Prof. Lucas Meijs

Lucas Meijs

Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy
Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam

Profile

Lucas C.P.M. Meijs is professor of Strategic Philanthropy and Volunteering at Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Professor Meijs' current research focuses on issues related to strategic philanthropy, volunteer/non-profit management, corporate community involvement, voluntary energy as a natural resource and involved learning (life-long development by volunteering).

He served two term as the first non-american co-editor in chief of Nonprofit and Voluntary Action Quarterly.

He has been an appointed member of the Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, the official policy adviisory body for the Dutch government and parliament. 

He was a guest researcher at the Centre of Philanthropy and Non-profit studies at the Queensland University of Technology in Australia.

He has also been a visiting scholar at the University of Georgia's Department of Political Science as well as its School of Social Work.

Professor Meijs teaches NGO/NPO management and several business-non-profit relations courses at the master level, as well as service learning, consultancy and social entrepreneurship at the bachelor level.

Professional experience

Full Professor

Erasmus University Rotterdam
RSM - Rotterdam School of Management
Department of Business-Society Management

Publications

Professional Publications (158)

 • L.C.P.M. Meijs & P.S.M. van Overbeeke (2019). Beroepskrachten en vrijwilligers: communicerende vaten? (blog). SportknowhowXL. (available: 2 Jul 2019).
 • L.C.P.M. Meijs (2019). Leiding geven aan vrijwilligers. (podcast). BNR. (available: 7 May 2019).
 • L.C.P.M. Meijs (2019). Vrijwilligersmanagement 3.0: Het glas is driekwart vol, maar kan voller. (blog). Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. (available: 24 Feb 2019).
 • L.C.P.M. Meijs (2019). Challenges in civic engagement. (blog). Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. (available: 24 Apr 2019).
 • L.C.P.M. Meijs & P.S.M. van Overbeeke (2019). De vereniging als een vrijwilligersmagneet. (blog). SportknowhowXL. (available: 2 Jul 2019).
 • L.C.P.M. Meijs (2018). Een bedreiging voor de vrijwillige energie in de sport? (blog). SportknowhowXL. (available: 13 Feb 2018).
 • L.C.P.M. Meijs & P.S.M. van Overbeeke (2018). De sportvereniging is nodig om goed burgerschap te oefenen. (blog). (blog). SportknowhowXL. (available: 16 Oct 2018).
 • L.C.P.M. Meijs, P.S.M. van Overbeeke & F.J. Simons (2018). Benader de ‘nu-niet-vrijwilliger’ als een fruitmachine. (blog). sportknowhowXL. (available: 10 Jul 2018).
 • T. 'S Jongers & L.C.P.M. Meijs (2018). Tips voor vrijwilligers die goed en prettig willen besturen. (blog). sociale vraagstukken. (available: 19 Feb 2018).
 • L.C.P.M. Meijs (2018). Wetenschap dichterbij: ruim baan voor jonge, bevlogen studenten! (blog). de dikke blauwe. (available: 7 Jun 2018).
 • L.C.P.M. Meijs & T. 'S Jongers (2018). Tips voor het nieuwe vrijwilligerswerk. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 5 Jul 2018).
 • L.C.P.M. Meijs & F.J. Simons (2017). Onverwoestbaar! Vrijwilligerswerk in sport en cultuur. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 29 (112).
 • L.C.P.M. Meijs, F.J. Simons & K. Parren (2017). De oudere vrijwilliger beschouwd: Een onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk door ouderen en een beoordeling van uitwisselbaarheid en verdringing. (Extern rapport). maart 2017: wetenschappelijk instituut 50plus / BSM EUR
 • L.C.P.M. Meijs & F.J. Simons (2017). Vrijwilligers en verdringing van betaalde arbeid. Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 19 (4), 11-14.
 • J.W. Metz & L.C.P.M. Meijs (2015). Pedagogische betekenis van vrijwillige inzet. In R. Clarijs (Ed.), Om de jeugd: perspectief voor beleid en praktijk (pp. 77-90). Amsterdam: SWP
 • L. Roza, S.A. Maas & L.C.P.M. Meijs (2015). De ontwikkeling van een hybride organisatie. (Extern rapport). : Vebego Foundation
 • J.W. Metz & L.C.P.M. Meijs (2015). Pedagogische betekenis van vrijwilligerswerk. Tijdschrift Jeugdbeleid, 9 (2), 55-62.
 • I.P. van Staveren, L.C.P.M. Meijs, L. van Vliet & W.J.J. Zwaard (2015). Bewust betrokken – de belofte van crowdfunding voor het sociaal domein. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling [go to publisher's site]
 • I.P. van Staveren & L.C.P.M. Meijs (2015). Crowdfunding kan burgers binden mits de overhead ruimte laat. (blog). (available: 24 Sep 2015).
 • L.C.P.M. Meijs (2008-2015). lid van de raad voor maatschappelijke ontwikkeling (RMO). Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
 • L.C.P.M. Meijs (2015). Van Gemeente naar Gemeenschappen. Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 17 (3), 26-29.
 • J.W. Metz, N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & L. Roza (2014). The pedagogic value of volunteering in child and youth development. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 107-118). Amsterdam: SWP
 • N. Hoogervorst, E.A. van Baren, J.W. Metz, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Propositions concerning the use of volunteers to provide support to children and their parents. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 91-105). Amsterdam: SWP
 • E.A. van Baren, M. Meelen & L.C.P.M. Meijs (2014). Promoting youth development around the world: the Duke of Edingburgh's International Award. Tijdschrift Jeugdbeleid, 8 (3-4), 95-102. doi: 10.1007/s12451-014-0064-0
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Involved learning. In L Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 145-163). Amsterdam: SWP
 • E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2014). Temporary participation: Episodic volunteering, spontaneous volunteering and community-service programs. In L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 191-199). Amsterdam: SWP
 • L.C.P.M. Meijs & L.M. van Vliet (2014). Forms of diversity: six principles for the social domain. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • L.C.P.M. Meijs (2014). SIB en Filantropie. In R. Frissen (Ed.), Nieuwe financieringsvormen voor publieke waarde (pp. 36-39). Den Haag: Society Impact NSOB
 • P. Frissen, S. Harchaoui, L.C.P.M. Meijs & R. Jansen (2014). De kaders van de Rechtstaat. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • L.C.P.M. Meijs & L. Bridges Karr (2014). Organizing volunteer support for child and youth development: An introduction to volunteering management. In L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 77-87). Amsterdam: SWP
 • J.W. van der Roest, M. van Bottenburg & L.C.P.M. Meijs (2014). De sport groeit, maar lidmaatschap is van minder betekenis. (blog). sociale vraagstukken. (available: 22 Mar 2014).
 • L.C.P.M. Meijs & L.M. van Vliet (2014). Wmo 2015: sublieme kans voor partnerschap tussen gemeenten en bedrijven. (blog). sociale vraagstukken. (available: 11 Dec 2014).
 • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2014). On contemporary volunteering and volunteer management as building blocks for the pedagogic civil society. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 33-52). Amsterdam: SWP
 • E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2014). What is volunteering? In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 19-31). Amsterdam: SWP
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs & L. Bridges Karr (2014). Preface: Organizing the village: Volunteering and youth. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 7-15). Amsterdam: SWP
 • B. Drenth, L.C.P.M. Meijs & L.M. van Vliet (2014). Amsterdamse vangnetorganisaties kunnen op eigen benen staan. (blog). sociale vraagstukken. (available: 3 Jan 2014).
 • L.C.P.M. Meijs, B. Drenth, A. Kruiter & L.M. van Vliet (2013). Rondje voor de publieke zaak: pleidooi voor de solidaire ervaring. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • N. de Boer, A. van Diepen & L.C.P.M. Meijs (2013). Swingen met lokale kracht: overheden en de netwerksamenleving. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • A. Wijnbergen, L.C.P.M. Meijs, L. Roza & E.A. van Baren (2013). The effectiveness of brokerage institutions. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • J.W. Metz, N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & L. Roza (2013). Unique value of volunteering for the upbringing of children. In G. von Schnurbein, D. Wiederkehr & H. Ammann (Eds.), Freiwilligenarbeit zwischen freiheit und professionalisierung (pp. 239-252). Zürich: Seismo Verlag
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.W. Metz (2013). Verplichten is slecht voor individuele waarde vrijwilligerswerk. (blog). Sociale Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.W. Metz (2013). Vrijwilligerswerk geeft sociale sector legitimiteit. (blog). Sociale Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.W. Metz (2013). Beroepskrachten vervangen door vrijwilligers? (blog). Sociale Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz & L. Roza (2013). Wie profiteert van de kostenbesparing? (blog). Sociale Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs (2013). CDA, geef de matschappelijke organisaties aan burgers terug. Christen Democratische Verkenningen, 158-165.
 • A. Wijnbergen, L.C.P.M. Meijs & E.A. van Baren (2012). Het vrijwilligerswerk van Nederlanders in het buitenland: net zoals thuis? (Extern rapport). rotterdam: ecsp
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Handen af van vrijwilligers. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 27 Sep 2012).
 • L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren, N. Hoogervorst, J.W. Metz & L. Roza (2012). Pedagogische civil society: het verkeerde concept. (blog). sociale vraagstukken. (available: 25 Jun 2012).
 • L.C.P.M. Meijs & C. Mies (2012). Meer dan met elkaar hockeyen. In H. Jumelet & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 132-139). Den Haag: SWP
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2012). Wie gaat het doen: beroepskracht of Vrijwilliger? Sport Bestuur en Management, 14 (2), 42-43.
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Rol Civil Society in transitie jeugdzorg? Tijdschrift Jeugdbeleid, 6 (2), 71-79.
 • J.R. de Vries, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, N. Hoogervorst, J.W. Metz & E.A. van Baren (2012). Wat maakt het uit voor jouw kind? Vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk ten opzichte van beroepsmatig werk. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2012). Denktank beleidsmedewerkers over de waarde en inzet van vrijwilligers(werk). Rapport gebaseerd op de focusgroep met beleidsmedewerkers Gemeente Oosterhout & locale CJG. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz, E.A. van Baren & L. Roza (2012). The unique value of volunteering in the upbringing of children and adolescents: An experimental approach. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • E. van Londen, F. van der Linden, W.H.A. Huisman & L.C.P.M. Meijs (2012). De financiering van kleine non-profit organisaties. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Unique Value of Volunteering for the upbringing of children. In G. Schnubein, D. Wiederkehr & H. Ammann (Eds.), Volunteering between Freedom and Professionalisation. Basel
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Grenzen aan de Civil Society. In H. Jumelet & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 117-130). Den Haag: SWP
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Van de koeien en het gras. De meent van het vrijwilligerswerk. (blog). bureau de helling. (available: 26 Mar 2012).
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Red de solidariteit: verstevig de directe solidariteit tussen mensen. Christen Democratische Verkenningen, 32 (zomer), 70-77.
 • L.C.P.M. Meijs (2011). Kamercommissie hoort belanghebbenden over Geefwet: "Er blijft nog veel onbesproken". (nieuwsbrief).
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & P.W.J. Verlegh (2011). The rewards of corporate giving. RSM Insight, 8 (4), 10-11.
 • W.H.A. Huisman & L.C.P.M. Meijs (2011). De vrijwillige inzet van werkend Nederland: Handvatten voor het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van een groep die onder continue tijdsdruk staat. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Over hedendaagse ‘vrijwillige inzet’ en ‘vrijwilligersmanagement’ als bouwstenen voor de pedagogische civil society.
 • F.A. Ploeg, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2011). De taakverdeling tussen beroepskrachten en vrijwilligers: Waarom deze taken aan verschillende medewerkers wordt toegekend.
 • W.H.A. Huisman, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Vrijwilligerswerk in de media: termen in de Nederlandse samenleving.
 • L.C.P.M. Meijs, W.H.A. Huisman & L. Roza (2011). De economische waarde van het vrijwilligerswerk door Humanitas.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Bridges Karr, E.A. van Baren & W.H.A. Huisman (2011). Vrijwilligerswerk = Matchmaking. "Vrijwilligers zijn geen lego. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • L. Roza, A. Becker, E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2011). The 'Why' of Older Volunteers: Do Employment and Loss of Spouse Influence the Motivation of Older Volunteers? The International Journal of Volunteer Administration, 28 (1).
 • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Hoe derde partijen, zoals overheden, bedrijven en fondsen, hedendaags‘vrijwilligerswerk’, ‘vrijwilligersmanagement’ en de civil society kunnen bevorderen. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • F.A. Ploeg, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2011). Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk 22 november 2011. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • L.C.P.M. Meijs & E.A. van Baren (2010). Filantropie: Het geven van geld en tijd. Een achtergrondnotitie over definities, actoren, stand van zaken, trends en strategie voor beleid. (Extern rapport). Den Haag: ministerie van VWS
