Course Manual Uittreksel

Course Manual Uittreksel

De course manual uittreksels zijn doorgaans beschikbaar één tot twee weken voordat een blok begint. 

Course Manual Bachelor 1 Blok 1, 2019 - 2020

 

De uitgebreide course manual per vak vind je op de Canvas course van het betreffende vak.