jaar van de opleiding (propedeuse) het cijfergemiddelde een 7.3 of hoger zal zijn, zal RSM deze cijfers meenemen in de berekening.
 • Indien de student een fast-track (3 jaar ipv 4 jaar) volgt, wordt het eerste jaar van de opleiding (propedeuse) altijd meegenomen voor de berekening van het cijfergemiddelde.
 • Additionele cijfers behaald aan een Nederlandse hoger onderwijsinstelling tijdens een tweede bachelor, master, of extra minor kunnen worden meegenomen in de GPA-berekening in het voordeel van de student. 
 • Studiepunten en cijfers die zijn overgedragen vanuit een eerdere studie (zoals een associate degree), moeten altijd worden opgenomen in de aanmelding en zullen worden toegevoegd aan de GPA-berekening.
 • Het is niet mogelijk om een onvoldoende GPA te compenseren met werkervaring, certificaten of andere niet-academische ervaringen.
 • Cijfers behaald buiten het Nederlandse onderwijs systeem, bijvoorbeeld tijdens een exchange periode, zullen niet worden omgerekend omdat deze cijfers cultureel bepaald zijn en niet zijn over te zetten.

Studenten die hun bachelordiploma behalen (of hebben behaald) aan een hogeschool of onderzoeksuniversiteit buiten Nederland, hebben een GMAT-testresultaat met de minimumscore van 605.

Om te garanderen dat je voldoet aan de minimumeisen van het Engels, dient een student bewijs te overhandigen van zijn Engelse taalkennis op minstens C1-niveau (volgens het Common European Framework of Reference for Language – CEFR).

Alleen als je van plan bent om na je premaster door te stromen naar de Part-time Master in Management, hoef je geen bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen tijdens je aanmelding.

Het Engelse taalniveau kan op de volgende manieren aangetoond worden:

Je middelbare schoolopleiding werd volledig in het Engels gegeven in één van de volgende landen: de VS, het VK, Canada, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER. Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de school dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de desbetreffende school vereist.

OF

Je hebt een International Baccalaureate (IB) diploma (volledig in het Engels gegeven) of een English A Higher Level Certificate met grade 6 of hoger óf IB English A Standard Level Certificate met grade 7 of hoger

OF

Je hebt een European Baccalaureate (EB) Diploma met minimaal een 7.0 voor Engels (language 1 or 2)

Je kunt je bachelorgraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

 • de opleiding volledig in de Engelse taal is onderwezen (gelijk aan een minimumduur van 3 jaar of 180 EC) in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
 • het een tweetalig Engels-Nederlands (HBO bachelor) programma is, waarbij je kunt aantonen dat de helft van de opleiding in het Engels plaatsvond. Als het programma bijvoorbeeld uit 240 EC of 4 jaar bestaat, moet in ieder geval 120 EC of 2 jaar in het Engels zijn onderwezen. 

Als niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.

Je kunt je mastergraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

 • je opleiding volledig in de Engelse taal werd onderwezen in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
 • én je de master hebt afgerond op het moment van aanmelden bij RSM (60 EC moeten zijn behaald om het te mogen gebruiken als bewijs).

Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.

RSM accepteert Engelse cursus- en testresultaten op C1-niveau (CEFR) die worden afgenomen bij elke geaccrediteerde HBO- en WO instelling binnen de EU/EER.

Je dient dit niveau bij jouw inschrijving aan te kunnen tonen. Het verkregen niveau moet duidelijk worden aangegeven op het document. Als de cursus of toets is afgenomen als onderdeel van je studie, kan dit ook worden opgenomen in je cijferlijst. Het verkregen niveau moet echter wel duidelijk worden aangegeven of er moet aanvullende documentatie worden ingediend.

Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt intaketesten die je huidige niveau van beheersing van de Engelse taal kunnen toetsen. Tevens zijn er Engelse cursussen beschikbaar vanaf september.