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2010). Geleid vrijwilligerswerk: een nieuw conceptueel kader. In E. Hambach, L. Hustinx & G. Redig (Eds.), Chinese vrijwilligers: over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt (pp. 65-86). Brussel: Politeia
 • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). Volontairs en vrijwillige politieambtenaren binnen de politie: waar liggen de blokkades voor een vrijwilligersvriendelijke cultuur? (Extern rapport). Tilburg: Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers
 • L.C.P.M. Meijs (Ed.). (2010-2010) Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.
 • L.C.P.M. Meijs (2010). Betrokkenheid als verzekering tegen een zwalkende overheid. In Paul Cremer Lezing. rijswijk: Leeuwendaal / Paul Cremerslezing
 • L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). De praktijk leert: Een uitgebreide tussenstand na 2 jaar invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • L.C.P.M. Meijs (2010). Vrijwillige energie in de veiligheid. In K Stuive & P Deelman (Eds.), Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie in de veiligheid. Dordrecht: SMVO
 • L.C.P.M. Meijs, M. Tschirhart, E.M. Ten Hoorn & J.L. Brudney (2009). The Effects of Corporate Volunteering on Volunteerability. The International Journal of Volunteer Administration, 26 (1), 23-32.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & M. Van Sluis-Barten (2009). The WellVenture Monitor: Does corporate volunteering actually pay off? CEV Conference: Prague, Czech Republic (2009, mei 14 - 2009, mei 16).
 • L.C.P.M. Meijs (2009). Verwarring voorkomen met vrijwilligerscontract. Bestuur Rendement, 10 (2), 8-9.
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Werken aan een sociale stad. In Opstellen voor Opstelten en alle andere Rotterdammers (pp. 68-71). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Pas op voor de zeven doodzonden! Bestuur Rendement, 11, 18-19.
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Vrijwillig(er) op internet. Bestuur Rendement, 11, 18-19.
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Laat niets aan toeval over. Bestuur Rendement, 11, 21-22.
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Op weg naar duurzaam vrijwilligersbeleid. Bestuursforum. Maandblad voor Christen-democratische Gemeente- en Provinciebestuurders, 32, 12-13.
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Volle agenda's zijn het probleem (opinie). Trouw (print).
 • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn & J.L. Brudney (2007). Improving Societal Use of Human Resources: From Employability to Volunteerability. Voluntary Action, 8 (2), 36-54.
 • L.C.P.M. Meijs & J. Braun (2007). Bekende Nederlanders als ambassadeur: image boost of nobel vrijwilligerswerk? Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (1), 53-64.
 • L.C.P.M. Meijs (2007). Torn Between Two Sectors. Journal of Volunteer Administration, 24 (3), 50-53.
 • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn, M. Tschirhart & J. Brudney (2007). De effecten van werknemersvrijwilligerswerk op volunteerability. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (Supplement), 111-120.
 • L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2007). Winning Volunteer Scenarios: The Soul of a New Machine. The International Journal of Volunteer Administration, 24 (3), 68-79.
 • J. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2007). Een tragedie in vrijwilligerswerk voorkomen: een nieuw paradigma. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (Supplement), 11-20.
 • L.C.P.M. Meijs & B. Delleman (2006). Buurtbemiddeling in Rotterdam. Het investeren in betrokkenheid van burgers. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam / RSM Erasmus University
 • L.C.P.M. Meijs & L.T. Moratis (2006). Strikt een prima partner. Bestuur Rendement, 9 (5), 4-5.
 • L.C.P.M. Meijs & I. den Ouden (2006). Non-profit CV's van succesvolle allochtone Rotterdammers. (Extern rapport). Rotterdam: idO Onderzoek en Advies en RSM Erasmus University
 • L.C.P.M. Meijs, J.L. Brudney, M. Tschirhart & E.M. Ten Hoorn (2006). Does service learning serve in the long run? Annual Meeting of the Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action: Chicago, USA (2006, november 16 - 2006, november 18).
 • L.C.P.M. Meijs & I. den Ouden (2006). Danken succesvolle allochtonen hun succes aan vrijwilligerswerk? Vrijwillige Inzet Onderzocht, 3 (1), 31-41.
 • L.C.P.M. Meijs, J.L. Brudney & E.M. Ten Hoorn (2006). Discussion paper for a national roundtable on the future of volunteering in the Netherlands. (Extern rapport). Utrecht/ Rotterdam: CIVIQ/ RSM Erasmus University
 • M. Kuperus, W.M. Stubbe, E.M. Ten Hoorn, L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2006). Preparation document for participants Invitational conference ¿the future of volunteering¿ 7 September 2006, WTC Building, Rotterdam, the Netherlands. (Extern rapport). Utrecht/ Rotterdam: CIVIQ/ RSM Erasmus University
 • L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2006). Zorgen voor inzetbaarheid. Bestuur Rendement, 9 (6/7), 4-6.
 • M. Loenen, G. Lugtenberg, L.C.P.M. Meijs & M. Njiokiktjien (2005). Leren door service, Service door leren. (Intern rapport). onbekend: Rotterdam School of Management
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Nieuwe uitdaging voor de non-profit sector. Bestuur Rendement, 1 (2), 12-14.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Een hoopvolle gloedgolf! Vakwerk, 15 (1), 4.
 • C. van den Bos, E.M. Ten Hoorn, L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2005). Vrijwillgerscentrales in de literatuur:veel vragen, weinig antwoorden; vijf onderzoeksthema's. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2 (2), 18-27.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2005). Duurzame partnerschappen in perspectief: samenwerken tussen bedrijven en non-profitorganisaties. Markant, 2005 (1), 5-14.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Show me the money! Vakwerk, 15 (2), 4.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2005). Experimenteren met service learning: werken in de samenleving als onderwijsmethode. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2 (1), 46-55.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Zeven redenen waarom non-profits mislukken. Bestuur Rendement, 8 (4), 12-13.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Naar een goed portfoliomanagement voor non-profitorganisaties. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (2), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Is verkeerd management gevaarlijk voor het sociaal kapitaal? Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (1), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Campaigning organisaties in verandering: Van ledenmanagement naar programmamanagement. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 1 (1), 34-43.
 • H. van Groeningen & L.C.P.M. Meijs (2004). WhoZnext. In Janssens, J. e.a. (Ed.), Education through sport, An overview of good practices in Europe (pp. 236-241). Nieuwegein: Arko Sports Media
 • L.C.P.M. Meijs (2004). een goed portfoliomanagement voor non-profit organisaties. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (3), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Non-profit Nederland gaat digitaal. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (6), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2004). Reviewing Partnerships: A Developmental Perspective of Profit-Nonprofit Partnerships. Journal of Volunteer Administration, 22 (3), 40-45.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Vrijwilligerswerk in de kerk. Naar nieuw vrijwilligersmanagement. Dienst, 52 (3), 64-69.
 • L.C.P.M. Meijs & J. Veldman (2004). Cold Turkey afkicken van subsidies. Vakwerk, 14 (1), 8-11.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2004). Allemaal aan de BN?er! Vakwerk, 2 (2), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Dan maar wat meer? Vakwerk, 14 (3), 9.
 • L.C.P.M. Meijs & L. Phoelich (2004). Impactagenda: een methode om maatschappelijk betrokken ondernemen op lokaal niveau te stimuleren. (Extern rapport). Den Haag: Commissie Vrijwilligersbeleid
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Non-profitmanagement: Een kerk moet gemanaged worden maar is geen bedrijf! Idea, 25 (6), 31-32.
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Het 'Policy governance'-model van John Carver. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (1), 9-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Impactagenda Jongerenparticipatie Goes: Ook de jeugd wil graag in Goes blijven. (Extern rapport). Den Haag: Commissie Vrijwilligerswerkbeleid
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Bestuur en directie: op weg naar synergie. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (4), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2003). Een technologische revolutie in het vrijwilligerswerk. Vakwerk, 13 (1), 12-13.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Stakeholdermanagement voor non-profits! Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 5 (7), 10.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). De zoektocht naar impact! Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 5 (6), 6-7.
 • L.C.P.M. Meijs & N. Schoenmaker (2002). Ouders aan de bal, Praktische methode voor ouderparticipatie in de sport. Vakwerk, 12 (6), 18-19.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Evaluatie Ouders Graag Gezien. (Extern rapport). Amersfoort/ Amsterdam: NCSU/ NCS
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Evaluatie WhoZnext. (Extern rapport). Arnhem: NISB/ whoZnext
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Mannen komen van mars, vrouwen van venus. Vakwerk, 12 (6), 2.
 • L.C.P.M. Meijs & A.L.G. Olde Hanter (2002). Evaluatie en toekomstgericht onderzoek van het Steunpunt Scouting Gelderland: Naar een betere ondersteuning van georganiseerd jeugd- en jongerenwerk. (Extern rapport). Rotterdam: EUR, Faculteit Bedrijfskunde, Vakgroep BSM
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Van VBK naar VTW. Vakwerk, 12 (1), 5.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Beroepskrachten en vrijwilligers. Vakwerk, 12 (3), 2.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Een ineffectieve mantra. Vakwerk, 12 (4), 2.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Een agressief vingertje in het vrijwilligerswerk. Vakwerk, 12 (5), 2.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Naar een nieuwe ondersteuningsstructuur voor voor het vrijwilligerswerk in Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
 • L.C.P.M. Meijs & P.L. Hupe (2001). Gemengde Sectoren. Over verschillen en overeenkomsten tussen markt, overheid en non-profit. Tijdschrift Privatisering, 8 (5), 11-15.
 • L.C.P.M. Meijs & E. Hoogstad (Ed.). (2001). Vrijwilligerswerk in Nederland en Vlaanderen: 30 November 2000: proceedings derde Onderzoeksdag. Rotterdam: Vakgr. Business Society Management, Fac. Bedrijfskunde, EUR
 • L.C.P.M. Meijs & E. Hoogstad (2001). New ways of managing volunteers: combining membership management and programme management. Voluntary Action, 3 (3), 41-61.
 • C.J.G. Vingerhoets & L.C.P.M. Meijs (2000). 'Vrijwilligerswerk in musea: een wereld in beweging.'. Vakwerk, 10 (6), 18-19.
 • F. Handy, R.A. Cnaan, J.L. Brudney, U. Ascoli, L.C.P.M. Meijs & S. Renade (2000). Public perception of ¿Who is a volunteer¿: An examination of the net-cost approach from a cross-cultural perspective. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 11 (1), 45-65.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Een gezonde bestuurscrisis moet kunnen maar laat het niet uit de hand lopen: over groeistuipen, conflicten en bobo-gedrag. Sport Bestuur en Management, 3 (5), 16-17.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'De economische en maatschappelijke waarde van vrijwilligerswerk.'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (6), 7-7.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Thema: 'Management van vrijwilligersorganisaties: een specialiteit', 'Management van vrijwilligers', 'Een typologie van vrijwilligersorganisaties'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (5), 6-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Boekbespreking: Bowling alone: sociaal kapitaal als paraplu'. Vakwerk, 10 (5), 24-25.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Het drama van de veralgemenisering'. Vakwerk, 10 (5), 4-4.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Het bestrijden van honger als tijdsverdrijf'. Vakwerk, 10 (4), 4-4.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Vergrijzing in het vrijwilligerswerk'. Vakwerk, 10 (3), 10-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Vrijwilligerswerk op school: valkuilen en oplossingen: " We trekken wel een blik ouders open" '. Vakwerk, 10 (3), 11-12.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Boekbespreking: The virtual volunteering guidebook'. Vakwerk, 10 (3), 24-24.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Wie doet wat: Beroepskracht of vrijwilliger?'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (4), 7-7.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Niet klagen , maar vragen. Ouderparticipatie als vrijwilligerswerk'. Vernieuwing, 59 (6), 19-20.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Voorzitter, secretarisen penningmeester: een drie-eenheid! Taken en profielen'. Sport Bestuur en Management, 3 (juni-juli), 6-6.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Non-profitmanagement: het is toch anders!'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (3), 6-6.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). Vermomd vrijwilligerswerk? Vakwerk, 10 (2), 30-30.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). Kip of ei? Vakwerk, 10 (1), 27-27.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Verder na 2001?'. Vakwerk, 10 (6), 4-4.

