De studie Bedrijfskunde hanteert toelatingseisen om het niveau hoog te houden. Lees daarom onderstaande toelatingseisen goed door. Het is ook belangrijk dat je alles weet over de verplichte studiekeuzecheck, het benodigde wiskundeniveau en natuurlijk hoe jij je voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde van RSM kunt aanmelden. Meld je vóór 1 mei aan.

Toelatingseisen per diploma

Diploma’s met de vwo-profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid geven rechtstreeks toelating tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Voor diploma’s met het profiel Cultuur en Maatschappij is aanvulling vereist op wiskunde C door wiskunde A of wiskunde B

Dit kun je aantonen door: 

Onze ervaring is dat voldoende vaardigheid in wiskunde A of B en een goede kennis van de Engelse taal essentieel zijn voor het succesvol voltooien van deze opleiding. 

Toelating tot de Bacheloropleiding Bedrijfskunde met Hbo-propedeuse: Vereisten en Aanmeldingsprocedure

Toelatingseisen voor Hbo-propedeuse studenten:

Als student met een HBO-propedeuse ben je niet direct toelaatbaar tot de Bacheloropleiding Bedrijfskunde. Om toelaatbaar te zijn, dien je te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Je bezit een HBO-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) van 7,5 of hoger; en
 • Je kunt aantonen dat je voldoende wiskundige vaardigheden hebt. Dit kun je doen op een van de volgende manieren:
  • Indienen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat
  • Behalen van de OMPT toets met een voldoende resultaat (minimaal 60%)
  • Succesvol afronden van de CCVX toets Wiskunde A of B (minimaal 5,5)
  • Slagen voor het wiskunde A of B examen (minimaal 5,5) van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht
  • Slagen voor het wiskunde A of B examen (minimaal 5,5) van het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde.

Aanmeldingsprocedure:

Indien je aan bovenstaande vereisten voldoet en je je wilt aanmelden voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, volg dan onderstaande stappen:

 • Schrijf je in voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde via Studielink.
 • Na inschrijving in Studielink ontvang je een e-mail van de Erasmus Universiteit met je inloggegevens (ERNA).
 • Vanaf mei ontvang je een bericht via je privé emailadres met een link naar het EUR Admissions Portal (Osiris Aanmeld). Je kunt inloggen in de portal met je ERNA-account, welke je bij aanmelding in Studielink eerder in een mail hebt ontvangen.
 • In het admissions portal moet je een aantal vragen beantwoorden en relevante documenten zoals bewijs van wiskunde sufficiëntie en gewaarmerkte* kopieën van je HBO-propedeuse en HBO Propedeuse cijferlijst uploaden.
  *Met een gewaarmerkte kopie verklaart een instantie dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel ("kopie conform origineel"), d.w.z. je onderwijsinstelling dient een stempel en handtekening op de Propedeuse en cijferlijst te zetten. Als je nog geen officiële Propedeuse hebt behaald, dient je Hogeschool een verklaring af te geven dat je je eerste jaar helemaal hebt afgerond, 60 EC hebt behaald en dat je HBO Propedeuse hebt behaald. 
 • Beantwoord de gestelde vragen en upload de benodigde documenten in Osiris Aanmeld. Dien je aanvraag voor toelating uiterlijk op 15 augustus in.

Aanvragen voor toelating met een HBO-propedeuse worden over het algemeen behandeld in de maanden juli en augustus. Zodra je aanvraag voor toelating is beoordeeld, ontvang je bericht of je per 1 september met de opleiding kunt beginnen.

Vragen en Contact:

Als je vragen hebt over je toelating of je hebt de link voor het aanmeldportaal niet ontvangen, vraag contact aan via het Contact Formulier.

Studenten met een vierjarige, afgeronde, aan Bedrijfskunde verwante hbo-studie kunnen worden toegelaten tot de Premaster indien zij aan de toelatingseisen voldoen. Bezoek voor meer informatie over deze inschrijving en toelatingseisen de hbo premaster website. 
 
