Prof. Lucas Meijs

Lucas Meijs

Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy
Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam

Profile

Lucas C.P.M. Meijs is professor of Strategic Philanthropy and Volunteering at Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Professor Meijs' current research focuses on issues related to strategic philanthropy, volunteer/non-profit management, corporate community involvement, voluntary energy as a natural resource and involved learning (life-long development by volunteering).

He served two term as the first non-american co-editor in chief of Nonprofit and Voluntary Action Quarterly.

He has been an appointed member of the Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, the official policy adviisory body for the Dutch government and parliament. 

He was a guest researcher at the Centre of Philanthropy and Non-profit studies at the Queensland University of Technology in Australia.

He has also been a visiting scholar at the University of Georgia's Department of Political Science as well as its School of Social Work.

Professor Meijs teaches NGO/NPO management and several business-non-profit relations courses at the master level, as well as service learning, consultancy and social entrepreneurship at the bachelor level.

Professional experience

Full Professor

Erasmus University Rotterdam
RSM - Rotterdam School of Management
Department of Business-Society Management

Publications

Professional Publications (150)

 • T. 'S Jongers & L.C.P.M. Meijs (2018). Tips voor vrijwilligers die goed en prettig willen besturen. (blog). sociale vraagstukken. (available: 19 Feb 2018).
 • L.C.P.M. Meijs (2018). Wetenschap dichterbij: ruim baan voor jonge, bevlogen studenten! (blog). de dikke blauwe. (available: 7 Jun 2018).
 • L.C.P.M. Meijs, F.J. Simons & K. Parren (2017). De oudere vrijwilliger beschouwd: Een onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk door ouderen en een beoordeling van uitwisselbaarheid en verdringing. (Extern rapport). maart 2017: wetenschappelijk instituut 50plus / BSM EUR
 • L.C.P.M. Meijs & F.J. Simons (2017). Onverwoestbaar! Vrijwilligerswerk in sport en cultuur. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 29 (112).
 • L.C.P.M. Meijs & F.J. Simons (2017). Vrijwilligers en verdringing van betaalde arbeid. Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 19 (4), 11-14.
 • L.C.P.M. Meijs, S.A. Maas & L. Roza (2016). Meer aandacht voor verdelen, minder voor verdienen. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 22 Nov 2016).
 • L. Roza, S.A. Maas & L.C.P.M. Meijs (2015). De ontwikkeling van een hybride organisatie. (Extern rapport). : Vebego Foundation
 • L.C.P.M. Meijs (periode: 2008 t/m 2015). lid van de raad voor maatschappelijke ontwikkeling (RMO). Functie bij: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
 • I.P. van Staveren & L.C.P.M. Meijs (2015). Crowdfunding kan burgers binden mits de overhead ruimte laat. Sociale vraagstukken. doi: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/09/24/crowdfunding-kan-burgers-binden-mits-de-overheid-ruimte-laat/
 • J.W. Metz & L.C.P.M. Meijs (2015). Pedagogische betekenis van vrijwilligerswerk. Tijdschrift Jeugdbeleid, 9 (2), 55-62.
 • L.C.P.M. Meijs (2015). Van Gemeente naar Gemeenschappen. Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 17 (3), 26-29.
 • I.P. van Staveren, L.C.P.M. Meijs, L. van Vliet & W.J.J. Zwaard (2015). Bewust betrokken – de belofte van crowdfunding voor het sociaal domein. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling[go to publisher's site]
 • J.W. Metz & L.C.P.M. Meijs (2015). Pedagogische betekenis van vrijwillige inzet. In R. Clarijs (Ed.), Om de jeugd: perspectief voor beleid en praktijk (pp. 77-90). Amsterdam: SWP
 • N. Hoogervorst, E.A. van Baren, J.W. Metz, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Propositions concerning the use of volunteers to provide support to children and their parents. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 91-105). Amsterdam: SWP
 • L.C.P.M. Meijs & L.M. van Vliet (2014). Wmo 2015: sublieme kans voor partnerschap tussen gemeenten en bedrijven. (blog). sociale vraagstukken. (available: 11 Dec 2014).
 • P. Frissen, S. Harchaoui, L.C.P.M. Meijs & R. Jansen (2014). De kaders van de Rechtstaat. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • L.C.P.M. Meijs (2014). SIB en Filantropie. In R. Frissen (Ed.), Nieuwe financieringsvormen voor publieke waarde (pp. 36-39). Den Haag: Society Impact NSOB
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Involved learning. In L Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 145-163). Amsterdam: SWP
 • E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2014). Temporary participation: Episodic volunteering, spontaneous volunteering and community-service programs. In L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 191-199). Amsterdam: SWP
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs & L. Bridges Karr (2014). Preface: Organizing the village: Volunteering and youth. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 7-15). Amsterdam: SWP
 • E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2014). What is volunteering? In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 19-31). Amsterdam: SWP
 • E.A. van Baren, M. Meelen & L.C.P.M. Meijs (2014). Promoting youth development around the world: the Duke of Edingburgh's International Award. Tijdschrift Jeugdbeleid, 8 (3-4), 95-102. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s12451-014-0064-0
 • L.C.P.M. Meijs & L. Bridges Karr (2014). Organizing volunteer support for child and youth development: An introduction to volunteering management. In L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 77-87). Amsterdam: SWP
 • L.C.P.M. Meijs & L.M. van Vliet (2014). Forms of diversity: six principles for the social domain. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • B. Drenth, L.C.P.M. Meijs & L.M. van Vliet (2014). Amsterdamse vangnetorganisaties kunnen op eigen benen staan. (blog). sociale vraagstukken. (available: 3 Jan 2014).
 • J.W. van der Roest, M. van Bottenburg & L.C.P.M. Meijs (2014). De sport groeit, maar lidmaatschap is van minder betekenis. (blog). sociale vraagstukken. (available: 22 Mar 2014).
 • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2014). On contemporary volunteering and volunteer management as building blocks for the pedagogic civil society. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 33-52). Amsterdam: SWP
 • J.W. Metz, N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & L. Roza (2014). The pedagogic value of volunteering in child and youth development. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 107-118). Amsterdam: SWP
 • L.C.P.M. Meijs, B. Drenth, A. Kruiter & L.M. van Vliet (2013). Rondje voor de publieke zaak: pleidooi voor de solidaire ervaring. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • N. de Boer, A. van Diepen & L.C.P.M. Meijs (2013). Swingen met lokale kracht: overheden en de netwerksamenleving. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • A. Wijnbergen, L.C.P.M. Meijs, L. Roza & E.A. van Baren (2013). The effectiveness of brokerage institutions. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • J.W. Metz, N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & L. Roza (2013). Unique value of volunteering for the upbringing of children. In G. von Schnurbein, D. Wiederkehr & H. Ammann (Eds.), Freiwilligenarbeit zwischen freiheit und professionalisierung (pp. 239-252). Zürich: Seismo Verlag
 • L.C.P.M. Meijs (2013). CDA, geef de matschappelijke organisaties aan burgers terug. Christen Democratische Verkenningen, 158-165.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.W. Metz (2013). Vrijwilligerswerk geeft sociale sector legitimiteit. (blog). Sociale Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.W. Metz (2013). Beroepskrachten vervangen door vrijwilligers? (blog). Sociale Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz & L. Roza (2013). Wie profiteert van de kostenbesparing? (blog). Sociale Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.W. Metz (2013). Verplichten is slecht voor individuele waarde vrijwilligerswerk. (blog). Sociale Vraagstukken.
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Unique Value of Volunteering for the upbringing of children. In G. Schnubein, D. Wiederkehr & H. Ammann (Eds.), Volunteering between Freedom and Professionalisation. Basel
 • L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren, N. Hoogervorst, J.W. Metz & L. Roza (2012). Pedagogische civil society: het verkeerde concept. (blog). sociale vraagstukken. (available: 25 Jun 2012).
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Handen af van vrijwilligers. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 27 Sep 2012).
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Van de koeien en het gras. De meent van het vrijwilligerswerk. (blog). bureau de helling. (available: 26 Mar 2012).
