Dr Lonneke Roza

Lonneke Roza

Academic Researcher
Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam

Profile

Lonneke Roza (PhD) specializes in employee engagement in Corporate Social Responsibility with a special interest in community involvement strategies (i.e. corporate citizenship; corporate community involvement; corporate philanthrophy). She has published various articles on this topic in international peer review journals, books and popular outlets (see for a full overview her publication list). Currently, Lonneke is the leading editor of a two-year research project on Corporate Foundations and CSR. Particular to her profile is the skill to translate academic insights into practical relevant information in the form of booklets, workshops and alike. This results in her leading a network on Corporate Citizenship, a collaborative (research based) arrangement between 11 corporate partners and Rotterdam School of Management.

Professional experience

Academic Researcher

Erasmus University Rotterdam
RSM - Rotterdam School of Management
Department of Business-Society Management

Publications

Professional Publications (31)

 • L.C.P.M. Meijs, S.A. Maas & L. Roza (2016). Meer aandacht voor verdelen, minder voor verdienen. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 22 Nov 2016).
 • L. Roza, S.A. Maas & L.C.P.M. Meijs (2015). De ontwikkeling van een hybride organisatie. (Extern rapport). : Vebego Foundation
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Involved learning. In L Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 145-163). Amsterdam: SWP
 • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2014). On contemporary volunteering and volunteer management as building blocks for the pedagogic civil society. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 33-52). Amsterdam: SWP
 • N. Hoogervorst, E.A. van Baren, J.W. Metz, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Propositions concerning the use of volunteers to provide support to children and their parents. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 91-105). Amsterdam: SWP
 • J.W. Metz, N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & L. Roza (2014). The pedagogic value of volunteering in child and youth development. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 107-118). Amsterdam: SWP
 • L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz & L. Roza (2013). Wie profiteert van de kostenbesparing? (blog). Sociale Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.W. Metz (2013). Beroepskrachten vervangen door vrijwilligers? (blog). Sociale Vraagstukken.
 • J.W. Metz, N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & L. Roza (2013). Unique value of volunteering for the upbringing of children. In G. von Schnurbein, D. Wiederkehr & H. Ammann (Eds.), Freiwilligenarbeit zwischen freiheit und professionalisierung (pp. 239-252). Zürich: Seismo Verlag
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.W. Metz (2013). Vrijwilligerswerk geeft sociale sector legitimiteit. (blog). Sociale Vraagstukken.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.W. Metz (2013). Verplichten is slecht voor individuele waarde vrijwilligerswerk. (blog). Sociale Vraagstukken.
 • A. Wijnbergen, L.C.P.M. Meijs, L. Roza & E.A. van Baren (2013). The effectiveness of brokerage institutions. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • J.R. de Vries, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, N. Hoogervorst, J.W. Metz & E.A. van Baren (2012). Wat maakt het uit voor jouw kind? Vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk ten opzichte van beroepsmatig werk. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2012). Denktank beleidsmedewerkers over de waarde en inzet van vrijwilligers(werk). Rapport gebaseerd op de focusgroep met beleidsmedewerkers Gemeente Oosterhout & locale CJG. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Unique Value of Volunteering for the upbringing of children. In G. Schnubein, D. Wiederkehr & H. Ammann (Eds.), Volunteering between Freedom and Professionalisation. Basel
 • L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren, N. Hoogervorst, J.W. Metz & L. Roza (2012). Pedagogische civil society: het verkeerde concept. (blog). sociale vraagstukken. (available: 25 Jun 2012).
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Grenzen aan de Civil Society. In H. Jumelet & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 117-130). Den Haag: SWP
 • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Rol Civil Society in transitie jeugdzorg? Tijdschrift Jeugdbeleid, 6 (2), 71-79.
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2012). Wie gaat het doen: beroepskracht of Vrijwilliger? Sport Bestuur en Management, 14 (2), 42-43.
 • N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz, E.A. van Baren & L. Roza (2012). The unique value of volunteering in the upbringing of children and adolescents: An experimental approach. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • F.A. Ploeg, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2011). Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk 22 november 2011. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Over hedendaagse ‘vrijwillige inzet’ en ‘vrijwilligersmanagement’ als bouwstenen voor de pedagogische civil society.
 • F.A. Ploeg, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2011). De taakverdeling tussen beroepskrachten en vrijwilligers: Waarom deze taken aan verschillende medewerkers wordt toegekend.
 • W.H.A. Huisman, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Vrijwilligerswerk in de media: termen in de Nederlandse samenleving.
 • L.C.P.M. Meijs, W.H.A. Huisman & L. Roza (2011). De economische waarde van het vrijwilligerswerk door Humanitas.
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & P.W.J. Verlegh (2011). The rewards of corporate giving. RSM Insight, 8 (4), 10-11.
 • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Hoe derde partijen, zoals overheden, bedrijven en fondsen, hedendaags‘vrijwilligerswerk’, ‘vrijwilligersmanagement’ en de civil society kunnen bevorderen. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
 • L. Roza, A. Becker, E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2011). The 'Why' of Older Volunteers: Do Employment and Loss of Spouse Influence the Motivation of Older Volunteers? The International Journal of Volunteer Administration, 28 (1).
 • L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). De praktijk leert: Een uitgebreide tussenstand na 2 jaar invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). Volontairs en vrijwillige politieambtenaren binnen de politie: waar liggen de blokkades voor een vrijwilligersvriendelijke cultuur? (Extern rapport). Tilburg: Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & M. Van Sluis-Barten (2009). The WellVenture Monitor: Does corporate volunteering actually pay off? CEV Conference: Prague, Czech Republic (2009, mei 14 - 2009, mei 16).

