• Aanmeldingsdeadline

  15 mei 2024

  De aanmelding voor de intake van september 2024 gaat op 1 oktober open. Het Parttime Master in Management (MScBA) programma heeft een maximum capaciteit van 215 studenten en hanteert ‘rolling admissions’.

 • Startdatum

  September 2024

 • Format

  Deeltijd | 2 jaar

 • Credits

  60

 • Kosten

  €2,530 per jaar

  Voor studenten die al een masterdiploma hebben behaald, geldt het instellingstarief. Het instellingstarief is €13.200. Vind meer informatie in "Studiekosten".

 • Taal

  Nederlands

Als je je master wilt halen naast je baan of andersom: dus naast je studie graag werkervaring wilt opdoen, biedt de Parttime Master in Management de oplossing. Bij deze tweejarige MScBA gaan werk en studie hand in hand.

Tijdens de master verdiep je je kennis en ontwikkel je een scherpe blik op de business- en organisatievraagstukken van nu. Je traint je analytische skills en geeft richting aan je carrière. Daarnaast geeft de opleiding je de kans om te leren van je medestudenten, die kennis en ervaring uit andere disciplines meebrengen.

De Parttime Master in Management is bedoeld voor young professionals en ondernemende studenten met een bachelordiploma op zak. Als je vanuit het hbo komt, kun je eerst de premaster volgen om toegelaten te worden tot de opleiding. De voertaal van de master is Nederlands.

 • 55 gemiddeld aantal studenten per cohort
 • Voorbeelden van sectoren waarin alumni werken: Consulting, Business Services, Web Services
 • Voorbeelden van functietitels van alumni: Consultant, Business Development, Project Manager
 • Ideaal voor wie werk en studie wil combineren
 • Colleges op vrijdag, gecombineerd met online componenten
 • Ambitieuze studenten en young professionals uit diverse vakgebieden

Wat biedt dit programma?

De Parttime Master in Management is een uitdagend programma. Je leert de belangrijkste aspecten van algemeen management en raakt vertrouwd met de bedrijfskundige vraagstukken die voor organisaties anno nu relevant zijn. Daarnaast verdiep je je in de meest actuele academische theorieën op het gebied van business en management. We dagen je tijdens de master uit de theorie te toetsen aan de praktijk.

De opleiding duurt twee jaar en de colleges zijn op vrijdag. Naast de colleges leer je ook door middel van opdrachten, online kennisclips en weblectures. De opleiding heeft een waarde van 60 studiepunten (EC's) volgens het European Credit Transfer System (1 EC = 28 uur studie).

Je studeert samen met (young) professionals en ambitieuze starters. De interactieve colleges en diverse groepsopdrachten zorgen voor een inspirerende workflow. Werkervaring is geen eis om toegelaten te worden.

Afhankelijk van de reeds aanwezige werkervaring, groeien deelnemers na de opleiding door naar een managementfunctie in hun vakgebied of gaan ze bijvoorbeeld aan de slag als trainee, business analist of consultant.

Algemeen management

Je leert de belangrijkste aspecten van algemeen management en raakt vertrouwd met de bedrijfskundige vraagstukken die voor organisaties anno nu relevant zijn.

Actuele academische theorieën

Verdiep je in de meest actuele academische theorieën op het gebied van business en management.

Interactieve colleges

Je studeert samen met (young) professionals en ambitieuze starters. De interactieve colleges en diverse groepsopdrachten zorgen voor een inspirerende workflow.

Doorgroeien

Deelnemers groeien na de opleiding door naar een managementfunctie in hun vakgebied of gaan ze bijvoorbeeld aan de slag als trainee.

Je master halen naast je baan

Je master halen naast je baan

Meer over het programma

Curriculum

De Parttime Master in Management valt onder de MSc’s in Business Administration (Bedrijfskunde). Het is een deeltijdprogramma van 60 EC, gespreid over twee jaar. Eén EC staat voor 28 uur studie.