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2012). Wie gaat het doen: beroepskracht of Vrijwilliger? Sport Bestuur en Management, 14 (2), 42-43.
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Rol Civil Society in transitie jeugdzorg? Tijdschrift Jeugdbeleid, 6 (2), 71-79.
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Red de solidariteit: verstevig de directe solidariteit tussen mensen. Christen Democratische Verkenningen, 32 (zomer), 70-77.
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Grenzen aan de Civil Society. In H. Jumelet & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 117-130). Den Haag: SWP
 • L.C.P.M. Meijs & C. Mies (2012). Meer dan met elkaar hockeyen. In H. Jumelet & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 132-139). Den Haag: SWP
 • A. Wijnbergen, L.C.P.M. Meijs & E.A. van Baren (2012). Het vrijwilligerswerk van Nederlanders in het buitenland: net zoals thuis? (Extern rapport). rotterdam: ecsp
 • E. van Londen, F. van der Linden, W.H.A. Huisman & L.C.P.M. Meijs (2012). De financiering van kleine non-profit organisaties. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz, E.A. van Baren & L. Roza (2012). The unique value of volunteering in the upbringing of children and adolescents: An experimental approach. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2012). Denktank beleidsmedewerkers over de waarde en inzet van vrijwilligers(werk). Rapport gebaseerd op de focusgroep met beleidsmedewerkers Gemeente Oosterhout & locale CJG. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • J.R. de Vries, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, N. Hoogervorst, J.W. Metz & E.A. van Baren (2012). Wat maakt het uit voor jouw kind? Vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk ten opzichte van beroepsmatig werk. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • L.C.P.M. Meijs, W.H.A. Huisman & L. Roza (2011). De economische waarde van het vrijwilligerswerk door Humanitas.
 • F.A. Ploeg, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2011). Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk 22 november 2011. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • F.A. Ploeg, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2011). De taakverdeling tussen beroepskrachten en vrijwilligers: Waarom deze taken aan verschillende medewerkers wordt toegekend.
 • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Over hedendaagse ‘vrijwillige inzet’ en ‘vrijwilligersmanagement’ als bouwstenen voor de pedagogische civil society.
 • L.C.P.M. Meijs (2011). Kamercommissie hoort belanghebbenden over Geefwet: "Er blijft nog veel onbesproken". (nieuwsbrief).
 • L. Roza, A. Becker, E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2011). The 'Why' of Older Volunteers: Do Employment and Loss of Spouse Influence the Motivation of Older Volunteers? The International Journal of Volunteer Administration, 28 (1).
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & P.W.J. Verlegh (2011). The rewards of corporate giving. RSM Insight, 8 (4), 10-11.
 • W.H.A. Huisman, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Vrijwilligerswerk in de media: termen in de Nederlandse samenleving.
 • W.H.A. Huisman & L.C.P.M. Meijs (2011). De vrijwillige inzet van werkend Nederland: Handvatten voor het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van een groep die onder continue tijdsdruk staat. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • L.C.P.M. Meijs, L. Bridges Karr, E.A. van Baren & W.H.A. Huisman (2011). Vrijwilligerswerk = Matchmaking. "Vrijwilligers zijn geen lego. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
 • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Hoe derde partijen, zoals overheden, bedrijven en fondsen, hedendaags‘vrijwilligerswerk’, ‘vrijwilligersmanagement’ en de civil society kunnen bevorderen. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). De praktijk leert: Een uitgebreide tussenstand na 2 jaar invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). Volontairs en vrijwillige politieambtenaren binnen de politie: waar liggen de blokkades voor een vrijwilligersvriendelijke cultuur? (Extern rapport). Tilburg: Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers
 • L.C.P.M. Meijs & E.A. van Baren (2010). Filantropie: Het geven van geld en tijd. Een achtergrondnotitie over definities, actoren, stand van zaken, trends en strategie voor beleid. (Extern rapport). Den Haag: ministerie van VWS
 • L.C.P.M. Meijs (Ed.). (2010) Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.
 • L.C.P.M. Meijs (2010). Vrijwillige energie in de veiligheid. In K Stuive & P Deelman (Eds.), Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie in de veiligheid. Dordrecht: SMVO
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2010). Geleid vrijwilligerswerk: een nieuw conceptueel kader. In E. Hambach, L. Hustinx & G. Redig (Eds.), Chinese vrijwilligers: over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt (pp. 65-86). Brussel: Politeia
 • L.C.P.M. Meijs (2010). Betrokkenheid als verzekering tegen een zwalkende overheid. In Paul Cremer Lezing. rijswijk: Leeuwendaal / Paul Cremerslezing
 • L.C.P.M. Meijs (2009). Verwarring voorkomen met vrijwilligerscontract. Bestuur Rendement, 10 (2), 8-9.
 • L.C.P.M. Meijs, M. Tschirhart, E.M. Ten Hoorn & J.L. Brudney (2009). The Effects of Corporate Volunteering on Volunteerability. The International Journal of Volunteer Administration, 26 (1), 23-32.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & M. Van Sluis-Barten (2009). The WellVenture Monitor: Does corporate volunteering actually pay off? CEV Conference: Prague, Czech Republic (2009, mei 14 - 2009, mei 16).
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Op weg naar duurzaam vrijwilligersbeleid. Bestuursforum. Maandblad voor Christen-democratische Gemeente- en Provinciebestuurders, 32, 12-13.
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Volle agenda's zijn het probleem (opinie). Trouw (print).
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Werken aan een sociale stad. In Opstellen voor Opstelten en alle andere Rotterdammers (pp. 68-71). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Pas op voor de zeven doodzonden! Bestuur Rendement, 11, 18-19.
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Vrijwillig(er) op internet. Bestuur Rendement, 11, 18-19.
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Laat niets aan toeval over. Bestuur Rendement, 11, 21-22.
 • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn & J.L. Brudney (2007). Improving Societal Use of Human Resources: From Employability to Volunteerability. Voluntary Action, 8 (2), 36-54.
 • L.C.P.M. Meijs & J. Braun (2007). Bekende Nederlanders als ambassadeur: image boost of nobel vrijwilligerswerk? Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (1), 53-64.
 • L.C.P.M. Meijs (2007). Torn Between Two Sectors. Journal of Volunteer Administration, 24 (3), 50-53.
 • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn, M. Tschirhart & J. Brudney (2007). De effecten van werknemersvrijwilligerswerk op volunteerability. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (Supplement), 111-120.
 • L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2007). Winning Volunteer Scenarios: The Soul of a New Machine. The International Journal of Volunteer Administration, 24 (3), 68-79.
 • J. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2007). Een tragedie in vrijwilligerswerk voorkomen: een nieuw paradigma. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (Supplement), 11-20.
 • L.C.P.M. Meijs & B. Delleman (2006). Buurtbemiddeling in Rotterdam. Het investeren in betrokkenheid van burgers. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam / RSM Erasmus University
 • L.C.P.M. Meijs & I. den Ouden (2006). Non-profit CV's van succesvolle allochtone Rotterdammers. (Extern rapport). Rotterdam: idO Onderzoek en Advies en RSM Erasmus University
 • L.C.P.M. Meijs, J.L. Brudney & E.M. Ten Hoorn (2006). Discussion paper for a national roundtable on the future of volunteering in the Netherlands. (Extern rapport). Utrecht/ Rotterdam: CIVIQ/ RSM Erasmus University
 • L.C.P.M. Meijs & I. den Ouden (2006). Danken succesvolle allochtonen hun succes aan vrijwilligerswerk? Vrijwillige Inzet Onderzocht, 3 (1), 31-41.
 • L.C.P.M. Meijs, J.L. Brudney, M. Tschirhart & E.M. Ten Hoorn (2006). Does service learning serve in the long run? Annual Meeting of the Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action: Chicago, USA (2006, november 16 - 2006, november 18).
 • L.C.P.M. Meijs & L.T. Moratis (2006). Strikt een prima partner. Bestuur Rendement, 9 (5), 4-5.
 • L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2006). Zorgen voor inzetbaarheid. Bestuur Rendement, 9 (6/7), 4-6.
 • M. Kuperus, W.M. Stubbe, E.M. Ten Hoorn, L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2006). Preparation document for participants Invitational conference ¿the future of volunteering¿ 7 September 2006, WTC Building, Rotterdam, the Netherlands. (Extern rapport). Utrecht/ Rotterdam: CIVIQ/ RSM Erasmus University