Indien je niet toelaatbaar bent tot de Premaster, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent tot de bachelor toelaatbaar indien je voldoet aan de eisen gesteld bij hbo-propedeusestudenten (zie hierboven), óf als je een hbo-einddiploma bezit en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent.   

Dit laatste kun je doen door:  

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur

Houd er rekening mee dat je na een afgeronde hbo-bachelor het instellingstarief voor deze wo-bachelor betaalt. 

Studenten met een afgeronde wo-bachelor, -master of drs. opleiding, kunnen worden toegelaten tot onze opleiding Master in Management (MiM) indien zij voldoen aan de toelatingseisen. Bezoek voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving de Master in Management website

Indien je niet toelaatbaar bent tot de Master, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien: 

 • je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B óf 
 • je in het bezit bent van een wo-diploma en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent. 

Aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent kun je doen door:  

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur

Houd er rekening mee dat je na een afgeronde hbo-bachelor het instellingstarief voor deze wo-bachelor betaalt. 

Toelaatbaarheid

Zodra je hebt aangegeven in Studielink dat je een niet NL-diploma hebt, ontvang je automatisch een link naar OSIRIS-Aanmeld. Je dient hier in te loggen met jouw ERNA gegevens om hier jouw documenten te uploaden.  

Als je eenentwintig jaar of ouder bent en niet beschikt over een van de vereiste vooropleidingen, kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde als je met goed gevolg de benodigde certificaten hebt behaald. Bezoek deze website voor meer informatie.

Bezoek voor meer informatie de website van het ESSC (Erasmus Studenten Service Centrum), of neem contact op met de studieadviseurs van RSM tijdens het telefonisch spreekuur, of per e-mail via studieadviseur@rsm.nl. De contactgegevens en bereikbaarheid van de studieadviseurs vind je hier.

 

 

Wist je al dat je je met een 7 voor wiskunde A en Engels voor International Business Administration (IBA) kan aanmelden?

Aanmeldprocedure

Vanaf februari 2024 zullen wij de studenten die zich hebben aangemeld voor Bedrijfskunde bij RSM uitnodigen voor het deelnemen aan de verplichte online studiekeuzeactiviteiten. Je dient voor 1 augustus 2024 te hebben deelgenomen aan deze studiekeuzeactiviteiten. Deze bestaan onder andere uit een case, wiskundevoorkennistoets en een quiz.  Na 1 augustus 2024 kun je niet meer deelnemen en kun je ook jouw studiekeuzeactiviteiten niet meer voltooien. Dit betekent dat je niet kunt starten aan de opleiding Bedrijfskunde collegejaar 2024-2025.

Je voldoet aan de toelatingseisen;
• je hebt voldaan aan de volledige studiekeuzecheck;
• je het collegegeld hebt betaald of de universiteit gemachtigd hebt tot het afschrijven van het collegegeld.

Aangemeld voor Bedrijfskunde? Houd je privémail in de gaten voor informatie over onze verplichte studiekeuzeactiviteiten

(Online) studiekeuzeactiviteiten

Vanaf februari 2024 zullen wij de studenten die zich hebben aangemeld voor Bedrijfskunde bij RSM uitnodigen voor het deelnemen aan de verplichte online studiekeuzeactiviteiten. Je dient voor 1 augustus 2024 te hebben deelgenomen aan deze studiekeuzeactiviteiten (let op; je dient diverse onderdelen al voor eind juli te hebben ingeleverd). Deze bestaan onder andere uit een case, een wiskundevoorkennistoets en een quiz. Na 1 augustus 2024 kun je niet meer deelnemen en kun je ook jouw studiekeuzeactiviteiten niet meer voltooien. Dit betekent dat je niet kunt starten aan de opleiding Bedrijfskunde collegejaar 2024-2025.

