(Te laat) Aanmelden tentamens

(Te laat) Aanmelden tentamens

Algemeen

Het tentamenrooster  van (I)BA voor academisch jaar 2018-2019 is te vinden op de Current Students pagina.

Enkele dagen vóór de betreffende tentamendag wordt via het EUR 'Tentamenlocaties' Sin Channel bekend gemaakt in welke zaal het tentamen plaats zal vinden.

Aanmelden voor reguliere (geen her-) tentamens

Inschrijving voor een bepaald vak via Osiris betekent automatisch inschrijving voor de reguliere toetsen en tentamens die bij het betreffende vak horen. Let op: dit geldt dus niet voor de hertentamens.

Aanmelden voor hertentamens

Vanaf 35 dagen voorafgaand aan de tentamendag tot 7 dagen voor het hertentamen (let op: de dag van het tentamen telt niet mee), kunt u zich via Osiris Student of bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC, Sanders Building, begane grond) kosteloos aanmelden. 

Nadat u zich heeft aangemeld via Osiris Student ontvangt u een e-mail waarin de aanmelding wordt bevestigd. Print deze e-mail en bewaar deze tot de resultaten van de hertentamens in Osiris bekend gemaakt zijn.

Gedurende de aanmeldperiode is het ook mogelijk om u in Osiris uit te schrijven voor een tentamen waarvoor u was aangemeld. Hiermee voorkomt u een "niet opgekomen" in uw dossieroverzicht in Osiris en bovendien kan dan een andere student gebruik maken van de gereserveerde stoel en tafel.

Na het verstrijken van de aanmeldperiode is aanmelden niet meer mogelijk via de hierboven beschreven procedure en zijn er kosten aan verbonden.

Te late aanmelding als u inschrijving via Osiris gemist hebt

Bij te late aanmelding kunt u zich tot uiterlijk twee werkdagen vóór de dag waarop het hertentamen wordt afgelegd, tegen betaling van € 20,- administratiekosten per tentamen, inschrijven bij de balie van het ESSC.

Is deze verlate aanmeldtermijn van het ESSC van uiterlijk 2 werkdagen verstreken dan geldt voor studenten van RSM dat nog aangemeld kan worden, wederom tegen betaling van 20,- administratiekosten per tentamen, via het online EBS betaalsysteem, te betalen uiterlijk op de dag waarop het betreffende hertentamen is afgelegd. Een bevestiging van de betaling zal naar het studenten e-mail adres verzonden worden. Daarnaast zal de Examencommissie de Studentenadministratie (Afdeling Studievoortgang & Diplomering) en de Programmamanager  informeren over de geldige verlate inschrijving, waarop het cijfer verwerkt zal worden in Osiris.

Hertentamen afleggen zonder aanmelding

Op de tentamendag zelf het hertentamen afleggen zonder dat hiervoor een deugdelijke aanmelding is gedaan, is toegestaan. U zult van de surveillant een stempel “op eigen risico” krijgen. U kunt het tentamen afmaken en inleveren. Daarna heeft u, zoals hierboven beschreven, de mogelijkheid om de aanmelding in orde te maken uitsluitend op de dag van het tentamen, tegen betaling van € 20, - administratiekosten via het online EBS betaalsysteem.