 • M. Loenen, G. Lugtenberg, L.C.P.M. Meijs & M. Njiokiktjien (2005). Leren door service, Service door leren. (Intern rapport). onbekend: Rotterdam School of Management
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Nieuwe uitdaging voor de non-profit sector. Bestuur Rendement, 1 (2), 12-14.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Een hoopvolle gloedgolf! Vakwerk, 15 (1), 4.
 • C. van den Bos, E.M. Ten Hoorn, L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2005). Vrijwillgerscentrales in de literatuur:veel vragen, weinig antwoorden; vijf onderzoeksthema's. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2 (2), 18-27.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2005). Duurzame partnerschappen in perspectief: samenwerken tussen bedrijven en non-profitorganisaties. Markant, 2005 (1), 5-14.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Show me the money! Vakwerk, 15 (2), 4.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2005). Experimenteren met service learning: werken in de samenleving als onderwijsmethode. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2 (1), 46-55.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Zeven redenen waarom non-profits mislukken. Bestuur Rendement, 8 (4), 12-13.
 • H. van Groeningen & L.C.P.M. Meijs (2004). WhoZnext. In Janssens, J. e.a. (Ed.), Education through sport, An overview of good practices in Europe (pp. 236-241). Nieuwegein: Arko Sports Media
 • L.C.P.M. Meijs & L. Phoelich (2004). Impactagenda: een methode om maatschappelijk betrokken ondernemen op lokaal niveau te stimuleren. (Extern rapport). Den Haag: Commissie Vrijwilligersbeleid
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Naar een goed portfoliomanagement voor non-profitorganisaties. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (2), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Is verkeerd management gevaarlijk voor het sociaal kapitaal? Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (1), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Campaigning organisaties in verandering: Van ledenmanagement naar programmamanagement. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 1 (1), 34-43.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). een goed portfoliomanagement voor non-profit organisaties. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (3), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2004). Reviewing Partnerships: A Developmental Perspective of Profit-Nonprofit Partnerships. Journal of Volunteer Administration, 22 (3), 40-45.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Non-profitmanagement: Een kerk moet gemanaged worden maar is geen bedrijf! Idea, 25 (6), 31-32.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Vrijwilligerswerk in de kerk. Naar nieuw vrijwilligersmanagement. Dienst, 52 (3), 64-69.
 • L.C.P.M. Meijs & J. Veldman (2004). Cold Turkey afkicken van subsidies. Vakwerk, 14 (1), 8-11.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2004). Allemaal aan de BN?er! Vakwerk, 2 (2), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Dan maar wat meer? Vakwerk, 14 (3), 9.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Non-profit Nederland gaat digitaal. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (6), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Impactagenda Jongerenparticipatie Goes: Ook de jeugd wil graag in Goes blijven. (Extern rapport). Den Haag: Commissie Vrijwilligerswerkbeleid
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Bestuur en directie: op weg naar synergie. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (4), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2003). Een technologische revolutie in het vrijwilligerswerk. Vakwerk, 13 (1), 12-13.
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Het 'Policy governance'-model van John Carver. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (1), 9-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Evaluatie Ouders Graag Gezien. (Extern rapport). Amersfoort/ Amsterdam: NCSU/ NCS
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Evaluatie WhoZnext. (Extern rapport). Arnhem: NISB/ whoZnext
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Naar een nieuwe ondersteuningsstructuur voor voor het vrijwilligerswerk in Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
 • L.C.P.M. Meijs & A.L.G. Olde Hanter (2002). Evaluatie en toekomstgericht onderzoek van het Steunpunt Scouting Gelderland: Naar een betere ondersteuning van georganiseerd jeugd- en jongerenwerk. (Extern rapport). Rotterdam: EUR, Faculteit Bedrijfskunde, Vakgroep BSM
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Stakeholdermanagement voor non-profits! Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 5 (7), 10.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Mannen komen van mars, vrouwen van venus. Vakwerk, 12 (6), 2.
 • L.C.P.M. Meijs & N. Schoenmaker (2002). Ouders aan de bal, Praktische methode voor ouderparticipatie in de sport. Vakwerk, 12 (6), 18-19.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Van VBK naar VTW. Vakwerk, 12 (1), 5.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Beroepskrachten en vrijwilligers. Vakwerk, 12 (3), 2.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Een ineffectieve mantra. Vakwerk, 12 (4), 2.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). Een agressief vingertje in het vrijwilligerswerk. Vakwerk, 12 (5), 2.
 • L.C.P.M. Meijs (2002). De zoektocht naar impact! Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 5 (6), 6-7.
 • L.C.P.M. Meijs & E. Hoogstad (Ed.). (2001). Vrijwilligerswerk in Nederland en Vlaanderen: 30 November 2000: proceedings derde Onderzoeksdag. Rotterdam: Vakgr. Business Society Management, Fac. Bedrijfskunde, EUR
 • L.C.P.M. Meijs & E. Hoogstad (2001). New ways of managing volunteers: combining membership management and programme management. Voluntary Action, 3 (3), 41-61.
 • L.C.P.M. Meijs & P.L. Hupe (2001). Gemengde Sectoren. Over verschillen en overeenkomsten tussen markt, overheid en non-profit. Tijdschrift Privatisering, 8 (5), 11-15.
 • C.J.G. Vingerhoets & L.C.P.M. Meijs (2000). 'Vrijwilligerswerk in musea: een wereld in beweging.'. Vakwerk, 10 (6), 18-19.
 • F. Handy, R.A. Cnaan, J.L. Brudney, U. Ascoli, L.C.P.M. Meijs & S. Renade (2000). Public perception of ¿Who is a volunteer¿: An examination of the net-cost approach from a cross-cultural perspective. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 11 (1), 45-65.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Een gezonde bestuurscrisis moet kunnen maar laat het niet uit de hand lopen: over groeistuipen, conflicten en bobo-gedrag. Sport Bestuur en Management, 3 (5), 16-17.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'De economische en maatschappelijke waarde van vrijwilligerswerk.'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (6), 7-7.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Thema: 'Management van vrijwilligersorganisaties: een specialiteit', 'Management van vrijwilligers', 'Een typologie van vrijwilligersorganisaties'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (5), 6-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Boekbespreking: Bowling alone: sociaal kapitaal als paraplu'. Vakwerk, 10 (5), 24-25.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Het drama van de veralgemenisering'. Vakwerk, 10 (5), 4-4.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Het bestrijden van honger als tijdsverdrijf'. Vakwerk, 10 (4), 4-4.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Vergrijzing in het vrijwilligerswerk'. Vakwerk, 10 (3), 10-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Vrijwilligerswerk op school: valkuilen en oplossingen: " We trekken wel een blik ouders open" '. Vakwerk, 10 (3), 11-12.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Boekbespreking: The virtual volunteering guidebook'. Vakwerk, 10 (3), 24-24.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Wie doet wat: Beroepskracht of vrijwilliger?'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (4), 7-7.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Niet klagen , maar vragen. Ouderparticipatie als vrijwilligerswerk'. Vernieuwing, 59 (6), 19-20.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Voorzitter, secretarisen penningmeester: een drie-eenheid! Taken en profielen'. Sport Bestuur en Management, 3 (juni-juli), 6-6.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Non-profitmanagement: het is toch anders!'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (3), 6-6.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). Vermomd vrijwilligerswerk? Vakwerk, 10 (2), 30-30.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). Kip of ei? Vakwerk, 10 (1), 27-27.
 • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Verder na 2001?'. Vakwerk, 10 (6), 4-4.

