Herkansing schriftelijke toets

Herkansing schriftelijke toets

Herkansingen voor bedrijfskunde jaar 1 en jaar 2 vinden plaats na ieder blok. De herkansingen voor bedrijfskunde jaar 3 vinden in juni en juli plaats. Een rooster van alle herkansingen kun je vinden via de current students website.

Studenten kunnen zelf kiezen hoe vaak ze een schriftelijke toets willen herkansen. Het resultaat van de toets wordt bepaald op basis van het hoogst behaalde resultaat. Indien de inhoud van het vak en/of het studiemateriaal is veranderd, dient het nieuwe materiaal bestudeerd te worden.

Let op: het judicium ‘cum laude’ wordt alleen toegekend als er niet meer dan twee schriftelijke toetsen zijn herkanst en het judicium ‘summa cum laude’ alleen als er geen enkele schriftelijke toets is herkanst.

Inschrijven

Aanmelden voor herkansingen schriftelijke toetsen geschiedt via Osiris Student gedurende de periode van 26 werkdagen tot 5 werkdagen voor de herkansing schriftelijke toets.

In dit document staat uitgelegd hoe je je moet inschrijven voor een herkansing.

Na inschrijving via Osiris Student ontvang je een bevestiging via email. Zorg ervoor dat je deze mail bewaart totdat de resultaten van de herkansing in Osiris zijn verwerkt.

Tijdens de aanmeldperiode kun je je ook weer uitschrijven voor de herkansing. Op die manier komt de opmerking ‘Niet opgekomen’ (NO) niet in Osiris te staan en zijn er geen onnodige plekken gereserveerd.

Als je te laat bent met inschrijven voor de herkansing, zul je het vak volgend academisch jaar opnieuw moeten volgen. 

Keuzevakstudenten / betalende cursisten: voor een herkansing kun je jezelf niet inschrijven via OSIRIS Student. Stuur een e-mail naar Programma Management (bsc.pm@rsm.nl) met de vakken die je wilt herkansen. Vergeet je studentnummer niet. Deadline voor het inschrijven via Programma Management is 5 werkdagen voor de herkansing van de schriftelijke toets.