Gestandaardiseerde testen geaccepteerd door RSM:

 • IELTS: (inclusief IELTS Online) minimale totaalscore van de academische test van 7.0 en minimaal 6.5 voor elke subscore
 • TOEFL (iBT): minimum totaalscore 95 met minimale subscores van 22 voor reading, listening, 23 voor speaking en minimaal subscore van 24 voor writing. 
  • Let op: de ITP TOEFLtest die wordt aangeboden door het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit wordt niet geaccepteerd.
 • Cambridge: minimum totaalniveau C1 met minimale subscores van 180 voor reading, listening, speaking en writing. De testvarianten die we accepteren zijn:
  • Cambridge English: First
  • Cambridge English: Advanced
  • Cambridge English: Proficiency
  • Cambridge English: Business Vantage
  • Cambridge English: Business Higher
Test typeReadingWritingListeningSpeakingOverall
Cambridge180180180180180
IELTS6.56.56.56.57.0
TOEFL iBT2224222395

Algemene richtlijnen:

 • Zowel aan de algehele als subscore-eisen moet worden voldaan.
 • Houd er rekening mee dat testdata in de testcentra snel vol kunnen raken, vooral tijdens piektestperioden (april - mei). Daarom raden wij je aan om je tijdig te registreren voor de test om teleurstelling te voorkomen. Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat je de resultaten van de test ontvangt. Wij raden je daarom aan minimaal 4-6 weken van tevoren de test te plannen voor de deadline.
 • Andere testen waaronder de Michigan English worden niet geaccepteerd.

Verificatie en geldigheid:

Zorg er altijd voor dat je een kopie van jouw scorerapport uploadt bij je aanmelding.

 • TOEFL-scores kunnen online worden geverifieerd. Daarom dien je het testcentrum te vragen om het scorerapport naar RSM te sturen. De institutionele code van RSM is 0798 en voor de Erasmus Universiteit 7199 (beide mogelijk). Scores zijn verifieerbaar voor 2 jaar.
 • IELTS-scores kunnen online worden geverifieerd met behulp van de TRF-code die in het scorerapport is gemarkeerd. Scores zijn voor 5 jaar te verifiëren.
 • Cambridge resultaten kunnen alleen door RSM worden geverifieerd vanaf 2005.

Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt assements en cursussen aan door het jaar heen. Je kunt altijd op eigen kosten deelnemen aan een taaltoets aan de EUR LTC op hun reguliere testdata. Voor de eerstvolgend beschikbare test datum kun je kijken op hun website. Let op dat de ITP TOEFL test die wordt aangeboden door EUR LTC niet wordt geaccepteerd omdat de spreekvaardigheid van de student hiermee niet wordt getoetst.

RSM biedt samen met het LTC ook een gratis Engels toets aan op twee specifieke data per jaar. Meer informatie vind je op onze FAQ.

Studenten die na de premaster Bedrijfskunde de Nederlandstalige deeltijdvariant van de MScBA Master in Management willen volgen, hoeven niet aan de Engelse taaleis te voldoen. Voor alle andere (Engelstalige) master programma's moet je wel bewijs van je Engelse taalvaardigheid indienen. Zie in dat geval hieronder de vormen van bewijs die worden geaccepteerd.

Aanmeldprocedure premaster

MSc application process explained

Application process explained!

When can I apply?

Application for all RSM MSc and Premaster programmes opens on the 1st of October. Before applying, familiarize yourself with the admissions requirements and deadlines for the programme you are planning to apply for. 

You can only apply for one programme! If your application is not successful, the RSM Admissions Office will evaluate your application for our other programmes and offer you any alterantives, if possible. 

Deadlines:

15 May or earlier if programme reaches maximum capacity:

 • Nederlandstalige premasterprogramma (max. 150)
 • English language premaster (max. 190)

The Premaster programmes have a rolling admissions process and a maximum capacity. The application will stay open until the 15th of May, but if the programme reaches maximum capacity before that, the application will close. We advise you to apply as soon as possible after the application has opened. 

Each applicant must first register for their preferred programme in the Dutch national student registration system - StudielinkThis is not your actual application! After registering for a study programme in Studielink, you must fill in the RSM Online Application Form (OLAF)

Why is a registration in Studielink required?

 • A registration in Studielink connects you to the Erasmus University and activates your student account (ERNA) at the Erasmus University
 • After you have been admitted to RSM, you can monitor the status of your enrolment in Studielink and also arrange things such as your tuition fee payment in this system.