Informatievideo parttime master in management

Parttime Master in Management

Bekijk alle vakken van jaar 1 hieronder:

Het is duidelijk dat sommige bedrijven beter presteren dan anderen. Het is minder duidelijk wat hiervoor de onderliggende redenen zijn. Het onderzoeksveld strategisch management probeert deze vraag te beantwoorden door te analyseren hoe bedrijven hun interne resources en capabilities kunnen organiseren om fit te creëren met de omgeving, en zo concurrentievoordeel te realiseren. Dit vak introduceert de belangrijkste concepten, tools en onderwerpen van strategisch management en illustreert deze met praktijkvoorbeelden en -cases. Dit vak gaat dus over de bronnen van concurrentievoordeel en de analytische tools die managers in staat stellen om een corporate- en business-level strategie voor het eigen bedrijf te formuleren.

Het vak business analytics gaat over statistische en machine learning methoden en technieken en de toepassing van deze technieken in onderzoek. Het vak heeft een theoretisch deel, dat de achtergrond van deze methoden en technieken uiteen zet, en een toegepast deel, dat de vaardigheden opbouwt om ze in onderzoek toe te passen. De hoorcolleges gaan in op de theoretische achtergrond van meet- en analysetechnieken en geven voorbeelden van het ontwikkelen van enquêtes en de toepassing van technieken op data. De wekelijkse opdrachten trainen de programmeervaardigheden om de technieken in de praktijk toe te kunnen passen. De groepsopdrachten omvatten deze technieken in een relatief ongestructureerde taak over het onderwerp deeleconomie. Het vak draagt ​​bij aan onafhankelijke evaluatie en toepassing van kwantitatief empirisch onderzoek. 

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Algemene methodologische onderwerpen met betrekking tot causale inferentie, hypothesevorming, conceptuele kaders en meetschalen 

 • Correlatie en multivariate regressieanalyse 

 • Classificatiemethoden met behulp van logistische regressie, beslissingsboom, random forests, gradient boosting en naive Bayes 

 • Clustering door middel van k-means en hiërarchische methoden 

 • Beoordeling van de prestaties van geschatte modellen, van zowel regressiemodellen als classificatie technieken 

 • Verklarende versus voorspellende modellen 

 • Elementaire tekstmining en sentiment analyse, met behulp van tweets, nieuwsartikelen en mogelijk andere online bronnen

De Entrepreneurial challenge is een kort en krachtig vak. In teamverband verken en ervaar je wat het is om een nieuw en ambitieus bedrijf te starten. Je leert dat management niet alleen management nodig is in bestaande bedrijven, maar ook geldt in nieuwe, jonge bedrijven. Veel van de lessen blijken bovendien niet alleen van toepassing op nieuwe bedrijven, maar zijn ook relevant voor het management in volwassen bedrijven en organisaties.
In lijn met de missie van RSM – A force for positive change – richt de challenge zich meer in het bijzonder op het het starten van een social business met als doel om impact te maken in lijn met een of meer Sustainable Development Goals (SDGs). In het vak worden enkele theoretische concepten en theorieen geïntroduceerd, met als doel om deze toe te passen in de praktijk. Deelnemers gaan in teams zelf ideeën verkennen en business modellen ontwikkelen.

Het eerste deel van het vak, Decision science, richt zich op het maken van effectieve beslissingen. Belangrijke beslissingen kunnen niet genomen worden op intuïtie alleen. Een gestructureerde modelmatige aanpak op basis van analyse van beschikbare data kan helpen om de kwaliteit van het beslissingsproces en de uiteindelijk te nemen beslissingen te verbeteren. Het doel van het eerste deel van het vak is je in staat te stellen meer effectief te zijn in het nemen van beslissingen. We zullen de belangrijkste kwantitatieve technieken introduceren en praktische handvaten geven voor de toepassing van deze technieken in complexe bedrijfssituaties. Het gaat hierbij dus ook om de kwalitatieve inzichten die uit de modellen komen en die passen we toe op cases uit verschillende vakgebieden zoals financiering, operations management, marketing en accounting.

