De studie Bedrijfskunde hanteert toelatingseisen om het niveau hoog te houden. Lees daarom onderstaande toelatingseisen goed door. Het is ook belangrijk dat je alles weet over de verplichte studiekeuzecheck, het benodigde wiskundeniveau en natuurlijk hoe jij je voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde van RSM kunt aanmelden. Meld je vóór 1 mei aan.

Toelatingseisen per diploma

Diploma’s met de vwo-profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid geven rechtstreeks toelating tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Voor diploma’s met het profiel Cultuur en Maatschappij is aanvulling vereist op wiskunde C door wiskunde A of wiskunde B

Dit kun je aantonen door: 

 • Een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat in te dienen; of 
 • het succesvol behalen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets met voldoende resultaat (minimaal 60%) te behalen; of 

Onze ervaring is dat voldoende vaardigheid in wiskunde A of B en een goede kennis van de Engelse taal essentieel zijn voor het succesvol voltooien van deze opleiding. 

Studenten met een Hbo-propedeuse zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je bent alleen toelaatbaar indien je in het bezit bent van een Hbo-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) hoger of gelijk aan een 7,5 én je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent. 

Dit laatste kun je doen door:  

 • Een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat in te dienen; of 
 • het succesvol behalen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets met voldoende resultaat (minimaal 60%) te behalen; of 
 • de CCVX toets Wiskunde A of B succesvol (minimaal 5,5) te behalen; of 

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur

Voldoe je aan de bovenstaande vereisten en wil je je aanmelden voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, volg dan de stappen hieronder: 

 1. Schrijf je in voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde via Studielink
 2. Nadat je je in Studielink hebt ingeschreven ontvang je een e-mail van de Erasmus Universiteit met je inloggegevens (ERNA). 
 3. Stuur vervolgens een email naar: bsciba@rsm.nl waarin je je aanmelding voor bedrijfskunde doorgeeft, met een hbo-propedeuse als vooropleiding. Dan krijg je van ons een link toegestuurd naar het aanmeldportaal waarin je de aanmelding kunt vervolgen. 
 4. Beantwoord de vragen en upload de gevraagde documenten in Osiris Aanmeld. Dien de aanvraag voor toelating uiterlijk 15 augustus in. 
 5. Aanvragen voor toelating met een hbo-propedeuse zullen in de maanden juli en augustus in behandeling worden genomen.  
 6. Zodra je aanvraag voor toelating is beoordeeld, ontvang je bericht of je per 1 september aan de opleiding mag beginnen. 

Studenten met een vierjarige, afgeronde, aan Bedrijfskunde verwante hbo-studie kunnen worden toegelaten tot de Premaster indien zij aan de toelatingseisen voldoen. Bezoek voor meer informatie over deze inschrijving en toelatingseisen de hbo premaster website. 
 
Indien je niet toelaatbaar bent tot de Premaster, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent tot de bachelor toelaatbaar indien je voldoet aan de eisen gesteld bij hbo-propedeusestudenten (zie hierboven), óf als je een hbo-einddiploma bezit en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent.   

Dit laatste kun je doen door:  

 • Een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat in te dienen; of 
 • het succesvol behalen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets met voldoende resultaat (minimaal 60%) te behalen; of 

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur

Houd er rekening mee dat je na een afgeronde hbo-bachelor het instellingstarief voor deze wo-bachelor betaalt. 

Studenten met een afgeronde wo-bachelor, -master of drs. opleiding, kunnen worden toegelaten tot onze opleiding Master in Management (MiM) indien zij voldoen aan de toelatingseisen. Bezoek voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving de Master in Management website

Indien je niet toelaatbaar bent tot de Master, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien: 

 • je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B óf 
 • je in het bezit bent van een wo-diploma en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent. 

Aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent kun je doen door:  

 • Een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat in te dienen; of 
 • het succesvol behalen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
 • de OMPT toets met voldoende resultaat (minimaal 60%) te behalen; of 
 • de CCVX toets Wiskunde A of B succesvol (minimaal 5,5) te behalen; of 
 • te slagen voor het wiskunde A of B examen (minimaal 5.5) van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht; of 

Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur

Houd er rekening mee dat je na een afgeronde hbo-bachelor het instellingstarief voor deze wo-bachelor betaalt. 

