Abstract

Op 28 september 2012 presenteerde Stichting Management Studies tijdens een druk bezocht middagsymposium in Amersfoort het nieuwe boek “Duurzaam ondernemen waarmaken, het bedrijfskundig perspectief”. Het boek is gebaseerd op een onderzoek dat Royal HaskoningDHV (Ir. Rob van Tilburg van DHV, drs. Mara Francken) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (prof.dr. Rob van Tulder van RSM/EUR en Andrea da Rosa MSc ) uitvoerden naar de implementatie van duurzaam ondernemen bij 20 vooraanstaande Nederlandse bedrijven. In het boek en op het symposium wordt een uniek fasen model gepresenteerd dat bedrijven in staat stelt implementatieroutes naar duurzaam ondernemen te ontwikkelen. Duurzaam ondernemen biedt grote kansen. En het wordt steeds meer een randvoorwaarde voor overleven. Grote uitdagingen als grondstoffen schaarste, minder biodiversiteit, armoede en vergrijzing hebben steeds meer invloed op het succes en de continuïteit van ondernemingen. Zij moeten duurzaamheid daarom daadwerkelijk inbedden in hun organisatie. Duurzaam ondernemen waarmaken analyseert en illustreert hoe twintig vooraanstaande Nederlandse bedrijven omgaan met deze strategische uitdaging. Het schetst de verschillende fasen van duurzaam ondernemen die ze hebben doorlopen. Soms gestaag en planmatig, soms snel en schoksgewijs. Soms alleen, steeds meer in samenspraak met stakeholders. Daarmee biedt het vanuit bedrijfskundig perspectief inzicht in welke interventies blijken te werken om duurzaamheid meer waard te laten zijn voor de organisatie. De auteurs identificeren kantelpunten en bieden inzichten en handvatten die elke onderneming helpen om duurzaam ondernemen waar te maken.

comment

Op de website van RSM (https://www.rsm.nl/research/centres/prc/publications/detail/5571-duurzaam-ondernemen-waarmaken/) lijkt het alsof het boek gedownload kan worden. Dit is alleen het persbericht! Er is geen open access versie van het boek beschikbaar. Een link naar de website van de uitgever is nu toegevoegd.

Type
Book
isbn
978-90-232-5031-9