Scholarly Publications (89)

 • L.C.P.M. Meijs, S.A. Maas & P. Aramburuzabala (2019). Institutonalisation of service learning in European higher education. In P. Aramburuzabala, L. McIlrath & H. Opazo (Eds.), Embedding Service Learning in European Higher Education: Developing a Culture of Civic Engagement (pp. 213-230). Abington, UK: Routledge
 • L. Roza, S. Bethmann, L.C.P.M. Meijs & G. Schnurbein, Von (Ed.). (2019). Handbook on Corporate Foundations: Corporate and Civil Society Perspectives. (nonprofit and civil society studies). Switzerland: Springer Nature doi: 10.1007/978-3-030-25759-0
 • J. Brudney, F. Handy & L.C.P.M. Meijs (2019). Introduction to the Special Issue: Exploring the Dimensions of Volunteering. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48 (2), 5S-11S. doi: 10.1177/0899764018808981
 • L.C.P.M. Meijs, F. Handy, F.J. Simons & L. Roza (2019). A Social Innovation: Addressing Relative Food Insecurity and Social Exclusion. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. doi: 10.1007/s11266-019-00105-8 [go to publisher's site]
 • J.L. Brudney, L.C.P.M. Meijs & P.S.M. van Overbeeke (2019). More is less? The volunteer stewardship framework and models. Nonprofit Management and Leadership, 30 (1), 69-87. doi: 10.1002/nml.21358
 • I. Krasnopolskaya & L.C.P.M. Meijs (2019). ’The Effect of Enabling Factors on Social Innovation in Russian Non-Profit Organisations. International Journal of Sociology and Social Policy , 39 (5/6), 447-463. doi: 10.1108/IJSSP-09-2018-0140
 • I. Alony, D. Haski-Leventhal, L. Lockstone‐Binney, K. Holmes & L.C.P.M. Meijs (2019). Online volunteering at DigiVol: an innovative crowd-sourcing approach for heritage tourism artefacts preservation. Journal of Heritage Tourism, 15 (1), 14-26. doi: 10.1080/1743873X.2018.1557665
 • D. Haski-Leventhal, L.C.P.M. Meijs, L. Lockstone‐Binney, K. Holmes & M. Oppenheimer (2018). Measuring Volunteerability and the Capacity to Volunteer among Non‐volunteers: Implications for Social Policy. Social Policy and Administration, 52 (5), 1139-1167. doi: 10.1111/spol.12342
 • R. Schachar, L. Hustinx, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2018). A New Spirit Across Sectors: Constructing a Common Justification for Corporate Volunteering. European Journal of Cultural and Political Sociology, 5 (1-2), 90-115. doi: 10.1080/23254823.2018.1435293
 • L. Roza, I. Shachar, L.C.P.M. Meijs & L. Hustinx (2017). The nonprofit case for corporate volunteering: a multi-level perspective. The Service Industries Journal, 37 (11-12), 746-765. doi: 10.1080/02642069.2017.1347158
 • D. Haski-Leventhal, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2017). Congruence in Corporate Social Responsibility: Connecting identity and behavior, employers and employees. Journal of Business Ethics, 143 (1), 35-51. doi: 10.1007/s10551-015-2793-z
 • J.W. Metz, L. Roza, L.C.P.M. Meijs, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2017). Differences between paid and unpaid social services for beneficiaries. European Journal of Social Work, 20 (2), 153-166. doi: 10.1080/13691457.2016.1188772
 • J.W. van der Roest, J.J. van Kalmthout & L.C.P.M. Meijs (2016). A consumerist turn in Dutch voluntary sport associations. European Journal for Sport and Society, 13 (1), 1-18. doi: 10.1080/16138171.2016.1153882
 • O. Samuel, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2016). Exploring partnerships from the perspective of HSO beneficiaries: The case of corporate volunteering. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance, 40 (3), 220-237. doi: 10.1080/23303131.2015.1117552
 • G. Nonet, L.C.P.M. Meijs & K. Kassel (2016). Understanding Responsible Management – Emerging Themes and Variations from European Business School Programs. Journal of Business Ethics, 139 (4), 717-736. doi: 10.1007/s10551-016-3149-z
 • I. Krasnopolskaya, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2015). Impact of Corporate Volunteering on Employee Civil Engagement and Satisfaction. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.
 • J.L. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2014). Models of Volunteer Management: Professional Volunteer Program Management in Social Work. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance, 38 (3), 297-309. doi: 10.1080/23303131.2014.899281
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.E. Hooft (2014). Overheidsparticipatie bij Burgerinitiatieven: Bevindingen op basis van Samen Werken aan een Goede Gezondheid. (Extern rapport). Rotterdam: RSM, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • J.L. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2013). Our Common Commons: Policies for Sustaining Volunteer Energy. Nonprofit Policy Forum, 4 (4), 29-45. doi: 10.1515/npf-2012-0004
 • R. Habraken, L.C.P.M. Meijs, L. Schulpen & C. Temmink (2013). Dutch civil society at crossroads. Development in Practice, 23 (5-06), 742-754. doi: 10.1080/09614524.2013.801398
 • L.C.P.M. Meijs (2012). keynote adress: Huge Aspirations need local upscaling. In Third Nitte int conference on "development challenges, global aspirations and local realities. Nitte, India: Justice K.S. Hegde Institute of Management
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, F. Handy & R.A. Cnaan (2012). Monitorial Citizens or Civic Omnivores? Repertoires of Civic Participation among University Students. Youth & Society, 44 (1), 95-117. doi: 10.1177/0044118X10396639
 • S. Zrinš?ak, I. Lakoš, F. Handy, R. Cnaan, J.L. Brudney, D. Haski-Leventhal, K. Holmes, L. Hustinx, C. Kang, L.C.P.M. Meijs, A.B. Pessi, B. Ranade, K.A. Smith & N. Yamauchi (2012). Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu (Student Volunteering in Zagreb in a Comparative Context). In Revija za socijalnu politiku (Croatian Journal of Social Policy) (pp. 25-48)
 • J. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2012). A Best Practice Model or Models of Best Practices? A Framework for Differentiating Effective Volunteer Program Management. Arnova: Indianapolis, IN (2012, november 15 - 2012, november 17).
 • J.W. Metz, L. Roza, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Differences between paid and unpaid social sevices for beneficiaries. Arnova: Indianapolis IN (2012, november 15 - 2012, november 17).
 • L. Roza, I.Y. Shachar, L.C.P.M. Meijs, L. Hustinx & R. Geysmans (2012). Implementation of corporate volunteering from a nonprofit perspective: an exploratory research. Arnova 2012: Indianapolis, USA.
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & L. Hustinx (2012). Where civil society flirts with the market: designing a corporate volunteer program. 10th International Conference (ISTR-2012): sienna.
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Reniventar la sociedad civil: A la tercera va la vencida! In V. Perez-Diaz (Ed.), Europe ante una crisis global Economia, geoestrategia, sociedadcivil y valores (pp. 165-182). Madrid: Gota a Gota
 • R.A. Cnaan, A.B. Pessi, S. Zrinscak, F. Handy, J.L. Brudney, H. Gronlund, D. Haski-Leventhal, K. Holmes, L. Hustinx, C. Kang, M. Kassam, L.C.P.M. Meijs, B. Ranade, K.A. Smith & N. Yamauchi (2012). Student values, religiosity, and pro-social behaviour: a cross-national perspective. Diaconia: journal for the study of christian social practice, 3 (1), 2-25.
 • F. Handy, R.A. Cnaan, G. Bhat & L.C.P.M. Meijs (2011). Jasmine growers of coastal Karnataka, India: Sustainable community-based entrprise. Entrepreneurship and Regional Development, 23 (5-6), 405-417. doi: 10.1080/08985626.2011.580166
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, F. Handy & R.A. Cnaan (2011). Nachtwakers of omnivoren? Het participatieprofiel van universiteitsstudenten in Nederland en Vlaanderen. Ontwikkelingen in het Marktonderzoek / Jaarboek MOA, 2011 (13), 223-237.
 • L. Hustinx & L.C.P.M. Meijs (2011). Re-embedding volunteering: in search of a new collective ground. Voluntary Sector Review, 2 (1), 5-21. doi: 10.1332/204080511X560594
 • H. Gronlund, K. Holmes, C. Kang, F. Handy, R.A. Cnaan, J. Brudney, D. Haski-Leventhal, L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, A. Pessi, S. Ranade, N. Yamauchi & S. Zrinscak (2011). Cultural values and volunteering: a cross-cultural comparison of students¿ motivation to volunteer in 13 countries. Journal of Academic Ethics, 9 (2), 87-106. doi: 10.1007/s10805-011-9131-6
 • W.M. Stubbe, L. Roza, L.C.P.M. Meijs & M.S. moodithaya (2011). Public Perceptions of Corporate Community Involvement: A net-cost approach among university students in India and the Netherlands. In Refining the roles of business', NGOs and Governments. Mission for a better global society. New Delhi: Manak Publications
 • L.C.P.M. Meijs Creating a future for volunteering in Western European countries. WU.Alumni.News, pp. 4-4.
 • D. Haski-Leventhal, L.C.P.M. Meijs & L. Hustinx (2010). The Third Party Model: Enhancing volunteering through governments, corporations and educational institutes. Journal of Social Policy, 39 (1), 139-158. doi: 10.1017/S0047279409990377
 • F. Handy, L. Hustinx, C. Kang, R.A. Cnaan, J.L. Brudney, D. Haski-Leventhal, C. Holmes, M. Kassam, L.C.P.M. Meijs, B. Ranade, N. Yamauchi, A.B. Yeung & S. Zrinscak (2010). A cross-cultural examination of student volunteering. Is it all about resume building? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39 (3), 498-523. doi: 10.1177/0899764009344353 [go to publisher's site]
 • J.L. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2010). Our common commons: sustaining volunteer energy. Association for Nonprofit and Social Economy Research (ANSER): Montreal, Canada (2010, juni 2 - 2010, juni 4).
 • D. Haski-Leventhal, H. Gronlund, K. Holmes, L.C.P.M. Meijs, R.A. Cnaan, F. Handy, J.L. Brudney, L. Hustinx, C. Kang, M. Kassam, A. Pessi, B. Ranade, K. Smith, N. Yamauchi & S. Zrinscak (2010). Service learning: findings from a 14 nations study. Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing, 22 (3), 161-179. doi: 10.1080/10495141003702332
 • L.C.P.M. Meijs (2010). Reinventing Strategic Philanthropy: The Sustainable Organization of Voluntary Action for Impact. (2010, februari 19). Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management
 • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). The effects of a corporate community program; what is in it for the employee and the organization? Volunteering Counts: A volunteering research conference: Manchester, United Kingdom (2010, maart 1 - 2010, maart 2).
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & P.W.J. Verlegh (2010). Designing corporate community programs. How corporate volunteering can be instrumental in reaching personal fulfillment, and loyal employees. CRR Conference: Marseille (2010, september 15 - 2010, september 17).
 • L.C.P.M. Meijs & D. Haski-Leventhal (2010). The volunteer matrix: Positioning of volunteer organizations. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 16 (2), 127-137. doi: 10.1002/nvsm.406
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, F. Handy & R.A. Cnaan (2010). Nachtwakers of omnivoren? Het participatieprofiel van universiteitsstudenten in Nederland en Vlaanderen. In Jaarboek MOA (pp. 223-237). Haarlem: MOA, Center for Marketing Intelligence and Research
 • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). Werknemersvrijwilligerswerk: Goed of slecht voor het vrijwilligerswerk? In E Hambach, L Hustinx & G Redig (Eds.), Chinese Vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt (pp. 107-124). Brussel: Politeia ism Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • L.C.P.M. Meijs (2009). Corporate-Civil Society Partnerships: Stakeholder dialogues and Resources Exchanges. In M.S Moodithaya, N.K. Thingalaya, N.S. Shetty & G.V. Joshi (Eds.), Better Business Practices for Sustainable Social Change (pp. 105-113). Mumbai, India: Sita Book House
 • J.M. van der Voort, K. Glac & L.C.P.M. Meijs (2009). Managing Corporate Community Involvement. Journal of Business Ethics, 90 (3), 311-329. doi: 10.1007/s10551-009-0051-y
 • J.L. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2009). It ain't natural: toward a new (natural) resource conceptualization for volunteer management. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38 (4), 564-581. doi: 10.1177/0899764009333828
 • J.M. van der Voort & L.C.P.M. Meijs (2009). The double edge of legitimation: The microdynamics in framing corporate community involvement. In B. Wempe & J.M Logsdon (Eds.), Proceedings of the 18th annual meeting of International Association for Business and Society
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2009). Werknemersvrijwilligerswerk in de civil society? In P. Dekker & J. de Hart (Eds.), vrijwilligerswerk in meervoud: Civil Society en vrijwilligerswerk 5 (pp. 239-256). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2009). Geleid vrijwilligerswerk: Over het vrijwilligers potentieel van de Nederlandse samenleving(en nieuwe strategieen om het te bevorderen). In P. Dekker & J. De Hart (Eds.), Vrijwilligerswerk in meervoud: Civil Society en vrijwilligerswerk 5 (pp. 257-276). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
 • D. Haski-Leventhal, R.A. Cnaan, F. Handy, J.L. Brudney, K. Holmes, L. Hustinx, C. Kang, M. Kassam, L.C.P.M. Meijs, B. Ranade, N. Yamauchi, A.B. Yeung & S. Zrinscak (2008). Students Vocational Choices and Voluntary Action: A 12 Nation Study. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 19 (1), 1-21. doi: 10.1007/s11266-008-9052-1
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Ondernemingen en vrijwillige inzet. In P Dekker (Ed.), Bedrijfsleven & Civil Society (pp. 49-60). Driebergen: Stichting Synthesis
 • L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2008). Guarding the future of our society: conceiving volunteerism as a natural resource. Paper presented at the 8th International conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR).
 • L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2008). No One best Volunteer Administrator. In Liao-Troth, M. (Ed.), Challenges in Volunteer Management. A Volume in Research in Public Management (pp. 29-50). Charlotte: Information Age Publishing
 • A.P. Dreimuller & L.C.P.M. Meijs (2008). Change feels strange: A Study of change management in not-for-profit housing corporations in the Netherlands. Paper presented at ARNOVA 2008.
 • C. van den Bos & L.C.P.M. Meijs (2008). Using Volunteer Centers to Build Civil Society in Europe. Paper presented at ARNOVA 2008. ARNOVA: .
 • M. Dresen, E. Klijn & L.C.P.M. Meijs (2008). Social Capital and the Specialism of Lawyers. academy of management: .
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, K. Holmes & K. Smith (2008). Student Volunteering in 15 Countries: Strengthening Civil Society? Student Volunteering and Building Trust: Social Capital as an Individual or Collective Asset? Paper presented at the 8th International Conference of International Society for Third Sector Reseach (ISTR).
 • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn & J.L. Brudley (2007). The other side of the coin": What do Business Schools Teach the Typical Business Undergraduates About the Nonprofit Sector? A Case Study From the Netherlands. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36 (4 (supplement)), 80-98. doi: 10.1177/0899764007305050
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2007). Geleid vrijwilligerswerk; Over het potentieel van de Nederlandse samenleving in 2015 (en nieuwe strategieen om het te bevorderen). (Extern rapport, no D/2007/1192/13). Leuven: Centrum voor Sociologisch Onderzoek
 • L.C.P.M. Meijs (2007). When the State Sneezes, the nonprofit Sector Catches a Cold: Reinventing Nonprofit in the Netherlands. In G. Donnelly-Cox & C. Breathnach (Eds.), Differing Images: The Irish Nonprofit sector and Comparative Perspectives (pp. 39-50). Dublin: The Liffey Press
 • L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2006). The external value of corporate volunteering: How does it influence volunteering by employees inside and outside the program? Annual Meeting of the Academy of Management Knowledge, Action and the Public Concern: Atlanta, Georgia USA (2006, augustus 11 - 2006, augustus 16).
 • L.C.P.M. Meijs (2006). Maatschappelijk betrokken ondernemen. In L. Moratis & M van der Veen (Eds.), Basisboek MVO (pp. 307-316). Assen: Van Gorcum
 • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn & M. Tschirhart (2006). The Effects of Corporate Volunteering on Volunteerability. Paper presented at the Invitational Conference by CIVIC and RSM Erasmus University, B-SM department on `The future of volunteering¿, September 7, 2006 at Rotterdam, the Netherlands.
 • L.B. Karr & L.C.P.M. Meijs (2006). Sustaining the Motivation to Volunteer in Organizations. In D. Fetchenhauer, A. Flache, B. Buunk & S. Lindenberg (Eds.), Solidarity and Prosocial Behavior. An integration of sociological and psychological perspectives (pp. 157-172). New York: Springer Science+Business Media, Inc.
 • L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2006). What are future business leaders learning about the nonprofit sector at business schools?. Paper presented at the BENCHMARK 3: Conference on Nonprofit and Philanthropic Studies, March 16-19, 2006, Tempe, Arizona.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Governance in non-profitorganisaties. Goed Bestuur & Toezicht, 1 (1), 65-72.
 • J.M. van der Voort, L.C.P.M. Meijs & G.M. Whiteman (2005). Creating Actionable Knowledge:Practicing Service Learning in a Dutch Business Context. In C. Wankel & R. DeFillipi (Eds.), Educating Managers through Real World Projects (Vol. 4 in `Research in Management Education and Development'.) (pp. 149-180). Greenwich: Information Age Publishing
 • L.C.P.M. Meijs (2004). The Resilient Society: On volunteering, civil society and corporate community involvement in transition. (2004, september 17). Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management
 • L.C.P.M. Meijs (2004). De toegevoegde waarde van non-profits bewijzen. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (5), 8-10.
 • J.M. van der Voort & L.C.P.M. Meijs (2004). Partnerships in Perspective: About Sustainable Relationships between Companies and Voluntary Organisations. The Nonprofit Review, 4 (1), 9-18.
 • L.C.P.M. Meijs & J. Brudney (2004). Winning volunteer scenarios: the soul of a new machine. Paper presented at the 2004 Annual Meeting of ARNOVA. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs & M. Steenbergen (2004). Towards Eurofestation 2004: volunteering and the EU, discussionpaper for the Preleminary Conference Dublin 3rd-4th June, NOV/CIVIQ, Utrecht. (Intern rapport). : Unknown
 • T. van Hal, L.C.P.M. Meijs & M. Steenbergen (2004). Volunteering and Participation on the Agenda. Survey on volunteering policies and partnerships in the European Union. Utrecht: CIVIQ
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Can a governmental volunteer policy influence volunteering and volunteerism? Paper presented at IRSPM VIII, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Budapest, Hungary, March 30 ? April 2 2004. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Changing the welfare mix: going from a corporatist to a liberal non-profit regime.This working paper can be found at http://www.jhu.edu/~istr/conferences/toronto/workingpapers/. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs & J. Brudney (2004). Creating community pay offs with winning volunteer scenarios. Paper presented at the 2004 Eurofestation, Maastricht, The Netherlands, November 9-11, 2004. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Linking community responsibility of business schools and the social responsibility of businesses. Paper presented at the symposium "Community responsibility: how can universities be more succesful? Introducing the concepts of 'service learning' and a transfer going culture" at the Erasmus University Rotterdam, may 17-18, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Book review: For your bookshelf: Making money while making a difference: how to profit with a nonprofit partner [Bespreking van het boek Making money while making a difference: how to profit with a nonprofit partner]. Corporate Reputation Review, 6(3), 291-295.
 • L.C.P.M. Meijs, F. Handy, R.A. Cnaan, J.L. Brudney, U. Ascoli, S. Renade, L. Hustinx, S. Weber & I. Weiss (2003). All in the Eyes of the Beholder? Perceptions of Volunteering Across Eight Countries. In Halman,.L. Dekker, P. (Ed.), The value of volunteering: Cross-cultural perspectives (pp. 19-34). New York: Kluwer/Plenum
 • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2001). Non-profit in Nederland: Maakt het wat uit? In A. Burger & P. Dekker (Eds.), Noch markt, noch staat: de Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief (SCP-publicatie ISSN 1568-1262 ; 2001/2). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
 • L.C.P.M. Meijs & J. Brudney (2000). 'Management and organization in the third sector: Fanning the fires of volunteer involvement. Comparing US and Dutch fire firghting organizations'. In - - (Ed.), Conference abstract volume, fourth international conference of the International Society for Third-Sector Research, Trinity College, Dublin (pp. 152-153). Dublin: Trinity College
 • -. Handy, R.A. Cnaan, J. Brudney, U. Ascoli, L.C.P.M. Meijs, S. Ranade & -. Femida (2000). Public perception of "Who is a volunteer": An examination of the net-cost approach from a cross-cultural perspective'. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 11 (1), 45-65.
 • L.C.P.M. Meijs & P.L. Hupe (2000). 'Evaluating the impact of the third sector:;hybrid governance: Non-profit, for-provit and governmental organizations for the public good'. In - - (Ed.), Conference abstract volume, fourth international conference of the International Society for Third-Sector Research, Trinity College, Dublin (pp. 154-155). Dublin: Trinity College
 • L.C.P.M. Meijs & K. Giersbergen (2000). Evaluatie en ontwikkelingschets van Jeugdwerkbureau Lava, ondersteuning van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. (Intern rapport, Erasmus Busines Support Centre). : Unknown
 • P.L. Hupe, L.C.P.M. Meijs & M.H. Vorthoren (2000). Hybrid Governance, The Impact of the nonprofit sector in the Netherlands. (Extern rapport, no 65). Den Haag: Social and Cultural Planning Office
 • L.C.P.M. Meijs (2000). Hybride Governance: The impact of the nonprofit sector in the Netherlands. In J. Hopkins (Ed.), Hybride Governance: The impact of the nonprofit sector in trhe Netherlands (pp. ---). -: SCP - Sociaal en Cultureel Planbureau
 • P.L. Hupe, L.C.P.M. Meijs & M.H. m.m.v. Vorthoren (2000). Hybrid Governance: The impact of the nonprofit sector in the Netherlands (SCP- werkdocument, 65). Den Haag: John Hopkins University/Erasmus Universiteit/SCP