Toelaatbaarheid

Zodra je hebt aangegeven in Studielink dat je een niet NL-diploma hebt, ontvang je automatisch een link naar OSIRIS-Aanmeld. Je dient hier in te loggen met jouw ERNA gegevens om hier jouw documenten te uploaden.  

Als je eenentwintig jaar of ouder bent en niet beschikt over een van de vereiste vooropleidingen, kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je neemt dan deel aan een toelatingsonderzoek (Colloquium Doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Bezoek deze website voor meer informatie omtrent het Colloquium Doctum. 

Bezoek voor meer informatie de website van het ESSC (Erasmus Studenten Service Centrum), of neem contact op met de studieadviseurs van RSM tijdens het telefonisch spreekuur, of per e-mail via studieadviseur@rsm.nl. De contactgegevens en bereikbaarheid van de studieadviseurs vind je hier.

 

 

Wist je al dat je je met een 7 voor wiskunde A en Engels voor International Business Administration (IBA) kan aanmelden?

Aanmeldprocedure

Nadat je je voor Bedrijfskunde hebt aangemeld in Studielink, zijn er nog een aantal stappen die je moet doorlopen om je aanmelding af te kunnen ronden. LET OP: Indien je niet aan al deze stappen voldoet, kun je niet aan de studie Bedrijfskunde starten.

Je dient onder andere te voldoen aan onze studiekeuzecheck. Bij RSM bestaat deze uit de volgende onderdelen:

 • Een digitale vragenlijst. Na aanmelding in Studielink krijg je binnen twee weken een vragenlijst opgestuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Je bent verplicht om deze vragenlijst volledig en correct in te vullen en terug te sturen. Via deze link kun je de status van jouw vragenlijst bekijken. Bij voorkeur is deze voor 1 augustus afgerond.
 • (Online) studiekeuzeactiviteiten. Vanaf februari 2023 zullen wij de studenten die zich hebben aangemeld voor Bedrijfskunde bij RSM uitnodigen voor het deelnemen aan de (verplichte) (online) studiekeuzeactiviteiten. Afhankelijk van de huidige ontwikkelingen zal je meer informatie ontvangen over de vorm hiervan. Je dient voor 1 augustus 2023 te hebben deelgenomen aan deze studiekeuzeactiviteiten. Deze bestaan onder andere uit een case, wiskundevoorkennistoets en een quiz.  Na 1 augustus 2023 kun je niet meer deelnemen en kun je ook jouw studiekeuzeactiviteiten niet meer voltooien. Dit betekent dat je niet kunt starten aan de opleiding Bedrijfskunde collegejaar 2023-2024.

Jouw inschrijving in Studielink is pas volledig afgerond als:
• je voldoet aan de toelatingseisen;
• je hebt voldaan aan de volledige studiekeuzecheck;
• je jouw pasfoto hebt geüpload; (dit is niet meer verplicht)
• je het collegegeld hebt betaald of de universiteit gemachtigd hebt tot het afschrijven van het collegegeld.

Je kunt de status van jouw inschrijving bekijken in OSIRIS. OSIRIS bereik je via MyEUR. In verband met controle maatregelen duurt het ongeveer 2 weken voordat jouw status in OSIRIS is bijgewerkt. Om te kunnen starten met de studie Bedrijfskunde moet je tijdig aan alle eisen voor de aanmelding hebben voldaan. 

(Online) studiekeuzeactiviteiten

Vanaf februari 2023 zullen wij de studenten die zich hebben aangemeld voor Bedrijfskunde bij RSM uitnodigen voor het deelnemen aan de (verplichte) (online) studiekeuzeactiviteiten. Je dient voor 1 augustus 2023 te hebben deelgenomen aan deze studiekeuzeactiviteiten (let op; je dient diverse onderdelen al voor eind juli te hebben ingeleverd). Deze bestaan onder andere uit een case, een wiskundevoorkennistoets en een quiz. Na 1 augustus 2023 kun je niet meer deelnemen en kun je ook jouw studiekeuzeactiviteiten niet meer voltooien. Dit betekent dat je niet kunt starten aan de opleiding Bedrijfskunde collegejaar 2023-2024.

