Een management master van RSM is een grote meerwaarde voor je cv. Je bent breed onderlegd en wordt de baas van je carrière. Maar hoe prijzig is zo’n tweede master eigenlijk? En hoe houd je de kosten van een tweede opleiding zo laag mogelijk? Hier is een overzicht van de bedragen én oplossingen.

De kosten van een tweede master hangen af van je situatie. Je kunt bijvoorbeeld de master volgen terwijl je nog bezig bent met een andere wo-master. Of je start met de tweede master als je een (Nederlandse) wo-master hebt afgerond. De eerstgenoemde situatie is een stuk voordeliger dan de tweede.


De kosten van een tweede master

We nemen de nieuwe Parttime Master in Management als voorbeeld. Dit is een tweejarige opleiding. Voor het studiejaar 2021-2022 geldt het wettelijk collegegeld van €2.168 per jaar. Als je de Parttime Master in Management naast een andere master volgt, betaal je één keer per collegejaar het wettelijk collegegeld. Voor hetzelfde bedrag volg je dan dus twee studies. Heb je al een Nederlandse wo-master afgerond, dan betaal je elk collegejaar het instellingstarief. Dit bedrag is ca. €12.000 per collegejaar.

Als je vanuit het hbo komt, zul je eerst de (parttime) premaster volgen om toegelaten te worden tot de opleiding. De premaster duurt een jaar en kost €1.048.


Bijkomende kosten

De bijkomende kosten verschillen per opleiding. Neem de reiskosten: omdat de Parttime Master in Management een deeltijdopleiding is met alleen colleges op vrijdagmiddag, zijn de reiskosten erg laag. Daarnaast wordt er slim omgegaan met het aanbod van literatuur. Er wordt veel gebruik gemaakt van online modules en digitale wetenschappelijke publicaties. Ga uit van ongeveer 500 euro voor de boeken, mocht je deze zelf aan willen schaffen. Veruit de meeste literatuur is ook te leen bij de universiteitsbibliotheek.


Hoe betaal je de tweede master?

Het bekostigen van de deeltijdstudie kan op verschillende manieren. Zo kun je bij DUO terecht voor een lening. Bekijk op de website van DUO waar jij voor in aanmerking komt.

Een deeltijdstudie biedt een aantal grote voordelen als je werkt tijdens de studie. Het eerste voordeel ligt voor de hand: je verdient geld om de master te bekostigen. Maar ook je werkgever kan veel betekenen. Vaak is een investering in jouw toekomst ook een investering in de toekomst van het bedrijf. Daarom wil de werkgever je misschien tijd geven om te studeren. Of je reiskosten te vergoeden. En werkgevers zijn soms ook bereid om de studie of een deel hiervan te betalen.


Het gesprek met de werkgever

Hoe ga je het gesprek over de master nu precies aan? We helpen je alvast op weg. Het is slim om nu al te praten met je werkgever, zodat je snel het totale kostenplaatje in beeld krijgt.

Bereid je goed voor op het gesprek. Maak een overzicht van je interesses, de noodzakelijke kennis voor die doelen en bekijk de strategische thema’s van het bedrijf. Kijk goed naar hoe de Parttime Master in Management aansluit op de doelen van de organisatie. Bepaal hierbij de stakeholders en hun belangen. Zo zal je leidinggevende kijken of het programma bijdraagt aan je huidige werk, en wil de HR-adviseur juist alles weten over de kwaliteit van de opleiding en de goede naam van RSM.

Het is slim om op LinkedIn te speuren naar RSM-alumni die in het bedrijf werken. Zij kunnen je ondersteunen met het formuleren van argumenten, door te laten zien hoe hun kennis het bedrijf helpt. Doe daarnaast onderzoek naar de opleidings- en adviesbudgetten binnen de organisatie.

Stel per stakeholder je argumenten op. Ga het gesprek aan en vraag wat er mogelijk is. Soms zal de werkgever akkoord gaan met het betalen van (een deel van) de deeltijdmaster, in ruil voor garantie dat je nog een bepaald aantal jaren aan het bedrijf verbonden blijft. Vergeet niet om een studieovereenkomst te ondertekenen en de afspraken vast te leggen. Zo staat alles zwart op wit.


Meer informatie

Vanaf oktober 2021 kun je je weer inschrijven voor de Nederlandstalige Parttime Master in Management. Deze master bevat online modules en colleges op vrijdagmiddag. Hiermee is de deeltijdstudie goed te combineren met een baan of een andere master. 

Type
PMIM blog