• Aanmeldingsdeadline

  De aanmelding voor de intake van 2024 is gesloten.

  Het Parttime Master in Management (MScBA) programma heeft een maximum capaciteit van 215 studenten en hanteert ‘rolling admissions’.

 • Startdatum

  September 2024

 • Format

  Deeltijd | 2 jaar

 • Credits

  60

 • Kosten

  €2,530 per jaar

  Voor studenten die al een masterdiploma hebben behaald, geldt het instellingstarief. Het instellingstarief is €13.200. Vind meer informatie in "Studiekosten".

 • Taal

  Nederlands

Verbreed en verdiep je kennis en ontwikkel een scherpe blik op de bedrijfs- en organisatievraagstukken van nu. Je traint tijdens deze studie je analytische skills en geeft richting aan je carrière. Daarnaast leer je van je medestudenten, die met hun diverse achtergronden veel kennis en ervaring uit andere disciplines meebrengen. 

Deze tweejarige deeltijdopleiding in management is bedoeld voor young professionals en ondernemende studenten met een bachelordiploma op zak. Als je vanuit het hbo komt, kun je eerst de premaster volgen om toegelaten te worden tot de opleiding. De voertaal van de master is Nederlands. 

 • Colleges op vrijdag, gecombineerd met online componenten 
 • Ongeveer 60 studenten per cohort 
 • Voorbeelden van sectoren waarin alumni werken: consulting, business services, web services 
 • Voorbeelden van functietitels van alumni: consultant, business development, projectmanager 

This programme is offered by Erasmus University Rotterdam. For more information about the legal structure of Rotterdam School of Management, Erasmus University, visit this page.

Programma hoogtepunten

 • Management van nu

  Leer de belangrijkste aspecten van algemeen management en raak vertrouwd met de bedrijfskundige vraagstukken voor organisaties aan de hand van actuele academische theorieën. 

 • Deeltijdopleiding

  Combineer werk en studie: colleges vinden op vrijdagen plaats op campus. Zo kun je gelijk je nieuwe kennis toepassen in de praktijk. 

Meer over het programma

Curriculum

De Parttime Master in Management is een MSc in Business Administration (Bedrijfskunde). Het is een deeltijdprogramma van 60 EC, gespreid over twee jaar. Eén EC staat voor 28 uur studie. Je leert in interactieve colleges op vrijdagen en door online componenten en groepsopdrachten. 

Q&A video met studenten

De vakken in het eerste jaar behandelen de organisatiebrede management onderwerpen.  

 • Strategisch management: leer wat strategie inhoudt en hoe organisaties het gebruiken om een concurrentievoordeel te creëren.  
 • Business analytics: leer door middel van coderen hoe de rijke data die organisaties steeds meer tot hun beschikking hebben te structureren en analyseren.  
 • Entrepreneurial challenge: stap in de huid van een ondernemer en doe kennis en vaardigheden op in het opzetten van een organisatie met ook een sociaal doel.  
 • Decision science and operations: breng wat je geleerd hebt over strategie en data naar het operationele vlak.  
 • Corporate governance: leer over het beheer van organisaties en de rol van de diverse stakeholders.  
 • Consultancy project: stap in de huid van een consultant en draag door onderzoek op academisch verantwoorde wijze bij aan de oplossing van een probleem van een bestaande, zelfgekozen organisatie. 

De vakken in het tweede jaar zijn meer gespecialiseerd en richten zich op relevante functionele managementdisciplines.  

 • Marketing: leer kennis en vaardigheden omtrent het strategisch in de markt zetten van producten en diensten.  
 • Business and psychology: duik de psyche van de consument en van collega's en leer hoe psychologisch processen een rol spelen extern in de markt en intern in bijvoorbeeld teams.  
 • Accounting: leer om te gaan met balansen en winst- en verliesrekeningen.  
 • Corporate finance: leer kennis en vaardigheden over hoe je financiële instrumenten kan gebruiken om de koers van een organisatie te bepalen.  