Work in Progress

 • L. Roza, D. Haski-Leventhal & L.C.P.M. Meijs (2019). Increasing employee involvement in corporate citizenship: overcoming individual barriers to participation. Journal of Corporate Citizenship.

Semi Scientific Publications (56)

 • L.C.P.M. Meijs & J. Hoedemakers (2020). Anachronismen versus disruptie. (blog). management site. (available: 13 Dec 2019).
 • L.C.P.M. Meijs, P.S.M. van Overbeeke & F.J. Simons (2018). tipping tractors in het vrijwilligerswerk. (blog). Sportknowhow XL. (available: 5 Jun 2018).
 • F.J. Simons & L.C.P.M. Meijs (2018). Boards from hell: wat te doen bij slecht bestuur. (blog). Sportknowhow XL. (available: 5 Jun 2018).
 • L.C.P.M. Meijs (2018). Een succesverhaal uit China: over burgerparticipatie en leenfietsen. (blog). de dikke blauwe. (available: 5 Jun 2018).
 • L.C.P.M. Meijs & P.S.M. van Overbeeke (2017). Vrijwilligers maken de waarde. (blog). Sportknowhow XL. (available: 12 Dec 2017).
 • S. Dury & L.C.P.M. Meijs (2017). Het BuurtPensioen in Brussel: buren helpen elkaar in ruil voor uren en gezelligheid. (blog). sociale vraagstukken. (available: 6 Jun 2017).
 • M. van Harten & L.C.P.M. Meijs (2016). Filantropie: banken vergeten hun maatschappelijke krediet. (blog). Socaile Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs & P.S.M. van Overbeeke (2016). Wat leiders kunnen leren van vrijwilligerswerk. (blog). sociale vraagstukken. (available: 2 Jun 2016).
 • L.C.P.M. Meijs (2015). Een fonds aan uw innovatieve zijde. Bestuur Rendement, 4-5.
 • L.C.P.M. Meijs (2015). De volgende stap. Bestuur Rendement, 10-11.
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2015). Durf eisen te stellen aan vrijwilligerswerk van bedrijven. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 13 Apr 2015).
 • L.C.P.M. Meijs & J.M.L. Ter Meer (2015). Opschalen nader onderzocht: 'wat', 'hoe' en de valkuilen. In GROEI. Meer, groter, sterkst. De groei van sociale initiatieven (pp. 6-13). Utrecht: Oranje Fonds
 • M. Ritter & L.C.P.M. Meijs (2015). Uitleiding: de kracht van de beweging. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Sociaal ondernemerschap. De beweging naar nieuwe hybride modellen voor een andere toekomst (pp. 103-115). Den Haag: Stichitng Maatschappij en Onderneming
 • M. Ritter & L.C.P.M. Meijs (2015). introductie: sociaal ondernemerschap. In L.C.P.M. Meijs & M Ritter (Eds.), Sociaal ondernemerschap. De beweging naar hybride modellen voor een andere toekomst (pp. 7-15). Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
 • L.C.P.M. Meijs (2015). Eigenwijze filantropen zijn van toegevoegde waarde. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 25 Jun 2015).
 • L.C.P.M. Meijs & M. Ritter (2015). Sociaal ondernemerschap: De beweging naar nieuwe hybride modellen voor een andere toekomst. Den Haaf: Stichting Maatschappij en Onderneming SMO
 • L.C.P.M. Meijs (2015). Tijd is kostbaarder dan competente. Bestuur Rendement, 18 (2), 10-11.
 • J.M.L. Ter Meer & L.C.P.M. Meijs (2015). Sociaal ondernemerschap in non-profit organisaties: een privatiseringsslag. In L.C.P.M Meijs & M. Ritter (Eds.), Sociaal Ondernemerschap: De beweging naar nieuwe hybride modellen voor een andere toekomst (pp. 18-27). Den Haag: Stiichting Maatschappij en Onderneming SMO
 • S. Harchaoui, S. Zafar, L.C.P.M. Meijs & S.J.M. Fleuren (2015). FILANTROPICATIE EN PRIVATISERING: naar een fonds voor de civil society. (Extern rapport). : Society Impact
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2015). How nonprofit organisations, companies, and intermediairies can apply corporate community involvement to strenghten societ. Rotterdam: Circle of Reseacrh / RSM
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Familie-vakantie-vrijwilligerswerk. (blog). PCOB. (available: 1 Jul 2014).
 • M.C. de Wilde & L.C.P.M. Meijs (2014). Vermogensfondsen als financier van publieke doelen. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 86-105). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Vrijwilligerswerk. (blog). PCOB. (available: 1 Mar 2014).
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Grip op vrijwilliger. Bestuur Rendement, 10-2014, 10-11.
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Zo moet het dus niet. Bestuur Rendement, 10-2011, 10-12.
 • A.J. Kruiter & L.C.P.M. Meijs (2014, augustus 6). Vrijwilligers pikken heus gaan banen in, FNV. NRC, pp. 16-17.
 • L. Roza, W.M. Stubbe & L.C.P.M. Meijs (2014). Waarom en hoe non-profitorganisaties, bedrijven en intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kunnen inzetten voor een sterkere samenleving. Wetenswaardigheden uit onderzoek. Rotterdam: Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Vrijwillige Energie. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 34-42). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2014). Nieuwe manieren om vrijwilligerswerk te organiseren. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 44-54). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • L. Roza, W.M. Stubbe & L.C.P.M. Meijs (2014). Why and how nonprofit organizations, companies and intermediaries, can use corporate community invovlement to strengthen society. Rotterdam: Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Het inzetten van vrijwilligerswerk voor samenleving, organisatie en individu. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 56-64). Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Oranje Boven. (blog). PCOB. (available: 1 May 2014).
 • L.C.P.M. Meijs & M. Molenaar (2014). Eigen kracht, verantwoordelijkheid en opdrachtgeverschap. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 108-112). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Introductie. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 11-20). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • L.C.P.M. Meijs Pimp je CV. De Groene Amsterdammer, pp. 36-37.
 • L.C.P.M. Meijs & L.M. van Vliet (2013). Vormen van diversiteit: zes handreikingen voor het sociale domein. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • L.C.P.M. Meijs (2013). Pas op voor de supervrijwilliger. Bestuur Rendement, 16 (2), 18-19.
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Makelaar in kennis.
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Vrijwilligers zullen doorgaan. Vakwerk, 2012 (4), 4-4.
 • L.C.P.M. Meijs & B. Slijkhuis (2011). Volunteering in the Netherlands: New approach for a new generation. AARP International - The Journal.
 • L.C.P.M. Meijs (2011). Vrijwilligerswerk met de tijd mee. Bestuur Rendement, 07-2011.
 • L.C.P.M. Meijs Gulle gevers met een agenda. Management Scope
 • L.C.P.M. Meijs (2011). Interview met....
 • L.C.P.M. Meijs Ook de vrijwilliger speelt een rol bij opvoeding. De Verdieping
 • L.C.P.M. Meijs Cultuurverschil nekt allochtone vrijwilliger. Binnenlands Bestuur
 • L.C.P.M. Meijs (2011). De populariteit vanvrijwilligerswerk onder jonge mensen groeit enorm.... (nieuwsbrief).
 • L.C.P.M. Meijs Zijn er straks nog genoeg vrijwilligers? De Praktijk, pp. 18-23.
 • L.C.P.M. Meijs Vrijwilligers zijn kritischer. Clink, pp. 14-16.
 • L.C.P.M. Meijs Twee dagen iets goeds doen, met z'n allen. NRC Handelsblad
 • L.C.P.M. Meijs Senioren stomen door. ANBO Magazine
 • L.C.P.M. Meijs Vrijwilliger houdt niet van vergaderen. Stentor Zwolse Courant
 • L.C.P.M. Meijs Mensen hebben behoefte om anderen te helpen. Metro
 • L.C.P.M. Meijs (2011). Nederlanders willen vrijwilligerswerk doen onder werktijd. (blog).
 • L.C.P.M. Meijs Ik krijg er veel waardering voor. Parool
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Hoe wordt een bestuur effectief? Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (3), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Vrijwilligerswerk en levensbeschouwing: een wereld in beweging. Idea.

