Course Manual Uittreksel

Course Manual Uittreksel

De course manual uittreksels zijn doorgaans een tot twee weken voordat een trimester begint, beschikbaar. 

Course Manual uittreksel trimester 1

Course Manual uittreksel trimester 2

Course Manual uittreksel trimester 3

De uitgebreide course manual per vak vind je op de Blackboard course van het betreffende vak.