faq1

faq1

Afgestudeerd nà invoering BaMa-wetgeving

Wanneer je je initiële masteropleiding afrondt, ontvang je de titel 'Master of Science in Business Administration', dan wel 'Master of Science in International Business Administration'. De afkorting MScBA, respectievelijk MScIBA (beide met klein c'tje) plaats je achter je naam. Je mag in plaats hiervan ook je Nederlandse titel gebruiken: bij onze faculteit gaat het daarbij om de titel doctorandus (afkorting: drs.). Je mag de titel MBA niet voeren. Initiële masteropleidingen zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).


Nieuw in Nederland zijn de Bachelor's degrees: 'Bachelor of Science in Business Administration' (afkorting: BScBA) dan wel 'Bachelor of Science in International Business Administration' (afkorting: BScIBA). Initiële bacheloropleidingen zijn eveneens opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).


Heb je een postinitiële masteropleiding met succes afgerond, dan ontvang je de titel Master. Dus zonder de toevoeging 'of Science' dan wel 'of Arts '. Ook in dit geval wordt het vakgebied of beroepenveld van je opleiding aan de titel toegevoegd. Je mag na het behalen van deze master, ook wel 'post experience'-Master genoemd, geen gebruik maken van de Nederlandse Mr.- of Drs.-titel.


Afgestudeerd vòòr invoering BaMa-wetgeving

Als je onder eerdere wetgeving als 'doctorandus in de bedrijfskunde' bent afgestudeerd, mag je je doctorandus-titel ook vervangen door de nieuwe Engelstalige titel 'Master of Science in Business Administration', afgekort MScBA. Deze titel krijgt nu de BaMa-structuur is ingevoerd steeds meer bekendheid, ook internationaal (zie o.a. links hieronder).


Ik gebruik (internationaal) al jaren de MBA-titel.

Gezien vragen van vooral alumni van de voormalige Postkandidaatsopleiding: als onder eerdere wetgeving afgestudeerde Drs.-Bedrijfskunde kun je in plaats van Drs.-titel de MBA-titel nog wel voeren, maar dan (evenals voorheen) als een niet-beschermde titel. Met de invoering van de BaMa-structuur in Europa is het aan te bevelen in je CV je Drs. degree in het vervolg wel als 'Master of Science in Business Administration' (MSc in Business Administration, of MScBA) te omschrijven. De voormalige Postkandidaatsopleiding van onze faculteit was een geregistreerde initiële opleiding (doctorandus bul geeft ook recht tot promoveren), terwijl het huidige RSM MBA programma een postinitiële masteropleiding is (afgestudeerde MBA'ers mogen de Drs.-titel op basis van hun MBA Diploma niet voeren).
Een na de invoering van de BaMa-wetgeving in Rotterdam afgestudeerde MSc/Drs. Bedrijfskunde mag de MBA-titel echter niet voeren (zie hierboven).


Meer weten over de nieuwe titulatuur?

Voor actuele informatie zie onder andere:
Postbus 51: Welke titel kan ik voeren na het behalen van een opleiding in het hoger onderwijs?
 

Afgestudeerd nà invoering BaMa-wetgeving

Wanneer je je initiële masteropleiding afrondt, ontvang je de titel 'Master of Science in Business Administration', dan wel 'Master of Science in International Business Administration'. De afkorting MScBA, respectievelijk MScIBA (beide met klein c'tje) plaats je achter je naam. Je mag in plaats hiervan ook je Nederlandse titel gebruiken: bij onze faculteit gaat het daarbij om de titel doctorandus (afkorting: drs.). Je mag de titel MBA niet voeren. Initiële masteropleidingen zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).


Nieuw in Nederland zijn de Bachelor's degrees: 'Bachelor of Science in Business Administration' (afkorting: BScBA) dan wel 'Bachelor of Science in International Business Administration' (afkorting: BScIBA). Initiële bacheloropleidingen zijn eveneens opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).


Heb je een postinitiële masteropleiding met succes afgerond, dan ontvang je de titel Master. Dus zonder de toevoeging 'of Science' dan wel 'of Arts '. Ook in dit geval wordt het vakgebied of beroepenveld van je opleiding aan de titel toegevoegd. Je mag na het behalen van deze master, ook wel 'post experience'-Master genoemd, geen gebruik maken van de Nederlandse Mr.- of Drs.-titel.


Afgestudeerd vòòr invoering BaMa-wetgeving

Als je onder eerdere wetgeving als 'doctorandus in de bedrijfskunde' bent afgestudeerd, mag je je doctorandus-titel ook vervangen door de nieuwe Engelstalige titel 'Master of Science in Business Administration', afgekort MScBA. Deze titel krijgt nu de BaMa-structuur is ingevoerd steeds meer bekendheid, ook internationaal (zie o.a. links hieronder).