Het tweede deel van het vak betreft Operations en supply chain management, dat wil zeggen, het analyseren, ontwerpen, managen en verbeteren van processen om producten en diensten voort te brengen. Alles wat we dragen, eten, lezen of op een andere wijze consumeren wordt geproduceerd door processen (operations) en voortgebracht door ketens (supply chains) van actoren. Het managen van processen en voortbrengingsketens is een complexe en uitdagende taak, tegen de achtergrond van toenemende globalisering, steeds fellere concurrentie, grotere productverscheidenheid, kortere levenscycli van producten en diensten, vergaande uitbesteding, hogere klanteisen en -verwachtingen, een toegenomen populariteit van online bestellen, de haalbaarheid van online dienstverlening, hogere duurzaamheidswensen en -eisen en uiteraard de continue vooruitgang in technologie, met name informatietechnologie.
Als zodanig is Operations Management, en ook Supply Chain Management als de natuurlijke opvolger, een gebied waarmee bedrijven een concurrentiële voorsprong kunnen behalen en behouden. Immers, het succes van een bedrijfsstrategie hangt af van de juiste processen en voortbrengingsketens om klanten van dienst te zijn en op die wijze de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dit deel introduceert de belangrijkste concepten en technieken met betrekking tot het ontwerpen, het plannen, het beheersen en het verbeteren van processen en voortbrengingsketens. 

Content: Corporate Governance is about ‘the rules of the game’ within which firms develop and exploit their resources and undertake business activities to create and appropriate value. These ‘rules of the game’ are shaped both at the country level (e.g. markets, laws, culture) and at the level of the firm (e.g. ownership, the board, alliances, etc.), at which level they are most flexible. At the firm level, these rules of the game include the ownership of the firm, its basic decision-making structures and practices, as well as the accountability structures and practices through which those who make and/or execute decisions can be held accountable by those bearing residual risk from those decisions. In publicly listed firms, for example, executives make the bulk of everyday decisions, while dispersed and therefore mostly uninvolved shareholders (as well as other stakeholders) bear the risks that result from them. This has traditionally made the question how dispersed, and uninvolved shareholders can secure maximal returns from the firm a central corporate governance challenge for publicly listed firms.

A striking fact about economic reality, however, is that there do not just exist publicly listed firms but many different forms of ownership, such as: founder owned start-ups, partnerships, cooperatives, family firms, state-owned firms, and non-profit organizations, for example, that each dominate specific industries, such as Fintech, accounting, agriculture, defense, higher education, and healthcare, for eaxmple. Firms with different types of ownership face their own distinctive corporate governance challenges and will therefore need to develop an equally distinctive set of corporate governance structures and practices to meet these challenges. As a result, there does not exist any single corporate governance model that is suitable for all firms.

Overarching aim of the course: Given that is there exists no single best solution to questions of corporate ownership and governance, the overarching aim of this course is to develop a strategic understanding of corporate ownership and governance. In this view, the ultimate aim of corporate ownership and governance is to align the firm’s ownership, decision-making, and accountability structures and practices, on the one hand, with its strategy, core activities, key resources, and critical resource dependencies, on the other, to unleash value creation and value appropriation for the firm and its owners and stakeholders.

To develop a strategic understanding of corporate ownership and governance, we will discuss various forms of ownership, such as publicly listed firms, (professional) partnerships, family firms, and founder owned start-ups, for example, in order to explore a variety of corporate governance structures and practices that can be implemented to meet these challenges. Because the ownership of the firm generally is the most foundational ‘governance choice’ to be made, we will often begin our analysis by discussing the costs and benefits of different forms of ownership and the specific governance challenges that arise from these. We will also discuss the corporate governance role of the firm’s stakeholders, however, and explore the governance strategies and practices that firms can develop and implement to secure stakeholders’ continued involvement in, or support for, the firm. Finally, we will explore how firms can secure their societal license to operate, because as institutions of private ordering, firms can only exist and function within an institutional context comprised of public ordering (e.g. the state, the law, society, etc).

Taught by Dr. H. van Oosterhout.

Veel organisaties lopen tegen vraagstukken aan die zij niet zelf kunnen oplossen. Vaak ontbeert het hen aan de kennis of expertise die nodig is. Op dergelijke momenten kunnen zij een consultant inhuren. Het kennisvoordeel van een consultant kan betrekking hebben op specialistische kennis van een industrie of vakgebied, een specifieke methode of opgebouwde ervaringen.