Verplicht voor alle aankomende eerstejaars studenten Bedrijfskunde aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Studenten die reeds een studie hebben gevolgd aan de Erasmus Universiteit of een andere universiteit in Nederland, zijn vrijgesteld van de studiekeuzecheck bij RSM. Voorwaarde is wel dat je dit voor 31 augustus 2023 kunt aantonen door bijvoorbeeld een NBSA brief / bewijs van inschrijving van jouw huidige universiteit. Na 31 augustus is het niet meer mogelijk om jouw inschrijving af te ronden.

Verplichte activiteiten waarin je jouw beeld van de studie Bedrijfkunde kunt toetsen aan de hand van online opdrachten en een videogesprek. Je gaat zelf aan de slag met een case, speelt een quiz en neemt deel aan een online sessie met andere scholieren om de case te bespreken.

De activiteiten zijn digitaal en kunnen dus vanuit huis gemaakt worden. We maken hiervoor gebruik van ons platform Canvas. Na je inschrijving ontvang je een uitnodiging hiervoor in je studentmail. Van hieruit kan je aan de slag met de bijeenkomst. Mocht het mogelijk zijn dan proberen we een component op campus te organiseren.

De opdrachten van de activiteiten kun je in jouw eigen tijd maken. Je zult daarna een online sessie moeten bijwonen om de (online) studiekeuzeactiviteiten af te ronden. Deze sessies vinden plaats tot eind juli. Dan moet je de volledige studiekeuzecheck afgerond hebben.

 1. Invullen en retourneren van de digitale vragenlijst na aanmelding in Studielink. Via deze link kan je de status van je vragenlijst bekijken.
 2. Je zult een uitnodiging voor de (online) studiekeuzeactiviteiten via jouw privé e-mailadres ontvangen (LET OP: controleer ook regelmatig jouw Spam folder, het is jouw verantwoording om jouw inschrijving op tijd in orde te hebben) . Loop via Canvas alle stappen door en woon tot slot een online sessie bij.
 3. Maak op tijd de online wiskunde voorkennistoets. Een link naar de toets zul je vinden in het online platform van de studiekeuzeactiviteiten.

- Ik heb me voor 1 juni aangemeld, de digitale vragenlijst ingevuld, de online voorkennistoets wiskunde gemaakt, de opdracht gemaakt en ingeleverd.  Als ik deelneem aan de studiekeuzebijeenkomst kan ik dan nog geweigerd worden voor de studie Bedrijfskunde?

Dat is mogelijk. Als je de digitale vragenlijst hebt ingevuld, de online voorkennistoets wiskunde hebt gemaakt en hebt deelgenomen aan de studiekeuzebijeenkomst, moet je ook nog aan alle andere toelatingseisen voldoen (zie toelating en aanmelding). Als je daar ook aan hebt voldaan, kun je je inschrijving in Studielink voltooien.

- Ik heb me op of na 1 juni aangemeld, de digitale vragenlijst ingevuld, de online voorkennistoets wiskunde gemaakt, de opdracht gemaakt en ingeleverd. Als ik deelneem aan de studiekeuzebijeenkomst kan ik dan nog geweigerd worden voor de studie Bedrijfskunde?

Ja, dan kun je nog geweigerd worden. Je dient ook nog aan alle andere toelatingseisen te voldoen. Als je daar ook aan hebt voldaan, kun je je inschrijving in Studielink voltooien.

- Op de voorgestelde datum in de uitnodiging kan ik niet komen. Wat nu?

Indien je laat weten dat je niet kunt komen, krijg je een nieuwe datum voorgesteld.

Waarom moet ik verplicht deelnemen aan de studiekeuzebijeenkomst?

Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je een goede studiekeuze maakt. Door deel te nemen aan de studiekeuzebijeenkomst vergroot je jouw zelfinzicht en kun je beter beoordelen of Bedrijfskunde de juiste keuze voor jou is. Daarnaast heeft eerder onderzoek aangetoond, toen de studiekeuzebijeenkomst nog niet verplicht was, dat studenten die hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst beter presteren dan de studenten die dit niet gedaan hebben.

Heb je na bestudering van bovenstaande informatie nog vragen over de studiekeuzebijeenkomst? Neem dan contact op met skb@rsm.nl.