Ik gebruik (internationaal) al jaren de MBA-titel.

Gezien vragen van vooral alumni van de voormalige Postkandidaatsopleiding: als onder eerdere wetgeving afgestudeerde Drs.-Bedrijfskunde kun je in plaats van Drs.-titel de MBA-titel nog wel voeren, maar dan (evenals voorheen) als een niet-beschermde titel. Met de invoering van de BaMa-structuur in Europa is het aan te bevelen in je CV je Drs. degree in het vervolg wel als 'Master of Science in Business Administration' (MSc in Business Administration, of MScBA) te omschrijven. De voormalige Postkandidaatsopleiding van onze faculteit was een geregistreerde initiële opleiding (doctorandus bul geeft ook recht tot promoveren), terwijl het huidige RSM MBA programma een postinitiële masteropleiding is (afgestudeerde MBA'ers mogen de Drs.-titel op basis van hun MBA Diploma niet voeren).
Een na de invoering van de BaMa-wetgeving in Rotterdam afgestudeerde MSc/Drs. Bedrijfskunde mag de MBA-titel echter niet voeren (zie hierboven).


Meer weten over de nieuwe titulatuur?

Voor actuele informatie zie onder andere:
Postbus 51: Welke titel kan ik voeren na het behalen van een opleiding in het hoger onderwijs?
 

Afgestudeerd nà invoering BaMa-wetgeving

Wanneer je je initiële masteropleiding afrondt, ontvang je de titel 'Master of Science in Business Administration', dan wel 'Master of Science in International Business Administration'. De afkorting MScBA, respectievelijk MScIBA (beide met klein c'tje) plaats je achter je naam. Je mag in plaats hiervan ook je Nederlandse titel gebruiken: bij onze faculteit gaat het daarbij om de titel doctorandus (afkorting: drs.). Je mag de titel MBA niet voeren. Initiële masteropleidingen zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).


Nieuw in Nederland zijn de Bachelor's degrees: 'Bachelor of Science in Business Administration' (afkorting: BScBA) dan wel 'Bachelor of Science in International Business Administration' (afkorting: BScIBA). Initiële bacheloropleidingen zijn eveneens opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).


Heb je een postinitiële masteropleiding met succes afgerond, dan ontvang je de titel Master. Dus zonder de toevoeging 'of Science' dan wel 'of Arts '. Ook in dit geval wordt het vakgebied of beroepenveld van je opleiding aan de titel toegevoegd. Je mag na het behalen van deze master, ook wel 'post experience'-Master genoemd, geen gebruik maken van de Nederlandse Mr.- of Drs.-titel.


Afgestudeerd vòòr invoering BaMa-wetgeving

Als je onder eerdere wetgeving als 'doctorandus in de bedrijfskunde' bent afgestudeerd, mag je je doctorandus-titel ook vervangen door de nieuwe Engelstalige titel 'Master of Science in Business Administration', afgekort MScBA. Deze titel krijgt nu de BaMa-structuur is ingevoerd steeds meer bekendheid, ook internationaal (zie o.a. links hieronder).


Ik gebruik (internationaal) al jaren de MBA-titel.

Gezien vragen van vooral alumni van de voormalige Postkandidaatsopleiding: als onder eerdere wetgeving afgestudeerde Drs.-Bedrijfskunde kun je in plaats van Drs.-titel de MBA-titel nog wel voeren, maar dan (evenals voorheen) als een niet-beschermde titel. Met de invoering van de BaMa-structuur in Europa is het aan te bevelen in je CV je Drs. degree in het vervolg wel als 'Master of Science in Business Administration' (MSc in Business Administration, of MScBA) te omschrijven. De voormalige Postkandidaatsopleiding van onze faculteit was een geregistreerde initiële opleiding (doctorandus bul geeft ook recht tot promoveren), terwijl het huidige RSM MBA programma een postinitiële masteropleiding is (afgestudeerde MBA'ers mogen de Drs.-titel op basis van hun MBA Diploma niet voeren).
Een na de invoering van de BaMa-wetgeving in Rotterdam afgestudeerde MSc/Drs. Bedrijfskunde mag de MBA-titel echter niet voeren (zie hierboven).


Meer weten over de nieuwe titulatuur?

Voor actuele informatie zie onder andere:
Postbus 51: Welke titel kan ik voeren na het behalen van een opleiding in het hoger onderwijs?