In dit consultancyproject, dat een belangrijk onderdeel vormt van het pMiM-programma, gaan studenten in groepen van vier studenten intensief aan de slag om een bestaand probleem voor één private of (semi-) publieke organisatie op te lossen. Net als in het echt, komt deze “opdracht” uit het netwerk van de consultant. Dat kan de organisatie zijn waar een van de studenten werkzaam is (met als voordeel dat deze organisatie extra rendement krijgt op hun medewerker die het pMiM-programma doorloopt) maar dat is niet noodzakelijk (al is het wel aanbevelenswaardig om een organisatie te vinden waar men contacten heeft zodat men vlot kan starten). Het is echter uitgesloten dat men een adviesopdracht doet voor zichzelf (want dan is men klant en consultant tegelijkertijd). Samen met de klant (opdrachtgever) wordt er gekeken naar een vraagstuk waar de consultants mee aan de slag gaan. Dit vraagstuk dient te liggen op het gebied van een of meerdere van de VN Sustainable Development Goals (SDG's).

Het algemeen doel van het consultancyproject is om op een professionele wijze, met hulp van wetenschappelijke inzichten, een echt, weerbarstig probleem voor een organisatie op te lossen, om te leren samen te werken in multidisciplinaire en/of multiculturele teams, een probleem goed te definiëren, te structuren en af te bakenen en om een consultancyproces van begin tot eind te doorlopen zodat tot handzame aanbevelingen voor de organisatie van de opdrachtgever wordt gekomen. De implementatie van de aanbevelingen hoort niet tot de scope van dit project.  

Bekijk alle vakken van jaar 2 hieronder:

Het doel van dit vak is de studenten vertrouwd te maken met het marketingdomein. Kernvragen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn: ‘Wat is marketing en het marketingconcept?’ en ‘Hoe creëren bedrijven waarde?’. Elke sessie zal bestaan uit een mix van hoorcolleges en (case)discussies. Van studenten wordt verwacht dat zij goed voorbereid naar de colleges komen en actief deelnemen aan de discussies.

In dit vak onderzoeken we welke psychologische aspecten gedrag en besluitvorming van individuen en teams in organisaties beïnvloeden. Dit vak bestaat uit twee modules. De ene module gaat over gedrag in teams en wordt gedoceerd door Lisanne van Bunderen; de andere module gaat over individueel gedrag en wordt gedoceerd door Bram Van den Bergh. In de ene module onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat individuen effectief met elkaar in teams samenwerken. Succesvolle teams zijn essentieel voor het succes van organisaties, maar welke factoren bevorderen of belemmeren nu de prestaties van team? In de andere module onderzoeken we welke factoren invloed kunnen hebben op de keuzes en gedrag van het individu. Hierin spelen zowel bewuste als onbewuste processen een rol, alsook de interactie van het individu met de sociale omgeving. 

 

De Research clinic bereidt de student voor op het schrijven van het scriptievoorstel. De clinic geeft inzicht in soorten onderzoeksvragen en de eisen die daaraan worden gesteld. Er wordt een overzicht gegeven van onderzoeksstrategieën en de geschiktheid daarvan in relatie tot verschillende typen onderzoeksvragen. Verder worden verschillende vormen van dataverzameling en analysetechnieken - gerelateerd aan de onderzoeksstrategie - besproken. Studenten leren hoe ze de hun onderzoeksvraag kritisch kunnen bezien en kunnen onderbouwen waarom deze relevant is voor management/managers.

Om typen dataverzameling en data-analyse nader te kunnen doornemen en er vertrouwd mee te raken, wordt de Research clinic georganiseerd in verschillende tracks die parallel lopen. Afhankelijk van de keuze voor thesisonderwerp en de precieze onderzoeksvraag worden de studenten opgedeeld in groepen. Deze tracks voorzien in hands-on oefeningen om studenten te helpen hun data adequaat te verzamelen en hun analyse autonoom uit te voeren. Het (goedgekeurde) scriptievoorstel is een voorwaarde om aan de scriptie te mogen beginnen.