Deze onderdelen in het tweede jaar staan allebei in het teken van de scriptie, en sluiten het programma af. Voor de scriptie voer je onder begeleiding van een coach en meelezer academisch onderzoek uit over een specifiek onderwerp. Het biedt de mogelijkheid om je specialiseren in een gefocust onderwerp dat mede gedreven is door bijvoorbeeld ervaring in je werk of persoonlijke interesse. 

Dit zie je terug in de scriptieonderwerpen van studenten uit eerdere lichtingen. Zo heeft een student, gedreven door werkrelevantie, op basis van kwalitatieve case studies de rol van de overheid in duurzame productinnovaties onderzocht. Een andere student heeft een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar factoren die een rol spelen in hoe thuiswerken het welzijn van de werknemer beïnvloedt. 

Studiekosten

Collegegeld 2023-2024 / 2024-2025

Collegegeld 2023-2024 / 2024-2025

De Parttime Master in Management is een tweejarig programma. De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. Voor het studiejaar 2023-2024 is het wettelijk collegegeld €2.314. Het bedrag voor het 2de jaar van je studie (2024-2025) moet nog worden bepaald. 

Instellingstarief

Voor studenten die al een masterdiploma hebben behaald aan een universiteit in Nederland, zijn wij wettelijk verplicht het instellingstarief in rekening te brengen. Het instellingstarief voor het studiejaar 2023-2024 is €12.600. Bekijk de website van DUO voor financieringsmogelijkheden.

Administratiekosten buitenlands diploma

Als je je bachelor in het buitenland hebt behaald, zijn er eenmalig verwerkingskosten van toepassing. Je betaalt dit tijdens het online inschrijfproces. Nadat alle benodigde informatie is ingevuld in het Online Application Form (OLAF) en de benodigde documenten zijn geüpload, wordt in dat geval gevraagd om €100 aan administratiekosten (in OLAF heet dit de handling fee). Dit bedrag kan betaald worden via het Erasmus Payment System via iDeal (vanaf een Nederlandse bankrekening) of PayPal. Het is belangrijk dat aanmelders het proces voltooien zoals staat aangegeven, anders kan het systeem de betaling niet registreren.

Een investering

Hoewel een voltijd master sneller is, biedt een masteropleiding in deeltijd grote voordelen. Dat is ook de reden waarom RSM een deeltijd master in management in het leven heeft geroepen. Maar wat zijn de voordelen precies? En voor wie levert een deeltijdopleiding het meeste op? Daarover vertelt Raymond van Wijk, docent Strategisch Management, graag meer. Lees het interview met Raymond van Wijk

Werken & studeren

Een deeltijd master naast je baan?

Een deeltijd master naast je baan?

Het combineren van studie en werk vergt een goede planning en de nodige discipline. Je zult merken dat dit het meer dan waard is. Zowel de opzet van het programma als de faciliteiten op de campus, zijn bedoeld om goede randvoorwaarden te creëren om je master succesvol af te ronden.

Colleges

De colleges vinden plaats op vrijdag, met een nadruk op de middag. Daarnaast zijn er diverse online componenten en (groeps)opdrachten. Je besteedt zo’n 20 tot 24 uur per week aan het programma, inclusief de colleges. Met een goede planning en duidelijke afspraken is dit goed haalbaar.

Deeltijd studeren uit de eerste hand

Hoe is het om werk en studie te combineren? Daar kunnen studenten zelf natuurlijk het beste over vertellen. We vroegen het parttime student en docent Economie Daphne van der Gaag. Lees het interview met Daphne

Faciliteiten op de campus

RSM heeft goede faciliteiten zodat je werk, privé en studie goed kunt combineren. Er zijn werkplekken, stilte- of vergaderruimtes beschikbaar waar studenten kunnen werken of studeren.

Op de campus zijn diverse cateringfaciliteiten, bijvoorbeeld in het Erasmus Paviljoen of in de Erasmus Food Plaza. Studenten maken gebruik van dit moment om met medestudenten te overleggen over groepsopdrachten of te sparren over de collegestof van die week.