Other (8)

 • L.C.P.M. Meijs (Ed.). (2014). Filantropie in Nederland. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
 • E.A. van Baren, L. Roza & L.C.P.M. MeijsImpact Research Development Session. Malta, The Duke of Edinburgh’s International Award Association FORUM.
 • L.C.P.M. Meijs (2011, juni 7). De kracht van vrijwilligerswerk, presentatie prof. Lucas Meijs. onbekend, Bijeenkomst georganiseerd door Stedelijk Overleg Diversiteit.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). No One Best Volunteer Administrator. Paper gepresenteerd tijdens de Academy of Management 2005 Annual Meeting, 5-10 Augustus, Honolulu, Hawaii.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). The resilient society: volunteering, civil society and corporate community involvement in transition¿. Inaugural address, Rotterdam School of Management / ERIM, Rotterdam: .
 • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2000). A Responsive State; Environmental affairs in the Netherlands. 29th annual Conference of ARNOVA: New Orleans (2000, november 16).
 • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2000). Hybrid Governance: Public-private and beyond. NIG Conference: Enschede (2000, november 22).
 • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2000). Hybrid Governance: Nonprofit, for-profit and governmental organizations for the public good. ISTR fourth international conference 'The third sector: For what and for whom?': Dublin (2000, juli 5).

Recognitions

Editorial positions

 • Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly

  Co-Editor

Side positions (6)

 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

  raasdlid

 • KRO

  lid RvT

 • Stras

  lid RvT

 • Resto van Harte

  lid RvT

 • Nuon Foundation

  lid RvT

 • ING for something better foundation

  lid RvT

Media

Media items

 • Tweede webinar met hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs

  Volunteer organizations from Walcheren can have a live online conversation with Professor of Volunteering Lucas Meijs of the RSM, Erasmus University on 27 October from 7:00 PM to 8:30 PM.The conversation is about how, as a…

 • One third of those in need didn’t get enough help during lockdown

  An article adressing the inadequate assistance from volunteers during the corona lockdown, researched by the RSM. Prof. Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy…

 • Coronacrisis maakt Almeloërs hulpvaardig

  This article reports about how the population of the Dutch city Almelo increased their volunteer work during Corona lockdown. Even though this city had an outbreak of solidarity, research of the RSM concluded that there was…

 • Opnieuw grootschalige fraude bij examens in Rotterdam

  Students of the RSM will be possibly removed from their bachelor International Business Administration. They have shared answers of exams with each other during an online exam. Due to the current COVID-19 pandemic the exam had to…

 • Grote chatgroep voor spiekende RSM-studenten was maand lang actief

  Students of the RSM will be possibly removed from their bachelor International Business Administration. They have shared answers of exams with each other during an online exam. Due to the current COVID-19 pandemic the exam had to…

 • Van friettrucks tot superheldenboxen

  An article that discusses how the covid-19 crisis has boosted volunteering initiatives, mentioning Lucas Meijs.

 • Zo bestuur je vrijwilligersorganisaties

  An article written by Lucas Meijs of RSM how volunteering services can maintain the upswing of volunteering that emerge during the corona crisis.

 • Waardering als beloning

  Volunteering is currently very popular. Lucas Meijs of RSM participates in a conversation with two other experts about the changes in the world and their effects on the voluntary deployment of people. "Individualization has hardly…

 • Zo bied je het beste corona-hulp aan aan je buren

  Lucas Meijs of RSM has commented on an article regarding the 'helping' culture that has emerged during the corona crisis. It has been found that more people are offering help than asking for help - Lucas has commented on this…

 • Waardering als beloning

  Raboband article about the popularity of volunteering. Volunteering is just as popular as it used to be. People do state different demands on the voluntary work they do. The article is a conversation with three experts about the…

 • What this crisis is showing us:there are a lot of willing volunteers in the Netherlands

  Lucas Meijs of RSM has ben interviewed regarding the outburst of volunteers in The Netherlands, especially in the midst of the corona crisis.

 • Landelijk platform voor alle Coronahulp gelanceerd

  In order to alleviate the social consequences of the corona crisis, a large group of people has now emerged who offer their help through all kinds of channels, media and local initiatives. However, the requests for help have been…

 • Antenne December 2019

  A magazine article that focusses' on Lucas Meijs' new research, regarding the inclusion and exclusion of volunteering. Central question: which people are not asked, but also, which people do not sign up and how is that…

 • Vuurwerkclubs als alternatief voor particulier afsteken, net als op Malta

 • Songfestival, prijs voor iedereen?

 • Hoe activistisch is de aanschaf van een duur Patagonia-jack?

 • Studenten onderzoeken hoe stichting draagvlak voor sluis kan vergroten

  Arie den Boer, alumni of the Rotterdam School of Management, has been mentioned in an article. The article discusses a research done by students from the Erasmus University on the legitimacy of the reopening of the lock on the Dam…

 • Studenten pleiten voor platform over sluis in Alblasserdam

  Arie den Boer, alumni of the Rotterdam School of Management, has been mentioned in an article. The article discusses a research done by students from the Erasmus University on the legitimacy of the reopening of the lock on the Dam…

 • FILANTROPIE OP DE GRENS VAN OVERHEID EN MARKT

  Lucas Meijs, professor Strategic Philanthropy at the Rotterdam School of Management, has been mentioned in an article. The article discusses the role of philantrophy on the market and the government. Lucas Meijs states finds that…

 • Jongeren vrijwillig aan de slag laten gaan bij zorgen welzijnsorganisaties? Verbindingen leggen en relaties bouwen.

  Lucas Meijs, professor Strategic Philanthropy and Volunteering, has been mentioned in the article 'Jongeren vrijwillig aan de slag laten gaan bij zorgen welzijnsorganisaties? Verbindingen leggen en relaties bouwen'. The article is…

 • Hoe gaan we om met vrijwillige energie?

  Lucas Meijs and Philine van Overbeeke of RSM interviewed 450 volunteer managers about what they considered important in their work. For this research they have divided volunteer organisations into four categories based on two…

 • Kerkganger vaak actief als vrijwilliger

  Dutch people who regularly attend church are more socially active than non-churchgoers, according to a new report from the Central Bureau of Statistics (CBS). Lucas Meijs of RSM has commented on this statement, claiming that "this…

 • “Iets doen zit er bij ons echt ingebakken”

  Lucas Meijs has been mentioned in an article regarding the volunteering mentality of the Dutch. He states that the Dutch are "used to doing things for themselves".

 • 海洋文化与法律学院举办志愿者专题讲座

  Lucas Meijs of RSM was a guest lecturer at the Shanghai Ocean University-Marine Culture and Law College, discussing how volunteers can create more value than employees.

 • Hoe kan Rotterdam grote filantropen in de tang houden?

  An article by Lucas Meijs of RSM discussed philanthropy in Rotterdam.

 • Waarom millennials met vrijwilligerswerk stoppen

  An article discussing Timo Vugts's thesis regarding millennials and volunteering. His thesis coach was Lucas Meijs. Attracting Millennials as volunteers is not easy, but retaining them is even more complicated. For his thesis,…

 • Pleidooi voor doordachter werknemers-vrijwilligerswerk

  How do companies facilitate their employees in doing volunteer work? And what can companies do to ensure that employee volunteering actually brings benefits to everyone? Stella Robeer focuses on these questions, under guidance of…

 • De opkomst van de flexvrijwilliger

  An article that discusses the upswing of flex-volunteers. Lucas Meijs of RSM comments on volunteering, stating that "research shows that people with a busy life want to do voluntary work, so having little time does not have to be…

 • Tipping tractors in het vrijwilligerswerk

  An article that discusses the 'fainting goats' issue that may often occur. Board members are often honoured to be a board member, but when asked to chair a meeting, represent the club anywhere, present or understand how the annual…

 • LEIDING GEVEN AAN VRIJWILLIGERS

  A radio interview with Lucas Meijs of RSM regarding leadership amongst volunteers.

 • Verdringing werk of niet?

  An article regarding Lucas Meijs' new research into possible displacement of working forces by volunteers.

 • De civil society in het sportdomein laat zich niet vangen in een dictaat van de overheid

  An article in which Lucas Meijs of RSM is mentioned.

 • ‘OOK EEN BEDRIJF IS ONDERDEEL VAN DE LOKALE MAATSCHAPPIJ’

  An article in Q Magazine with Lucas Meijs of RSM regarding strategic philanthropy.

 • De vereniging als een vrijwilligersmagneet

  An article written by Lucas Meijs and Philine van Overbeeke of RSM. The article discusses how sports club may find volunteers more easily.

 • Terugblik symposium 20 november

  An article that discusses the symposium on November 20th in which Lucas Meijs of RSM was a guest speaker.

 • Je kan alles vragen over goede doelen!

  Lucas Meijs of RSM was featured on the BNR radio during which the public could ask any question regarding charities or volunteer work.

 • Beste vrijwilligers van Middelburg

  A column written bij Lucas Meijs of RSM regarding the upswing of volunteer work.

 • Wat is er mis met parttime werken?! - deel 3

  Lucas Meijs of RSM has been featured in a radio podcast discussing part time work.

 • Nieuwe scriptie: Kunst als vehikel voor een circulaire samenleving

  An article regarding MSc student Ulrike Hahn's thesis, researching into "The Art of Circular Economy: Participatory Art for Sensemaking and Planning of the Circular Economy Community".

 • Manager, waag je dichter bij het vuur van non-profits

  An article that discusses the increasing integration between the business and non-profit sector, mentioning Lonneke Roza and Lucas Meijs of RSM. "In the case of non-profits, you have to think of foundations, associations and…

 • De sportvereniging is nodig om goed burgerschap te oefenen

  An article written by Lucas Meijs of RSM, and Philine van Overbeeke, Junior Researcher at the Business-Society Management Department at RSM. The article discusses the importance of sports clubs, and the importance of sports in…

 • Alarmfase rood voor sportclubs

  Many sportclubs in The Netherlands are in danger because they cannot find any board members. The 'Koninklijke Nederlandse Hockeybond' (KNHB) has contacted Lucas Meijs of RSM, specialised in volunteer work. He will hold a webinar…

 • Tipping tractors in het vrijwilligerswerk

  An article written by Lucas Meijs, Philine van Overbeeke and Frans-Joseph Simons. The article discusses volunteerability, which may be defined as the employability of volunteering. Volunteerability has three components to it:…

 • BNR Nieuwsradio

  In BNR's news radio the topic of philanthropy was discussed, in which Lucas Meijs of RSM was mentioned.

 • Benader de ‘nu-niet-vrijwilliger’ als een fruitmachine

  An article written by Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM, Philine van Overbeeke and Frans-Joseph Simons, both researchers at RSM. The article…

 • Een succesverhaal uit China

  Lucas Meijs of RSM is on a study trip in Shanghai, a city in which the shared bike GPS system came up last year. What seemed like a nice way to share bicycles, resulted in a big protest from non-users. According to Meijs, a…

 • Wetenschap dichterbij: ruim baan voor jonge, bevlogen studenten!

  Lucas Meijs has written his seventh article for De Dikke Blauwe.

 • Dutch Days @ ISTR: unieke Nederlandse plug-in op wereldcongres

  The Congress of the International Society for Third Sector Research will take place From July 10 - 13 this summer. Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM…

 • Tipping tractors in het vrijwilligerswerk

  An article co-written by Lucas Meijs of RSM, discussing how sports clubs have a big advantage with regard to volunteering compared to other organizations.

 • Fluitend naar je vrijwilligerswerk

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM, has written an extensive article in magazine Vandaag. The article discusses that volunteering is doing well in…

 • Temper stapt in vrijwilligerswerk: 'Aanspreken jongeren is flinke klus'

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM, has commented in an article regarding volunteering. He believes that it is quite a job to encourage young people…

 • De vrijwilliger rukt op

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM, has been mentioned in an extensive article regarding volunteering.