Het is voor elke professional van belang om financiële informatie te begrijpen en te interpreteren. Om onderbouwde beslissingen te nemen en de impact van de beslissingen te begrijpen, moet je weten hoe financiële posities en prestaties worden gemeten. Accounting is het proces waarmee financiële informatie wordt geproduceerd, zodat de gebruikers van die informatie geïnformeerde economische beslissingen kunnen nemen. Het speelt daarmee een belangrijke rol bij economische activiteiten en zorgt voor een efficiënte allocatie van middelen.  

In dit vak komen de belangrijkste financiële overzichten aan de orde: de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Veel bedrijven publiceren deze overzichten in de jaarrekening of het jaarverslag. We besteden aandacht aan de fundamentele conventies bij het opstellen van de jaarrekening en aan de analyse en interpretatie van de informatie in jaarverslagen. Ook binnen het bedrijven worden veel beslissingen genomen op basis van accounting informatie. Voor een aantal specifieke voor beslissingen in de bedrijfsvoering, kijken we naar hoe het management financiële informatie gebruikt. 

Het vak draagt bij aan het ontwikkelen van een kritische houding bij het gebruiken van financiële informatie. We besteden aandacht aan een aantal (internationale) ontwikkelingen en controverses. Daarbij bespreken we de vraag hoe ondernemingen (financiële) verantwoording afleggen aan de samenleving waarin ze actief zijn. 

Finance behelst onderwerpen die zeer relevant zijn voor zakelijke besluitvorming, zoals het al dan niet investeren in een project, hoe een investering te financieren, en hoe om te gaan met onzekerheid.

Dit vak behandelt de moderne grondbeginselen van finance en beschrijft hoe investeringsmogelijkheden op financiële markten worden gewaardeerd. De belangrijkste concepten in deze cursus zijn de netto contante waarde, kapitaalbudgettering, de risico-rendement relatie, en de efficiënte markthypothese. We zullen deze concepten gebruiken om één centrale vraag te behandelen: hoe kan een manager op een goede manier investeringsbeslissingen nemen?

Dit onderdeel wordt begeleid door Dr D. Zegners.

De online modules van ‘Your Future Career’ zijn voor RSM studenten die in een vroege fase van hun masterprogramma zitten. Ze helpen studenten met het voorbereiden voor de meest geschikte volgende stap in hun carrière.

Een minimumaantal punten moet behaald worden binnen een paar maanden om het vak met een voldoende af te sluiten. Je kunt voor jezelf besluiten welke modules je gaat afronden – je kunt reflecteren op je interesses en motivaties, kennis vergaren over de banenmarkt, functies, bedrijven, en industrieën; feedback krijgen van je medestudenten op verschillende onderdelen die je tijdens een sollicitatie gebruikt, contact leggen met een alumni mentor, of een interactieve workshop bijwonen.

Bekijk deze pagina voor meer details.

De course wordt begeleid en verzorgd door Dr Maciej Szymanowski en Lisanne Keir

De masterthesis inclusief het thesisvoorstel vormt het hart van het masterprogramma. De masterthesis vereist van studenten dat zij zelfstandig, individueel onderzoek doen in één van de functionele domeinen ('profielen') in de bedrijfskunde en hun inzichten relateren aan en verbinden met management. De thesis wordt opgevat als een bewijs van hun academisch denkniveau, vooral een bewijs van analytisch vakmanschap gecombineerd met probleemoplossend vermogen en kritische reflectie. Tijdens het thesistraject verdiepen PMiM-studenten zich in een vakgebied uit de bedrijfskunde. De thesis biedt studenten de kans om hun inzicht in een interessegebied te verdiepen, hun capaciteiten in analyse en probleemoplossing te trainen, hun vaardigheden in praktisch wetenschappelijk bedrijfskundig en managementonderzoek te verbeteren, en een persoonlijke richting te ontwikkelen.

Door een onderzoeksonderwerp te kiezen in een bepaalde richting kunnen studenten aan een toekomstige werkgever laten zien waar hun interesse en expertise ligt. Het scriptietraject wordt beschouwd als de belangrijkste mogelijkheid om een focus aan te brengen in het programma en uitdrukking te geven aan iemands affiniteit met management-uitdagingen op een bedrijfskundig vakgebied. De onderwerpen die voor een thesis worden aangeboden, bestrijken de belangrijkste domeinen in de bedrijfskunde, zoals marketing, strategie, finance, supply chain, enz. Van PMiM-studenten wordt altijd verlangd dat ze de relevantie en implicaties voor het management in overweging nemen en uitvoerig bespreken.