Work in Progress (2)

 • L. Roza, D. Haski-Leventhal & L.C.P.M. Meijs (2018). Increasing employee involvement in corporate citizenship: overcoming individual barriers to participation. The Journal of Corporate Citizenship.
 • L.C.P.M. Meijs Twee dagen iets goeds doen, met z'n allen. NRC Handelsblad

Scholarly Publications (82)

 • D. Haski-Leventhal, L.C.P.M. Meijs, L. Lockstone‐Binney, K. Holmes & M. Oppenheimer (2018). Measuring Volunteerability and the Capacity to Volunteer among Non‐volunteers: Implications for Social Policy. Social Policy and Administration, Accepted. doi: 10.1111/spol.12342
 • R. Schachar, L. Hustinx, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2018). ¬¬A New Spirit Across Sectors: Constructing a Common Justification for Corporate Volunteering. European Journal of Cultural and Political Sociology, 5 (1-2), 90-115.
 • D. Haski-Leventhal, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2017). Congruence in Corporate Social Responsibility: Connecting identity and behavior, employers and employees. Journal of Business Ethics, 143 (1), 35-51. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10551-015-2793-z
 • L. Roza, I. Shachar, L.C.P.M. Meijs & L. Hustinx (2017). The nonprofit case for corporate volunteering: a multi-level perspective. The Service Industries Journal, 37 (11-12), 746-765. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2017.1347158
 • J.W. Metz, L. Roza, L.C.P.M. Meijs, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2017). Differences between paid and unpaid social services for beneficiaries. European Journal of Social Work, 20 (2), 153-166. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1188772
 • O. Samuel, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2016). Exploring partnerships from the perspective of HSO beneficiaries: The case of corporate volunteering. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance, 40 (3), 220-237. doi: http://dx.doi.org/10.1080/23303131.2015.1117552
 • J.W. van der Roest, J.J. van Kalmthout & L.C.P.M. Meijs (2016). A consumerist turn in Dutch voluntary sport associations. European Journal for Sport and Society, 13 (1), 1-18. doi: http://dx.doi.org/10.1080/16138171.2016.1153882
 • G. Nonet, L.C.P.M. Meijs & K. Kassel (2016). Understanding Responsible Management – Emerging Themes and Variations from European Business School Programs. Journal of Business Ethics, 139 (4), 717-736. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10551-016-3149-z
 • I. Krasnopolskaya, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2015). Impact of Corporate Volunteering on Employee Civil Engagement and Satisfaction. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.
 • J.L. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2014). Models of Volunteer Management: Professional Volunteer Program Management in Social Work. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance, 38 (3), 297-309. doi: http://dx.doi.org/10.1080/23303131.2014.899281
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.E. Hooft (2014). Overheidsparticipatie bij Burgerinitiatieven: Bevindingen op basis van Samen Werken aan een Goede Gezondheid. (Extern rapport). Rotterdam: RSM, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • R. Habraken, L.C.P.M. Meijs, L. Schulpen & C. Temmink (2013). Dutch civil society at crossroads. Development in Practice, 23 (5-06), 742-754. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09614524.2013.801398[go to publisher's site]
 • J.L. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2013). Our Common Commons: Policies for Sustaining Volunteer Energy. Nonprofit Policy Forum, 4 (4), 29-45. doi: http://dx.doi.org/10.1515/npf-2012-0004
 • L.C.P.M. Meijs (2012). keynote adress: Huge Aspirations need local upscaling. In Third Nitte int conference on "development challenges, global aspirations and local realities. Nitte, India: Justice K.S. Hegde Institute of Management
 • S. Zrinš?ak, I. Lakoš, F. Handy, R. Cnaan, J.L. Brudney, D. Haski-Leventhal, K. Holmes, L. Hustinx, C. Kang, L.C.P.M. Meijs, A.B. Pessi, B. Ranade, K.A. Smith & N. Yamauchi (2012). Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu (Student Volunteering in Zagreb in a Comparative Context). In Revija za socijalnu politiku (Croatian Journal of Social Policy) (pp. 25-48)
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & L. Hustinx (2012). Where civil society flirts with the market: designing a corporate volunteer program. 10th International Conference (ISTR-2012): sienna.
 • L. Roza, I.Y. Shachar, L.C.P.M. Meijs, L. Hustinx & R. Geysmans (2012). Implementation of corporate volunteering from a nonprofit perspective: an exploratory research. Arnova 2012: Indianapolis, USA.
 • J. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2012). A Best Practice Model or Models of Best Practices? A Framework for Differentiating Effective Volunteer Program Management. Arnova: Indianapolis, IN (2012, november 15 - 2012, november 17).
 • J.W. Metz, L. Roza, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Differences between paid and unpaid social sevices for beneficiaries. Arnova: Indianapolis IN (2012, november 15 - 2012, november 17).
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, F. Handy & R.A. Cnaan (2012). Monitorial Citizens or Civic Omnivores? Repertoires of Civic Participation among University Students. Youth & Society, 44 (1), 95-117. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0044118X10396639[go to publisher's site]
 • R.A. Cnaan, A.B. Pessi, S. Zrinscak, F. Handy, J.L. Brudney, H. Gronlund, D. Haski-Leventhal, K. Holmes, L. Hustinx, C. Kang, M. Kassam, L.C.P.M. Meijs, B. Ranade, K.A. Smith & N. Yamauchi (2012). Student values, religiosity, and pro-social behaviour: a cross-national perspective. Diaconia: journal for the study of christian social practice, 3 (1), 2-25.
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Reniventar la sociedad civil: A la tercera va la vencida! In V. Perez-Diaz (Ed.), Europe ante una crisis global Economia, geoestrategia, sociedadcivil y valores (pp. 165-182). Madrid: Gota a Gota
 • W.M. Stubbe, L. Roza, L.C.P.M. Meijs & M.S. moodithaya (2011). Public Perceptions of Corporate Community Involvement: A net-cost approach among university students in India and the Netherlands. In Refining the roles of business', NGOs and Governments. Mission for a better global society. New Delhi: Manak Publications
 • L.C.P.M. Meijs Creating a future for volunteering in Western European countries. WU.Alumni.News, pp. 4-4.
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, F. Handy & R.A. Cnaan (2011). Nachtwakers of omnivoren? Het participatieprofiel van universiteitsstudenten in Nederland en Vlaanderen. Ontwikkelingen in het Marktonderzoek / Jaarboek MOA, 2011 (13), 223-237.
 • L. Hustinx & L.C.P.M. Meijs (2011). Re-embedding volunteering: in search of a new collective ground. Voluntary Sector Review, 2 (1), 5-21. doi: http://dx.doi.org/10.1332/204080511X560594
 • F. Handy, R.A. Cnaan, G. Bhat & L.C.P.M. Meijs (2011). Jasmine growers of coastal Karnataka, India: Sustainable community-based entrprise. Entrepreneurship and Regional Development, 23 (5-6), 405-417. doi: http://dx.doi.org/10.1080/08985626.2011.580166[go to publisher's site]