Verplicht voor alle aankomende eerstejaars studenten Bedrijfskunde aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Studenten die reeds een studie hebben gevolgd aan de Erasmus Universiteit of een andere universiteit in Nederland, zijn vrijgesteld van de studiekeuzecheck bij RSM. Voorwaarde is wel dat je dit voor 31 augustus 2024 kunt aantonen door bijvoorbeeld een NBSA brief / bewijs van inschrijving van jouw huidige universiteit. (mail naar: skb@rsm.nl) Na 31 augustus is het niet meer mogelijk om jouw inschrijving af te ronden.

Verplichte activiteiten waarin je jouw beeld van de studie Bedrijfkunde kunt toetsen aan de hand van online opdrachten. Je gaat zelf aan de slag met een case, speelt een quiz en neemt deel aan een online sessie met andere scholieren om de case te bespreken.

De activiteiten zijn digitaal en kunnen dus vanuit huis gemaakt worden. We maken hiervoor gebruik van ons platform Canvas. Na je inschrijving ontvang je een uitnodiging hiervoor in je privémail. Van hieruit kan je aan de slag met de modules. 

De opdrachten van de activiteiten kun je in jouw eigen tijd maken. Je zult daarna een online sessie moeten bijwonen om de (online) studiekeuzeactiviteiten af te ronden. Deze sessies vinden plaats tot eind juli. Dan moet je de volledige studiekeuzecheck afgerond hebben.

 1. Invullen en retourneren van de digitale vragenlijst na aanmelding in Studielink. Via deze link kan je de status van je vragenlijst bekijken.
 2. Je zult een uitnodiging voor de online studiekeuzeactiviteiten via jouw privé e-mailadres ontvangen (LET OP: controleer ook regelmatig jouw Spam folder, het is jouw verantwoording om jouw inschrijving op tijd in orde te hebben) . Loop via Canvas alle stappen door en woon tot slot een online sessie bij.
 3. Maak op tijd de online wiskunde voorkennistoets. Een link naar de toets zul je vinden in het online platform van de studiekeuzeactiviteiten.

- Ik heb me voor 1 mei aangemeld, de digitale vragenlijst ingevuld, de wiskundevoorkennistoets gemaakt, de opdracht gemaakt en ingeleverd en deelgenomen aan de online sessie. Als ik de studiekeuzeactiviteiten volledig heb afgerond kan ik dan nog geweigerd worden voor de studie Bedrijfskunde?

Dat is mogelijk. Als je de digitale vragenlijst hebt ingevuld, de wiskundevoorkennistoets hebt gemaakt en hebt deelgenomen aan de online sessie, moet je ook nog aan alle andere toelatingseisen voldoen (zie toelating en aanmelding). Als je daar ook aan hebt voldaan, kun je je inschrijving in Studielink voltooien.

- Ik heb me op of na 1 mei aangemeld, de digitale vragenlijst ingevuld, de wiskundevoorkennistoets gemaakt, de opdracht gemaakt en ingeleverd en deelgenomen aan de online sessie. Als ik de studiekeuzeactiviteiten volledig heb afgerond kan ik dan nog geweigerd worden voor de studie Bedrijfskunde?

Ja, dan kun je nog geweigerd worden. Je dient ook nog aan alle andere toelatingseisen te voldoen. Als je daar ook aan hebt voldaan, kun je je inschrijving in Studielink voltooien.

- Ik heb mij aangemeld voor een online sessie van het Canvas platform maar ik kan niet deelnemen. Wat nu?

Laat even weten via skb@rsm.nl dat je niet online aanwezig kunt zijn en kies vervolgens een nieuwe datum op het platform.

Waarom moet ik verplicht deelnemen aan de studiekeuzeactiviteiten?

Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je een goede studiekeuze maakt. Door deel te nemen aan de studiekeuzeactiviteiten vergroot je jouw zelfinzicht en kun je beter beoordelen of Bedrijfskunde de juiste keuze voor jou is. 

Heb je na bestudering van bovenstaande informatie nog vragen over de studiekeuzebijeenkomst? Neem dan contact op met skb@rsm.nl.