De titel van de thesis wordt vermeld op de cijferlijst. Daarom is het aan te raden een titel te kiezen die de interesse van de student weergeeft.  De scriptie wordt geschreven onder begeleiding van een begeleider en een meelezer. Voordat aan de scriptie begonnen wordt, moet een onderzoeksvoorstel (of: scriptievoorstel) worden opgesteld en goedgekeurd.

Het onderwijs van de Parttime Master in Management is een combinatie van college's op de campus (op vrijdagmiddag) en online componenten. Onderwijskundige Marijn van den Doel is nauw betrokken bij het programma van de master en vertelt op welke manier online studeren een waardevolle aanvulling is op fysieke colleges. Lees het interview met Marijn

Veel van onze studenten voelen zich verantwoordelijk om bij te dragen aan een betere wereld. Ze leveren hun bijdrage op verschillende manieren en proberen een levensstijl te ontwikkelen die niet ten koste gaat van de planeet. Ontdek op ons Positive change-forum verhalen van studenten die hun eigen bedrijf hebben opgericht, initiatieven hebben opgezet op de campus en tijd hebben besteed aan het oplossen van complexe problemen.

Raak geïnspireerd

A force for positive change in the world

Studiekosten

Collegegeld 2023-2024 / 2024-2025

Collegegeld 2023-2024 / 2024-2025

De Parttime Master in Management is een tweejarig programma. De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Voor het studiejaar 2023-2024 is het wettelijk collegegeld €2.314. Het bedrag voor het 2de jaar van je studie (2024-2025) moet nog worden bepaald. 

Instellingstarief

Voor studenten die al een masterdiploma hebben behaald aan een universiteit in Nederland, zijn wij wettelijk verplicht het instellingstarief in rekening te brengen. Het instellingstarief voor het studiejaar 2023-2024 is €12.600. Bekijk de website van DUO voor financieringsmogelijkheden.

Administratiekosten buitenlands diploma

Als je je bachelor in het buitenland hebt behaald, zijn er eenmalig verwerkingskosten van toepassing. Je betaalt dit tijdens het online inschrijfproces. Nadat alle benodigde informatie is ingevuld in het Online Application Form (OLAF) en de benodigde documenten zijn geüpload, wordt in dat geval gevraagd om €100 aan administratiekosten (in OLAF heet dit de handling fee). Dit bedrag kan betaald worden via het Erasmus Payment System via iDeal (vanaf een Nederlandse bankrekening) of PayPal. Het is belangrijk dat aanmelders het proces voltooien zoals staat aangegeven, anders kan het systeem de betaling niet registreren.

Een investering

Hoewel een voltijd master sneller is, biedt een masteropleiding in deeltijd grote voordelen. Dat is ook de reden waarom RSM een deeltijd master in management in het leven heeft geroepen. Maar wat zijn de voordelen precies? En voor wie levert een deeltijdopleiding het meeste op? Daarover vertelt Raymond van Wijk, docent Strategisch Management, graag meer. Lees het interview met Raymond van Wijk

Werken & studeren

Een deeltijd master naast je baan?

Een deeltijd master naast je baan?

Het combineren van studie en werk vergt een goede planning en de nodige discipline. Je zult merken dat dit het meer dan waard is. Zowel de opzet van het programma als de faciliteiten op de campus, zijn bedoeld om goede randvoorwaarden te creëren om je master succesvol af te ronden.

Colleges

De colleges vinden plaats op vrijdag, met een nadruk op de middag. Daarnaast zijn er diverse online componenten en (groeps)opdrachten. Je besteedt zo’n 20 tot 24 uur per week aan het programma, inclusief de colleges. Met een goede planning en duidelijke afspraken is dit goed haalbaar.