 • H. Gronlund, K. Holmes, C. Kang, F. Handy, R.A. Cnaan, J. Brudney, D. Haski-Leventhal, L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, A. Pessi, S. Ranade, N. Yamauchi & S. Zrinscak (2011). Cultural values and volunteering: a cross-cultural comparison of students¿ motivation to volunteer in 13 countries. Journal of Academic Ethics, 9 (2), 87-106. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10805-011-9131-6[go to publisher's site]
 • F. Handy, L. Hustinx, C. Kang, R.A. Cnaan, J.L. Brudney, D. Haski-Leventhal, C. Holmes, M. Kassam, L.C.P.M. Meijs, B. Ranade, N. Yamauchi, A.B. Yeung & S. Zrinscak (2010). A cross-cultural examination of student volunteering. Is it all about resume building? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39 (3), 498-523. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0899764009344353[go to publisher's site]
 • D. Haski-Leventhal, H. Gronlund, K. Holmes, L.C.P.M. Meijs, R.A. Cnaan, F. Handy, J.L. Brudney, L. Hustinx, C. Kang, M. Kassam, A. Pessi, B. Ranade, K. Smith, N. Yamauchi & S. Zrinscak (2010). Service learning: findings from a 14 nations study. Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing, 22 (3), 161-179. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10495141003702332[go to publisher's site]
 • L.C.P.M. Meijs & D. Haski-Leventhal (2010). The volunteer matrix: Positioning of volunteer organizations. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 16 (2), 127-137. doi: http://dx.doi.org/10.1002/nvsm.406
 • D. Haski-Leventhal, L.C.P.M. Meijs & L. Hustinx (2010). The Third Party Model: Enhancing volunteering through governments, corporations and educational institutes. Journal of Social Policy, 39 (1), 139-158. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0047279409990377[go to publisher's site]
 • L.C.P.M. Meijs (2010). Reinventing Strategic Philanthropy: The Sustainable Organization of Voluntary Action for Impact. (2010, februari 19). Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management
 • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). Werknemersvrijwilligerswerk: Goed of slecht voor het vrijwilligerswerk? In E Hambach, L Hustinx & G Redig (Eds.), Chinese Vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt (pp. 107-124). Brussel: Politeia ism Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & P.W.J. Verlegh (2010). Designing corporate community programs. How corporate volunteering can be instrumental in reaching personal fulfillment, and loyal employees. CRR Conference: Marseille (2010, september 15 - 2010, september 17).
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, F. Handy & R.A. Cnaan (2010). Nachtwakers of omnivoren? Het participatieprofiel van universiteitsstudenten in Nederland en Vlaanderen. In Jaarboek MOA (pp. 223-237). Haarlem: MOA, Center for Marketing Intelligence and Research
 • J.L. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2010). Our common commons: sustaining volunteer energy. Association for Nonprofit and Social Economy Research (ANSER): Montreal, Canada (2010, juni 2 - 2010, juni 4).
 • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). The effects of a corporate community program; what is in it for the employee and the organization? Volunteering Counts: A volunteering research conference: Manchester, United Kingdom (2010, maart 1 - 2010, maart 2).
 • J.M. van der Voort & L.C.P.M. Meijs (2009). The double edge of legitimation: The microdynamics in framing corporate community involvement. In B. Wempe & J.M Logsdon (Eds.), Proceedings of the 18th annual meeting of International Association for Business and Society
 • J.M. van der Voort, K. Glac & L.C.P.M. Meijs (2009). Managing Corporate Community Involvement. Journal of Business Ethics, 90 (3), 311-329. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10551-009-0051-y[go to publisher's site]
 • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2009). Werknemersvrijwilligerswerk in de civil society? In P. Dekker & J. de Hart (Eds.), vrijwilligerswerk in meervoud: Civil Society en vrijwilligerswerk 5 (pp. 239-256). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2009). Geleid vrijwilligerswerk: Over het vrijwilligers potentieel van de Nederlandse samenleving(en nieuwe strategieen om het te bevorderen). In P. Dekker & J. De Hart (Eds.), Vrijwilligerswerk in meervoud: Civil Society en vrijwilligerswerk 5 (pp. 257-276). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
 • J.L. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2009). It ain't natural: toward a new (natural) resource conceptualization for volunteer management. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38 (4), 564-581. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0899764009333828
 • L.C.P.M. Meijs (2009). Corporate-Civil Society Partnerships: Stakeholder dialogues and Resources Exchanges. In M.S Moodithaya, N.K. Thingalaya, N.S. Shetty & G.V. Joshi (Eds.), Better Business Practices for Sustainable Social Change (pp. 105-113). Mumbai, India: Sita Book House
 • D. Haski-Leventhal, R.A. Cnaan, F. Handy, J.L. Brudney, K. Holmes, L. Hustinx, C. Kang, M. Kassam, L.C.P.M. Meijs, B. Ranade, N. Yamauchi, A.B. Yeung & S. Zrinscak (2008). Students Vocational Choices and Voluntary Action: A 12 Nation Study. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 19 (1), 1-21. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11266-008-9052-1
 • M. Dresen, E. Klijn & L.C.P.M. Meijs (2008). Social Capital and the Specialism of Lawyers. academy of management: .
 • C. van den Bos & L.C.P.M. Meijs (2008). Using Volunteer Centers to Build Civil Society in Europe. Paper presented at ARNOVA 2008. ARNOVA: .
 • A.P. Dreimuller & L.C.P.M. Meijs (2008). Change feels strange: A Study of change management in not-for-profit housing corporations in the Netherlands. Paper presented at ARNOVA 2008.
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, K. Holmes & K. Smith (2008). Student Volunteering in 15 Countries: Strengthening Civil Society? Student Volunteering and Building Trust: Social Capital as an Individual or Collective Asset? Paper presented at the 8th International Conference of International Society for Third Sector Reseach (ISTR).
 • L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2008). Guarding the future of our society: conceiving volunteerism as a natural resource. Paper presented at the 8th International conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR).
 • L.C.P.M. Meijs (2008). Ondernemingen en vrijwillige inzet. In P Dekker (Ed.), Bedrijfsleven & Civil Society (pp. 49-60). Driebergen: Stichting Synthesis
 • L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2008). No One best Volunteer Administrator. In Liao-Troth, M. (Ed.), Challenges in Volunteer Management. A Volume in Research in Public Management (pp. 29-50). Charlotte: Information Age Publishing
 • L.C.P.M. Meijs (2007). When the State Sneezes, the nonprofit Sector Catches a Cold: Reinventing Nonprofit in the Netherlands. In G. Donnelly-Cox & C. Breathnach (Eds.), Differing Images: The Irish Nonprofit sector and Comparative Perspectives (pp. 39-50). Dublin: The Liffey Press
 • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn & J.L. Brudley (2007). The other side of the coin": What do Business Schools Teach the Typical Business Undergraduates About the Nonprofit Sector? A Case Study From the Netherlands. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36 (4 (supplement)), 80-98. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0899764007305050[go to publisher's site]
 • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2007). Geleid vrijwilligerswerk; Over het potentieel van de Nederlandse samenleving in 2015 (en nieuwe strategieen om het te bevorderen). (Extern rapport, no D/2007/1192/13). Leuven: Centrum voor Sociologisch Onderzoek
 • L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2006). The external value of corporate volunteering: How does it influence volunteering by employees inside and outside the program? Annual Meeting of the Academy of Management Knowledge, Action and the Public Concern: Atlanta, Georgia USA (2006, augustus 11 - 2006, augustus 16).
 • L.B. Karr & L.C.P.M. Meijs (2006). Sustaining the Motivation to Volunteer in Organizations. In D. Fetchenhauer, A. Flache, B. Buunk & S. Lindenberg (Eds.), Solidarity and Prosocial Behavior. An integration of sociological and psychological perspectives (pp. 157-172). New York: Springer Science+Business Media, Inc.
 • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn & M. Tschirhart (2006). The Effects of Corporate Volunteering on Volunteerability. Paper presented at the Invitational Conference by CIVIC and RSM Erasmus University, B-SM department on `The future of volunteering¿, September 7, 2006 at Rotterdam, the Netherlands.
 • L.C.P.M. Meijs (2006). Maatschappelijk betrokken ondernemen. In L. Moratis & M van der Veen (Eds.), Basisboek MVO (pp. 307-316). Assen: Van Gorcum
 • L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2006). What are future business leaders learning about the nonprofit sector at business schools?. Paper presented at the BENCHMARK 3: Conference on Nonprofit and Philanthropic Studies, March 16-19, 2006, Tempe, Arizona.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). Governance in non-profitorganisaties. Goed Bestuur & Toezicht, 1 (1), 65-72.
 • J.M. van der Voort, L.C.P.M. Meijs & G.M. Whiteman (2005). Creating Actionable Knowledge:Practicing Service Learning in a Dutch Business Context. In C. Wankel & R. DeFillipi (Eds.), Educating Managers through Real World Projects (Vol. 4 in `Research in Management Education and Development'.) (pp. 149-180). Greenwich: Information Age Publishing
 • T. van Hal, L.C.P.M. Meijs & M. Steenbergen (2004). Volunteering and Participation on the Agenda. Survey on volunteering policies and partnerships in the European Union. Utrecht: CIVIQ
 • J.M. van der Voort & L.C.P.M. Meijs (2004). Partnerships in Perspective: About Sustainable Relationships between Companies and Voluntary Organisations. The Nonprofit Review, 4 (1), 9-18.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). De toegevoegde waarde van non-profits bewijzen. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (5), 8-10.
 • L.C.P.M. Meijs (2004). The Resilient Society: On volunteering, civil society and corporate community involvement in transition. (2004, september 17). Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Can a governmental volunteer policy influence volunteering and volunteerism? Paper presented at IRSPM VIII, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Budapest, Hungary, March 30 ? April 2 2004. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Changing the welfare mix: going from a corporatist to a liberal non-profit regime.This working paper can be found at http://www.jhu.edu/~istr/conferences/toronto/workingpapers/. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs & J. Brudney (2004). Creating community pay offs with winning volunteer scenarios. Paper presented at the 2004 Eurofestation, Maastricht, The Netherlands, November 9-11, 2004. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs (2004). Linking community responsibility of business schools and the social responsibility of businesses. Paper presented at the symposium "Community responsibility: how can universities be more succesful? Introducing the concepts of 'service learning' and a transfer going culture" at the Erasmus University Rotterdam, may 17-18, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs & M. Steenbergen (2004). Towards Eurofestation 2004: volunteering and the EU, discussionpaper for the Preleminary Conference Dublin 3rd-4th June, NOV/CIVIQ, Utrecht. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs & J. Brudney (2004). Winning volunteer scenarios: the soul of a new machine. Paper presented at the 2004 Annual Meeting of ARNOVA. (Intern rapport). : Unknown
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Book review: For your bookshelf: Making money while making a difference: how to profit with a nonprofit partner [Bespreking van het boek Making money while making a difference: how to profit with a nonprofit partner]. Corporate Reputation Review, 6(3), 291-295.
 • L.C.P.M. Meijs, F. Handy, R.A. Cnaan, J.L. Brudney, U. Ascoli, S. Renade, L. Hustinx, S. Weber & I. Weiss (2003). All in the Eyes of the Beholder? Perceptions of Volunteering Across Eight Countries. In Halman,.L. Dekker, P. (Ed.), The value of volunteering: Cross-cultural perspectives (pp. 19-34). New York: Kluwer/Plenum
 • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2001). Non-profit in Nederland: Maakt het wat uit? In A. Burger & P. Dekker (Eds.), Noch markt, noch staat: de Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief (SCP-publicatie ISSN 1568-1262 ; 2001/2). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
 • L.C.P.M. Meijs (2000). Hybride Governance: The impact of the nonprofit sector in the Netherlands. In J. Hopkins (Ed.), Hybride Governance: The impact of the nonprofit sector in trhe Netherlands (pp. ---). -: SCP - Sociaal en Cultureel Planbureau
 • L.C.P.M. Meijs & J. Brudney (2000). 'Management and organization in the third sector: Fanning the fires of volunteer involvement. Comparing US and Dutch fire firghting organizations'. In - - (Ed.), Conference abstract volume, fourth international conference of the International Society for Third-Sector Research, Trinity College, Dublin (pp. 152-153). Dublin: Trinity College
 • L.C.P.M. Meijs & P.L. Hupe (2000). 'Evaluating the impact of the third sector:;hybrid governance: Non-profit, for-provit and governmental organizations for the public good'. In - - (Ed.), Conference abstract volume, fourth international conference of the International Society for Third-Sector Research, Trinity College, Dublin (pp. 154-155). Dublin: Trinity College
 • -. Handy, R.A. Cnaan, J. Brudney, U. Ascoli, L.C.P.M. Meijs, S. Ranade & -. Femida (2000). Public perception of "Who is a volunteer": An examination of the net-cost approach from a cross-cultural perspective'. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 11 (1), 45-65.
 • P.L. Hupe, L.C.P.M. Meijs & M.H. Vorthoren (2000). Hybrid Governance, The Impact of the nonprofit sector in the Netherlands. (Extern rapport, no 65). Den Haag: Social and Cultural Planning Office
 • L.C.P.M. Meijs & K. Giersbergen (2000). Evaluatie en ontwikkelingschets van Jeugdwerkbureau Lava, ondersteuning van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. (Intern rapport, Erasmus Busines Support Centre). : Unknown
 • P.L. Hupe, L.C.P.M. Meijs & M.H. m.m.v. Vorthoren (2000). Hybrid Governance: The impact of the nonprofit sector in the Netherlands (SCP- werkdocument, 65). Den Haag: John Hopkins University/Erasmus Universiteit/SCP

