Functiebeperking

Functiebeperking

Studenten met een tijdelijke of structurele functiebeperking (bijvoorbeeld gebroken ledematen, dyslexie, chronische ziekte) kunnen voor de duur van deze beperking, binnen de grenzen van het redelijke, gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Deze faciliteiten moeten ertoe bijdragen dat studenten met een functiebeperking een gelijke kans op studiesucces hebben. Voorbeelden zijn: het afleggen van het tentamen in een aparte ruimte met een half uur extra tentamentijd, het tentamen ter beschikking stellen op A3 formaat en het tentamen afleggen op een PC. 

Studenten die nog geen toestemming hebben van de Examencommissie om gebruik te maken van bijzondere faciliteiten op grond van een functiebeperking, dienen hiertoe een verzoek in te dienen. Het verzoek kan via het Online Verzoek Formulier worden ingediend, voorzien van alle relevante stukken (zoals een verklaring van een deskundige). Een dyslexie-verklaring dient aan verschillende eisen te voldoen,  zie EUR-protocol dyslexieverklaringen

De Examencommissie bepaalt of de student op basis van zijn/haar functiebeperking in aanmerking komt voor bijzondere faciliteiten.