De laatste stappen voor het afstuderen

De laatste stappen voor het afstuderen

Download je studievoortgangsoverzicht via Osiris. Zijn er in dit overzicht ontbrekende of onjuiste cijfers, neem dan z.s.m. contact op met de vakcoördinator. 

Check je persoonsgegevens in Osiris (volledige naam, geboortedatum en -plaats etc.). Deze gegevens zullen op je diploma vermeld worden. 

Heb je meer dan 20 EC aan keuzevakken? Zorg er dan voor dat de juiste vakken onder je B3 profilering programma vermeld staan, alleen deze vakken komen op je diploma te staan. Overige vakken worden in een aparte verklaring vermeld. Je kunt een vak dat nu als 'overig' vermeld wordt omwisselen met een vak onder 'Bachelor 3', door een aanvraag in te dienen bij de Examencommissie via ec@rsm.nl (vóór 14 augustus).

Wil je een vak compenseren? Aanvragen voor de compensatieregeling B2/B3 kunnen ingediend worden via het Online Verzoek Formulier tot uiterlijk 15 augustus. 

Je diploma - RSM hanteert actieve graadverlening als afstudeerprocedure. Dit betekent dat je diploma automatisch aangevraagd wordt (na 18 augustus) als je alle vakken van het 180 EC Bedrijfskunde programma hebt gehaald (en deze in Osiris zijn verwerkt), Meer informatie over actieve graadverlening vind je hier

Heb je je diploma eerder nodig? Dan kun je deze aanvragen (nadat al je cijfers zijn verwerkt in Osiris) via Osiris aan de hand van de volgende stappen (dit is niet nodig na 18 augustus): 

  • Log in OSIRIS Student
  • Klik op de tab ‘Zaken’ en klik op ‘Mijn zaken’
  • Klik op ‘Start een nieuwe zaak’ en selecteer het aanmeldformulier voor RSM
  • Vul alle vragen in en klik op ‘Submit’

Je kunt de voortgang van je aanvraag monitoren via ‘Mijn zaken’ in Osiris. Nadat je aanvraag afgerond is, zal team SV&D de status van je aanvraag wijzigen naar goedgekeurde aanvraag en zal starten met het opstellen van je diploma documenten.

Je diploma ontvangen 

  • Indien je zelf je diploma eerder hebt opgevraagd via OSIRIS - Zaken, kun je je diploma afhalen bij het Erasmus Student Service Centre (ESSC) na het maken van een afspraak. Houd er rekening mee dat het een aantal weken kan duren voordat je diploma aanvraag is verwerkt.

  • Het is ook mogelijk om je diploma op te laten halen door iemand anders. Om gebruik te maken van deze optie, kun je deze website raadplegen

Het is mogelijk om een officiële afstudeerverklaring te ontvangen, nadat alle studiepunten zijn verwerkt in Osiris. Hiervoor volg je de volgende 2 stappen:

  1. Vraag je diploma aan via OSIRIS Student (niet nodig na 18 augustus)
  2. Vraag je afstudeerverklaring en/of je officiële cijferlijst aan via team Studievoortgang & Diplomering, email: spd.rsm@eur.nl.

Bewijs van inschrijving & bewijs betaald collegegeld kunnen via deze pagina aangevraagd worden.

Afstuderen tijdens het academische jaar / bachelor studie van langer dan drie jaar

Als je je laatste bachelor vakken in de periode na je derde jaar afrond, geldt ook de actieve graadverlening procedure. Dit houdt in dat, wanneer je alle vakken van het 180 EC bachelor programma hebt gehaald (en alle cijfers staan in Osiris), je eindcijfers definitief zijn en er geen wijzigingen meer aangebracht kunnen worden in je cijferlijst. Je dient dan nog wel je diploma zelf aan te vragen via de eerder genoemde stappen. Zorg ervoor dat je je diploma aanvraagt voordat je je uitschrijft als student.