Semi Scientific Publications (54)

 • L.C.P.M. Meijs, P. Van Overbeeke & F.J. Simons (2018). tipping tractors in het vrijwilligerswerk. (blog). Sportknowhow XL. (available: 5 Jun 2018).
 • L.C.P.M. Meijs (2018). Een succesverhaal uit China: over burgerparticipatie en leenfietsen. (blog). de dikke blauwe. (available: 5 Jun 2018).
 • F.J. Simons & L.C.P.M. Meijs (2018). Boards from hell: wat te doen bij slecht bestuur. (blog). Sportknowhow XL. (available: 5 Jun 2018).
 • L.C.P.M. Meijs & P. Van Overbeeke (2017). Vrijwilligers maken de waarde. (blog). Sportknowhow XL. (available: 12 Dec 2017).
 • S. Dury & L.C.P.M. Meijs (2017). Het BuurtPensioen in Brussel: buren helpen elkaar in ruil voor uren en gezelligheid. (blog). sociale vraagstukken. (available: 6 Jun 2017).
 • M. van Harten & L.C.P.M. Meijs (2016). Filantropie: banken vergeten hun maatschappelijke krediet. (blog). Socaile Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs & P. Van Overbeeke (2016). Wat leiders kunnen leren van vrijwilligerswerk. (blog). sociale vraagstukken. (available: 2 Jun 2016).
 • L.C.P.M. Meijs (2015). Eigenwijze filantropen zijn van toegevoegde waarde. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 25 Jun 2015).
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2015). Durf eisen te stellen aan vrijwilligerswerk van bedrijven. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 13 Apr 2015).
 • M. Ritter & L.C.P.M. Meijs (2015). Uitleiding: de kracht van de beweging. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Sociaal ondernemerschap. De beweging naar nieuwe hybride modellen voor een andere toekomst (pp. 103-115). Den Haag: Stichitng Maatschappij en Onderneming
 • L.C.P.M. Meijs & J.M.L. Ter Meer (2015). Opschalen nader onderzocht: 'wat', 'hoe' en de valkuilen. In GROEI. Meer, groter, sterkst. De groei van sociale initiatieven (pp. 6-13). Utrecht: Oranje Fonds
 • S. Harchaoui, S. Zafar, L.C.P.M. Meijs & S.J.M. Fleuren (2015). FILANTROPICATIE EN PRIVATISERING: naar een fonds voor de civil society. (Extern rapport). : Society Impact
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2015). How nonprofit organisations, companies, and intermediairies can apply corporate community involvement to strenghten societ. Rotterdam: Circle of Reseacrh / RSM
 • L.C.P.M. Meijs & M. Ritter (2015). Sociaal ondernemerschap: De beweging naar nieuwe hybride modellen voor een andere toekomst. Den Haaf: Stichting Maatschappij en Onderneming SMO
 • L.C.P.M. Meijs (2015). De volgende stap. Bestuur Rendement, 10-11.
 • L.C.P.M. Meijs (2015). Een fonds aan uw innovatieve zijde. Bestuur Rendement, 4-5.
 • L.C.P.M. Meijs (2015). Tijd is kostbaarder dan competente. Bestuur Rendement, 18 (2), 10-11.
 • J.M.L. Ter Meer & L.C.P.M. Meijs (2015). Sociaal ondernemerschap in non-profit organisaties: een privatiseringsslag. In L.C.P.M Meijs & M. Ritter (Eds.), Sociaal Ondernemerschap: De beweging naar nieuwe hybride modellen voor een andere toekomst (pp. 18-27). Den Haag: Stiichting Maatschappij en Onderneming SMO
 • M. Ritter & L.C.P.M. Meijs (2015). introductie: sociaal ondernemerschap. In L.C.P.M. Meijs & M Ritter (Eds.), Sociaal ondernemerschap. De beweging naar hybride modellen voor een andere toekomst (pp. 7-15). Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Introductie. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 11-20). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Grip op vrijwilliger. Bestuur Rendement, 10-2014, 10-11.
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Zo moet het dus niet. Bestuur Rendement, 10-2011, 10-12.
 • L.C.P.M. Meijs & M. Molenaar (2014). Eigen kracht, verantwoordelijkheid en opdrachtgeverschap. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 108-112). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • M.C. de Wilde & L.C.P.M. Meijs (2014). Vermogensfondsen als financier van publieke doelen. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 86-105). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • L. Roza, W.M. Stubbe & L.C.P.M. Meijs (2014). Waarom en hoe non-profitorganisaties, bedrijven en intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kunnen inzetten voor een sterkere samenleving. Wetenswaardigheden uit onderzoek. Rotterdam: Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Vrijwilligerswerk. (blog). PCOB. (available: 1 Mar 2014).
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Vrijwillige Energie. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 34-42). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • L. Roza, W.M. Stubbe & L.C.P.M. Meijs (2014). Why and how nonprofit organizations, companies and intermediaries, can use corporate community invovlement to strengthen society. Rotterdam: Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Het inzetten van vrijwilligerswerk voor samenleving, organisatie en individu. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 56-64). Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
 • E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2014). Nieuwe manieren om vrijwilligerswerk te organiseren. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 44-54). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Familie-vakantie-vrijwilligerswerk. (blog). PCOB. (available: 1 Jul 2014).
 • L.C.P.M. Meijs (2014). Oranje Boven. (blog). PCOB. (available: 1 May 2014).
 • A.J. Kruiter & L.C.P.M. Meijs (2014, augustus 6). Vrijwilligers pikken heus gaan banen in, FNV. NRC, pp. 16-17.
 • L.C.P.M. Meijs (2013). Pas op voor de supervrijwilliger. Bestuur Rendement, 16 (2), 18-19.
 • L.C.P.M. Meijs Pimp je CV. De Groene Amsterdammer, pp. 36-37.
 • L.C.P.M. Meijs & L.M. van Vliet (2013). Vormen van diversiteit: zes handreikingen voor het sociale domein. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Vrijwilligers zullen doorgaan. Vakwerk, 2012 (4), 4-4.
 • L.C.P.M. Meijs (2012). Makelaar in kennis.
 • L.C.P.M. Meijs Vrijwilliger houdt niet van vergaderen. Stentor Zwolse Courant
 • L.C.P.M. Meijs (2011). Vrijwilligerswerk met de tijd mee. Bestuur Rendement, 07-2011.
 • L.C.P.M. Meijs (2011). De populariteit vanvrijwilligerswerk onder jonge mensen groeit enorm.... (nieuwsbrief).
 • L.C.P.M. Meijs (2011). Nederlanders willen vrijwilligerswerk doen onder werktijd. (blog).
 • L.C.P.M. Meijs (2011). Interview met....
 • L.C.P.M. Meijs Mensen hebben behoefte om anderen te helpen. Metro
 • L.C.P.M. Meijs & B. Slijkhuis (2011). Volunteering in the Netherlands: New approach for a new generation. AARP International - The Journal.
 • L.C.P.M. Meijs Senioren stomen door. ANBO Magazine
 • L.C.P.M. Meijs Vrijwilligers zijn kritischer. Clink, pp. 14-16.
 • L.C.P.M. Meijs Zijn er straks nog genoeg vrijwilligers? De Praktijk, pp. 18-23.
 • L.C.P.M. Meijs Ik krijg er veel waardering voor. Parool
 • L.C.P.M. Meijs Cultuurverschil nekt allochtone vrijwilliger. Binnenlands Bestuur
 • L.C.P.M. Meijs Ook de vrijwilliger speelt een rol bij opvoeding. De Verdieping
 • L.C.P.M. Meijs Gulle gevers met een agenda. Management Scope
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Vrijwilligerswerk en levensbeschouwing: een wereld in beweging. Idea.
 • L.C.P.M. Meijs (2003). Hoe wordt een bestuur effectief? Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (3), 8-10.