 • De vrijwilliger rukt op

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM, has been mentioned in an extensive article regarding volunteering.

 • Als een vrijwilliger aangeeft dat hij om 9.15 beginnen kan…

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM, has written an article for VrijwilligWageningen. He has written about volunteering, and states that volunteering…

 • ‘Boards from Hell’: wat te doen bij slecht bestuur?

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM, has co-written an article discussing how one can try and find solutions if a board from a sports club does not…

 • Tips voor vrijwilligers die goed en prettig willen besturen

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM has written an article that gives tips and tricks to volunteers that wish to keep administrations as pleasant as…

 • Een bedreiging voor de vrijwillige energie in de sport?

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM, has written an article regarding voluntary work in sport.

 • Vrijwilligers hebben het over 'mijn' TT

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM gives his opinion on the need for volunteers by organizations.

 • Vrijwilligers hebben het over 'mijn' TT

  Lucas Meijs, Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy at RSM gives his opinion on the need for volunteers by organizations.

 • Folder 'Behapbaar Besturen'

  In 2017 PEP collaborated with Lucas Meijs of RSM to conduct research into innovative management. Governing is a profession in its own right, and society benefits when management is done in such a way that it is pleasant for…

 • Meijs en Venema adviseren kabinet ‘filantropisering door privatisering’

  A discussion on the advice RSM Professor Lucas Meijs and Edwin Venema, editor-in-chief of opinion platform De Dikke Blauwe have given to the government. They argue that when companies that have a state interest are auctioned or…

 • Ondernemingen roepen met klem op tot actie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Companies united in the Board of Inspiration of the Social Enterprise Quality label are calling on the Dutch business community to help the group of people distanced from the labour market. Lucas Meijs of RSM is a member of this…

 • Vrijwilligers maken waarde!

  Volunteering in sports has historically been an important method to keep the costs low for all members. In the last few years, in addition to volunteer-saved costs, the idea of ​​volunteer-added-value has been gaining traction. A…

 • ‘Transitie vraagt leiderschap’

  The Netherlands was the first country in Europe to launch a National Environmental Policy Plan almost thirty years ago. Since then, the country has fallen far behind when it comes to sustainability. With the recently presented…

 • Afscheid van de dorpsuitvaart

  Funeral societies are important in villages in the Northeastern provinces of the Netherlands, but their best days appear to be over. Lucas Meijs of RSM admits that he wasn't aware of the existence of such funeral societies, but…

 • FIN-leden zwaaien directeur Suzette de Boer uit

  Former director Suzette de Boer is leaving her post at FIN capital funds today. On 1 October she resigned after seven years to take a sabbatical; this afternoon she will be waved off by members at the reception of the FIN-Autumn…

 • Het Oprichters-syndroom als remmende factor

  This opinion article on innovation in organisations references RSM's Lucas Meijs' description of organisational growth and the supervisory model of board involvement.

 • ‘Ook ngo’s maken misbruik van vrijwilligers’

  Doing good often involves volunteers, thus strengthening their social support and leaving more money for the actual goal itself. But what if professional work is done by unpaid forces? The Rotterdam section of the Dutch Refugee…

 • Onderzoek Erasmus naar brede praktijk vrijwilligersmanagement

  Lucas Meijs of RSM and Jeff Brudney of University of North Carolina, Wilmington plan to portray the multifaceted practice of volunteer management as an enrichment of the unambiguous theory. The researchers are therefore looking…

 • Maatschappelijke diensttijd: 'Sympathiek, maar kroegbaan is leuker en verdient beter'

  Working in a nursing home or at the police after graduation: in the coming years, the cabinet will spend 250 million euros on developing a social service programme for young people. Lucas Meijs of RSM is enthusiastic: "Because…

 • Feest bij 40-jarig jubileum SWO Spijkenisse

  Today, the Foundation for Elderly Welfare celebrates its 40th anniversary. In honour of this special day, various activities were organized at the Zadkine College at the Sportlaan. Lucas Meijs of RSM held a lecture the future of…

 • Centre for Sustainability

  By 2050 the world population will grow to around 9 billion inhabitants. In the coming years, we face many challenges. How are we going to provide those 9 billion people with enough food? How do we solve the shortage of all kinds…

 • De deelfiets is niet dé oplossing

  The situation is getting out of hand in the Dutch cycling country: around the train stations of the big cities, the bike racks are overflowing. Is bike-sharing a solution, or will it only bring problems? RSM's Lucas Meijs is…

 • De deelfiets is het ook niet helemaal

  The situation is getting out of hand in the Dutch cycling country. The bike racks are spilling over around the stations of the big cities. Is bike-sharing a solution? Or will it only create problems? Lucas Meijs is referenced on…

 • Lucas Meijs over Present

  Lucas Meijs is interviewed about the philanthropic organisation Stichting Present Nederland for their Youtube channel.

 • Het BuurtPensioen in Brussel: buren helpen elkaar in ruil voor uren en gezelligheid

  In the Brussels Neighbourhood Pension, the hours volunteers spend are equated against a savings account to help their fellows. The saved hours can be exchanged for help for themselves or for someone else who can not do anything…

 • De waarde van vrijwillige inzet

  Voluntary work makes a valuable contribution to our society. You do not have to explain the volunteers themselves, who notice it daily. But there are also ways to convince criticists. And more importantly: to penetrate policy…

 • Medewerkervrijwilligerswerk: Wat is het effect?

  In the studio two top experts in this area discuss volunteering Lucas Meijs, Professor of Strategic Philanthropy at Erasmus University and Dr. Lonneke Roza of Erasmus University, expert in the field of employee involvement through…

 • Young Impact Celebration: impact van jongeren in spotlights

  On May 30th, the Celebration takes place of Young Impact, an initiative based on WE Day, a move that has now activated more than two million young people to social and active world citizens. Young Impact has now contributed more…

 • Hoogleraar Lucas Meijs vertelt over trends in vrijwilligerswerk

  Lucas Meijs, Professor of Erasmus University, will give a lecture on trends in voluntary work. Volunteers are the indispensable 'glue' of our society. The lecture will be given in Cardia, Onderwatershof on Van Vredenburchweg 26 in…

 • "Big society is een uniek experiment"

  Big society is a unique experiment on what happens if people are in control of social development and is led by Lucas Meijs.

 • Vrijwilligers helpen bij taal en integratie

  Learning Dutch and integration is too difficult for many people in today's integration policy. This was revealed at the end of January by a report from the Court of Auditors. Various voluntary organizations help foreigners to…

 • Business school RSM hosting open day for professionals

  This Saturday RSM, according to the Financial Times one of Europe’s top 10 business schools, is organising an open day for professionals aimed at helping them gain insight in how they can further develop their business skills. On…

 • Business school RSM organiseert open dag voor professionals

  This Saturday RSM, according to the Financial Times one of Europe’s top 10 business schools, is organising an open day for professionals aimed at helping them gain insight in how they can further develop their business skills. On…

 • Verdeelmodel

  Lucas Meijs, introduced the notion of the 'distribution model' during the Texelfondspodium. This aims to better distribute the money that we earn.

 • Geen oplossingen, wel veel lastige vragen

  Lucas Meijs, introduced the notion of the 'distribution model' during the Texelfondspodium. This aims to better distribute the money that we earn.

 • BNR gemist Lucas Meijs

  A radio interview with Lucas Meijs, where he explains the decreasing number of donators to environmental organizations.

 • De waarde van vrijwillige inzet

  Voluntary work makes a valuable contribution to our society. You do not need to explain this to the volunteers themselves, they notice it daily. But there are also ways to convince the critics. And more importantly: to penetrate…

 • Werkconferentie geïnspireerd door bekroond PitZtop-concept

  More than a hundred representatives from science, politics, government, civil society, business and new Dutch, took part in the March 27 mini workconference 'incubator for local residents and newcomers' in Humanity House in The…

 • Meer civil society in de zorg doet pijn

  Care is becoming dominated by private care market and civil society. Partially because of the retreating government, but mostly because the public wants it better than its neighbours, including the care he receives. That is a…

 • Meer civil society in de zorg doet pijn

  Care is becoming dominated by private care market and civil society. Partially because of the retreating government, but mostly because the public wants it better than its neighbours, including the care he receives. That is a…

 • Meer civil society in de zorg gaat pijn doen maar dat is onvermijdelijk

  Care is becoming dominated by private care market and civil society. Partially because of the retreating government, but mostly because the public wants it better than its neighbours, including the care he receives. That is a…

 • Erasmus Impact Centre: maak impact ANBI-voorwaarde

  Social impact should be part of the requirements to become an ANBI. Lucas Meijs of the RSM is investigating volunteering. He points out that someone can easily demotivate intrinsic motivation if you're just going to manage based…

 • Vrijwilligerswerk: je doet het niet alleen voor een ander

  Almost half of the Dutch people committed weekly to serve another. Not crazy, says Lucas Meijs, Professor of Volunteering at the Erasmus University. However, it is not totally without self interest. "Most people go to work every…

 • Betaalde student verdringt 'oude' collectant

  Lucas Meijs comments on the fact that many volunteer collectors are being replaced by paid students. He states he would not be likely to donate money to them, especially if they are disguised as unpaid volunteers.

 • Verdringing door vrijwilligers hoog risico bij dienstverlening overheid en markt

  Displacement of paid work with unpaid volunteers and so cheap labor, is a hot topic. Researchers Lucas Meijs, Kirsten Parren and French-Joseph Simons do not give a definitive answer, but an understanding of the issue of…

 • Verdringing door of uitwisselbaarheid met vrijwilligerswerk

  55 year olds and above, give society a lot of money, for example, by volunteering. This emerges from a study by the Scientific Bureau of 50PLUS. Almost half of volunteering is done by people over 55 years. Suppose the hours worked…

 • Oudere vrijwilligers leveren jaarlijks 5,3 miljard euro op

  55 year olds and above, give society a lot of money, for example, by volunteering. This emerges from a study by the Scientific Bureau of 50PLUS. Almost half of volunteering is done by people over 55 years. Suppose the hours worked…

 • Verenigingen kunnen meer werk maken van gehandicaptensport

  Kirsten Parren calls herself a sports fan, but says that disabled sports was for long not her thing. A thesis on that topic changed all that. Parren visited several sports associations that offer their successfully managed to…

 • Andere aanpak nodig om vrijwilliger te trekken

  Volunteering needs to change: shorter, different kind of jobs, different name. This new approach is necessary for young people, who are desperately needed, to be interested. In Loosduinen the trial begins. It is envisaged that…

 • Versier de stad: rond je projecten netjes af!

  Lucas Meijs, Erasmus University Rotterdam, gave a brief explanation of the research into the effects of 21 years Beautiful as well as in 's-Hertogenbosch. He emphasized two things; almost everything that has been achieved in…

 • 4. Vrijwilligerswerk vernieuwen

  Volunteering needs to change: shorter, different kind of jobs, different name. This new approach is necessary for young people, who are desperately needed, to be interested. In Loosduinen the trial begins. It is envisaged that…

 • Inspirerende How to do good-tour komt ook in Nederland

  It started with the composition of a book and culminated in a sold-out world tour: How to do good. 2017 'How to do good "Speaker Tour begins on January 30 in Oslo and ends on May 8 in New York. An impressive list of speakers from…

 • De vrijwilliger wil helpen, maar het moet ook iets opleveren

  Volunteer numbers decline throughout the western world. In Australia, a multidisciplinary team, including Lucas Meijs, investigated what motivates people to volunteer.

