Vakinschrijving

Vakinschrijving

Inschrijving van vakken gaat via OSIRIS Student. We lichten graag per bachelorjaar toe hoe studenten zichzelf kunnen inschrijven voor de vakken. 

B1-studenten: jullie worden automatisch door Programma Management ingeschreven op alle vakken van Bachelor 1. Let op: voor herkansingen volg je een andere procedure

B2-studenten: jullie worden automatisch door Programma Management ingeschreven op alle vakken van Bachelor 2. Let op: voor herkansingen volg je een andere procedure

B3-studenten: voor zowel de RSM electives als voor de tracks zullen de aanmeldingen/inschrijvingen verlopen via SIN-Online. De vakinschrijving in Osiris voor de betreffende vakken wordt daarna door BSc Programme Management gedaan.  Moet je nog vakken herkansen van het oude curriculum van Bachelor 3? Lees hier hoe de inschrijving van de vakken verloopt.

Na inschrijving voor een vak in OSIRIS sta je automatisch ingeschreven voor de schriftelijke toetsen en niet-schriftelijke toetsen die bij het betreffende vak horen. Een correcte vakinschrijving in OSIRIS betekent daarnaast een dag later enrolment op de Canvas Course en het SIN-Online channel van het betreffende vak.