"Minder buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten,het depleidooi. Om dat te bereiken, zou het onderwijs weer in het Nederlands moeten worden gegeven. Wat zullen daarvan de gevolgen zijn?

Berend Wierenga is emeritus hoogleraar marketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam."

Link to the article here: https://www.nrc.nl/nieuws/2024/01/07/hoger-onderwijs-in-de-volkstaal-in-franeker-liep-dat-slecht-af-a4186198#

Participants

  • Berend Wierenga
    Role: Faculty
    Reference type: Quoted

Media Outlets

  • NRC Handelsblad (Newsletter)