(Te laat) Aanmelden tentamens

(Te laat) Aanmelden tentamens

Algemeen

Het rooster schriftelijke toetsen (I)BA en minoren voor academisch jaar 2019-2020 is te vinden op de Current Students pagina.

Enkele dagen voordat de toets plaats zal vinden wordt via het EUR 'Tentamenlocaties' Sin Channel bekend gemaakt in welke zaal de toets zal worden afgenomen.

Aanmelden voor reguliere (geen herkansingen) schriftelijke toetsen

Inschrijving voor een bepaald vak via Osiris betekent automatisch inschrijving voor de reguliere toetsen en tentamens die bij het betreffende vak horen. Let op: dit geldt dus niet voor de herkansingen.

Aanmelden voor herkansingen schriftelijke toetsen

Vanaf 35 dagen voorafgaand aan de toetsdag tot 7 dagen voor de herkansing (let op: de dag van de herkansing telt niet mee), kunt u zich via Osiris Student of bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC, Sanders Building, begane grond) kosteloos aanmelden. 

Nadat u zich heeft aangemeld via Osiris Student ontvangt u een e-mail waarin de aanmelding wordt bevestigd. Print deze e-mail en bewaar deze tot de resultaten van de herkansingen in Osiris bekend gemaakt zijn.

Gedurende de aanmeldperiode is het ook mogelijk om u in Osiris uit te schrijven voor een herkansing waarvoor u was aangemeld. Hiermee voorkomt u een "niet opgekomen" in uw dossieroverzicht in Osiris en bovendien kan dan een andere student gebruik maken van de gereserveerde stoel en tafel.

Na het verstrijken van de aanmeldperiode is aanmelden niet meer mogelijk via de hierboven beschreven procedure en zijn er kosten aan verbonden.

Te late aanmelding als u inschrijving via Osiris gemist hebt

Bij te late aanmelding kunt u zich tot uiterlijk twee werkdagen vóór de dag waarop de herkansing schriftelijke toets wordt afgelegd, tegen betaling van € 20,- administratiekosten per toets, inschrijven bij de balie van het ESSC.

Is deze verlate aanmeldtermijn van het ESSC van uiterlijk 2 werkdagen verstreken dan geldt voor studenten van RSM dat nog aangemeld kan worden, wederom tegen betaling van 20,- administratiekosten per toets, via het online EBS betaalsysteem, te betalen uiterlijk op de dag waarop de betreffende herkansing schriftelijke toets is afgelegd. Een bevestiging van de betaling zal naar het studenten e-mail adres verzonden worden. Daarnaast zal de Examencommissie de Studentenadministratie (Afdeling Studievoortgang & Diplomering) en de Programmamanager  informeren over de geldige verlate inschrijving, waarop het cijfer verwerkt zal worden in Osiris.

Herkansing schriftelijke toets afleggen zonder aanmelding

Op de toetsdag zelf de herkansing schriftelijke toets afleggen zonder dat hiervoor een deugdelijke aanmelding is gedaan, is toegestaan. U zult van de surveillant een stempel “op eigen risico” krijgen. U kunt de toets afmaken en inleveren. Daarna heeft u, zoals hierboven beschreven, de mogelijkheid om de aanmelding in orde te maken uitsluitend op de dag van de toets, tegen betaling van € 20, - administratiekosten via het online EBS betaalsysteem.

Let op, te late aanmelding is niet mogelijk voor online toetsen.