Positive change starts in Rotterdam

Toelatingseisen & inschrijven

De aanmeldprocedure voor de Nederlandstalig Parttime Master in Management (MScBA) start op 1 oktober.

De 4 MScBA Business Administration specialisaties hebben een totale maximale capaciteit van 580 studenten. Het Parttime Master in Management (MScBA) programma heeft een maximum capaciteit van 215 studenten en hanteert ‘rolling admissions’.

Wanneer moet ik mij aanmelden?
Wij adviseren je je aan te melden zodra je aan onze minimale toelatingseisen voldoet, inclusief GPA, Nederlands en GMAT (indien van toepassing). Het is hierbij aan te raden dat je de eventuele toetsen op tijd plant.

Het aanmeldformulier blijft open tot en met 15 mei, of totdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt (welke zich als eerste voordoet). 

Alle complete aanmeldingen die zijn ingediend voordat het aanmeldformulier sluit worden geëvalueerd. Studenten die aan de toelatingseisen voldoen, krijgen een toelating, oftewel een ‘offer’ op basis ‘rolling admissions’.

Om toegelaten te worden tot dit masterprogramma dien je een bachelordiploma (BSc) te hebben die qua niveau vergelijkbaar is met een academische bachelor (WO) behaald aan een Nederlandse universiteit.

 • Bij aanmelden is het niet nodig dat je al je bachelorsdiploma behaald hebt, maar gelden de volgende voorwaarden.
 • Alle aanmelders ontvangen eerst een voorwaardelijk aanbod tot toelating.  Je dient aan alle vereisten van je bacheloropleiding te voldoen vóór de start van het academisch jaar, vóór 31 augustus. Studenten die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden niet toegelaten tot het programma.
 • Het RSM Admissions Office kan het niveau van je bachelor/vooropleiding pas bepalen nadat je je inschrijving hebt ingediend. Informatie of je diploma voldoet aan de toelatingseisen kan niet worden verkregen via telefoon of e-mail.
 • Studenten met een HBO opleiding dienen eerst een pre-masterjaar af te ronden voordat zij in aanmerking komen voor toelating tot de master.

Aanmelden voor dit programma kan met een universitair bachelordiploma in elke discipline met in totaal minimaal 20 EC in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek, waarvan ten minste 10 EC in kwantitatieve onderzoeksmethoden of statistiek.

Dit programma is vooral bedoeld voor studenten die geen voorkennis hebben op het gebied van bedrijfskunde. Als je eerdere studie een bedrijfskundige opleiding is geweest, raden we je aan je in te schrijven voor een van de andere specialisatie masterprogramma’s van RSM.

Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethoden & Statistiek

Alle studenten dienen 20 ECTS te hebben behaald in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

Om een beeld te geven van de vakken die we met deze eis bedoelen, verwijzen wij je naar het curriculum van ons bachelorprogramma. In het overzicht vind je de onderzoek gerelateerde vakken die de studenten in het eerste jaar volgen: Wetenschapsfilosofie (3EC), Kwantitatieve besluitvorming (4EC), Statistiek (4EC) en Spreadsheet modelling (3EC). In het tweede jaar voltooien de studenten een uitgebreid onderzoeksproject (10EC) en in het derde jaar een gevorderde/verdiepende onderzoek training en een bachelor scriptie (12EC).

Bij instroom in de masteropleidingen van RSM dienen studenten die hun bachelor aan RSM hebben afgerond, net als studenten die van andere universiteiten komen, een vergelijkbaar niveau in onderzoeksmethoden en statistiek hebben behaald om de master te kunnen afronden.

Deze vakken moeten zijn behaald tijdens je academische vooropleiding en vermeld op je cijferlijst. Als deze vakken wel deel uitmaken van je vooropleiding maar niet duidelijk vermeld staan op je cijferlijst raden wij je aan aanvullende informatie te verstrekken in de vorm van vakbeschrijving, of een verklaring van de universiteit.

