Strategie bij Digitalisering (Digital Strategy)

Strategie bij Digitalisering (Digital Strategy)

Heeft je organisatie moeite om effectief te reageren op digitale kansen en bedreigingen, zoals Internet of Things, artificial intelligence, en blockchain? Er zijn manieren om je concurrentiepositie te verbeteren door disruptieve technologieën toe te passen en een goed strategisch antwoord te formuleren.  

Read more

Leerdoelen

Omarm digitale uitdagingen om de concurrentiepositie van je organisatie veilig te stellen. Deze cursus helpt je hierbij. 

  • Herken de impact en strategische gevolgen van verstorende of ontwrichtende digitale technologieën binnen jouw industrie 

  • Identificeer uitdagingen omdat je begrijpt hoe digitale technologieën van invloed zijn op bedrijfsactiviteiten 

  • Je begrijpt digitale ecosystemen, elektronische markten en meerzijdige platforms 

  • Je ziet een innovatieve verstoring als een kans in plaats van een bedreiging door te experimenteren met digitale initiatieven 

  • Creëer nieuwe waarde voor je organisatie vooruitlopend op verschuivingen binnen de industrie door je strategische kijk op digitale disrupties te verbeteren. 

Wil jij adviseren over digitale veranderingen en de beste kansen voor je bedrijf benutten? 

Het programma Digital Strategy is ook een onderdeel van het Diploma Programme in Digital Transformation van RSM.