Tips:

 • While it's possible to register for several programmes and universities in Studielink, you can only apply for one programme at RSM
 • When adding a new enrolment application in Studielink, filter for programmes offered by Erasmus University and use the search term 'RSM" to see a full list of our programmes. 
  • For the Dutch (Nederlandstalig Premaster), always choose the option 'Starts As - First Year student'. 
  • Students applying for the Premaster International Business Administration (RSM) (in English) are automatically marked to start as an advanced-year student.
 • If after registering in Studielink you receive a mail asking you to send the educational institution a copy of your passport/ID or your diploma and transcript, please ignore this request. When filling in the Online Application Form (OLAF), you will upload these directly to our system. 

Within 24 hours of a successful registration via Studielink you will receive your log in details (also known as ERNA credentials) and a link to the RSM Online Application Form (OLAF). You can also access OLAF via https://apply.rsm.nl/

Tips when using OLAF:

 • If you have started the application process in Studielink, but did not received your ERNA details, please inform the Erasmus University ICT Servicedesk: servicedesk@eur.nl
 • You can only apply for one programme in OLAF. If your application is not successful, we’ll automatically evaluate you for our other programmes and offer you any alternatives if possible.
 • You will receive updates about your application in the OLAF message center. Please log in to check it regularly.
 • Want to change the programme you're applying for? If you started an application in OLAF, but changed your mind about the programme you want to apply for, as long as you didn't submit the application yet, you can change the programme preference in OLAF under the second step "Programme Selection". If you already submitted your application in OLAF but want to apply for a different programme contact the RSM Admissions Office.

Supporting documents:

After you have filled in details such as your personal information, prior education and language skills in OLAF, you will be asked to upload supporting documents. These documents will be used to evaluate your eligibility and act as proof, for example for your language skills (English).

Do I need to translate my academic documents? If the original transcripts are written in a language other than English, Dutch or German you must provide an official English translation by a registered sworn translator. Make sure to always include your diploma and/or transcript(s) in the original language along with the translation!

Copy of a valid passport or European identity card (EEA nationals only); Your passport (or ID) must be valid up to and including 1 May 2025. If the document expires before this date, you must provide a new valid document by 31 August, 2025.
Curriculum Vitae (Resume)In your CV you should list all relevant experiences. The CV will not be assessed during the evaluation, but can provide additional information for the admission staff. The CV only plays an important role for the admissions staff in the preparation for the additional selection MSc International Management/CEMS
Secondary school diplomaThis document is required in order to check on which basis you were allowed to start higher education. An official translation or the grade lists are not required.
Bachelor diploma (if already available at the time of application)It is not required that you have completed your bachelor studies at the time of application but if available, we advise you to include your diploma in the application. If you are accepted to RSM, you are expected to provide certified hardcopies of your diploma and final transcript, by 31 August.
Academic transcripts (i.e. list of grades)

In order to evaluate your eligibility, an (official) transcript of records including all subjects and grades you have obtained so far during higher education is required. We also advise you to include a list of subjects you are still planning to take before graduation.

Many universities use online systems from which an overview of courses and grades can be extracted. A temporary transcript from an online system is sufficient at the time of application as long as it contains the name of the applicant, the name of the university and the name of the study.

Diplomas and transcripts of additional studies (bachelor or master)If you have completed additional studies such as a 2nd bachelor degree or a master degree, please include the transcripts (and diplomas) in your application, following the guidelines above.
Proof of English proficiency (at C1 level)

RSM accepts several kinds of proof of English proficiency. With every form of proof, you must include sufficient documentation to support this.

You can submit your application first without the proof of your English proficiency. Sufficient proof needs to be submitted by the application deadline, or before the programme has reached maximum capacity (whichever occurs first).

GMAT test results (for students who have obtained their diploma outside the Netherlands)

Add your (un)official score report. 

You can submit your application first without the GMAT results but they must be submitted by the application deadline, or before the programme has reached maximum capacity (whichever occurs first). 

  

 

After you have submitted your application in the Online Application Form (OLAF), you will be updated on the status of the evaluation in the OLAF message center.

