Jaarverslagen

Jaarverslagen

In het jaarverslag doet de Examencommissie verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar aan de hand van de behandeling van enkele specifieke onderwerpen. 

Het jaarverslag van 2018 is hier beschikbaar.

Zie het Archief voor voorgaande jaargangen.