Keuzevak bij andere faculteit / Taal-keuzevak

Keuzevak bij andere faculteit / Taal-keuzevak

Trimester 7 (Bachelor 3) bestaat uit 20 EC. Indien je in trimester 7 kiest voor een minor of een stage van 15 EC, dan vul je hiermee 15 EC in.

De overige 5 EC kun je op de volgende manieren invullen:

 • Keuzevakken zijn bachelor-vakken aan een andere faculteit of universiteit. Meer informatie over het volgen van keuzevakken aan de EUR kun je vinden in de Universitaire Keuzevakkengids. Mocht je een keuzevak willen volgen van minimaal 5 EC, dan is naast toestemming van de faculteit / universiteit in kwestie, ook vooraf toestemming van de Examencommissie van RSM noodzakelijk. Meer informatie en het Online Verzoek Formulier kun je vinden via de website van de Examencommissie.

  Let op: houd rekening met grote drukte in de zomerperiode, dus dien je verzoek het liefst nog voor de zomerperiode in. Anders bestaat de kans dat jouw verzoek niet voor de start van het nieuwe collegejaar is afgehandeld. 

 • Een taalcursus kan op ieder moment tijdens je bedrijfskunde opleiding gevolgd worden bij het Taal- & Trainingscentrum (LTC). Het LTC biedt cursussen aan in de volgende talen: Arabsich, Chinees, Italiaans, Japans, Russisch, Spaans, Duits (in samenwerking met het Goethe Institut en Frans (in samenwerking met Alliance Française) op verschillende niveaus. Iedere taalcursus die ingezet mag worden als keuzevak heeft een duur van minimaal 10 weken (gelijk aan 25 lesuren) en wordt afgesloten met een examen. 

  Vereisten
  Om een taalcursus in te kunnen zetten als keuzevak ter waarde van 5 EC, zijn er een aantal vereisten waaraan moet worden voldaan. 

  • Je dient twee modules van dezelfde taal met voldoende resultaat afronden (bijv. Spaans A1 en Spaans A2.1) 
  • Beide modules dienen afgerond te worden met een eindexamen waarvoor voldoende resultaat is behaald 
  • De taalcursus heeft verplichte aanwezigheid (minimaal 50 lesuren in totaal). Je aanwezigheid wordt door de docent bijgehouden. Indien je niet voldoet aan de aanwezigheidsplicht kun je de taalcursussen niet inzetten als keuzevak van 5 EC, ook niet na het afronden van de cursus(sen) met voldoende resultaat. 
  • EC voor een taalcursus kunnen pas worden aangevraagd nadat je alle vakken van jaar 1 hebt afgerond. 

  Procedure taalcursus inzetten als keuzevak

  • Schrijf je in voor de eerste taalcursus module naar keuze en betaal zelf de kosten. In de meeste gevallen doe je eerst een intake om je huidige niveau te bepalen. De inschrijfprocedure per taal vind je via de website van het LTC
  • Nadat je de eerste module behaald hebt, kun je je inschrijven voor de tweede cursus.
  • Nadat je de tweede module behaald hebt, kun je je taal-keuzevak aanvraag opsturen naar BSc Programme Management, email bsc.pm@rsm.nl, inclusief de volgende documenten: 
  1. Een kopie/scan van de twee certificaten 
  2. Een ingevuld aanvraagformulier: Aanvraag voor goedkeuring en vergoeding taal-keuzevak voor 5 EC 
  3. Bewijs dat je voor beide cursussen betaald hebt (factuur van het ESSC, bankafschrift o.i.d.) 
  • Let op: BSc Programme Management vergoedt alleen de cursuskosten, dus niet de kosten voor boeken, examens, intakes, etc. De maximaal te ontvangen vergoeding is gelijk aan € 458,-, wat inhoudt dat we vragen om een eigen bijdrage van € 100,- (de kosten voor twee modules bij het LTC zijn gelijk aan € 558,-). Een uitzondering zijn de cursussen Frans bij Alliance Française en Duits bij Goethe Institut. Hiervoor ontvang je een vergoeding tot een eigen bijdrage van € 100,-, met een maximaal bedrag van € 662,-. 
  • In uitzonderlijke gevallen kun je toestemming van de examencommissie krijgen om buiten het LTC een keuzevak te volgen. Een aanvraag voor een bepaalde cursus bij een taalinstituut kun je indienen via deze link voordat je je aanmeldt. Zorg ervoor dat je eerst controleert of de cursus voldoet aan de vereisten: je kunt twee modules van dezelfde taal volgen met een afsluitend examen voor beiden en de twee cursussen samen bevatten minimaal 50 lesuren (dus exclusief huiswerk, examenvoorbereiding, examen etc.). 
  • Indien je toestemming hebt om een taalcursus te volgen buiten het LTC, houd er rekening mee dat je vergoeding ontvangt voor de kosten van een vergelijkbare cursus bij het LTC (of minder, als het tarief lager ligt dan bij het LTC). Als de kosten hoger liggen dan € 558,-, ontvang je nog steeds vergoeding van maximaal € 458,-. De eigen bijdrage kan in dat geval hoger liggen dan € 100,-
  • Let op: het is niet mogelijk om zowel de BA English Course als een (ander) taal-keuzevak in te zetten voor studiepunten. Als je dus al eerder 5 EC hebt aangevraagd voor een taal-keuzevak, kun je geen EC meer ontvangen voor de BA English course, of andersom. 

   

  EC / studiepunten
  Een goedgekeurde aanvraag voor een taal-keuzevak wordt in Osiris vermeldt als een PASS (het cijfer wordt niet geregistreerd). De 5 EC voor een taal-keuzevak tellen dus niet mee voor je GPA. 

  Meer informatie

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met BSc Programme Management, email bsc.pm@rsm.nl. Voor cursusspecifieke informatie kun je de terecht op de website van het Taal- & Traningscentrum. 

  Ga je op exchange? 

  Studenten die op exchange gaan dienen alle vereiste EC (20 tot 30) te behalen met exchange vakken. Als je al eerder 5 EC hebt aangevraagd voor een taal-keuzevak bij de EUR, kun je geen EC meer ontvangen voor een taalcursus tijdens je exchange. Je zult dan ook alsnog alle EC (20 tot 30) moeten behalen met exchange vakken. Indien je hierdoor meer dan 180 EC behaald, telt de taalcursus als extra vak.