1 - Prescreening: Within approximately two weeks of submitting your application you will receive an update regarding the documents. If vital information is missing from the application, the evaluation will not continue until you have submitted additional documents.

2 - Evaluation: If the documents in your application are sufficient, the evaluation will start.

Evaluation times depend on when the application is submitted.

 • Applications submitted in October and December: are usually evaluated within 4-6 weeks from the date the application was submitted. 
 • Applications submitted between January and March: During this time MSc & Premaster applications will be given low priority, as the admissions office must focus on the bachelor selection which has a national deadline. You may submit your application during this time, but it may take up to 8 weeks or longer to receive the results. During this time applications for the MSc International Management/CEMS programme will be regularly evaluated.
 • Applications submitted between April and May are usually evaluated within 6 to 8 weeks.

After your application has been evaluated by the admissions team, you will be notified of the outcome in OLAF. The possible outcomes of the evaluation are:

Statement of eligibility: If your academic background meets our requirements but your application is still incomplete, you may receive a statement of eligibility. Your official offer will only be made once you have submitted all required documents.

If your academic background does not meet the requirements of the programme you have applied for, the admissions team will automatically see if you are eligible for some of our other programmes and inform you about the alternative options.

Offer of admission: If your application is complete and you meet all the admissions requirements for the programme you have applied for, you will receive a (conditional) offer of admission. Applicants for the premaster programmes will also be informed which master programmes they are eligible for. You will have two weeks to respond to the offer in OLAF. You must also complete all the listed conditions by the 31st of August.

Denial + alternative offer: If your application is complete but you don't meet the course related requirements for the programme you applied for, the admissions team will automatically see if you are eligible for some of our other programmes and inform you about the alternative options.

Denial: If the evaluation results in a denial, you will be notified of the specific reasons. If you do not agree with the outcome of the application, please view the appeals procedure.

If you are offered admission to RSM, you are expected to respond to your offer of admission in OLAF within two weeks.

You can either accept or decline the offer. It is also possible to defer your offer of admission until the next academic year (with the exception of the International Management/CEMS).

If you need to change the response to your offer later on, this is possible until 31 August by notifying the RSM admissions office.

While your application can be evaluated based on unofficial digital documents you have uploaded in your application form, eventually the RSM Admissions office needs to check the authenticity of your diploma and your final transcript.

This step is vital in order to complete your enrolment for the study. You must be able to show us sufficient proof that you have completed the study your admission is based on by 31 August.

1. Check the conditions in your offer of admission

The conditions are listed in the conditional offer statement (PDF) as well as your offer message. These conditions must be met by the 31st of August as the academic year officially starts on the 1st of September.

The most common condition is the completion your bachelor programme. This means that all requirements of your bachelor must be met by the 31st of August, and all your grades have been processed (including your final thesis). 

2. Which documents are needed?

In order to verify that you have completed the study your admission is based on, RSM needs to see your final diploma. However if your official diploma is given after the 31st of August, you should request an official statement from your university which explicitly states that you have completed all the requirements of your study.

In order to check that your grades and the courses you have submitted during the application process are true, RSM also needs your final academic transcript (i.e. grade list). 

If the original documents are written in a language other than English, Dutch or German you must provide an official translation by a registered sworn translator in one of these languages. Make sure to always include your diploma and/or transcript(s) in the original language along with the translation!

Students with admission based on a study completed at Erasmus University Rotterdam are not required to provide this documentation, as the completion of your study can be checked in Osiris. However you must make sure that you have completed all the requirements of the study and have requested your diploma on time. RSM will notify you once the completion of your study has been verified.

3. Certify the documents

A certified copy of your final diploma (or diploma statement) and transcript can be acquired at the institution where you obtained them or at an official notary. Certified means that the document contains the original stamp and signature of your institution (director, course coordinator, registrar) or the official notary. When making your offer unconditional, make sure you send us the original document. Photocopies of a certified copy will not be accepted.

Online verification systems (EU/EEA only): If your university uses an online verification system (for example Bocconi University, or HEAR verification with an online provider such as Gradintelligence in the UK), please notify the admissions office. RSM is not able to verify documents online if it's required that software is downloaded before the verification.