 • Factchecking: Rutte prijst goed doend Nederland in Buitenhof

  'The Netherlands has the largest number of volunteers in the world after Denmark and we give the most to charity.' as stated by Mark Rutte in the discussion program Buitenhof on Sunday, January 15th. However, according to Lucas…

 • Lucas Meijs

  2017 will be an exciting year for the elite in the Netherlands. Not only will the election be featured by the 'We want to be Heard'-Motion, but probably many more sectors, including the (professional) sports. Sports in the…

 • 'Man vermomt nepstichting als goed doel en steelt miljoenen'

  Hundreds of thousands of animal lovers filled the pockets of Harry F. They thought they were helping animals to a better life by donating to the foundation. Unfortunately, Harry F. was stealing all the money. Lucas Meijs…

 • Vrijwilligerswerk zou niet ‘cool’ zijn

  Volunteer numbers decline throughout the western world. In Australia, a multidisciplinary team, including Lucas Meijs, investigated what motivates people to volunteer.

 • Doelgericht Doneren

  Dutch entrepreneurs are generally big donors, according to research. However, they would rather not just write a cheque. The entrepreneurial philanthropy wants to know where his money goes. 'Their entrepreneurial spirit keeps…

 • Gratis Goud Compilatie: 5 vragen aan 9 cracks

  During the Free Gold Festival in Deventer on December 7th, 2016, nine people were asked four key questions 1 and vanity question. Lucas Meijs, is one of the people being interviewed.

 • 13 DECEMBER | PLOUMEN, LOEK WINTER EN FILANTROPIE

  CEOs and entrepreneurs, what do they do for charity, how genuine is it, and is philanthropy something especially particularly for the young CEO? This is what two entrepreneurs debate about with with Professor Lucas Meijs.

 • Volunteer researchers recognised

  Associate Professor Lockstone-Binney and Associate Professor Holmes collaborate on a larger project led by Associate Professor Holmes and funded by the highly competitive Australian Research Council (ARC) Linkage Projects Scheme.…

 • Why don’t more people volunteer? Misconceptions don’t help

  Volunteers in Australia are essential to the provision of a range of services. This includes emergency services, hospitals and schools and cultural life of many communities. Yet Western countries – including Australia – have…

 • Handvatten krachtig besturen

  PEP the Hague organized "Governing in the least amount hours", the first in a series of meetings for directors. After a brief survey, governing turned out to require a lot of leisure time of most board members. According to one of…

 • Mini-symposium SAMEN-WERKEN

  Volunteers are indispensable in our society. That is the mini-symposium WORKING TOGETHER organized by the Consultative Council of Churches in Zoetermeer in collaboration with CU / SGP and CDA. Lucas Meijs is mentioned as one of…

 • Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen blikt met lezing terug op tien jaar

  As part of its tenth anniversary, the Foundation for Volunteering Waddinxveen organized a lecture by Professor Lucas Meijs about 'Waddinxveen, back to the future' Tuesday, October 11th.

 • Chinese lessen voor vrijwilligerswerk

  In the Netherlands and China citizens' trust that the government wants the best for 'normal' citizens. Therefore, in both countries the government must firmly interfere in the private sphere of volunteers. But because we…

 • Vrijwilligersbeleid gaat meer op dat van China lijken

  Lucas Meijs traveled to China to talk about volunteering. He was taught thing about the Netherlands while he was in China, in astonishment China. Should we be worried about the Dutch volunteer work?

 • De vrijwilliger in de 'doe-democratie'

  Volunteering motivates employees and contributes to the company's image according to a study conducted by Lucas Meijs. But volunteering has value only if it is sustainable: it is better not to organize random activities. An…

 • Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen 10 jaar…

  Lucas Meijs will give a presentation in honour of the 10 year existence of the Volunteering Foundation of Waddinxveen. He will discuss the current developments n Volunteering, the meaning of volunteering and the meaning of…

 • Je doet het er niet even bij

  Volunteering motivates employees and contributes to the company's image according to a study conducted by Lucas Meijs. But volunteering has value only if it is sustainable: it is better not to organize random activities.

 • Vrijwilligerswerk op hoger niveau

  Research conducted by Evenementenbureau Zinnige Zaken, de Nuon Foundation and Erasmus University, will study how to increase volunteers involvement. The research is led by Lucas Meijs.

 • Thinking collision charity professor and China expert

  Lucas Meijs spoke at a seminar in Shanghai regarding volunteer service regulations and modification suggestions.

 • Wat leiders kunnen leren van vrijwilligerswerk

  Effective leaders need certain skills that can be developed though the civil society and engaging in volunteer work. The understanding of a company's 'zen' is essential.

 • Zinnige Zaken: Vrijwilligerswerk verzakelijken

  Research conducted by Evenementenbureau Zinnige Zaken, de Nuon Foundation and Erasmus University, will study how to increase volunteers involvement. The research is led by Lucas Meijs.

 • Je doet het er niet even bij

  Research conducted by Evenementenbureau Zinnige Zaken, de Nuon Foundation and Erasmus University, will study how to increase volunteers involvement. The reseach is led by Lucas Meijs.

 • BN'ers en goede doelen: Filantropie of boost voor imago

  Many celebrities are and want to be associated with charities. This article analyses whether this relationship is good or bad. Lucas Meijs is quoted stating volunteer work is good for everybody, so both profit from the…

 • Hoogleraar: “Jeugd zit niet op de kloteklussen te wachten”

  An interview with professor Lucas Meijs on volunteer work, its exact meaning and who is mostly involved. Here, a focus is on the question why young adults are least involved in volunteer work.

 • Vrijwilligers genoeg, maar niet in de zorg en in besturen

  Almost half of the Dutch population engages in volunteering at least once a year. However, there is still a lack of volunteers in healthcare and boards, according to Lucas Meijs.

 • Van Oranje boven tot gezellige buurtvereniging

  After the Kingsday festivities, the Oranje association continues working on many volunteer activities. Lucas Meijs expresses not to be surprised as many of these organizations are irreplaceable and necessary.

 • Pilot Sportclub als Buurthuis van de Toekomst van start

  The program Sportclub as community center has recently started. The Sportbank cooperated with Lucas Meijs to set up several tools to measure the progress as community center.

 • Eerste MaS-ster Schaersvoorde voor Ruben Hieltjes uit H3B

  From March onwards, a MaS-Star will be awarded every month to a student form the Christian College Schaersvoorde (CCS) for exceptional volunteering. Lucas Meijs is quoted regarding the three ways volunteering is important for…

 • Sportclub die zich openstelt kan problemen in de wijk oplossen

  The program Sportclub as community center has recently started. The Sportbank cooperated with Lucas Meijs to set up several tools to measure the progress as community center.

 • 'Was wel even wennen, maar het is de top'

  The generation gap seems an unavoidable, and yet an increasing number of projects are popping up of young people trying to involve the older generations into the changing society. Lucas Meijs is quoted stating people seem to want…

 • Vrijwilligers kopen het recht om grillig te zijn

  Many companies are not sure what they can ask volunteers to do and what they cannot. Here, Lucas Meijs tries to help answer some of these questions with findings from his research.

 • Word je een beter mens van vrijwilligerswerk?

  Almost half of the Dutch engaged in volunteer work at least once last year, according to a study by the Central Bureau of Statistics. In Office M, reporter Marcel Dekker and Lucas Meijs asked what people like to do and what…

 • Een land zonder vrijwilligers?

  Who performs more volunteer work, men or women?An TV clip interview with professor Lucas Meijs on the statistics of volunteer work answer several of these questions.

 • Filantropie: banken vergeten hun maatschappelijke krediet

  Society Impact ‘Philantropization and privatisation’, published a study in co-operation with Lucas Meijs and Sander Fleuren. The study focuses on the development of philanthropy and privatization and drawing up an example where…

 • Met vrijwilligers naar een sterkere club

  Joppe Ter Meer and Lucas Meijs draw the picture of current developments in society and volunteer work. Hereby, they give ten tips to effectively improve the involvement of club members and stimulate volunteer work.

 • FILANTROPICATIE EN PRIVATISERING: NAAR EEN FONDS VOOR DE CIVIL SOCIETY

  Society Impact ‘Philantropization and privatisation’, published a study in co-operation with Lucas Meijs and Sander Fleuren. The study focuses on the development of philanthropy and privatization and drawing up an example where…

 • Ongemak wordt toegevoegde waarde

  More proof to get out of your comfort zone. Lucas Meijs is interviewed on the effectiveness of Rotary. He is quoted stating that something unexpected needs to happen and one should invest in their membership.

 • Filantropie: banken vergeten hun maatschappelijke krediet

  An article reflecting on the rich history of philanthropy of banks. Especially, in a time where banks try to win credit in society, one should consider and learn from the past.

 • Een succesverhaal uit China: over burgerparticipatie en leenfietsen

  An article written by Lucas Meijs of RSM. The article discusses his trip to Shanghai, China, where the GPS shared bike system came up last year. He discusses the implications of such a system in the article.

Discovery items

Volunteering during the lockdown

One third of those in need didn’t get enough help during lockdown, new study finds.

Employer and employee engagement in CSR

Finding effective ways for organisations to implement successful corporate social responsibility initiatives is not easy. Lonneke Roza and Lucas Meijs offer a helping hand.

Build a stronger society through corporate community involvement

The interest in corporate social responsibility and corporate community involvement has reached new levels.

A practical approach to corporate community involvement

Corporate Social Responsibility and Corporate Community Involvement are trends right now, but business and non-profit organisations frequently question the added value for their organisations.

Courses

Learning by doing: consulting to social entrepreneurs

 • Study year: 2020/2021, 2019/2020, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
 • Code: BKBMIN020
 • Level: Bachelor, Bachelor 3, Bachelor 3

Inclusive and Emergent Leadership

 • Study year: 2020/2021
 • Code: BKBMIN052
 • Level: Bachelor, Bachelor 3, Bachelor 3

IM Research clinic

 • Study year: 2020/2021
 • Code: BM-IM-RC
 • Level: Master

IM Research clinic

 • Study year: 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019
 • Code: BM-IMRC
 • Level: Master

Non Profit Management

 • Study year: 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019
 • Code: BMA2112

Final project

 • Study year: 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019
 • Code: BMA4002
 • ECTS: 20

GBS Company-based Research Project

 • Study year: 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BMBPGBS
 • ECTS: 6 Level: Master

Managing NGOs

 • Study year: 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
 • Code: BMME037
 • ECTS: 6 Level: Master, Master, Master, Master

Past courses

Internationaal Project

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BMA2102
 • ECTS: 5

Introduction to Business

 • Study year: 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015
 • Code: BAP064
 • ECTS: 5 Level: Bachelor 1, Bachelor 1

Managing NGO's

 • Study year: 2014/2015, 2013/2014
 • Code: RSMME034
 • ECTS: 6 Level: Master

Methodology

 • Study year: 2014/2015
 • Code: BKB002
 • ECTS: 3 Level: Bachelor 1