Scholarly Publications (15)

 • R. Schachar, L. Hustinx, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2018). ¬¬A New Spirit Across Sectors: Constructing a Common Justification for Corporate Volunteering. European Journal of Cultural and Political Sociology, 5 (1-2), 90-115.
 • L. Roza, I. Shachar, L.C.P.M. Meijs & L. Hustinx (2017). The nonprofit case for corporate volunteering: a multi-level perspective. The Service Industries Journal, 37 (11-12), 746-765. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2017.1347158[go to publisher's site]
 • J.W. Metz, L. Roza, L.C.P.M. Meijs, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2017). Differences between paid and unpaid social services for beneficiaries. European Journal of Social Work, 20 (2), 153-166. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2016.1188772[go to publisher's site]
 • D. Haski-Leventhal, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2017). Congruence in Corporate Social Responsibility: Connecting identity and behavior, employers and employees. Journal of Business Ethics, 143 (1), 35-51. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10551-015-2793-z
 • P. Wiepking, F. Handy & L. Roza (2016). AOM Emerald Best International Symposium Award. Wetenschappelijk.
 • O. Samuel, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2016). Exploring partnerships from the perspective of HSO beneficiaries: The case of corporate volunteering. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance, 40 (3), 220-237. doi: http://dx.doi.org/10.1080/23303131.2015.1117552
 • I. Krasnopolskaya, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2015). Impact of Corporate Volunteering on Employee Civil Engagement and Satisfaction. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.
 • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.E. Hooft (2014). Overheidsparticipatie bij Burgerinitiatieven: Bevindingen op basis van Samen Werken aan een Goede Gezondheid. (Extern rapport). Rotterdam: RSM, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • L. Roza, I.Y. Shachar, L.C.P.M. Meijs, L. Hustinx & R. Geysmans (2012). Implementation of corporate volunteering from a nonprofit perspective: an exploratory research. Arnova 2012: Indianapolis, USA.
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & L. Hustinx (2012). Where civil society flirts with the market: designing a corporate volunteer program. 10th International Conference (ISTR-2012): sienna.
 • J.W. Metz, L. Roza, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Differences between paid and unpaid social sevices for beneficiaries. Arnova: Indianapolis IN (2012, november 15 - 2012, november 17).
 • W.M. Stubbe, L. Roza, L.C.P.M. Meijs & M.S. moodithaya (2011). Public Perceptions of Corporate Community Involvement: A net-cost approach among university students in India and the Netherlands. In Refining the roles of business', NGOs and Governments. Mission for a better global society. New Delhi: Manak Publications
 • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). Werknemersvrijwilligerswerk: Goed of slecht voor het vrijwilligerswerk? In E Hambach, L Hustinx & G Redig (Eds.), Chinese Vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt (pp. 107-124). Brussel: Politeia ism Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
 • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & P.W.J. Verlegh (2010). Designing corporate community programs. How corporate volunteering can be instrumental in reaching personal fulfillment, and loyal employees. CRR Conference: Marseille (2010, september 15 - 2010, september 17).
 • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). The effects of a corporate community program; what is in it for the employee and the organization? Volunteering Counts: A volunteering research conference: Manchester, United Kingdom (2010, maart 1 - 2010, maart 2).

Work in Progress

 • L. Roza, D. Haski-Leventhal & L.C.P.M. Meijs (2018). Increasing employee involvement in corporate citizenship: overcoming individual barriers to participation. The Journal of Corporate Citizenship.

Semi Scientific Publications (5)

 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2015). Durf eisen te stellen aan vrijwilligerswerk van bedrijven. (blog). Sociale Vraagstukken. (available: 13 Apr 2015).
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2015). How nonprofit organisations, companies, and intermediairies can apply corporate community involvement to strenghten societ. Rotterdam: Circle of Reseacrh / RSM
 • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Het inzetten van vrijwilligerswerk voor samenleving, organisatie en individu. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 56-64). Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
 • L. Roza, W.M. Stubbe & L.C.P.M. Meijs (2014). Waarom en hoe non-profitorganisaties, bedrijven en intermediairs Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kunnen inzetten voor een sterkere samenleving. Wetenswaardigheden uit onderzoek. Rotterdam: Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit
 • L. Roza, W.M. Stubbe & L.C.P.M. Meijs (2014). Why and how nonprofit organizations, companies and intermediaries, can use corporate community invovlement to strengthen society. Rotterdam: Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

Other

 • E.A. van Baren, L. Roza & L.C.P.M. MeijsImpact Research Development Session. Malta, The Duke of Edinburgh’s International Award Association FORUM.

Doctoral Thesis

Courses

Bedrijfsproject

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
 • Code: BMA1011
 • ECTS: 4

Kick-off PMB

 • Study year: 2018/2019
 • Code: BPA1010

Past courses

Learning by doing: consulting to social entrepreneurs

 • Study year: 2014/2015
 • Code: BKBMIN020
 • ECTS: 15 Level: Bachelor, Bachelor 3, Bachelor 3

Managing NGO's

 • Study year: 2014/2015
 • Code: RSMME034
 • ECTS: 6 Level: Master