I want to have the documents sent to RSM by e-mail: Your university must send the documents directly to RSM msc.info@rsm.nl ). The documents will not be accepted if they arrive from your e-mail address. Request your university to send both your diploma /graduation statement AND your final grade list.

4. Send the documents to RSM before 31 August

By post: 

RSM MSc Admissions Office
Burgemeester Oudlaan 50, Mandeville Building T05-01
3062 PA Rotterdam
The Netherlands

Some courier services also require a telephone number. In this case please use the general phone number of RSM: +31 10 408 2222

We advise you to send the documents as a tracked delivery. The documents will first be received by the central post room, and will be delivered to the admissions office within 2-3 days. Once the documents have arrived and they have been processed, you will be notified.

By e-mail: If you want to send the documents digitally, your university must send the documents directly to RSM msc.info@rsm.nl ). The documents will not be accepted if they arrive from your e-mail address. Request your university to send both your diploma /graduation statement AND your final grade list.

I want to bring my documents to the RSM Admissions Office in person: During the Corona pandemic we advise you to send the documents by post or by e-mail. If for some reason this is not possible, you can bring the documents to the RSM Admissions Office in person. The office is located at the Woudestein Campus, on the 5th floor of the Mandeville building, room T5-01. We advise you to check out the opening hours listed on our contact pages beforehand.

RSM will save your documents for one year. It is your responsibility to pick up these documents from the admissions office, if you want them back. The admissions office makes scanned copies of all documents for our digital archive and shreds all paper copies that have not been picked up on time.

After you have made your offer unconditional, your admissions will be confirmed in Studielink by RSM Admissions Office. 

After this your enrolment is mainly handled by the Erasmus Student Service Centre (ESSC). 

1. Tuition fee payment:

In order to start your studies in September, you must arrange the tuition fee payment by 31 August. First you need to indicate your preferred payment method in Studielink.

For more information about the payment methods, please visit the website of ESSC.

A different payment procedure applies for NON-EU/EEA students applying for a VISA/ residence permit. You will be informed about the payment process as well as the immigration process by RSM from March onwards. 

2. Upload a passport photo for your Student card.

3. Proof of enrolment

After completing your enrolment, you will receive two copies of your proof of enrolment per year. You can use these for organisations (e.g. insurance company, bank) that ask for this information. You can also produce, download and print such proof out yourself via Osiris Student

 • Use common sense when reading and interpreting the admissions requirements and application info. Our goal is to be as clear and detailed as possible, but it's not feasible to add info on every specific situation.
 • Don't submit unnecessary documents such as recommendation letters. The necessary documents are clearly listed in OLAF.
 • Please make sure that all scanned documents are legible.
 • PDF is the preferred format for scanned documents.
 • Try to combine documents. For example your transcripts should be scanned as one document.
 • RSM Admissions Office is here to help you. However due to the large number of queries we receive daily, we recommend you to read through our FAQ before contacting us.
 • Apply on time. We can't emphasize this enough. Leaving your application to the day of the deadline leaves you no room for error.

Toelating tot de master

Studenten dienen de premaster af te ronden binnen maximaal twee opeenvolgende academische jaren nadat ze zijn toegelaten. Na succesvolle afronding van het premaster programma ontvang je een ‘bewijs van toelaatbaarheid’ tot één van RSM’s master programma’s van 12 maanden dat binnen één jaar moet worden verzilverd.

Op basis van de inhoud van je bacheloropleiding wordt tijdens het premaster toelatingsproces vastgesteld voor welke master programma’s je in aanmerking komt na het succesvol afronden van de premaster.

Tijdens de premaster melden studenten zich aan voor de Master. De aanmelding start op 1 oktober. Studenten melden zich eerst aan via Studielink en daarna via het Online Application Form (OLAF). De deadline om je aan te melden is op 15 mei, maar sommige programma’s zullen sluiten zodra de maximale capaciteit is bereikt. Meld je daarom zo vroeg mogelijk aan.

Studenten die toelaatbaar zijn voor de MSc International Management / CEMS programme moeten zich voor 31 januari aanmelden. Toelating voor deze master is selectief dus je hebt geen zekerheid dat je wordt toegelaten. 

Students on campus