Deeltijd studeren uit de eerste hand

Hoe is het om werk en studie te combineren? Daar kunnen studenten zelf natuurlijk het beste over vertellen. We vroegen het parttime student en docent Economie Daphne van der Gaag. Lees het interview met Daphne

Faciliteiten op de campus

RSM heeft goede faciliteiten zodat je werk, privé en studie goed kunt combineren. Er zijn werkplekken, stilte- of vergaderruimtes beschikbaar waar studenten kunnen werken of studeren.

Op de campus zijn diverse cateringfaciliteiten, bijvoorbeeld in het Erasmus Paviljoen of in de Erasmus Food Plaza. Studenten maken gebruik van dit moment om met medestudenten te overleggen over groepsopdrachten of te sparren over de collegestof van die week.

Positive change starts in Rotterdam

Toelatingseisen & inschrijven

De aanmeldprocedure voor de Nederlandstalig Parttime Master in Management (MScBA) start op 1 oktober.

De 4 MScBA Business Administration specialisaties hebben een totale maximale capaciteit van 580 studenten. Het Parttime Master in Management (MScBA) programma heeft een maximum capaciteit van 215 studenten en hanteert ‘rolling admissions’.

Wanneer moet ik mij aanmelden?
Wij adviseren je je aan te melden zodra je aan onze minimale toelatingseisen voldoet, inclusief GPA, Nederlands en GMAT (indien van toepassing). Het is hierbij aan te raden dat je de eventuele toetsen op tijd plant.

Het aanmeldformulier blijft open tot en met 15 mei, of totdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt (welke zich als eerste voordoet). 

Alle complete aanmeldingen die zijn ingediend voordat het aanmeldformulier sluit worden geëvalueerd. Studenten die aan de toelatingseisen voldoen, krijgen een toelating, oftewel een ‘offer’ op basis ‘rolling admissions’.

Om toegelaten te worden tot dit masterprogramma dien je een bachelordiploma (BSc) te hebben die qua niveau vergelijkbaar is met een academische bachelor (WO) behaald aan een Nederlandse universiteit.

 • Bij aanmelden is het niet nodig dat je al je bachelorsdiploma behaald hebt, maar gelden de volgende voorwaarden.
 • Alle aanmelders ontvangen eerst een voorwaardelijk aanbod tot toelating.  Je dient aan alle vereisten van je bacheloropleiding te voldoen vóór de start van het academisch jaar, vóór 31 augustus. Studenten die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden niet toegelaten tot het programma.
 • Het RSM Admissions Office kan het niveau van je bachelor/vooropleiding pas bepalen nadat je je inschrijving hebt ingediend. Informatie of je diploma voldoet aan de toelatingseisen kan niet worden verkregen via telefoon of e-mail.
 • Studenten met een HBO opleiding dienen eerst een pre-masterjaar af te ronden voordat zij in aanmerking komen voor toelating tot de master.

Aanmelden voor dit programma kan met een universitair bachelordiploma in elke discipline met in totaal minimaal 20 EC in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek, waarvan ten minste 10 EC in kwantitatieve onderzoeksmethoden of statistiek.

Dit programma is vooral bedoeld voor studenten die geen voorkennis hebben op het gebied van bedrijfskunde. Als je eerdere studie een bedrijfskundige opleiding is geweest, raden we je aan je in te schrijven voor een van de andere specialisatie masterprogramma’s van RSM.

Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethoden & Statistiek

Alle studenten dienen 20 ECTS te hebben behaald in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

Om een beeld te geven van de vakken die we met deze eis bedoelen, verwijzen wij je naar het curriculum van ons bachelorprogramma. In het overzicht vind je de onderzoek gerelateerde vakken die de studenten in het eerste jaar volgen: Wetenschapsfilosofie (3EC), Kwantitatieve besluitvorming (4EC), Statistiek (4EC) en Spreadsheet modelling (3EC). In het tweede jaar voltooien de studenten een uitgebreid onderzoeksproject (10EC) en in het derde jaar een gevorderde/verdiepende onderzoek training en een bachelor scriptie (12EC).

Bij instroom in de masteropleidingen van RSM dienen studenten die hun bachelor aan RSM hebben afgerond, net als studenten die van andere universiteiten komen, een vergelijkbaar niveau in onderzoeksmethoden en statistiek hebben behaald om de master te kunnen afronden.

