Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds urgenter in een samenleving waar verwacht wordt dat mensen en organisaties een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit kan door vrijwilligerswerk, donaties of andere maatschappelijke betrokkenheid door individuen, en ook steeds meer bedrijven zijn zich steeds bewuster van hun maatschappelijk rol in de samenleving. Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) heeft een onderzoeksgroep met uitstekende expertise op dit gebied. U vindt hier dan ook een breed scala aan informatie over vrijwillige energie van mensen en organisaties om samen te werken aan een sterkere samenleving.

Dit netwerk heeft de unieke eigenschap dat het wetenschappelijke inzichten en praktische vertalingen en vraagstukken over maatschappelijke betrokkenheid combineert en elkaar laat versterken waardoor het werk- en kennisveld zich kan ontwikkelen.

Annette van Waning - CSR manager Vebego/directeur Vebego Foundation

Annette van Waning

Het managen van de Alliander Foundation is soms een eenzame verantwoordelijkheid, daarom vormen de connecties die dit netwerk biedt samen met de kennis die gedeeld wordt, voor mij een bron van inspiratie.

Marjolein van Leeuwen - Manager Alliander Foundation

Marjolein van Leeuwen

Steeds meer bedrijven zijn maatschappelijk betrokken en zetten formele afdelingen en stichtingen (corporate foundations) op om maatschappelijke belangen te ondersteunen. De potentie is groot, maar de ontwikkeling van een goed beleid is complex.

Nederland heeft een sterke traditie in zelf organiserend vermogen van burgers in de vorm van non-profit organisaties (zoals stichtingen en verengingen). Deze organisaties zoeken continu naar manieren om samen te werken met bedrijven en om burgers te activeren.

Als verbinders tussen theorie en praktijk werken wij dagelijks om wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar te laten versterken. Wij gebruiken inzichten uit de theorie en zijn uitstekend in staat om deze te vertalen naar relevante informatie voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 • Bent u op zoek naar een interessante spreker op het gebied van MBO, vrijwilligerswerk, sociaal ondernemerschap, civil society, filantropie of sociale initiatieven? 
 • Heeft u vragen binnen uw organisatie wat u graag zou willen laten onderzoeken of over geadviseerd wilt worden?

Neem dan contact op met Lucas Meijs via lmeys@rsm.nl

Betrokkenheid van bedrijven

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is de vrijwillige bijdrage van bedrijven aan de samenleving door het delen van resources zoals geld, mensen, middelen en expertise. Naast de maatschappelijke impact blijkt dat MBO bijdraagt aan alle functionele gebieden binnen een organisatie, zoals marketing en HR management.

Deze publicaties kunnen u helpen op het gebied van:

De business case van maatschappelijke betrokkenheid, ontwikkelen van strategieën en medewerkersbetrokkenheid 

Corporate foundations

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zijn genoodzaakt hun manier van organiseren te heroverwegen door de veranderende rol van de overheid en veranderende manieren van betrokkenheid van burgers en bedrijven.

Lonneke Roza en Lucas Meijs. Hoe non-profit organisaties, bedrijven en intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kunnen inzetten voor een sterke samenleving. Wetenswaardigheden uit onderzoek 2015. Mogelijk gemaakt door Circle of Research Corporate Community Involvement

De hoofdstukken van de bundel kunt u hieronder per onderwerp los vinden:

     Deel 1: MBO & HR voor zowel bedrijf als voor NPO

 1. Inleiding
 2. MBO als matching-mechanisme tussen werkgever en werknemer
 3. Consequnties van een (mis)match tussen werkgever en werknemer
 4. Ondersteuning HR-doelen door MBO-programma's
 5. De HR-consequenties van werknemers-vrijwilligerswerk bij NPO's

     Deel 2: Management van MBO-programma's

 1. Medewerkersparticipatie in MBO; waarom is er een plafond en hoe te verhogen?
 2. Inrichting van een MBO-programma bepaalt het succes
 3. In onderhandeling met de corporate manager

     Deel 3: MBO en de samenleving

 1. De rol van bedrijven in het stimuleren van vrijwilligerswerk
 2. De percepties van cliënten over MBO-activiteite

 

Lonneke Roza, Wendy Stubbe en Lucas Meijs. Waarom en hoe non-profitorganisaties, bedrijven en intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kunnen inzetten voor een sterkere samenleving. Wetenswaardigheden uit onderzoek 2014. Mogelijk gemaakt door Circle of Research Corporate Community Involvement.