Ga je de genoemde vakken volgen voordat je de huidige studie hebt afgerond, en de vakken staan nog niet op je cijferlijst vermeld, dien je een aanvullend document bij je aanmelding toe te voegen, waarin alle geplande vakken en het overeenkomstige aantal studiepunten dat je gaat behalen, worden vermeld.

Wat als ik deze vakken niet heb? Als tijdens de beoordeling van je aanmelding wordt vastgesteld dat je de vereiste vakken in kwalitatieve & kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek mist, kan RSM je een plaats bieden in het premaster programma.

RSM vraagt van haar studenten optimale inzet en ambitie.

Studenten met een WO bachelordiploma dienen hun inzet en ambitie aan te tonen met een gewogen gemiddeld eindcijfer (GPA) van 7,0.

Voor studenten met een geaccrediteerde HBO opleiding geldt een minimaal (GPA) eis van 7,3. (Studenten met een HBO opleiding dienen eerst een pre-masterjaar af te ronden voordat zij in aanmerking komen voor toelating tot de master.)

 • RSM berekent het gewogen cijfergemiddelde op basis van alle cijfers van je bacheloropleiding op het moment van aanmelding.
 • Extra cijfers behaald aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs tijdens een tweede bacheloropleiding, masteropleiding of extra minor kunnen in het voordeel van de student worden opgeteld bij de GPA-berekening.
 • Een aantal universiteiten (WO) gebruiken alleen de laatste twee jaar van de bachelor om een GPA te berekenen. Als dit van toepassing is, zal RSM de door de universiteit verstrekte berekening niet gebruiken, maar de GPA opnieuw berekenen.
 •  Als je GPA op het moment van aanmelding niet aan de minimumeis voldoet, is aanmelden mogelijk maar dien je een voldoende GPA te hebben behaald voordat het programma vol is (wat kan gebeuren vóór de reguliere aanmeldingsdeadline van 15 Mei).

Studenten die hun bachelordiploma behalen (of hebben behaald) aan een onderzoeksuniversiteit buiten Nederland dienen hun inzet en ambitie te bewijzen met een GMAT-testresultaat met de minimumscore van 605 en een bovengemiddelde GPA in het eigen land/universiteit. 

Nederlands: Om het vereiste minimumniveau van Nederlands taalvaardigheid te kunnen garanderen, dient de student een bewijs van taalvaardigheid op minimaal C1-niveau (volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen - CEFR) te kunnen bewijzen. Aanmelden zonder het bewijs van je Nederlands taalvaardigheid is mogelijk, maar deze moet worden ingediend vóór de uiterste datum van aanmelding of voordat het programma de maximale capaciteit heeft bereikt (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet). Nederlands taalvaardigheid kan op verschillende manieren worden aangetoond:

Engels: Om toegelaten te worden tot het programma Parttime Master in Management is Engels taalvaardigheid niet van toepassing. De colleges worden in het Nederlands verzorgd, maar veel literatuur wordt in de wetenschappelijke taal: Engels aangeboden. Voor alle andere master programma’s van RSM is Engels taalvaardigheid op C1 niveau wel van toepassing.

 • Je hebt een vooropleiding in het Nederlands voltooid (middelbareschool, bachelor of master)
 • Je hebt een cursus / toets Nederlands op C1 niveau gedaan bij een hogeronderwijsinstellingen in Nederland
   

Ontdek meer

Informatievideo parttime master in management

Parttime Master in Management

Bekijk de webinar met de opleidingsdirecteur

Je master halen naast je baan

Je master halen naast je baan

Je bent misschien ook geinteresseerd in

MScBA Master in Management

Learn the what, why and how of management practices.

Students in MScBA Master in Management

MSc Strategic Management

Learn how you can develop strategies that are effective, successful and beneficial for all stakeholders.

Students in MSc Strategic Management

Heb je nog steeds twijfels?

Wil je graag extra informatie of ondersteuning? Wij zijn hier om je te helpen!