Interim Project / Engels / Keuzevak

Interim Project / Engels / Keuzevak

Trimester 7 (Bachelor 3) bestaat uit 20 EC. Indien je in trimester 7 kiest voor een minor of een stage van 15 EC, dan vul je hiermee 15 EC in.

De overige 5 EC kun je op 3 manieren invullen:

 • Het Interim Project (5 EC) is een door de actualiteit gedreven vak waarin je als student je academische kennis, opgedaan in de voorgaande jaren, gaat koppelen aan vraagstukken die momenteel binnen de maatschappij en organisaties leven.

  Het Interim Project vindt plaats in week 46 tot en met 50 (collegejaar 2020-2021), direct aansluitend aan de periode waarin de minoren plaatsvinden. Het vak kent een aanwezigheidsplicht en bestaat voor het grootste gedeelte uit teamwerk. Je groep zal bestaan uit 5 studenten. Meer informatie over het Interim Project kun je terugvinden in de Course Guide / Studiegids.

  Indien je het Interim Project wilt volgen, dan is aanmelden eind september via SIN-Online noodzakelijk. Begin september zullen we jullie meer informeren over de gang van zaken rondom het Interim Project. In het Interim Project is plaats voor maximaal 180 studenten. 

 • Om op niveau te kunnen functioneren in een Engelstalige (internationale) academische omgeving is het heel belangrijk om de Engelse taal goed te beheersen. Tijdens het vak BA English Course leer je in vijf weken wat je normaal in tien weken leert. Het vak vindt plaats in week 46 tot en met 50 (9 november tot en met 11 december 2020) direct aansluitend aan de periode waarin de minoren plaatsvinden.

  Doel
  Tijdens de interactieve lessen ligt de focus op het verbeteren van jouw academische schrijf- en leesvaardigheid, evenals op het uitbreiden van jouw academische woordenschat. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor het verbeteren van jouw spreekvaardigheid. Tijdens dit vak volg je 1 van de 4 aangeboden modules. Welke van de 4 modules je mag volgen, zal afhankelijk zijn van jouw huidige niveau Engels.

  Intake
  Indien je het vak BA English Course wilt volgen, dan is een intake verplicht om je huidige niveau Engels te bepalen. Deze intake vindt jaarlijks plaats in de maand juni. De kosten voor de intake bedragen € 85,-. Zodra je het vak BA English Course hebt afgerond, zal je deze kosten echter van ons terug ontvangen. Mocht je nu wel een intake doen, maar toch besluit het vak later niet te gaan volgen, dan zullen wij de intake-kosten niet aan je retourneren.

  Let op: je krijgt alleen de kosten terug als je je op de correcte wijze voor de intake in juni aanmeldt zoals vermeld op SIN-Online. Kosten worden niet vergoed bij een intake op een andere datum.

  Studiebelasting
  Het vak BKB1035 BA English Course kent 16 verplichte contacturen per week. Aanwezigheid bij deze contactmomenten is verplicht. Daarnaast zul je minimaal 20 uur per week besteden aan opdrachten en zelfstudie. Houd dus rekening met een (bijna) fulltime studiebelasting.

  Aanmelden
  In het vak BA English Course is plaats voor maximaal 130 studenten. Meer informatie over het aanmelden voor dit vak vind je vanaf half mei op SIN-Online via het jaarchannel 'Bachelor 3 Bedrijfskunde'.

   
 • Keuzevakken zijn bachelor-vakken aan een andere faculteit of universiteit. Meer informatie over het volgen van keuzevakken aan de EUR kun je vinden in de Universitaire Keuzevakkengids. Mocht je een keuzevak willen volgen van minimaal 5 EC, dan is naast toestemming van de faculteit / universiteit in kwestie, ook vooraf toestemming van de Examencommissie van RSM noodzakelijk. Meer informatie en het Online Verzoek Formulier kun je vinden via de website van de Examencommissie.

  Let op: houd rekening met grote drukte in de zomerperiode, dus dien je verzoek het liefst nog voor de zomerperiode in. Anders bestaat de kans dat jouw verzoek niet voor de start van het nieuwe collegejaar is afgehandeld.