Other (8)

 • L.C.P.M. Meijs (Ed.). (2014). Filantropie in Nederland. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
 • E.A. van Baren, L. Roza & L.C.P.M. MeijsImpact Research Development Session. Malta, The Duke of Edinburgh’s International Award Association FORUM.
 • L.C.P.M. Meijs (2011, juni 7). De kracht van vrijwilligerswerk, presentatie prof. Lucas Meijs. onbekend, Bijeenkomst georganiseerd door Stedelijk Overleg Diversiteit.
 • L.C.P.M. Meijs (2005). The resilient society: volunteering, civil society and corporate community involvement in transition¿. Inaugural address, Rotterdam School of Management / ERIM, Rotterdam: .
 • L.C.P.M. Meijs (2005). No One Best Volunteer Administrator. Paper gepresenteerd tijdens de Academy of Management 2005 Annual Meeting, 5-10 Augustus, Honolulu, Hawaii.
 • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2000). Hybrid Governance: Nonprofit, for-profit and governmental organizations for the public good. ISTR fourth international conference 'The third sector: For what and for whom?': Dublin (2000, juli 5).
 • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2000). Hybrid Governance: Public-private and beyond. NIG Conference: Enschede (2000, november 22).
 • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2000). A Responsive State; Environmental affairs in the Netherlands. 29th annual Conference of ARNOVA: New Orleans (2000, november 16).

Recognitions

Editorial positions

 • Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly

  Co-Editor

Side positions (6)

 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

  raasdlid

 • KRO

  lid RvT

 • Stras

  lid RvT

 • Resto van Harte

  lid RvT

 • Nuon Foundation

  lid RvT

 • ING for something better foundation

  lid RvT

Courses

Introduction to Business

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015
 • Code: BAP064
 • ECTS: 5 Level: Bachelor 1, Bachelor 1

IM Research clinic

 • Study year: 2018/2019
 • Code: BM-IMRC
 • ECTS: 5 Level: Master

Internationaal Project

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BMA2102
 • ECTS: 5

Non Profit Management

 • Study year: 2018/2019
 • Code: BMA2112

GBS Company-based Research Project

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BMBPGBS
 • ECTS: 6 Level: Master

Managing NGO's

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
 • Code: BMME037
 • ECTS: 6 Level: Master

Past courses

Learning by doing: consulting to social entrepreneurs

 • Study year: 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
 • Code: BKBMIN020
 • ECTS: 15 Level: Bachelor, Bachelor 3, Bachelor 3

Managing NGO's

 • Study year: 2014/2015, 2013/2014
 • Code: RSMME034
 • ECTS: 6 Level: Master

Methodology

 • Study year: 2014/2015
 • Code: BKB002
 • ECTS: 3 Level: Bachelor 1