Deze vakken moeten zijn behaald tijdens je academische vooropleiding en vermeld op je cijferlijst. Als deze vakken wel deel uitmaken van je vooropleiding maar niet duidelijk vermeld staan op je cijferlijst raden wij je aan aanvullende informatie te verstrekken in de vorm van vakbeschrijving, of een verklaring van de universiteit.

Ga je de genoemde vakken volgen voordat je de huidige studie hebt afgerond, en de vakken staan nog niet op je cijferlijst vermeld, dien je een aanvullend document bij je aanmelding toe te voegen, waarin alle geplande vakken en het overeenkomstige aantal studiepunten dat je gaat behalen, worden vermeld.

Wat als ik deze vakken niet heb? Als tijdens de beoordeling van je aanmelding wordt vastgesteld dat je de vereiste vakken in kwalitatieve & kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek mist, kan RSM je een plaats bieden in het premaster programma.

RSM vraagt van haar studenten optimale inzet en ambitie.

Studenten met een WO bachelordiploma dienen hun inzet en ambitie aan te tonen met een onafgerond gewogen gemiddeld eindcijfer (GPA) van 7,0.

Voor studenten met een geaccrediteerde HBO opleiding geldt een minimaal (GPA) eis van 7,3. (Studenten met een HBO opleiding dienen eerst een pre-masterjaar af te ronden voordat zij in aanmerking komen voor toelating tot de master.)

 • RSM berekent het gewogen cijfergemiddelde op basis van alle cijfers van je bacheloropleiding op het moment van aanmelding.
 • Extra cijfers behaald aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs tijdens een tweede bacheloropleiding, masteropleiding of extra minor kunnen in het voordeel van de student worden opgeteld bij de GPA-berekening.
 • Een aantal universiteiten (WO) gebruiken alleen de laatste twee jaar van de bachelor om een GPA te berekenen. Als dit van toepassing is, zal RSM de door de universiteit verstrekte berekening niet gebruiken, maar de GPA opnieuw berekenen.
 •  Als je GPA op het moment van aanmelding niet aan de minimumeis voldoet, is aanmelden mogelijk maar dien je een voldoende GPA te hebben behaald voordat het programma vol is (wat kan gebeuren vóór de reguliere aanmeldingsdeadline van 15 Mei).

Studenten die hun bachelordiploma behalen (of hebben behaald) aan een onderzoeksuniversiteit buiten Nederland dienen hun inzet en ambitie te bewijzen met een GMAT-testresultaat met de minimumscore van 605 en een bovengemiddelde GPA in het eigen land/universiteit. 

Nederlands: Om het vereiste minimumniveau van Nederlands taalvaardigheid te kunnen garanderen, dient de student een bewijs van taalvaardigheid op minimaal C1-niveau (volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen - CEFR) te kunnen bewijzen. Aanmelden zonder het bewijs van je Nederlands taalvaardigheid is mogelijk, maar deze moet worden ingediend vóór de uiterste datum van aanmelding of voordat het programma de maximale capaciteit heeft bereikt (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet). Nederlands taalvaardigheid kan op verschillende manieren worden aangetoond:

Engels: Om toegelaten te worden tot het programma Parttime Master in Management is Engels taalvaardigheid niet van toepassing. De colleges worden in het Nederlands verzorgd, maar veel literatuur wordt in de wetenschappelijke taal: Engels aangeboden. Voor alle andere master programma’s van RSM is Engels taalvaardigheid op C1 niveau wel van toepassing.

 • Je hebt een vooropleiding in het Nederlands voltooid (middelbareschool, bachelor of master)
 • Je hebt een cursus / toets Nederlands op C1 niveau gedaan bij een hogeronderwijsinstellingen in Nederland
   
thumbnail for P-MiM promotion video with students and academic director

Heb je nog steeds twijfels?

Wil je graag extra informatie of ondersteuning? Wij zijn hier om je te helpen!

Aankondigingen en nieuws

No articles found.

Ontdek meer

29 september 2023

Webinar door de Academic Director

De laatste blogs

Webinar banner

Neem een virtuele tour over onze campus

RSM campus

Will you lead or will you follow?

I Will