De hoofdstukken van de bundel kunt u hieronder per onderwerp los vinden: 

     Deel 1:  Maatschappelijke betrokkenheid

 1. Wat is maatschappelijk betrokken ondernemen?
 2. Publieke perceptie van maatschappelijke betrokkenheid

     Deel 2:  Partnerschappen

 1. Definities van partnerschappen
 2. Kritische succesfactoren bij partnerschappen: wat zijn de overwegingen om tot een effectief partnerschap te komen

     Deel 3: Bedrijfsperspectief

 1. De business case van MBO: de effecten voor mijn bedrijf
 2. Management van MBO: van effect naar design

     Deel 4:  Non-profit perspectief

 1. De ‘business case’ voor non-profitorganisaties
 2. Het organiseren van werknemersvrijwilligerswerk in non-profit-organisaties: een praktische benadering

            - Vrijwilligers betrekken: Een strategische keuze bij realiseren beleidsdoelstelling

            - Vrijwilligers betrekken bij maatschappelijk betrokken ondernemen: Vrijwilligers en bedrijfsleven

            - Vrijwilligers betrekken bij de sector leefbaarheid en veiligheid

            - Vrijwilligers betrekken bij gezondheidszorg en hulpverlening

            - Vrijwilligers betrekken bij vrije tijd, sport, kunst, cultuur en natuur en milieu

            - Vrijwilligers betrekken bij het onderwijs

            - De gemeente, burgerinitiatieven en de ongebonden vrijwilliger

Rural 3.0 is een kennisalliantie tussen verschillende Europese instellingen voor hoger onderwijs en plattelandspartners, elk met een andere geschiedenis, verschillende ervaringen met sociaal ondernemerschap en / of Service Learning op het platteland, verschillende onderwijssystemen, en specifieke gemeenschapsbehoeften met betrekking tot de locatie, politiek en de economie van de verschillende plattelandsgemeenschappen. Voor meer informatie klik hier.

Blogs en media

Naast onze academische publicaties en publicaties voor bedrijven en maatschappelijke organisaties, zijn we ook regelmatig in de media.

In de media

 

Blogs

Voorgaande evenementen

Are you a Corporate Social Investor (CSI)*? Do you want to explore opportunities to scale your impact by engaging corporate employees in your activities, but you don’t really know how it is possible in your context? Then join us in Brussels!

In collaboration with Rotterdam School of Management, this course will support you to design and implement your employee engagement activities with the purpose to generate social impact. We believe that as a CSI, engaging employees is an excellent opportunity to provide valuable financial and non-financial support to social purpose organisations (SPOs) and scale social impact.

Based on our research “Social Impact through Employee Engagement” and on real life case studies, this workshop will help you design your employee engagement programmes by:

 • Getting to know how to design an employee engagement strategy
 • Understanding how you can match employee engagement activities with the SPO’s fundamental needs
 • Assessing what you can offer and explore what action strategies you can take to maximise your social impact
 • Learning about how you can redirect the discussion and attention towards impact-driven engagement activities.

*A Corporate Social Investor (CSI) is any vehicle formally related to a company that aims to create social impact – i.e. impact-first or impact-only organisations linked to companies.

Training: Samenwerken met Bedrijven

Februari 2020

Mini-conference Corporate Foundations

Pressure Cooker Samenwerken met Bedrijven

Team

Prof.dr. Lucas Meijs, hoogleraar strategische filantropie en vrijwilligerswerk

Prof.dr. Lucas Meijs (1963) is bijzonder hoogleraar strategic philanthropy bij de vakgroep Business-Society Management aan Rotterdam School of Management, Erasmus University en verbonden aan het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy. Lucas Meijs is hoofdredacteur van Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly en is lid van de RvT’s / besturen van RestoVanHarte, ING Nederland Fonds, Nuon Foundation en ISA (sport en ontwikkeling). Zijn onderzoek richt zich op het verbeteren van organisaties in de brede filantropie van klassieke vrijwilligersorganisaties, naar bedrijven die aan community involvement doen tot sociale ondernemerschap. Hij is ruim zes jaar lid geweest van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Stephanie Maas, PhD student

Stephanie Maas MSc is junior onderzoeker en PhD student aan RSM. Zij behaalde in 2013 haar bachelor bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en voltooide haar master Global Business & Stakeholder Management in 2014 aan RSM. Haar promotieonderzoek richt zich op bedrijfsfilantropie en maatschappelijk betrokken ondernemen, met een bijzondere aviditeit voor corporate foundations. Zij vraagt zich in haar onderzoek onder andere af welke rol corporate foundations, en andere corporate kanalen voor bedrijfsfilantropie, spelen voor for-profit bedrijven.

Frans-Joseph Simons MSc MA

Frans-Joseph Simons (1972) is bedrijfskundige en historicus en als onderzoeker verbonden aan de RSM. Na afronding van zijn master Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit werkte hij ruim 20 jaar in internationale projectontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De focus lag hierbij op het samenbrengen van onderwijs en arbeidsmarkt. In 2016 rondde hij zijn master Bedrijfskunde aan de RSM cum laude af. Zijn speciale onderzoeksinteresse gaat uit naar missiedrift, leiderschap en lerende organisaties binnen de context van nonprofits, corporate philanthropy en corporate citizenship.

Partners

Omdat wij graag een brug willen slaan tussen wetenschap en praktijk werken wij graag samen met partners uit het veld. Deze partners maken het mogelijk om (wetenschappelijk) onderzoek te doen en dit beschikbaar te stellen aan de samenleving.

Wilt u uw werkveld ook verder ontwikkelen en dit onderzoek ondersteunen? Neem dan contact op met Lucas Meijs via lmeys@rsm.nl.