Rotterdam school of Management, Erasmus University compact logo

Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds urgenter in een samenleving waar verwacht wordt dat mensen en organisaties een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit kan door vrijwilligerswerk, donaties of andere maatschappelijke betrokkenheid door individuen, en ook steeds meer bedrijven zijn zich steeds bewuster van hun maatschappelijk rol in de samenleving. Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) heeft een onderzoeksgroep met uitstekende expertise op dit gebied. U vindt hier dan ook een breed scala aan informatie over vrijwillige energie van mensen en organisaties om samen te werken aan een sterkere samenleving.

Dit netwerk heeft de unieke eigenschap dat het wetenschappelijke inzichten en praktische vertalingen en vraagstukken over maatschappelijke betrokkenheid combineert en elkaar laat versterken waardoor het werk- en kennisveld zich kan ontwikkelen.

Annette van Waning - CSR manager Vebego/directeur Vebego Foundation

Annette van Waning

Het managen van de Alliander Foundation is soms een eenzame verantwoordelijkheid, daarom vormen de connecties die dit netwerk biedt samen met de kennis die gedeeld wordt, voor mij een bron van inspiratie.

Marjolein van Leeuwen - Manager Alliander Foundation

Marjolein van Leeuwen

Steeds meer bedrijven zijn maatschappelijk betrokken en zetten formele afdelingen en stichtingen (corporate foundations) op om maatschappelijke belangen te ondersteunen. De potentie is groot, maar de ontwikkeling van een goed beleid is complex.

Nederland heeft een sterke traditie in zelf organiserend vermogen van burgers in de vorm van non-profit organisaties (zoals stichtingen en verengingen). Deze organisaties zoeken continu naar manieren om samen te werken met bedrijven en om burgers te activeren.

Als verbinders tussen theorie en praktijk werken wij dagelijks om wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar te laten versterken. Wij gebruiken inzichten uit de theorie en zijn uitstekend in staat om deze te vertalen naar relevante informatie voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

  • Bent u op zoek naar een interessante spreker op het gebied van MBO, vrijwilligerswerk, sociaal ondernemerschap, civil society, filantropie of sociale initiatieven? 
  • Heeft u vragen binnen uw organisatie wat u graag zou willen laten onderzoeken of over geadviseerd wilt worden?

Neem dan contact op met Lucas Meijs via lmeys@rsm.nl